Instrukcja sms banking-informatorPobieranie 21,58 Kb.
Data23.02.2018
Rozmiar21,58 Kb.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI SMS BANKING
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH§ 1

  1. Z Usługi SMS korzystać mogą posiadacze rachunków prowadzonych Banku Spółdzielczym w Słomnikach.

§ 2

  1. Bank świadczy usługi tylko dla Klientów, którzy korzystają z krajowych sieci telefonii komórkowej GSM, innych niż krajowe nie obsługuje.


§ 3

  1. Uruchomienie usługi SMS polega na wypełnieniu dyspozycji o świadczenie usługi i podaniu numeru telefonu komórkowego. Podczas aktywacji Klientowi zostanie nadany kod PIN /hasło dostępu, dzięki którym będzie on potem identyfikowany przez system informatyczny Banku, (ich wpisywanie będzie konieczne za każdym razem przy wysyłaniu SMS-a do Banku).


§ 4

W sytuacji, kiedy Klient chciałby automatycznie otrzymywać wiadomość o saldzie rachunku na początek dnia, zmianie salda lub informacji o debecie powinien wypełnić dyspozycję uaktywnienia usługi SMS zaznaczając opcje - automatycznie x


§ 5

1. Procedura wysyłania wiadomości - na żądanie Klienta


Na dyspozycji uaktywnienia usługi SMS należy zaznaczyć opcję - na żądanie X


  1. Bankowy nr, na który wiadomość zostanie wysłana to: 609 101 611

  2. Treść wiadomości należy wpisać w odpowiedniej kolejności tj;

modulo # pin # pytanie

gdzie:


modulo – modulo Klienta (skrócony numer rachunku)

pin - nadane Klientowi czterocyfrowe hasło

pytanie – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi*

Informacja zwrotna od banku, jeśli wszystko będzie się zgadzało, przyjdzie po kilku, kilkunastu minutach w formie SMS-a.

Każdy Klient podczas aktywacji otrzymuje również tabelę za skrótami do poszczególnych informacji (tabela poniżej).

*Dostępne pytania – umieszczane w treści wysyłanej wiadomości na żądanieS

Salda wszystkich rachunków

SB


Salda rachunków bieżących(mieszanych)

SK


Salda rachunków aktywnych (kredyty)

SL

Salda rachunków pasywnych (lokaty)

O

Oprocentowanie wszystkich rachunków

OB

Oprocentowanie rachunków bieżących

OK

Oprocentowanie aktywnych( kredyty)

OL

Oprocentowanie pasywnych (lokaty)

W

Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków

WB

Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących (mieszanych)

WK


Trzy ostatnie operacje rachunków aktywnych (kredyty)

WL

Trzy ostatnie operacje rachunków pasywnych (lokaty)


Usługa SMS daje możliwość wielokrotnego informowania na ww. pytania

§ 7

1. Użytkownik Usługi SMS może sam zmienić w dowolnym czasie kod PIN wysyłając odpowiedni sms:modulo # obecny pin # P # nowy pin

Nowy kod PIN powinien składać się z czterech cyfr. Po udanej zmianie nadawca otrzyma wiadomość zwrotną treści:PIN został pomyślnie zmieniony.

§ 8

W sytuacji, gdy Klient zmienia numer telefonu komórkowego wykorzystywanego do realizacji usługi SMS powinien:  1. wypełnić druk „Zmiana dyspozycji SMS

  2. w przypadku rezygnacji należy wypełnić druk „Rezygnacja z SMS”
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna