Instrukcja obsługiPobieranie 0,55 Mb.
Strona3/3
Data04.03.2018
Rozmiar0,55 Mb.
1   2   3

Podstawy dotyczące Systemu Nawadniania


Trzy najważniejsze elementy każdego automatycznego systemu nawadniające to sterownik, zawory sterownika i zraszacze.

Sterownik jest sercem sytemu, sygnalizującym zaworom sterownika kiedy i na jak długo mają otworzyć system. Zawory podłączone są do licznych terminali w sterowniku i określone są jako Sekcja 1, Sekcja 2, itd. Każda sekcja reguluje pracę grupy zraszaczy na określonym obszarze zwanym „strefą nawadniania”. Strefy te są rozmieszczone zgodnie z rodzajem nawadnianych roślin jak również z typem i zasięgiem danych zraszaczy używanych do rozprowadzania wody.

Automatyczne „programy” sterownika używane są do ustawienia i organizowania różnych harmonogramów nawadniania. Sterownik TMC-212 zapewnia trzy niezależne programy nawadniania, określone jako A, B i C, które są ustawiane pod kątem: dni tygodnia w których ma być nawadnianie (Watering Days), czasu rozpoczęcia nawadniania (Start Time) oraz długości pracy każdej sekcji (Station Time).
Każda sekcja może być przypisana do każdego programu i mieć inny czas działania (Run Time) w każdym programie.

Gdy rozpocznie się automatyczny program, każde sekcja z przypisanym czasem działania w programie będzie pracować jedna po drugiej, w kolejności od najniższego do najwyższego numeru sekcji.Podstawy dotyczące Programów Nawadniania

Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można ustawić typowy program nawadniający dla systemu nawadniania (pokazanego powyżej).

Diagram znajdujący się po prawej stronie przedstawia program nawadniający w formacie wykresu czasowego.

Przykład: Czas startu (Start Time) programu ustawiony jest na godzinę 03:00. Czas działania (Run Time) sekcji 1 i 2 ustawiony jest na 10 minut, a sekcji 4 na 20 minut (trawnik). Proszę zauważyć że stacje 3 i 5 nawadniają krzewy i kwiaty i zostały wykluczone z tego programu. (Sekcje te będą programowane w oddzielnym programie).Jak widać na rysunku programu nawadniającego, o godzinie 03:00 sterownik rozpoczyna cykl nawadniania. Zraszacze z sekcji 1 działają przez 10 minut po czym się wyłączają. Następnie, włączają się zraszacze z sekcji 2, pracują przez 10 minut i również się wyłączają. Sterownik omija sekcję 3 i włącza sekcję 4, która działa przez 20 minut po czym się wyłącza. Sekcja 5 jest również pomijana i cykl nawadniania kończy się o godzinie 03:40.

Jak widać na tym przykładzie, tylko jeden czas rozpoczęcia (Start Time) programu był potrzebny dla obsługi trzech różnych sekcji.

Użycie więcej niż jednego programu, na przykład, umożliwiłoby podlewanie terenów trawnika każdego dnia w programie A, krzewów w poniedziałki, środy i piątki w programie B i rabat kwiatowych nawodnieniem kropelkowym (linia kroplująca) co trzy dni w programie C.

Uwaga: Chociaż TMC-212 oferuje możliwość ustawienia kilku programów jednocześnie, można używać tylko jednego jeśli odpowiada on naszym potrzebom. Pozostałe programy mogą być wyłączane i włączane według potrzeb.


Programowanie Sterownika
Pamięć sterownika


Raz zaprogramowany, sterownik TMC-212 zatrzymuje dane w pamięci przez kilka lat (bez prądu). Jedynie aktualna data i czas zostają utracone i wymagają ponownego ustawienia gdy sterownik straci zasilanie na więcej niż 24h.

Sterownik TMC-212 ma stały (domyślny) program nawadniania który automatycznie będzie sterował systemem nawadniającym gdy sterownik straci zasilanie.

Ustawienia domyślne wyglądają następująco:


 • Program A nawadnia według harmonogramu codziennie. Programy B i C są wyłączone.

 • Czas rozpoczęcia nawadniania ustawiony jest na godz. 05:00 rano

 • Czas nawadniania każdej sekcji to 10 minut

 • Pompa/Zawór Główny jest włączone

 • Załączanie opóźnienia sterownika: łącznik zainstalowany opóźnienie 2 sekundowe

 • Czas „Napełnienia Studni” wynosi 0 sekund

 • Przekaźnik pompy / Zawór główny jest aktywny

 • Regulacja sezonowa 100%

Jeśli nie chcesz programować sterownika, zawsze możesz użyć ustawień domyślnych. Aby sterownik TMC-212 funkcjonował automatycznie w czasie rzeczywistym, ustaw aktualną datę i godzinę.

Uwaga: Pamięć ustawień programowania może być przestawiona na ustawienia domyślne w każdej chwili. Patrz: „Czyszczenie Pamięci Programowania”.

Programowanie daty i godziny

 1. Ustaw pokrętło w pozycji CURRENT TIME/DAY (cyfry zaczną mrugać)

Uwaga: Godzina wyświetlana jest w formacie 12h. W celu przełączenia na format 24h, naciśnij przycisk NEXT aż pojawi się ikona 12H. Następnie przyciskiem +/ON zmień na 24H. Naciśnij raz przycisk NEXT aby ustawić godzinę (cyfry zaczną mrugać)

 1. Aby zwiększyć wartości użyj przycisku +/ON, aby zmniejszyć -/OFF.

Uwaga: Przytrzymaj przycisk +/ON lub -/OFF przez ponad 2 sekundy, aby wyświetlane cyfry zaczęły się szybko zmieniać.

 1. Użyj przycisku NEXT, aby zatwierdzić ustawioną godzinę i przejść do ustawień kolejnych parametrów.

 2. Powtórz kroki 2 i 3 aby ustawić: minuty, rok, miesiąc, dzień i zatwierdź przyciskiem NEXT.

 3. Gdy aktualna data i godzina są ustawione, przywróć pokrętło do pozycji RUN.

Ustawienie programu nawadniania


Uwaga: Dla każdego programu można wybrać opcję Kalendarz, Przemienne cykle nawodnieniowe (Powtarzalny, Dni Parzyste / Nieparzyste) lub odłączenie.
Program Kalendarzowy
 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

 2. Przesuń przełącznik PROGAMS wybierając pożądany program.

 3. Wyświetli się aktualny harmonogram nawadniania. Jeśli nie wyświetla się CAL (kalendarz), wybierz CAL za pomocą przycisków +/ON i -/OFF.

 4. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawienia wybranego Programu.

 5. Wybierz pożądane dni tygodnia, przyciskając +/ON do moment, aż wybrany dzień zacznie migotać. Aby usunąć wybrany dzień z kalendarza nawadniania, przyciśnij -/OFF. Wybierz kolejne dni, z godnie z poprzednią wskazówką.

 6. Aby ustawić kalendarz dla innego programu, powtórz kroki 2-5.

 7. Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło w pozycji RUN.

Uwaga: Każdy program może mieć swoje własne opcje dot. Kalendarza, Przerw lub Dni Parzystych / Nieparzystych, ale tylko jedna opcja może być aktywna w jednym czasie dla danego programu. Gdy ustawimy pokrętło na pozycje WATERING DAYS, wyświetlane będą aktualne ustawienia dla danego programu.Program Powtarzalny


 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

 2. Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program.

 3. Wybierz Program Powtarzalny INT, posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF.

 4. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić wybrany program. Wyświetlacz będzie wskazywał liczbę dni.

 5. Wybierz pożądaną liczbę dni (1-7) posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF (np. 5 oznacza nawadnianie każdego piątego dnia)

 6. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawienia.

 7. Ustaw dzień rozpoczęcia cyklu nawadniania posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF

 8. Aby ustawić Program Powtarzalny dla innego programu powtórz kroki 2-7.

 9. Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji RUN.

Uwaga: Opcja Day Exclusion umożliwia wybranie dowolnego dnia, który ma być pominięty w cyklu (zarówno w Programie Powtarzalnym jak i Dni Parzyste / Nieparzyste).
Dni Parzyste / Nieparzyste Nawadniania


 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

 2. Przesuń przełącznik PROGAMS wybierając pożądany program.

 3. Wyświetli się aktualny harmonogram nawadniania. Jeśli nie wyświetla się Odd lub Even, wybierz jedną tych opcji za pomocą przycisków +/ON i -/OFF.

Uwaga: Przy wybranych dniach nieparzystych nawadniania (ODD) 31 dzień miesiąca oraz 29.02 w roku przestępnym nie będą nawadnianie.

 1. Aby ustawić Dni Parzyste / Nieparzyste dla innego programu, powtórz kroki 2-3.

 2. Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło w pozycji RUN.

Uwaga: Opcja Day Exclusion umożliwia wybranie dowolnego dnia, który ma być pominięty w cyklu (zarówno w Programie Powtarzalnym jak i Dni Parzyste / Nieparzyste).Funkcja Day Exclusion
Program Kalendarzowy jest generalnie używany w celu wybrania lub wykluczenia określonych dni nawadniania. Aczkolwiek, w przypadku ustawień programu powtarzalnego lub dni parzystych/nieparzystych, funkcja Day Exclusion umożliwia wyłączenie nawadniania w określonym dniu niezależnie od pozostałych ustawień.
Uwaga: Funkcja Day Exclusion dotyczy tylko ustawień Programu Powtarzalnego lub Dni Parzystych / Nieparzystych.


 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

 2. Przesuń przełącznik PROGAMS wybierając pożądany program.

 3. Wyświetli się aktualny harmonogram nawadniania (Program Powtarzalny lub Dni Parzyste / Nieparzyste). Wybierz funkcję d E, posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF.

 4. Wyklucz dzień z harmonogramu nawadniania za pomocą przycisku -/OFF lub pomiń dany dzień używając +/ON.

 5. Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło w pozycji RUN.

Wyłączanie Programu

Uwaga: Funkcja ta umożliwia zawieszenie pracy ustawionych programów. Nie wprowadza zmian oraz nie wymazuje programów już wprowadzonych.


 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

 2. Przesuń przełącznik PROGAMS wybierając pożądany program.

 3. Wyłącz dany program wybierając OFF za pomocą przycisków +/ON lub -/OFF.

 4. W celu wyłączenia innego programu powtórz kroki 2 oraz 3.

 5. Po zakończeniu ustaw pokrętło w pozycji RUN.

Ustawianie czasu rozpoczęcia nawadniania 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji PROGRAM START TIME.

 2. Przesuń przełącznik PROGAMS wybierając pożądany program.

 3. Numer 1 czasu startu programu zacznie migotać. W celu wybrania innego numeru czas startu użyj przycisków +/ON oraz -/OFF.

Uwaga: Numery (1–4) u góry wyświetlacza wskazują czasy rozpoczęcia nawadniania programu, czego nie należy mylić z numerami sekcji.

 1. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić wybrany numer.

Uwaga: Aby usunąć czas startu, wybierz OFF naciskając jednocześnie +/ON oraz -/OFF i przejdź do punktu 8.

 1. Wybierz pożądaną godzinę posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF.

 2. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawioną godzinę.

 3. Ustaw minuty, posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF.

 4. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawienia.

 5. W celu wybrania kolejnego numeru czas startu użyj przycisków +/ON oraz -/OFF aż wybrany numer zacznie migotać.

 6. Aby ustawić, zmienić lub usunąć czas rozpoczęcia nawadniania dla wybranego numeru czasu startu, powtórz kroki rozpoczynając od 4.

 7. W celu ustawienia czasów startu dla innego programu, powtórz kroki rozpoczynając od 2.

 8. Po zakończeniu ustaw pokrętło w pozycji RUN.

Ustawienia czasu nawadniania sekcji 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji STATION TIME.

 2. Przesuń przełącznik PROGAMS wybierając pożądany program.

 3. Zacznie migotać numer sekcji 1 i wyświetli się aktualny czas nawadniania lub oznaczenie wyłączenia OFF. Aby przejść do innej sekcji, posługuj się przyciskami +/ON oraz -/OFF.

 4. Wciśnij NEXT, aby wejść do wybranej sekcji lub wyłączyć.

 5. Aby zmienić czas nawadniania danej sekcji posługuj się przyciskami +/ON oraz -/OFF.

Uwaga: Aby usunąć czas działania, wciśnij jednocześnie przyciski +/ON oraz -/OFF lub przestaw wyświetlany czas jeden krok do tyłu przy ustawieniu 0:01 minuty.

 1. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawioną godzinę

 2. Aby ustawić, zmienić lub usunąć czas działania pozostałych sekcji powtórz kroki 5 i 6.

 3. Aby ustawić czas działania sekcji dla innego programu, powtórz kroki rozpoczynając od 2.

 4. Po zakończeniu ustaw pokrętło w pozycji RUN.

Uwaga: Podstawowe programowanie jest teraz zakończone. Jeśli pompa/zawór główny będą używane w celu automatycznego sterowania zaworem głównym lub dodatkową pompą przejdź do „Ustawień Pompy/Zaworu Głównego.
Ustawienia Pompy / Zaworu Głównego oraz kontroli czasu niezbędnego do napełnienia studni

Poniższa funkcja regulacji czasowej pozwala na zmianę ustawień dla każdego programu nawadniania. (ustawienia domyślne w nawiasach).

 • Przełącznik głównego obwodu PS/MV (włączony)

Włącza/Wyłącza obwód PS/MV dla wybranego programu

 • Załącznik opóźnienia nawadniania PS/MV (2sek.)

Obwód PS/MV włącza się 2 sekundy przed rozpoczęciem pracy pierwszej sekcji programu nawadniania. Opóźnienie jej pracy pozwala pompie lub zaworowi głównemu na pełną sprawność przed rozpoczęciem nawadniania. Czas opóźnienia można ustawić w zakresie 2-60 sek.

 • Załącznik opóźnienia pracy sekcji / Napełnienie Studni (0sek)

Czas opóźnienia pracy sekcji jest regulowany od 0 sek. do 60 minut. Funkcja ta pozwala na opóźnienie każdej kolejnej sekcji w cyklu nawadniana o wybrany czas. Okres przerwy (opóźnienia) między sekcjami umożliwia studni/zbiornikowi wodnemu utrzymać zasoby wody przez cały okres cyklu nawadniania.

 • Włączenie Obwodu PS/MV podczas napełnienia studni (Tak)

Ta funkcja regulacji czasowej umożliwia włączenie (Yes) / wyłączenie (No) obwodu PS/MV podczas gdy funkcja Well Recovery / załącznik opóźnienia pracy sekcji (Station Delay) są włączone.

Uwaga: Po więcej szczegółów i przykłady patrz: Rozwiązywanie Problemów.


 1. Ustaw pokrętło sterownika w pozycji SPECIAL FUNCTIONS.

 2. Przesuń przełącznik PROGAMS wybierając pożądany program.

 3. Wyświetlacz pokaże ikonę P On (Pompa Włączona – Pump On), która będzie migotać.

 4. W celu wyłączenia obwodu PS/MV naciskaj -/OFF aż wyświetli się ikona P OFF (Pump Off).

 5. Wciśnij NEXT, aby wyświetlić czas opóźnienia pompy. Wyświetli się Pd 02 (2sek. opóźnienia).

 6. Posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF wybierz czas opóźnienia (02-60sek.).

 7. Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawienia i wyświetlić czas opóźnienia pracy sekcji (Well Recovery). Wyświetli się ikona Well Recovery oraz S 00 (0sek.). 1. Posługując się przyciskami +/ON oraz -/OFF wybierz czas opóźnienia nawadniania/pracy sekcji (02-60sek. / 01sek-60min). Po przekroczeniu 60sek. ikona S (sekundy) zmieni się na M (minuty).

Uwaga: Ikona Well Recovery jest wyświetlana, gdy funkcja regulacji czasowej jest włączona.

 1. Wciśnij NEXT, aby wyświetlić opcję włączenia pompy. Wyświetli się ikona PE Y (Pump Enable Yes).

 2. Aby wyłączyć pompę, naciskaj -/OFF, aż wyświetli się ikona PE n (Pump Enable No)

 3. Aby zastosować powyższe funkcje dla innego programu, wciśnij NEXT i powtórz kroki 2-11.

 4. Po zakończeniu ustaw pokrętło w pozycji RUN


Przedstawiciel regionalny:

PPHU GARDRN SERWIS Tomasz Pecyna

Warszawa, Ul. Łodygowa 74

Tel. 022 6788370, fax. 022 6785265, 0601767726

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna