Instrukcja obsługiPobieranie 0,55 Mb.
Strona2/3
Data04.03.2018
Rozmiar0,55 Mb.
1   2   3

Komponenty sterownika


Poniższe informacje zawierają krótkie opisy komponentów sterownika i wyświetlacza. Każdy z tych elementów będzie opisany bardziej szczegółowo w odpowiednich sekcjach programowania, działania i montażu, w dalszej części tego przewodnika.
1 - Wyświetlacz LCD

A – Ikona „Start Time” wyświetlana jest gdy wprowadzamy do programu czas startu

B – Ikona „Napełnienie Studni”

C – Numeracja czasów startu (1-4)

D – Główny wyświetlacz różnych wartości czasowych (aktualny czas)

E – Programy A, B i C

F – Symbol kropli (nawadnianie załączone) jest wyświetlany, gdy system jest załączony. Kropla pulsująca oznacza, że nawadnianie jest wstrzymane.

G – Symbol przekreślonej kropli jest wyświetlany, gdy nawadnianie jest wyłączone.

H – Symbol % jest wyświetlany, gdy w użyciu jest funkcja regulacji sezonowej

I – Numeracja sekcji

J – Dni tygodnia

K – Symbol klepsydry jest wyświetlany, gdy ustawiony jest czas nawadniania sekcji


2 – Przyciski

+/ON – zwiększanie ustawianego czasu, przechodzenie do kolejnych programów, wybieranie dni nawadniania

-/OFF - zmniejszanie ustawianego czasu, powrót do poprzednich funkcji programów i usuwa dni nawadniania

NEXT - przechodzenie do kolejnych etapów programowania; wznawianie nawadniania (gdy wstrzymane), przechodzenie do kolejnych sekcji ręcznie podczas nawadniania

MANUAL START - włączanie manualnego sterowania


3 – Pokrętło Sterownika -

Pozycje pokrętła


RUN - pozycja gotowości sterownika (dla automatycznych i manualnych działań)

CURRENT TIME/DAY – umożliwia ustawienie godziny i daty

WATERING DAYS – umożliwia ustawienia i przeglądania dni nawadniania

START TIMES – umożliwia ustawienie i przeglądanie czasów rozpoczęcia nawadniania

STATION TIMES – umożliwia ustawienie i przeglądanie długości czasu pracy sekcji

SEASON ADJUST % - umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie procentowe czasu nawadniania wszystkich sekcji programu jednocześnie, w skokach 10%

SPECIAL FUNCTIONS – funkcje specjalne umożliwiające dodatkowe sterowanie i ustawienia dla operacji przy pompie oraz przy studni, np. możliwość przesunięcia czasu startu systemu, sekcji w celu uzupełnienia wody w studni (well recovery)

RAIN DELAY – umożliwia opóźnienie wszystkich operacji nawadniania od 1-7 dni

OFF– zamyka system nawadniania
4 – Przełącznik Wyboru Programu – 3 pozycje przełącznika umożliwiające wybór trzech programów nawadniania (A,B i C)
5 – Przełącznik Ominięcia Czujnika Deszczu – umożliwia ominięcie cyklu czujnika deszczu w razie potrzeby
6 – Przełącznik Czujnika Deszczu N.O./N.C. pozwala skonfigurować pracę sterownika z czujnikiem deszczu działającym w systemie normalnie otwartym (przerwa w module „Sensor” w sterowniku umożliwia jego działanie) lub normalnie zamkniętym (przejście w module „Sensor” w sterowniku umożliwia jego działanie)
7 – Moduł „Sensor” – podłączenie czujnika deszczu
8 – Podłączenie Przewodu Wspólnego
9 – Podłączenie przekaźnika Pompy lub zaworu głównego 24VAC
10 - Podłączenie Transformatora
11 – Moduł 2 sekcyjny – możliwość podłączenia 2 elektrozaworów. Moduł ma zabezpieczenie przed skokami napięcia do 1,3kV na każde wyjście
12 – Podłączenie Zdalnego Sterowania (pilot) - opcja
13 – Transformator Zewnętrzny
14 – Transformator Wewnętrzny
15 – Podłączenie przewodów prądowych 230VAC
16 – Moduł 2 sekcyjny o zwiększonej wytrzymałości na skoki napięcia do 6kV – przeznaczony tylko do sterowników zewnętrznych1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna