Instrukcja obsługiPobieranie 25,69 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar25,69 Kb.INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA SZYFROWEGO


Przed użyciem zamka oraz przed zmianą nastawionej kombinacji liczb prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.


W wycięciu rozety głowicy z naniesionymi liczbami widoczne są dwa oznaczenia kreskowe /kreski/. Kreska wykonana w środku wycięcia służy do otwierania zamka - KRESKA DO OTWIERANIA (godz.12°° )
Lewa kreska jest wykorzystywana przy ustawianiu nowej kombinacji cyfr – KRESKA ZMIANY KOMBINACJI ( godz. 11°°)
Głowicę należy obracać powoli i równomiernie. Jeżeli w czasie nastawiania nowej kombinacji głowica zostanie obrócona poza liczbę , która powinna być właśnie nastawiona, nie wolno obracać jej do tyłu, w kierunku kreski do otwierania, lecz należy powtórzyć całą operację nastawiania.

( oznaczenia na rysunku )


KRESKA DO OTWIERANIA KRESKA ZMIANY KOMBINACJI

OTWIERANIE ZAMKA

W zakładzie producenta zamki nastawiane są na kombinację liczb 10-20-30. Tarczę z liczbami należy obracać zawsze powoli i równomiernie.
  1. Głowicę obracać w lewo tak długo, aż pierwsza liczba 10 po raz czwarty zatrzyma się pod kreską do otwierania ( godz.12°°)

  2. Głowicę obracać w prawo tak długo, aż liczba 20 po raz trzeci zatrzyma się pod kreską do otwierania( godz.12°°).

  3. Głowicę obracać w lewo tak długo, aż liczba 30 po raz drugi zatrzyma się pod kreską do otwierania ( godz.12°°).

  4. Głowicę obrócić w prawo do oporu. Jeżeli nie popełniono żadnego błędu – zamek jest otwarty.ZMIANA KOMBINACJI LICZB

W celu ustawienia nowej kombinacji liczb należy używać tylko lewej kreski ( godz.11°°) – KRESKA ZMIANY KOMBINACJI


Prosimy wybrać ciąg trzech liczb. Ostatnia z nich nie może pochodzić z przedziału od 90 do 20.
1. Przy otwartych drzwiach należy ustawić pod kreską zmiany kombinacji (lewa kreska ( godz.11°°) dotychczasową kombinację liczb, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „OTWIERANIE ZAMKA”


  1. Pozostawić głowicę obrotową w położeniu , przy którym ostatnia, trzecia cyfra ustawiona jest przy kresce zmiany kombinacji. Następnie do otworu zamka, umieszczonego na tylniej stronie (wewnętrzna strona drzwi) włożyć klucz zmiany kombinacji. Klucz należy włożyć całkowici , do oporu.
  1. Obrócić klucz , bez stosowania nadmiernej siły, o jedną czwartą obrotu w prawo i pozostawić go w tym położeniu.  1. Obracać głowicę w lewo , aż pierwsza wybrana cyfra zatrzyma się po raz czwarty pod kreską zmiany kombinacji (godz.11°°).
  1. Następnie obracać głowicę w prawo, aż druga wybrana cyfra zatrzyma się po raz trzeci pod kreską zmiany kombinacji (godz.11°°).
  1. Teraz obracać głowicę w lewo , aż trzecia wybrana cyfra zatrzyma się po raz drugi pod kreską zmiany kombinacji (godz.11°°).
  1. Gdy ostatnia wybrana cyfra jest ustawiona dokładnie pod kreską zmiany kombinacji, należy w tym położeniu unieruchomić tarczę z liczbami. Teraz o jedną czwartą obrotu w lewo obrócić klucz zmiany kombinacji i wyjąć go z zamka. Zamek ustawiony jest teraz na nowo wybraną kombinację.


UWAGA !!!

PRZED ZAMKNIĘCIEM DRZWI NALEŻY KILKAKROTNIE SPRÓBOWAĆ OTWORZYĆ ZAMEK
Prosimy pamiętać teraz, że przy otwieraniu zamka liczby należy ponownie nastawiać na kreskę do otwierania – oznaczenie na środku skali
Drzwi możemy zamknąć dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że zamek funkcjonuje prawidłowo (otwiera).

ZAMYKANIE ZAMKA

Wykonać głowicą obrotową co najmniej jeden pełny obrót w lewo , a następnie co najmniej cztery pełne obroty w prawo.


UWAGA !!!

KLUCZA ZMIANY KOMBINACJI NIE NALEŻY NIGDY WKŁADAĆ DO ZAMKA , GDY POKRYWA NIE JEST MOCNO ZAMONTOWANA LUB GDY JEJ BRAKUJE©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna