Instrukcja obsługi stanowiska laboratoryjnego knxPobieranie 0,69 Mb.
Strona3/3
Data23.10.2017
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3
Rysunek 7. Okno do przesyłania do urządzeń KNX aplikacji i programowania adresów
Przed umieszczeniem obiektów komunikacyjnych w określonych grupach dokonuje się konfiguracji urządzenia w programie aplikacyjnym. Wywołuje się go przez zaznaczenie urządzenia, które ma być skonfigurowane albo w oknie Topology albo Buildings
i wybraniu menu rozwijanego (przez naciśnięcie prawego przycisku myszy) Edit parameters.

W oknie Group Addresses (rysunek 8) tworzy się grupy. W przykładowej strukturze grup adres składa się z trzech członów (adres główny, środkowy i adres grupy). Można też posługiwać się adresem dwuczłonowym. Przy tworzeniu hierarchii adresów środkowych najlepiej stosować podział na systemy, np. oświetlenie, ogrzewanie, rolety itd. Adresom grupy przypisuje się funkcje (np. lampa przy oknie w salonie włącz/wyłącz, lampa przy telewizorze-regulacja natężenia oświetlenia, roleta w salonie-ruch) i umieszcza się


w nich obiekty komunikacyjne, które je realizują.

W przykładowym adresie grupowym (rys.8) Oswietlenie.Prawa (co oznacza oprawę z białą żarówką znajdującą się po prawej stronie) należącym do grupy środkowej „Oświetlenie-0”znajdują się obiekty komunikacyjne przycisku dwukrotnego i obiektu drugiego kanału aktora załączającego. Naciśnięcie przycisku spowoduje wysłanie na magistralę KNX telegramu, który zawiera w sobie adres grupy, do której należy przycisk. Ten sam adres grupy posiada także aktor załączający. Odbierze on telegram, ponieważ należy do grupy, która znajduje się w telegramie i wykona rozkazy w nim zawarte. Po zaprogramowaniu aplikacji do tych urządzeń będą one komunikowały się między sobą w sytuacji, gdy zostanie naciśnięty przycisk. Skutkiem będzie zapalenie żarówki.

Rysunek 8. Widok struktury grup dla urządzeń stanowiska


Obiekty komunikacyjne, które dostępne są w oknie Topology przypisuje się do odpowiednich grup. Przy standardowych ustawieniach urządzenia KNX dostępna jest pewna liczba obiektów komunikacyjnych. Ich ilość można zmienić przez dokonanie ustawień parametrów urządzenia. Zależnie od zmian w aplikacji urządzenia, np. uaktywnienia funkcji pomiaru prądu w aktorze załączającym bądź funkcji alarmu w aktorze rolet pojawią się w oknie Toplogy obiekty komunikacyjne realizujące te funkcje.

Programowanie adresów grupowych odbywa się, podobnie jak w przypadku adresu fizycznego, przez wybranie urządzenia i z menu Download i zaznaczenie opcji Download Application Program. Jeżeli adres fizyczny nie był jeszcze zaprogramowany i obiekty komunikacyjne zostały już przypisane określonym grupom, to istnieje możliwość jednoczesnego zaprogramowania obu typów adresu przez wybranie opcji Program Adress & Application. Innym sposobem programowania urządzenia jest wybranie, czy mają być zapisane w urządzeniu tylko zmiany w parametrach lub tylko adresy grupowe – Partial Download


W opisie ćwiczenia zawarto kolejne kroki, które należy wykonać aby zrealizować podstawowe funkcje urządzeń, czyli załączanie oświetlenia, zmianę natężenia oświetlenia, ruch rolet, sterowanie ogrzewaniem czy centralne wyłączenie. W opisie umieszczono tylko informacje o tych zmianach ustawień w programach aplikacyjnych, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu. Aby uniknąć ustawień, które nie będą w danym przypadku używane, a zostały przypadkowo zmienione, należy odtworzyć pierwotny stan ustawień parametrów przez naciśnięcie przycisku Default w programie aplikacyjnym urządzenia (ta operacja powoduje utratę powiązań obiektów komunikacyjnych w grupach, w których wcześniej były umieszczone – program powiadomi o zagrożeniu likwidacji tych powiązań.

1 PMMA – polimetakrylan metylu, potocznie pleksa1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna