Instrukcja Obsługi programu WinKalkPobieranie 0,98 Mb.
Strona1/22
Data07.11.2017
Rozmiar0,98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Instrukcja obsługi programu “WinKalk”

Program do obliczeń geodezyjnych
“WinKalk”

dla MS Windows
Instrukcja obsługi
dla wersji 3.7

wraz z opisem modułów: Trasy, Rejestrator, Wyrównanie, Niwelacja, Transformacja

 Firma Informatyczna CODER

tel. (0-22) 759-12-18

http://www.coder. pl

Spis Treści


1. Wprowadzenie 6

1.1 Wstęp 6

1.2 Instalacja i uruchomienie programu 6

1.3 Pierwsze kroki 8

2. Ogólne zasady obsługi programu 12

2.1 Okienko obliczeń 12

2.2 Przyciski funkcyjne 12

2.2.1 - Przycisk „Raport” - wydruki 13

2.2.2 - Przycisk „Szkic” - rysunki 13

2.2.3 - Przycisk „Odczyt zadania” - archiwum danych 14

2.2.4 - Przycisk „Nowy” 14

2.2.5 - Przycisk „Oblicz wszystko” 14

2.2.6 - Przycisk „Wyczyść” 14

2.2.7 - Przycisk „Zamknij” 142.3 Wprowadzanie punktów 15

2.4 Tabele 16

2.4.1 Wstawianie i kasowanie wierszy 16

2.4.2 Zmiana rozmiaru i kolejności kolumn 16

2.4.3 Zasady przeglądania i edycji danych tabeli 162.5 Baza punktów 16

2.5.1 Dodatkowa baza punktów 17

2.5.2 Zapis punktów za dyskietkę 17

2.6 Kodowanie punktów 18

2.7 Baza działek 18

3. Obsługa edytora szkiców 19

3.1 Czynności przy przeglądaniu szkiców 19

3.2 Edycja rysunku 20

3.2.1 - strzałka, domyślne narzędzie. 21

3.2.2 - zaznaczanie prostokątem. 21

3.2.3 - kreślenie linii 22

3.2.3.1 Atrybuty linii 22

3.2.3.2 Kreślenie 22

3.2.3.3 Przyciąganie 22

3.2.3.4 Kończenie, domykanie 23

3.2.4 - łączenie wierzchołków wg. numerów 23

3.2.5 - łuki 24

3.2.6 - okręgi 24

3.2.7 - teksty 24

3.2.8 - pomiar odległości 24

3.2.9 - cofanie operacji (undo) 24

3.2.10 - dodawanie opisów współrzędnych i innych elementów 24

3.2.11 Menu 244. Edytor raportów 25

4.1 Przeglądanie tekstów 25

4.2 Edycja tekstów 26

4.2.1 Zmiana czcionki 26

4.2.2 Zmiana wyrównania akapitu 26

4.2.3 Zmiana marginesów i wielkości kartki 26

4.2.4 Tabelki 26

4.2.5 Bufor raportów 275. Opis opcji programu 28

5.1 Opcja „System” 28

5.1.1 „Zmiana obiektu” 28

5.1.2 „Opcje” 29

5.1.3 „Drukarka...” 33

5.1.4 „Bufor raportów” 33

5.1.5 „Archiwizacja” 34

5.1.6 „Menedżer zadań” 34

5.1.7 „Szkic” 34

5.1.8 „Edytor” 35

5.1.9 „Kalkulator” 35

5.1.10 „DOS” 35

5.1.11 „Wyjście” 355.2 Opcja “Punkty” 36

5.2.1 „Edycja” 36

5.2.1.1 Usuwanie kolumn 36

5.2.1.2 Dodawanie i kasowanie punktów. 36

5.2.1.3 Filtrowanie punktów 37

5.2.1.4 Szukanie punktu 37

5.2.1.5 Przenumerowanie punktów 37

5.2.1.6 Zmiana kodu, typu. 37

5.2.1.7 Translacje współrzędnych, zmiana wysokości, przedrostka i przyrostka numeru 38

5.2.1.8 Dodatkowe funkcje 38

5.2.2 "Wpis" 38

5.2.3 "Kasowanie" 39

5.2.3.1 Wybór punktów z listy 39

5.2.4 "Import" 40

5.2.4.1 „Z innego obiektu” 40

5.2.4.2 „Tekstowy” 41

5.2.4.3 „P89” 41

5.2.4.4 „Geo 86” 41

5.2.4.5 TANGO 41

5.2.5 "Eksport" 41

5.2.5.1 "Tekstowy" 41

5.2.5.2 "DXF" 42

5.2.5.3 "Geo-Info" 42

5.2.5.4 „EWMAPA" 42

5.2.5.5 „P89” 43

5.2.5.6 „Geo 86” 43

5.2.5.7 Format ODGiK W-wa 43

5.2.6 „Wydruk” 43

5.2.7 „Szkic” 43

5.2.8 "Dodatkowa baza" 435.3 Opcja “Pomiary” 44

5.3.1 "Domiary" 44

5.3.2 "Tachimetria" 44

5.3.3 "Przecięcie prostych" 45

5.3.4 "Poligon" 46

5.3.5 „Ciąg busolowy” 48

5.3.6 "Wcięcie liniowe" 48

5.3.7 "Wcięcie kątowe" 49

5.3.8 "Wcięcie przestrzenne kątowe" 49

5.3.9 "Wcięcie wstecz" 50

5.3.10 "Wcięcie kombinowane" 50

5.3.11 "Wcięcie w bok" 50

5.3.12 "Stanowiska swobodne" 51

5.3.13 „Niwelacja techniczna” 52

5.3.14 „Niwelacja precyzyjna” 52

5.3.15 „Niwelacja rozproszona” 53

5.3.16 „Niwelacja trygonometryczna” 54

5.3.17 „Obliczanie objętości mas ziemi” 55

5.3.18 Objętość mas (graficznie) 56

5.3.19 Typowe zadania na obliczanie mas ziemi 57

5.3.19.1 Objętość ziemi wybranej z wykopu 57

5.3.19.2 Objętość nasypanej ziemi 58

5.3.19.3 Oszacowanie objętości ziemi do wywiezienia z terenu przeznaczonego do niwelacji 58

5.4 Opcja “Obliczenia” 59

5.4.1 "Miary ortogonalne" 59

5.4.2 "Miary biegunowe" 59

5.4.3 "Odległość i azymut" 60

5.4.4 "Kąty" 60

5.4.5 "Transformacja" 61

5.4.6 "Transformacja układów" 62

5.4.7 "Pole powierzchni" 63

5.4.8 "Projektowanie działek" 65

5.4.9 "Baza działek" 665.5 Opcja „Trasy” 67

5.5.1 "Punkty główne łuku" 67

5.5.1.1 Punkty główne 67

5.5.1.2 Punkty pośrednie 68

5.5.2 „Łuk kołowy” 68

5.5.3 "Klotoida" 69

5.5.4 „Odcinek prostej” 69

5.5.5 "Styczne do okręgu" 70

5.5.6 "Przecięcia okręgu" 70

5.5.7 "Wpasowania okręgu" 70

5.5.8 „Rzutowanie na łuk” 70

5.5.9 „Kołowy łuk pionowy” 70

5.5.10 „Odcinek trasy (pion.)” 71

5.5.11 „Suwnice” 715.6 OPCJA „Rejestrator” 73

5.6.1 Koncepcja obróbki danych z rejestratorów polowych 73

5.6.2 Edycja pomiarów 74

5.6.3 Dziennik pomiarów 77

5.6.4 Transmisja 77

5.6.4.1 Topcon 78

5.6.4.2 Nikon 79

5.6.4.3 Leica 79

5.6.4.4 Leica seria TC 605 79

5.6.4.5 Leica seria TC 300, 700 80

5.6.4.6 Leica (Wild) seria TC 1010, 1610 80

5.6.4.7 Geodimetr, Geodat 80

5.6.4.8 Zeiss Elta 80

5.6.4.9 PSION 80

5.6.5 Eksport WinKalk - przenoszenie danych między obiektami 81

5.6.6 Znajdź nawiązania 81

5.6.7 Stanowiska swobodne. 82

5.6.8 Oblicz stanowiska 82

5.6.9 Oblicz pikiety 82

5.6.10 Twórz poligon 82

5.6.11 Usuń stanowiska 82

5.6.12 Raport 826. Wyrównanie 83

6.1 Ogólne zasady przeprowadzania wyrównania 83

6.1.1 Wprowadzenie danych 83

6.1.2 Obliczenia 83

6.1.3 Wyniki wyrównania 84

6.1.4 Problemy 84

6.2 Pierwsze kroki 84

6.3 Funkcje wyrównania sieci płaskich 85

6.3.1 Kierunki 85

6.3.2 Kąty 86

6.3.3 Boki 86

6.3.4 Azymuty 86

6.3.5 Niepewne punkty 86

6.3.6 Import poligonu 86

6.3.7 Zmień typ punktów na... (Stałe, Przybliżone) 87

6.3.8 Współrzędne przybliżone 87

6.3.9 Obliczenia (sieć płaska) 87

6.3.10 Obliczenie błędów 88

6.3.11 Wyniki (sieć płaska) 88

6.3.12 Szkic 88

6.4 Wyrównanie sieci niwelacyjnych 88

6.4.1 Wprowadzenie 88

6.4.2 Wprowadzanie danych - funkcja Przewyższenia 88

6.4.3 Obliczenia (sieć niwel.) 89


  1. Wprowadzenie

    1. Wstęp


Program “WinKalk” jest programem służącym do przeprowadzania podstawowych obliczeń geodezyjnych. Zasada działania opiera się na użyciu wielu formularzy (okienek) z których każdy realizuje inną funkcje obliczeniową (domiary, tachimetria itd.). Każda funkcja umożliwia sporządzenie raportu z obliczeń i szkicu obliczanej konstrukcji geodezyjnej.

W wersji bazowej zgromadzono większość funkcji obliczeniowych potrzebnych w przeciętne firmie geodezyjnej. Ponadto istnieje kilka modułów opcjonalnych dla bardziej wymagających użytkowników:  • Moduł Trasy - wspomaganie projektowania łuków i krzywych przejściowych, suwnice.

  • Moduł Rejestrator - pakiet funkcji do współpracy z rejestratorami polowymi.

  • Moduł Wyrównanie - wyrównanie ścisłe sieci płaskich

  • Moduł Niwelacja - obliczenia niwelacji i objętości mas ziemi, wyrównanie sieci niwelacyjnych (tylko dla posiadaczy modułu Wyrównanie)

  • Moduł Transformacja układów – transformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami geodezyjnymi i geograficznymi

Program wymaga komputera minimum PC 486, 16MB pamięci RAM, i ok. 4 MB wolnego miejsca na twardym dysku. Program pracuje w środowisku Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP. Współpracuje z wszystkimi drukarkami i ploterami zainstalowanymi w systemie Windows.

Jest zabezpieczony przed pirackim kopiowaniemCo przeczytać dalej

Przed instalacją warto się zapoznać z rozdziałem „Instalacja i uruchomienie programu”. Następnie warto przerobić rozdział „Pierwsze kroki” i już właściwie można pracować. Poszczególne opcje są opisane w sekcji „Opis opcji programu” i warto tam zaglądać w trakcie pracy z programem - zwykle wystarczy zapoznać się z rysunkiem. Aby dobrze poznać możliwości programu warto też przejrzeć sekcję „Ogólne zasady obsługi programu”.

Przy pisaniu instrukcji założono, że użytkownik zna podstawowe zasady współpracy z systemem Windows. Absolutne minimum to umiejętność posługiwania się myszką. Jeżeli nie, radzimy przerobić jedną z popularnych książek o systemie Windows.

Nowsze wersje programu można ściągnąć z Internetu: www.coder.atomnet.pl, strona Nowości
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna