Instrukcja obslugiPobieranie 248,79 Kb.
Strona1/3
Data30.01.2018
Rozmiar248,79 Kb.
  1   2   3MT–186e
Tester linii telekomunikacyjnej

Instrukcja obsługi

Spis treści
Rozdział I : WSTĘP
1.1 Dane ogólne

1.2 Opis wyglądu testera

1.3 Specyfikacja
Rozdział II: OBSŁUGA
2.1 Przygotowanie przyrządu

2.2 Przeznaczenie klawiatury i przełączników

2.3 Dołączanie testera do mierzonych obwodów

2.4 Wykonywanie pomiarów

2.4.1 Wybieranie numeru i podtrzymanie pętli

2.4.2 Programowanie poziomu i częstotliwości nadawania

2.4.3 Pomiar poziomu i częstotliwości

2.4.4 Pomiar szumu

2.4.5 Pomiar szumu z sygnałem

2.4.6 Pomiar szumu do ziemi

2.4.7 Pomiar stosunku sygnału do szumu

2.4.8 Pomiar szumowych zakłóceń impulsowych

2.4.9 Pomiar tłumienia sygnału odbitego

2.4.10 Pomiar napięcia zmiennego

2.4.11 Pomiar małych napięć zmiennych

2.4.12 Pomiar napięcia stałego

2.4.13 Pomiar rezystancji

2.4.14 Pomiar pojemności

2.4.15 Pomiar prądu stałego
Rozdział III: PRZYKŁADY APLIKACJI
3.1 Monitorowanie linii

3.2 Pomiar wzajemny odcinka linii 2- przewodowej

3.3 Pomiar linii w pętli

3.4 Pomiar tłumienności linii dla 1004 Hz

3.5 Pomiar nierównomierności tłumienia linii 2- przewodowej
Rozdział IV: OBSŁUGA INTERFEJSU RS-232-C
4.1 Dane interfejsu

4.2 Połączenie testera z komputerem

4.3 Komendy

4.3.1 Format komendy

4.3.2 Opis komend
Rozdział V: CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE
5.1 Ładowanie baterii, zasilanie testera z sieci przemysłowej

5.2 Informacje gwarancyjneRozdział I

Wstęp
1.1 Dane ogólne

MT-186e jest podręcznym przyrządem zawierającym tester linii telekomunikacyjnej, cyfrowym multimetrem i miernikiem pojemności, oraz aparatem telefonicznym w jednej obudowie. Przyrząd został skonstruowany specjalnie pod kątem wygody użytkowników zarówno przy wykonywaniu pomiarów terenowych i w pomieszczeniach, jak też i w trakcie transportu.

W skład możliwości pomiarowych i użytkowych przyrządu wchodzą:

* Generacja fali sinusoidalnej oparta na syntezie cyfrowej o częstotliwości 20 Hz - 50 kHz z opcją sweep (przemiatanie w paśmie z ustalanym skokiem, początkiem i końcem pasma)

* Dokładny licznik małej częstotliwości w paśmie 20 Hz - 50 kHz

* Pomiar poziomu w zakresie pomiaru -60 dBm do +10 dBm

* Pomiar poziomu szumu z filtrami: psofometrycznym typu C, płaskim 3 kHz i płaskim 15 kHz

* Pomiar szumu z sygnałem

* Pomiar szumu do ziemi

* Pomiar sygnału do szumu

* Pomiar impulsowych zakłóceń szumowych

* Pomiar sygnału odbitego

* Aparat telefoniczny z wybieraniem DTMF/MF/Impuls, podtrzymaniem pętli, głośnikiem monitorującym oraz mikrofonem pojemnościowym

* Pomiar napięć stałych, zmiennych, prądu stałego i rezystancji

* Pomiar pojemności
Tester MT-186e jest przeznaczony do wykonywania pomiarów zgodnych z normami IEEE743 lub CCITT. Stanowi bardzo wygodne narzędzie do prac instalacyjnych i konserwacyjnych torów komutowanych, oraz dzierżawionych 2- i 4- przewodowych. Oczywiście testera można używać również do pomiarów sygnałów fonicznych w zakresie niskich częstotliwości.
1.2 Opis wyglądu testera

Widok przyrządu z góry przedstawiony jest na rys. 1. Odnośniki pozwolą w prosty sposób zapoznać się z obsługą.

1. Gniazdo typu RJ45 10. Gniazdo masy wejściowej

2. Gniazdo wejściowe typ koncentryczny-mini 11. Gniazdo wejściowe pomiaru V/R

3. Sygnalizator konfiguracji 2- przewodowej 12. Gniazdo wejściowe ładowania baterii

4. Przełącznik impedancji 13. Przełącznik obrotowy rodzaju pomiaru

5. Przełącznik rozmowy 14. Klawiatura

6. Przełącznik siły głosu 15. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

7. Mikrofon 16. Przełącznik rodaju pomiaru

8. Gniazdo wejściowe pomiaru prądu 17. Przełącznik zamiany torów

9. Gniazdo wejściowe pomiaru pojemności 18. Przełącznik zamknięcia pętli

19. Sygnalizator ładowania baterii


1.3 Specyfikacja
1.3.1 TIMS (zespół do pomiaru błędów transmisji)

a. Częstotliwość generatora

Zakres 20 Hz - 50 kHz

Regulacja Klawiaturą numeryczną

Rozdzielczość 1 Hz

Dokładność +/- 1 Hz


b. Poziom generatora

Zakres -50 dBm do +10 dBm

Regulacja Klawiaturą numeryczną

Rozdzielczość 0,1 dBm

Dokładność +/- 0,1 dB dla 1004 Hz, w zakresie +10 do -20 dBm

Charakterystyka


+ 10 do 0 dBm

0 do -40 dBm

-40 do -50 dBm

20 Hz

XXX

+/- 1,0

+/- 1,0

50 Hz

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

200 Hz

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,5

20 kHz

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 1,0

50 kHz


Jednostki: dB

Zakłócenia (odstęp od sygnału mierzonego w dB):

typowo 50 dB pasmo 100 Hz do 4 kHz, dla 1004 Hz, 0 dBm : > 60 dB od poziomu sygnału

c. Pozostałe funkcje generacji:

SWEEP: krok automatyczny lub ustawiany indywidualnie

Częstotliwość początkowa w przedziale 20 Hz - 50 kHz

Częstotliwość końcowa w przedziale 20 Hz - 50 kHz

Wielkość kroku 1 do 9999 Hz

Czas trwania kroku 1 do 99 sekund

Częstotliwości pomijane 2450 do 2750 Hz (2130 do 2430 Hz)

Opcja Quiet Generator sygnału odłączony i wyłączony

Opcja Slope cyklicznie powtarzane częstotliwości 404(304), 1004(820),

2804 po 5 sekund każda

Częstotliwość sygnału ciągłego 2713 Hz (zdefiniowana )

d. Częstotliwości odbierane (mierzone)

Zakres 20 Hz - 50 kHz

Rozdzielczość 1 Hz

Dokładność +/- 0,5 Hz w przedziale 20 Hz - 20 kHz

+/- 5 Hz w przedziale 20 kHz - 50 kHz

e. Poziomy odbierane (mierzone)

Zakres -60 dBm do +10 dBm

Rozdzielczość 0,1 dBm

Dokładność

+ 10 do 0 dBm

0 do -40 dBm

-40 do -50 dBm

20 Hz

XXX

+/- 1,0

+/- 1,0

50 Hz

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

200 Hz

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,5

20 kHz

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 1,0

50 kHz


Jednostki: dB

Typ detektora: uśredniający

f. Pomiar szumu

Nadajnik wyłączony

Odbiornik

Zakres 0 do 100 dBrn

Rozdzielczość 1 dBrn

Dokładność +/- 1 dB w zakresie 10 - 100 dBrn

+/- 3 dB w zakresie 0 - 10 dBrn

Typ detektora True RMS (rzeczywista wartość skuteczna)

Filtry Psofometryczny typu C, płaski 3 kHz, płaski 15 kHz

g. Pomiar szumu z sygnałem

Nadajnik sygnał o częstotliwości 1004(820) Hz

Odbiornik

Zakres 10 do 100 dBrn

Rozdzielczość 1 dBrn

Dokładność +/- 1 dB w zakresie 20 - 100 dBrn

+/- 3 dB w zakresie 10 - 20 dBrn

Typ detektora True RMS (rzeczywista wartość skuteczna)

Filtr zaporowy tłumienie > 50 dB w paśmie 995(800) - 1025(860) Hz

Filtry Psofometryczny typu C, płaski 3 kHz, płaski 15 kHz

h. Pomiar szumu do ziemi

Nadajnik wyłączony

Odbiornik

Zakres 50 do 100 dBrn

Rozdzielczość 1 dBrn

Dokładność +/- 2 dB

Typ detektora True RMS (rzeczywista wartość mierzona)

Filtry Psofometryczny typu C, płaski 3 kHz, płaski 15 kHz

i. Pomiar sygnału do szumu

Nadajnik sygnał o częstotliwości 1004(820) Hz

Odbiornik

Zakres poziomu sygnału -40 do +10 dBm

Zakres poziomu szumu 10 do 100 dBrn

Zakres proporcji 10 do 50 dB

Dokładność +/- 1 dB

Typ detektora True RMS (rzeczywista wartość skuteczna)

Filtr zaporowy tłumienie > 50 dB w paśmie 995(800) - 1025(860) Hz

Filtry Psofometryczny typu C, płaski 3 kHz, płaski 15 kHz

j. Pomiar zakłóceń impulsowych

Nadajnik sygnał o częstotliwości1004(820) Hz

Odbiornik

Poziom bramkowania 30 do 100 dBrn

Rozdzielczość poz. bramk. 1 dBrn

Dokładność poz. bramk. +/- 1 dBrn

Filtr zaporowy tłumienie > 50 dB w paśmie 995(800) - 1025(860) Hz

Zakres zliczania 0 d0 9999

Czas zliczania 1 do 99 minut, lub ciągłe

Rozdzielczość czasu zlicz. 1 sekunda

Maks. częstotl. powtarzania średnio 8 na sekundę

k. Wybieranie numeru

Metoda wybierania DTMF, dekadowe, lub MF

Sygnały wybiercze 0 do 9, A do D, oraz # i *

Maksymalna długość numeru 16 cyfr

Powtarzanie wybierania do 16 ostatnich cyfr

l. Pomiar sygnału odbitego

Impedancja 600 lub 900 

Sygnał sygnał pojedyńczy lub wielotonowy (sweep)

Poziom nadawany -10 do 0 dBm

Poziom odbierany 0 do 40 dB

Dokładność +/- 0,5 dB

m. Dane ogólne TIMS (zespołu do pomiaru błędów transmisji)

Max stałe napięcie blokowania wejścia 100 V

Impedancja 600 lub 900 

Rodzaj dołączenia terminalowe(zamykające), lub mostkowe

Obwody podtrzymania 2, każdy z przepływem nominalnym 25 mA

Tłumienie wtrącane < 0,2 dB (przy pomiarach metodami mostkowymi)

Tłumienie sygn. odbitego > 30 dB

Rodzaj toru mierzonego 2- lub 4- przewodowy, przełączne

Przełącznik Normal/Reverse zamienia ze sobą parę mierzoną i nadawaną

Przetwornik mowy wewnętrzny mikrofon pojemnościowy

Monitor akustyczny wbudowany głośnik z regulowaną głośnością, przełączany między nadawaniem a odbiorem

Rodzaj dołączeń banan, RJ45, mini koncentryczne
1.3.2 Multimetr cyfrowy

a. Pomiar napięcia stałego

Zakres 0.5, 5, 50 i 300 V (pełny zakres), automatycznie przełączane

Rozdzielczość 0.1, 1, 10 i 100 mV odpowiednio

Dokładność +/- (0.5% odczytu + 3 cyfry)

b. Pomiar napięcia zmiennego V

Zakres 5, 50, 300 V (pełny zakres), automatycznie przełączane

Rozdzielczość 1, 10,100 mV odpowiednio

Dokładność +/- (1% odczytu + 5 cyfr) dla 50 Hz do 10 kHz

Typ detektora True RMS (rzeczywista wartość skuteczna)

Zakres częstotliwości 20 Hz do 50 kHz

Rozdzielczość częstotl. 1 Hz

Dokładność częstotl. +/- 0.5 Hz dla 20 Hz do 20 kHz

+/- 5 Hz dla 20 kHz do 50 kHz

c. Pomiar napięcia zmiennego mV

Zakres 500 mV (pełny zakres)

Rozdzielczość 0.1 mV

Dokładność +/- (1% odczytu + 5 cyfr) dla 50 Hz do 10 kHz

Typ detektora True RMS (rzeczywista wartość skuteczna)

Zakres częstotliwości 20 Hz do 50 kHz

Rozdzielczość częstotl. 1 Hz

Dokładność częstotl. +/- 0.5 Hz dla 20 Hz do 20 kHz

+/- 5 Hz dla 20 kHz do 50 kHz

d. Pomiar prądu stałego

Zakres 300 mA (pełny zakres)

Rozdzielczość 0.1 mA

Dokładność +/- (1% pełnego zakresu)

Zabezpieczenie wejścia PTC 0.5 A/60 V DC Max

e. Pomiar rezystancji

Zakres 500, 5k, 50k, 500k,2M (pełny zakres), przełączne

automatycznie

Rozdzielczość 0.1, 1, 10, 100, 1000 odpowiednio

Dokładność +/- (1% pełnego zakresu)

Zabezpieczenie wejścia 100 V DC Max

f. Pomiar pojemności

Zakres 100n, 1, 10, 100F (pełny zakres), przełączane

automatycznie

Rozdzielczość 100p, 1n, 10n, 100nF odpowiednio

Dokładność +/- (1% pełnego zakresu)

Zabezpieczenie wejścia 100 V DC Max


1.3.3 Dane ogólne testera MT-186E

Wyświetlacz 2 wiersze po 16 znaków ciekłokrystaliczny z podświetlaniem

Regulacja głośności ustawiana

Typ baterii zasilającej 8 szt typu AA (akumulatorki niklowo-kadmowe, lub baterie

alkaliczne)

Czas pracy baterii typowo 4 godziny

Zasilanie sieciowe 115/230 VAC, 50/60 Hz

Próg stanu wyczerpania bat. poniżej 8 V

Automatyka zasilania 10 minut po naciśnięciu klawisza, lub przełączenia przełącznika

obrotowego (nie działa w trakcie pomiaru zliczania impulsów

zakłócających)

Temperatura pracy 0 do 40 stopni C

Temperatura przechowywania -20 do 70 stopni C

Wymiary (dł x szer x wys) 252 X 103 X 62 mm

Waga 0.9 kg z bateriami
Rozdział I I

O B S Ł U G A
2.1 Czynności przygotowawcze

2.1.1 Tester wymaga zasilania 8 szt. akumulatorków typu AA niklowo-kadmowych, lub zasilacza sieciowego 15 V/350 mA DC (standardowe wyposażenie testera).

2.1.2 Jeżeli w trakcie pracy na wyświetlaczu wyświetlony zostanie sygnał o zużyciu baterii- tester będzie samoczynnie wyłączony w ciągu 30 sekund. Należy dołączyć zasilacz sieciowy aby kontynuować pomiary.

2.1.3 W testerze zamonowany jest zespół oszczędności zasilania, który działa po upływie 10 minut od czasu wykonania ostatniej operacji przez operatora (nacisnięcie przycisku, lub przełączenie przełącznika obrotowego rodzaju i zakresu pomiaru). Układ działa samoczynnie. W celu wyłączenia układu nadzoru należy:

- nacisnąć i trzymać klawisz [* - ], następnie włączyć zasilanie

- po ukazaniu się na ekranie komunikatu [AUTO POWER OFF DISABLED] należy zwolnić klawisz [* -]


2.2 Opis klawiatury i przełączników

Funkcje poszczególnych klawiszy klawiatury :

[ 1 ] * klawisz przejścia do funkcji ustawiania częstotliwości

* klawisz cyfry 1 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

* przy wprowadzaniu danych wybierczych klawisz ten ma również wartość A jeżeli

jest wciśnięty niezwłocznie po klawiszu [  .
[ 2 ] * klawisz przejścia do funkcji ustawiania poziomu

* klawisz cyfry 2 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

[ 3 ] * klawisz przejścia do funkcji ustawiania opcji SWEEP generatora

* klawisz cyfry 3 przy wprowadaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

[ 4 ] * klawisz przejścia do funkcji ustawiania opcji SLOPE generatora

* klawisz cyfry 4 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

* przy wprowadzaniu danych wybierczych klawisz ten ma również wartość B jeżeli

jest wciśnięty niezwłocznie po klawiszu [ 

[ 5 ] * klawisz włączenia zdefiniowanej częstotliwości 2713 Hz generatora

* klawisz cyfry 5 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

[ 6 ] * klawisz włączania zdefiniowanego poziomu 0 V wyjścia generatora (quiet)

* klawisz cyfry 6 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

[ 7 ] * klawisz przejścia do konfiguracji rodzaju pomiaru

- poziomu / częstotliwości

- szumu


- szumu z sygnałem

- szumu do ziemi

- sygnału do szumu

- zakłóceń impulsowych

* klawisz cyfry 7 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

* przy wprowadzaniu danych wybierczych klawisz ten ma również wartość C jeżeli

jest wciśnięty niezwłocznie po klawiszu [  ]

[ 8 ] * klawisz dołączenia jednego z filtrów do pomiaru szumów (psofometrycznego C,

płaskiego 3 kHz, lub płaskiego 15 kHz)

* klawisz cyfry 8 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

[ 9 ] * klawisz przejścia do programowania poziomu bramkowania i czasu pomiaru

w zliczaniu zakłóceń impulsowych

* klawisz cyfry 9 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

[ 0 ] * klawisz przełączania ekranu (wyświetla wartości generowane bądź odbierane)

* klawisz cyfry 0 przy wprowadzaniu wartości liczbowej częstotliwości, poziomu

i danych wybierczych

[ * - ] * w opcji auto-sweep generatora klawisz start-stop

* w opcji ręcznego przełączania sweep generatora, klawisz przejścia na następną

z zaprogramowanych wartości częstotliwości

* w opcji pomiaru zakłóceń impulsowych, klawisz zerowania, startu i stopu zliczania

* klawisz wprowadzania znaku minus dla wartości danych wprowadzanych klawiaturą

numeryczną

* klawisz znaku * przy wprowadzaniu danych wybierczych

* przy wprowadzaniu danych wybierczych klawisz ten ma również wartość D jeżeli

jest wciśnięty niezwłocznie po kawiszu [  ]

[ # . ] * klawisz przejścia do funkcji dzwonienia (telefon)

* klawisz punktu dziesiętnego przy wprowadzaniu danych wartości poziomu

* klawisz znaku # przy wprowadzaniu danych wybierczych
[  ] * włączanie / wyłączanie podświetlenia ekranu

* kursor przejścia do informacji lub polecenia poprzedniego jeżeli identyczny znak

jest widoczny na ekranie

[  ] * kursor przejścia do informacji lub polecenia następnego jeżeli identyczny znak

jest widoczny na ekranie

* przy wprowadzaniu danych wybierczych klawisz poprzedzający wprowadzanie

danych literowych A, B, C, D

[CLEAR] * klawisz zerowania danych wejściowych lub rodzaju pomiaru

[ENTER] * klawisz zatwierdzający dane wprowadzane

* przełącznik pomiaru rezystancji lub pojemności w przy pomiarze pojemności


Przełącznik suwakowy [ 600/900 ]

* wybór impedancji obciążenia przy pomiarach terminalowych

Przełącznik suwakowy [ BRDG / TERM ]

* wybór rodzaju pomiaru - mostkowy (rezystansja wejściowa ok. 1 M),

lub terminalowy

Przełącznik suwakowy [ NORM / REV ]

* zamiana ze sobą par dołączonych do wejścia i wyjścia testera

Przełącznik suwakowy [ HOLD ]

* do podtrzymania lub przerwania pętli prądowej na linii nadawczej przy fazach

opcji rozmowy telefonicznej


2.3 Dołączenie testera MT-186E do linii mierzonych

W testerze zamontowano dwa rodzaje możliwości dołączenia linii badanych do przyrządu. Pierwszym jest gniazdo typu RJ 45, drugim są dwa miniaturowe telefoniczne gniazda koncentryczne. W wersji testera oznaczonej symbolem 186T-00 obydwa rodzaje są zrównoleglone ze sobą i można ich używać wg własnego wyboru (przedstawione na rys. 2.1).

W wersji testera oznaczonej symbolem 186T-01 gniazdo RJ 45 jest wykorzystane jako wyjście interfejsu RS-232-C do dołączenia konwertera dla komunikacji z komputerem. Do dołączenia linii badanych służą wyłącznie miniaturowe telefoniczne gniazda koncentryczne (przedstawione

na rys. 2.2).


Opis końcówek i kolorów kabli dla złącza RJ 45

P1 Tx Oplot szary lub brązowy P5 Tx Oplot czerwony

P2 Tx Rdzeń brązowy lub niebieski P6 Rx Oplot czarny

P3 Rx Rdzeń żółty P7 Rx Rdzeń pomarańczowy

P4 Tx Rdzeń zielony P8 Rx Oplot niebieski lub szary
2.4 Wykonywanie pomiarów
2.4.1 Wybieranie numeru i podtrzymanie pętli

1. Dołącz linię (łącze) do testera

2. Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji TIMS. Zasilanie testera jest włączane automatycznie.

3. Naciśnij na chwilę klawisz [  ] aby właściwie wybrać linię 2-, lub 4- przewodową. Wskaźnik

LED świeci tylko przy wybraniu linii 2- przewodowej.

4. Przełącznikiem suwakowym wybierz rodzaj dołączenia (mostkowe lub terminalowe).

5. Przy konfiguracji terminalowej wybierz właściwą impedancję obciążenia (600, lub 900 

przełącznikiem suwakowym.

6. Naciśnij chwilowo klawisz [* - ] aby wybrać rodzaj wybierania numeru.


DIAL METHOD

1: DTMF 2: DP 3: MF

Widok ekranu


7. Wybierz odpowiednio wciskając klawisz 1, 2 lub 3. Na ekranie widoczny będzie

wybrany sposób wybierania oraz wybierany numer. Np.:


NUMBER: DTMF

_

8. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycję HOLD; usłyszysz sygnał zgłoszeniaw głośniku.Ustaw właściwy poziom słyszalności.

9. Wybierz klawiaturą żądany numer i wciśnij ENTER. Tester wyśle w linię numer. Po

zgłoszeniu abonenta żądanego połączenie jest zestawione i sygnał może być przesyłany

między punktami końcowymi zestawionego połączenia. Jeżeli konieczna jest

komunikacja między operatorami należy wcisnąć przycisk TALK i prowadzić

rozmowę,następnie zwolnić go i czekać na odpowiedź.


2.4.2 Programowanie poziomu i częstotliwości nadawania

1. Dołącz linię do testera

2. Przełącznik obrotowy ustaw w pozycji TIMS. Zasilanie będzie włączone. Generator

domyślnie będzie ustawiony na częstotliwość 1004 Hz(820 Hz), poziom wyjściowy

0 dBm.
Ustawianie częstotliwości generatora

3. Jeżeli wymagana jest zmiana częstotliwości wyjściowej generatora należy chwilowo

wcisnąć klawisz [ 1 ].

Widok ekranu:


Tx FIXED

FRQ:_1004 Hz


4. Wpisz klawiaturą porządaną częstotliwość (20 Hz - 50 kHz z rodzielczością 1 Hz).

Sygnał o nastawionej częstotliwości będzie generowany po zatwierdzeniu klawiszem

[ ENTER ].


Ustawianie poziomu sygnału generatora

5. Aby zmienić poziom wyjściowy generatora wciśnij chwilowo klawisz [ 2 ].

Widok ekranu


Tx LEVEL

LVL:_ 0.0 dBm

6. Wpisz klawiaturą porządany poziom sygnału wyjściowego generatora (-50dBm do 10 dBm

z rozdzielczością 0.1 dBm).Sygnał o nastawionym poziomie będzie generowany po

zatwierdzeniu klawiszem [ ENTER ].


Ustawianie funkcji slope generatora

7. Jeżeli wymagana jest funkcja slope generatora ( generuje ciąg częstotliwości 404Hz,

1004Hz, 2804Hz po 5 sekund każda częstotliwość) wystarczy chwilowo wcisnąć

klawisz [ 4 ].

Widok ekranu


Tx SLOPE 404 Hz

0.0 dBm S

8. Literka S na ekranie oznacza, że sygnał jest w fazie STOP. Aby nastąpiła generacja

należy chwilowo wcisnąć klawisz [ * - ].
Ustawianie poszczególnych częstotliwościdla funkcji sweep generatora
9. Jeżeli generator ma pracować w funkcji sweep (przemiatanie pasma poprzez generację

ciągu częstotliwości) należy chwilowo wcisnąć klawisz [ 5 ]

Widok ekranu


Tx SWEEP START

FRQ:_ 1004 Hz 

10. Wpisz klawiaturą częstotliwość startu (20 Hz do 50 kHz z rozdzielczością 1 Hz).

Zatwierdź wybór klawiszem [ ENTER ]. Częstotliwość startu jest ustawiona i układ

oczekuje wprowadzenia częstotliwości stopu opcji sweep.

Widok ekranu


Tx SWEEP STOP 

FRQ:_ 1004 Hz 

11. Wpisz klawiaturą częstotliwość stopu (20 Hz do 50 kHz z rozdzielczością 1 Hz).

Zatwierdź wybór klawiszem [ ENTER ]. Częstotliwość stopu jest ustawiona i układ

oczekuje wprowadzenia wielkości kroku (skoku).

Widok ekranu


Tx SWEEP STEP 

FRQ:_ 1 Hz 

12. Wpisz klawiaturą wielkość kroku zmiany częstotliwości (w zakresie 1 Hz do 9999 Hz).

Zatwierdź wybór klawiszem [ ENTER ]. Wielkość kroku jest ustawiona i układ oczekuje

wprowadzenia rodzaju pracy (automatyczna lub ręczna).

Widok ekranu


Tx SWEEP MODE 

1: AUTO 2: MANU 

13. Wybierz właściwy rodzaj pracy i zatwierdź go klawiszem [ ENTER ]. Układ oczekuje

teraz ustawienia czasu trwania skoku.

Widok ekranu


Tx SWEEP TIME 

TIME:_ 1SEC / STP 


14. Wpisz klawiaturą czas trwania skoku ( 1 - 99 sekund/krok) i zatwierdź wybór klawiszem

[ ENTER ]. Układ oczekuje wprowadzenia polecenia włączenia, lub pominięcia opcji.

Widok ekranu


Tx SWEEP SKIP 

1: ON 2: OFF


15. Wybierz właściwe polecenie wpisując klawiaturą [ 1 ], lub [ 2 ]. Konfiguracja opcji

sweep generatora jesk kompletna.

Widok ekranu


Tx SWEEP 20 Hz

0.0 dBm S


16. Jeżeli wybrana jest opcja ,,auto sweep", należy wcisnąć klawisz [ * - ] aby włączyć start

lub stop. Generator zacznie generować kolejno ustawione częstotliwości z określonym w

konfiguracji czasem trwania każdej z nich począwszy od częstotliwości startu, do częstotliwości

stopu. Dla zmiany konfiguracji trzeba ponownie zacząć postępowanie od ,,sweep mode". Jeżeli
włączona jest opcja SKIP w opcjach ,,auto sweep" pomijane są częstotliwości

w paśmie 2450 do 2750 Hz (2130-2430).


Ustawianie transmisji częstotliwości 2713 z generatora

17. Przypadek ten jest skonstruowany specjalnie dla łączy badanych zakończonych interfejsem Western Electric model 829. Sygnał generatora o tej częstotliwości po deszyfracji przez układ iterfejsu powoduje zamknięcie pętli. Dla wykonania transmisji tego sygnału w linię wystarczy wcisnąć chwilowo klawisz [ 5 ] klawiatury.

Widok ekranu


Tx 2713 2713 Hz

0.0 dBm

Ustawienie wyjścia generatora w stan braku poziomu sygnału wyjściowego (0.0 dB)

18. Wciścięcie chwilowe klawisza [ 6 ] spowoduje, że poziom wyjścia generatora jest ustawiony na

0 V przy zachowaniu pozostałych konfiguracji impedancji i oporności falowej.

Widok ekranu

Tx QUIET 1004 Hz

Rx LVL: 0.0 dBm

Rx FRQ: 1004 Hz Q

lub


wskaźnik Q oznacza opcję Quiet wyjścia generatora.


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna