Instrukcja do ćwiczenia z języka c++Pobieranie 22,54 Kb.
Data26.02.2018
Rozmiar22,54 Kb.

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Z JĘZYKA C++

(operatory new i delete, referencje)  1. W kompilatorze Dev-C++ naciśnij klawisze CTRL + U (File->New source file)

  2. W edytorze wpisujemy poniższe linijki kodu programu


Przykład 1: Program pokazuje, w jaki sposób pracujemy z operatorem new i delete.


#include

#include
char * producent(); // deklaracja funkcji, która zwraca

// wskaźnik do obiektu typu charint main()

{

char *w1, *w2, *w3, *w4;

w1 = producent(); // to samo co: w1 = new char;

w2 = producent();

w3 = producent();

w4 = producent();

*w1 = 'A'; //do obiektu pokazywanego przez wskaźnik wpisujemy 'A'

*w2 = 'B';

*w3 = 'C';

cout << "Wypis zainicjowanych obiektow: " << *w1 << *w2 << *w3 << endl;

cout << "Wypis niezainicjowanego obiektu: " << *w4 << endl;

delete w1; // kasowanie obiektów

delete w2;

delete w3;

system("PAUSE");

return 0;

}
char *producent()

{

char *w;

cout << "Produkcja obiektu \n";

w = new char;

return w;

}


  1. Kompilujemy program naciskając klawisz F9 (Execute -> Run)  1. Naciśnij klawisze CTRL + U, w edytorze wpisz poniższe linijki kodu programu:


Przykład 2: Program pokazuje, w jaki sposób korzystamy z operatorów new i delete podczas pracy z tablicami.
#include

#include

#include
void alarm()

{

cout<<"Brak pamięci!\n";

exit(1);

}
int main(void)

{

unsigned int rozmiar; // Rozmiar tablicy - liczba elementów
cout << "Ile elementow ma miec tablica? ";

cin >> rozmiar;

int *tab = new int[rozmiar];

set_new_handler(alarm); //Sprawdzenie czy operacja powiodła się

if (rozmiar < 3)

{

cout << "Podaj wiekszy rozmiar tablicy\n";

system("pause");

exit(1);

}

else

{

tab[0] = 1; // notacja wskaznikowa: *tab = 1;

tab[3] = 2; // notacja wskaznikowa: *(tab + 3) = 2;

cout << "tab[0] = " << tab[0] << endl;

cout << "tab[3] = " << *(tab + 3) << endl;

}

for(int i=0; i

cout << tab[i] << " ";
cout << "\nUsuwanie calej tablicy...";

delete [] tab;

cout << "\nCala tablic zostala usunieta!" << endl;

system("pause");

return 0;

}


  1. Kompilujemy (CTRL+F9) i uruchamiamy program (F9).  1. Naciśnij klawisze CTRL + U, w edytorze wpisz poniższe linijki kodu programu:


Przykład 3: Program pokazuje, że obiekt referencyjny to inna nazwa tej samej zmiennej.
#include

#include
int main()

{

int a = 123;

int &ref = a;

cout << &a << " " << &ref << endl;

cout << a << " " << ref << endl;

system("PAUSE");

return 0;

}


  1. Kompilujemy (CTRL+F9) i uruchamiamy program (F9).
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna