Instrukcja dla studentów studiów stacjonarnych licencjackich oraz uzupełniającychPobieranie 68,23 Kb.
Data23.02.2018
Rozmiar68,23 Kb.

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH LICENCJACKICH (I, roku) ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYCH (I roku)

DOTYCZĄCA ZALICZANIA ETAPU STUDIÓW (ROKU) W SYSTEMIE USOS
Szanowni Studenci,
Od tego roku akademickiego wprowadziliśmy na studiach niestacjonarnych automatyczne zaliczanie indeksów. Automat służy szybszemu rozliczeniu etapu (roku) oraz eliminuje pomyłki w liczeniu średnich.

Aby akcja powiodła się, student musi sam podpiąć swoje przedmioty zrealizowane w tym roku akademickim do etapu studiów.

Po zalogowaniu się do systemu USOSWeb należy kliknąć „Podpięcia” po lewej stronie Menu. Na dole ekranu pojawią się przedmioty realizowane w tym roku akademickim.

Należy przy każdym przedmiocie kliknąć „dodaj podpięcie”. Pojawi się kod programu; należy go zaznaczyć. Wtedy system zapyta, czy chcemy, aby przedmiot był podpięty pod etap; należy zaznaczyć tę opcję. Pojawią się wszystkie etapy, ale aktywne będą tylko nierozliczone etapy. Etap to kod specjalności i rok, np. PE-EU-ZZ1, PE-ASK-U1. Należy zaznaczyć aktualny etap studiów (rys.1).


rys.1 Wybór aktualnego etapu studiów, do którego należy podpiąć przedmioty


Jeśli przedmiot jest już podpięty, ale tylko pod program, to należy go „odpiąć” i ponownie „podpiąć”. Operacja musi zakończyć się pytaniem, czy „chcę podpiąć pod konkretny etap tego programu”. Odpowiedź jest twierdząca – poprzez kliknięcie.
Następnie należy zgłosić program do rozliczenia: zakładka Zaliczenia etapów (po lewej stronie). Będzie to sygnałem dla dziekanatu, że student ma już wszystkie niezbędne zaliczenia, podpiął je do odpowiednich etapów i prosi o rozliczenie programu. Prosimy zaraz po zakończeniu sesji dokonać tej operacji. Studenci, biorący udział w sesji poprawkowej wykonują tę operację we wrześniu.
Kierownik Sekcji Dydaktycznej

Anna Szewczyk
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna