Instrukcja – epdp laboratorium nr 1 Realizować kolejne zadania, bazując na plikach wejściowych xlsPobieranie 2,19 Mb.
Strona1/8
Data23.04.2018
Rozmiar2,19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

INSTRUKCJA – EPDP LABORATORIUM nr 1

 1. Realizować kolejne zadania, bazując na plikach wejściowych P1.xls oraz P2.xls znajdujących się w tej samej paczce co niniejsza instrukcja.

 2. Wyniki obliczeń powinny znaleźć się w przygotowanych miejscach skoroszytów i arkuszy wejściowych.

 3. Wykonać wszystkie wymagane wykresy w przejrzystej, czytelnej formie.

 4. Polecenia w kolorze czerwonym wymagają odpowiedzi pisemnych w osobnym pliku.

 5. Po wykonaniu zadań zmienić odpowiednio nazwy plików:

P1.xls na Nazwisko1.xls oraz

P2.xls na Nazwisko2.xls,

plik z odpowiedziami z pkt. 4 nazwać Nazwisko.doc. 1. Pliki te przesłać na adres sgorka@prz.edu.pl jako sprawozdanie z laboratorium nr 1.

STATYSTYKA OPISOWA - PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Szeregi klasowe

Szereg klasowy, nazywany inaczej przedziałowym, to wynik grupowania danych w przedziały i podliczenia w tych przedziałach ich liczebności. Szereg taki ma dwie kolumny: zakres podprzedziałów oraz liczebność elementów w tych podprzedziałach.Funkcja Excela:

CZĘSTOŚĆ(Dane; Przedziały) – wyznacza liczebność danych w przedziałach.

Dane – zakres danych – obszar, w którym umieszczony jest szereg wyliczeniowy;

Przedziały – obszar zawierający prawe końce przedziałów grupowania.
Przykład:
Dane do ćwiczenia znajdują się w skoroszycie P1.xls w arkuszu Szeregi.
Utworzyć szereg klasowy z równymi przedziałami wyprowadzonymi od wartości minimalnej. Prawe końce przedziałów wyznaczyć formułą Excela.


 1. Wyznaczyć rozpiętość przedziałów klasowych:

  1. funkcją MIN(zakres_danych) wyznaczyć wartość minimalną,

  2. funkcją MAX(zakres_danych) wyznaczyć wartość maksymalną,

  3. wyznaczyć rozstęp poprzez odjęcie MIN od MAX

  4. wyznaczyć rozpiętość przedziału dzieląc rozstęp na liczbę przedziałów w obrębie od maksimum do minimum. W przykładzie przyjąć, że jest ich 6.

 2. Wyznaczyć wartość prawych końców przedziałów:

  1. do pierwszej komórki przeznaczonej na prawe końce wprowadzić wartość minimum,

  2. w następnej przygotować formułę do wyznaczania prawych końców

(poprzednia_wartość + rozpiętość_przedziału),

  1. przekopiować formułę do kolejnych komórek.
 1. Wyznaczyć liczebność funkcją CZĘSTOŚĆ(Dane; Przedziały):

  1. wyselekcjonować obszar obok prawych końców przedziałów,

  2. wpisać lub wprowadzić z kreatora funkcję CZĘSTOŚĆ,

  3. ponieważ jest to funkcja tablicowa zatwierdzić formułę klawiszami CTRL+SHIFT+ENTER
Szeregi skumulowane

Szereg skumulowany przedstawia sumę liczności wszystkich klas poprzedzających i danej klasy.


Przykład:
Wyznaczyć szereg skumulowany dla utworzonego poprzednio szeregu klasowego:

w kolumnie I (liczebności skumulowane) użyć odpowiednio funkcji sumującej kolejne wartości z kolumny H poczynając od pierwszej (H3).


Częstość względna i skumulowana częstość względna

Częstość względna przedstawia, jaki procent wszystkich danych stanowi liczebność danej klasy. Otrzymujemy ją dzieląc liczebność klasy przez całkowita liczebność cechy.Zadanie:

Wyznaczyć częstość względną i skumulowaną częstość względną dla szeregu z poprzedniego przykładu.


Histogram

Histogram to wykres kolumnowy przedstawiający liczebności klas utworzony dla szeregu klasowego.


Zadanie:

Dla danych z arkusza Szeregi zbudować histogram korzystając z kreatora wykresów, a następnie zmodyfikować go tak, by sąsiednie słupki miały wspólne boki.
Histogram z narzędzi Analiza danych

Istnieje możliwość automatycznego utworzenia szeregu klasowego i histogramu przy wykorzystaniu funkcji Histogram z narzędzi Analiza danychZadanie:

Utworzyć szereg klasowy i histogram dla danych z poprzednich przykładów:
 1. Z menu Narzędzia\Analiza danych wybrać funkcję Histogram.

 2. Wypełnić pola:

  • Zakres komórek – zakres opracowywanych danych (B2:B42),

  • Zakres zbioru – zakres prawych końców przedziałów klasowych (G2:G9)

  • Tytuły – zaznaczyć tę opcję (podany zakres zawiera nagłówki kolumn)

  • Zakres wyjściowy – pierwsza komórka zakresu wyjściowego (M2)

  • Łączny udział procentowy i Wykres wyjściowy – zaznaczyć opcje


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna