Inowrocław 27 styczeń 2012r. SprawozdaniePobieranie 13,13 Kb.
Data16.05.2018
Rozmiar13,13 Kb.

Inowrocław 27 styczeń 2012r.

SPRAWOZDANIE

Z Działalności Oddziału Kujawskiego SSLW RP za 2011r.

1.Sprawozdanie z działalności finansowej:

Stan ewidencyjny członków na 31.12.2011r 20

w tym przybyło: 1

ubyło 1

Stan finansów w Oddziale:Przychody: ze składek członkowskich - 955,00

Ze składek dobrowolnych - 616,00

Pozostało z 2010r. - 539,62

RAZEM na 31.12.2011r. - 2110,62

Rozchody : wpłaty doZG: składki członkowskie - 183,50 + 103,00/ nadpłaty

W 2010r./

Na cele statutowe -1028,04

RAZEM wydatki -1211,54

Do Zarządu Głównego wpłacono : za Rok 2011. – 286,50/minus nadpłata

Za 2010r. 103,00zł /

Na konto PKO BP S.A. I Oddział Poznań nr. 41 1020 4027 0000 1102 0298 5497.

W Oddziale pozostaje kwota 899,08 / za 2011r.,która

Przeniesiona została na 2012r.

2.Ogólny stopień realizacji planu przedsięwzięć na Rok.

Roczny Plan zamierzeń zrealizowano w 96%

3.Wymienić po jednym zrealizowanemu przedsięwzięciu w niżej wymienio-

nych dziedzinach:

1/.organizowania we współpracy ze szkołami patronackimi spotkań popularyzujących

wiedzę o Lotnictwie i popularyzowanie służby zawodowej w Lotnictwie

wojskowym wśród młodzieży szkolnej:

W miesiącu listopadzie nawiązano kontakt członków zarządu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im .gen. W . Sikorskiego. 29 11.2011r. odbyło się 1-wsze spotkanie wyznaczonych członków Naszego Oddziału z młodzieżą klas 4 - 6tych. Tematem spotkania były tematy związane z historią i tradycjami Lotnictwa w Naszym Mieście ,a także tematy związane z wykonywaniem zawodu pilota i mechanika w Lotnictwie Wojskowym. Spotkanie trwało ponad wyznaczone 2 godziny lekcyjne. Młodzież zadawała niezwykle „dorosłe” pytania np. z aerodynamiki śmigłowca.

2/.Organizowanie zadań integracyjnych środowiska byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy w służbie stałej w Lotnictwie Wojskowym.

15 września zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne połączone ze zawodami strzeleckimi na strzelnicy LOK w Kobylnicach . Na to spotkanie zaprosiliśmy D-ctwo 56 k.p.ś.b./ Ze względów obiektywnych nie mogli uczestniczyć w Naszym przedsięwzięciu/. Spotkania integracyjne cieszą się u Nas z dużym zainteresowaniem członków Oddziału i sympatyków.

3/.Współdziałanie z organizacjami żołnierskimi kombatanckimi w kraju i zagranica organizowaniu uroczystości patriotycznych i rocznicowych.

1 sierpnia delegacja Oddziału wzięła czynny udział wraz z Dowództwem 56 k.p.śb. w organizacji 67 Rocznicy Powstania Warszawskiego pod Pomnikiem Armii Krajowej przy Skwerze Sybiraków w Inowrocławiu. Brali tam udział przedstawiciele wszystkich inowrocławskich Organizacji Kombatanckich Inowrocławia i Okolic.

4/.Opieki nad kwaterami mogiłami wojskowymi, oraz Pomnikami i miejscami pamięci narodowej, związanymi z dziejami Polskiego Lotnictwa Wojskowego.

Przed Świętem zmarłych zawsze monitorujemy stan mogiły pilota wojskowego / zginął w katastrofie Lotniczej / w Parchaniu i Pomnika pilota wojskowego w Strzelnie/również zginął w katastrofie lotniczej / .Oprócz mogił naszych kolegów to także tam zawsze płoną znicze i tkwią proporczyki od Naszej Organizacji.

5/Sfery zabezpieczeń materialnych, socjalnych i zdrowotnych byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

W 2011r. Delegaci Oddziału na bieżąco interesowali się stanem zdrowotnym naszych członków i w zaistniałych sytuacjach odwiedzali chorych w domu i w szpitalach./po operacjach/.

4.Stan członków Oddziału w okresie sprawozdawczym:

1/.Na 1 stycznia 2011r -20

Na 31 grudnia 2011r. -20

2/.Wykaz nowoprzyjętych członków do Stowarzyszenia i ich podstawowe dane personalne: - mjr rez. Wojciech Litwicki syn Adama.Urodzony18.04.1959r.w Inowrocławiu. Nr. legitymacjinr.1871 seria A. Przyjęty w poczet członków 09.12.2011r.

Skreślony z listy członków Oddziału /na własną prośbę/ ;

-kpt w st. spocz. pil. Jan Garbacz

3/.Wykaz zmarłych członków Stowarzyszenia : W 2011r. –nie było.Sekretarz Prezes

mjr pil. inż. Kazimierz Manowski ppłk pil. Antoni Jaroszewicz
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna