Informatyka (zakres rozszerzony)Pobieranie 12,05 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar12,05 Kb.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Informatyka (zakres rozszerzony)

Ocena dopuszczająca:


Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi/zna:

 1. posługiwać się użytkowymi programami biurowymi w zakresie podstawowym

 2. wyszukiwać informacje w Internecie

 3. podstawy składni języka programowania C++

 4. pisać proste programy na wzór przykładów prezentowanych podczas lekcji

 5. tworzyć strony WWW przy użyciu języka HTML w zakresie podstawowym

 6. elementarne komendy systemu Linux

 7. wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do badania podstawowych cech funkcji matematycznych

 8. rozwiązywać proste problemy numeryczne na wzór przykładów realizowanych na zajęciach

 9. tworzyć tabele i proste kwerendy w bazach danych według przedstawionych przykładów

 10. podstawowe metody przenoszenia plików za pomocą sieci

 11. tworzyć proste strony WWW z wykorzystaniem języka PHPOcena dostateczna:


Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi/zna:

 1. biegle posługiwać się użytkowymi programami biurowym

 2. wyszukiwać informacje w Internecie z wykorzystaniem zaawansowanych technik

 3. składnię języka programowania C++

 4. pisać programy rozwiązujące proste problemy liczbowe i tekstowe

 5. tworzyć strony WWW przy użyciu języka HTML, podstaw stylów kaskadowych CSS i języka PHP

 6. podstawowe komendy systemu Linux i wykorzystywać je do operacji plikowych

 7. sprawnie wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do badania cech funkcji matematycznych

 8. rozwiązuje problemy numeryczne na podstawie wzorów przedstawionych na zajęciach

 9. tworzy tabele, kwerendy i proste relacje w bazach danych według przedstawionych przykładówOcena dobra:


Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi/zna:

 1. biegle posługuje się użytkowymi programami biurowym

 2. wyszukuje informacje w Internecie z wykorzystaniem zaawansowanych technik

 3. dobra znajomość składni języka programowania C++

 4. pisze programy rozwiązujące rozmaite problemy liczbowe i tekstowe z wykorzystaniem techniki programowania proceduralnego

 5. wykorzystuje do operacji plikowych komendy systemu Linux

 6. rozwiązuje złożone problemy numeryczne

 7. tworzy złożone strony WWW w systemie Linux z wykorzystaniem zaawansowanych stylów kaskadowych CSS oraz skryptów w języku JavascriptOcena bardzo dobra:


Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi/zna:

 1. biegle posługiwać się użytkowymi programami biurowym

 2. wyszukiwać informacje w Internecie z wykorzystaniem zaawansowanych technik

 3. bardzo dobrze składnię języka programowania C++

 4. pisze programy rozwiązujące złożone problemy liczbowe i tekstowe z wykorzystaniem techniki programowania proceduralnego

 5. tworzenie złożonych stron WWW przy użyciu języka HTML i zaawansowanych stylów kaskadowych CSS

 6. biegła znajomość systemu Linux i wykorzystanie ich do zaawansowanych operacji plikowych

 7. biegłe wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do badania rozmaitych cech funkcji matematycznych również z wykorzystaniem współrzędnych biegunowych

 8. rozwiązuje złożone problemy numeryczne również dotyczące brył obrotowych

 9. tworzy tabele, złożone kwerendy i relacje w bazach danych według przedstawionych projektów

 10. standardowe algorytmy (np. sortowania, wyszukiwania binarnego, dotyczących dynamicznych struktur danych, algorytmów grafowych i geometrycznych)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna