Informatyka, Internet EdukacjaPobieranie 61,1 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar61,1 Kb.

Informatyka, Internet - Edukacja
D
zisiejsi uczniowie początkowych klas szkół podstawowych są pierwszym pokoleniem dla którego słowo komputer jest tak samo naturalne jak radio, telefon czy telewizja. Coraz większa liczba domów dysponuje komputerem, a niemal wszyscy są zgodni, że te urządzenia powinny stanowić wyposażenie każdej szkoły. Dzięki stosunkowo łatwemu dostępowi do Internetu, także to medium zaczyna być uznawane za naturalne, przynajmniej w wyrażanych potrzebach szkół wszystkich poziomów edukacji.

Rys. Ilustracja wielkości [%] zainteresowania nauczycieli tematyką dokształcania1


Zwróćmy zatem uwagę na podstawy systemu edukacji informatycznej, która w sposób naturalny obejmuje także wiedzę związaną z Internetem. Poza zapleczem technicznym oraz oprogramowaniem, które sprawiają zresztą sporo kłopotów ciągłymi (coraz mniej uzasadnionymi) zmianami, najważniejsi byli, są i zapewne zawsze pozostaną nauczyciele. Okazuje się, że bezwładność procesu edukacji powoduje w tym zakresie największe zagrożenia polegające na braku odpowiednio przygotowanych nauczycieli w zakresie informatyki oraz Internetu. Są to obecnie przedmioty o najszybciej zmieniających się treściach nauczania i o najkrótszych tradycjach. Okazuje się, że szkoły po raz kolejny odkrywają, że doskonały fachowiec (informatyk) nie oznacza wcale dobrego nauczyciela. Najbardziej i najboleśniej odczuwa to młodzież, która w znacznej części nie jest jednak zafascynowana informatyką.

Przeprowadzone ostatnio badania wskazują, że zdecydowana większość nauczycieli ma przygotowanie pedagogiczne ukierunkowane na przedmioty tradycyjne, nie związane z techniką2. Potwierdza to, oraz wzbudza spore nadzieje, duże zainteresowanie kadry pedagogicznej dokształcaniem, przede wszystkim właśnie, w zakresie Internetu.

Owa popularność Internetu jako przedmiotu kształcenia nie wynika już tylko z nieuzasadnionej mody wpływającej do nas zza zachodniej granicy. Sieć powszechnie zaczyna być akceptowana przez zakłady pracy, już nie tylko jako doskonałe narzędzie komunikacji, ale także jako narzędzie pozyskiwania informacji oraz wspomagania wielu operacji pomiędzy firmami.

Rys. Ranking przydatności umiejętności informatycznychw pracy (wg opinii pracodawców)3
W dużej części przyczynia się także do tego szybko wzrastający zasób informacyjny zgromadzony nad W
isłą w języku polskim. Nie podkreślaną prawdą jest bowiem, iż bariera językowa stanowi jeden z podstawowych czynników ograniczania powszechnego rozwoju wykorzystania Sieci (podobnie jak mamy z proporcją popularności audycji emitowanych przez radio i telewizję w języku polskim i w innych językach).

Ciekawe w tym kontekście są wyniki badań dotyczące najbardziej oczekiwanych umiejętności informatycznych w opinii pracodawców. Okazuje się, że poza zakresem tradycyjnych umiejętności posługiwania się informatyką, pracodawcy doceniają wiedzę w zakresie baz danych oraz właśnie Internetu. Innym ciekawym spostrzeżeniem wydaje się wyraźnie widoczna zachowawczość zakładów państwowych wobec firm prywatnych, które jednoznacznie bardziej dostrzegają przydatność informatycznego przygotowania w pracy. Dalekim odbiciem tej prawidłowości (zachowawczości administracji państwowej) są programy kształcenia, które ograniczają liczby godzin przeznaczone na naukę informatyki w polskich szkołach po wprowadzeniu „oczekiwanej” reformy.

Zasygnalizowane aspekty edukacji informatycznej, w tym Internetowej, warto uzupełnić podkreśleniem ważnego problemu nikłego wykorzystania, niemałego już, szkolnego majątku w postaci (bardzo szybko starzejącego się) sprzętu informatycznego. Bardzo rzadko, niemal przypadkowo, jest on stosowany jako narzędzie, a nie jako przedmiot nauczania. Idzie tu o wspomaganie edukacji innych przedmiotów z wykorzystaniem informatyki i Internetu. Z problemem tym borykają się nauczyciele na całym świecie, także za oceanem gdzie opublikowany ostatnio raport dotyczący tej problematyki wskazuje, że zaledwie 20 procent nauczycieli deklaruje posiadanie wiedzy dotyczącej umiejętnego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji, a tylko połowa szkół wymaga przygotowania informatycznego od zatrudnianych nauczycieli. Także tam spora część kadry dydaktycznej narzeka na opóźnienia w instalowaniu nowoczesnych komputerów z odpowiednim oprogramowaniem. W konkluzji eksperci z USA stwierdzają, że współcześnie bardziej ważne jest szkolenie nauczycieli w zakresie oceny, wyboru narzędzi, które najlepiej będą wykorzystywane przez różnych uczniów w szkole, od masowego, kosztownego doskonalenia technologii tylko potencjalnie mogącej służyć nauczycielom i ich uczniom. Idzie przede wszystkim o ograniczanie inwestycji w pasywne wartości technicznego potencjału szkoły4.
Warszawa 20 maja 1999 r.
Włodzimierz Gogołek

(gogolek@pol.pl)1 Beata Sołśnia-Kuźmińska, Przydatność treści nauczania Elementów Informatyki,

praca w trakcie publikacji, Politechnika Radomska 1999.2 Op. Cit.

3 Op. Cit.

4 Pamela Mendels, report Calls for Teacher Training in Technology, The New York Times On The Web, Fe. 24, 1999.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna