Information Impact: Connecting People with Information to Create ValuePobieranie 0,63 Mb.
Strona1/13
Data15.05.2018
Rozmiar0,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Oddziaływanie informacji: Kreowanie wartości metodą łączenia ludzi z informacjami

Dokument technicznyData publikacji: Maj 2005

Abstrakt

Nadejście i rozkwit ery komunikacji cyfrowej, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat, spowodował powódź informacyjną, której ofiarami stali się pracownicy przedsiębiorstw. Ponadto w dzisiejszym zdecentralizowanym miejscu pracy informacje przekazywane są szybciej niż kiedykolwiek przedtem, co możliwe jest dzięki wykorzystaniu wielu mediów, takich jak poczta e-mail, komunikatory, sieć WWW, dokumenty wewnętrzne, itp. Pracownicy są również bardziej mobilni, a efekty ich pracy coraz częściej zależą od innych osób, zlokalizowanych w dowolnych miejscach globu. Aby móc pracować wydajnie i zarządzać ogromnymi ilościami informacji, pracownicy potrzebują nowoczesnych narzędzi i technik.

Firma konsultingowa Navigant Consulting, Inc. przeprowadziła badanie wśród 22 przedsiębiorstw różnej wielkości, zlokalizowanych w różnych częściach świata, które - dzięki wdrożeniu najnowszych technologii Microsoft Office System oraz Windows Mobile - poradziły sobie ze wspomnianym wyzwaniem. Wskutek badań ankietowych oraz osobistych wywiadów, analitycy Navigant Consulting doszli do wniosku, że programy oferowane przez Microsoft stanowią znaczące aktywa badanych firm, które - przy minimalnych inwestycjach dodatkowych - przyczyniają się do ich rozwoju. Niniejszy dokument techniczny stanowi poparte przykładami omówienie sposobu, w jaki niektóre wiodące przedsiębiorstwa zwiększają swoją konkurencyjność, dzięki wykorzystaniu produktów Microsoft Office System. Oprogramowanie to pozwala na udoskonalenie procesów biznesowych, a także przyczynia się do radykalnego wzrostu wydajności oraz efektywności pracowników i zespołów roboczych, przy jednoczesnej redukcji kosztów obsługi informatycznej.

Ponadto dokument ten prezentuje kroki oraz koszty związane z procesem wdrożenia, a także korzyści finansowe uzyskiwane przez przedsiębiorstwa, które przyswoiły sobie najnowsze produkty i technologie oferowane przez firmę Microsoft.


Informacje podane w tym dokumencie prezentują punkt widzenia Microsoft Corporation, na sprawy będące przedmiotem publikacji w chwili określonej datą publikacji. Z uwagi na to, że Microsoft stale musi dostosowywać system do warunków panujących na rynku, dokument ten nie powinien być podstawą do roszczeń wobec Microsoft, a także Microsoft nie gwarantuje, że informacje przedstawione w nim będą aktualne w przyszłości po dacie publikacji.

Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. W DOKUMENCIE TYM MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ANI W DOSŁOWNYCH SFORMUŁOWANIACH, ANI W DOMYŚLNYCH.
Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich praw autorskich leży po stronie użytkownika. Bez ograniczenia praw autorskich, żadna część tego dokumentu nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem i innymi metodami powielania i rozpowszechniania) do żadnych celów bez pisemnej zgody firmy Microsoft Corporation.
Firma Microsoft może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej, związane z tematami poruszanymi w tym dokumencie. Informacje zawarte w dokumencie nie dają użytkownikowi żadnych praw do patentów, zgłoszeń patentowych, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw do własności intelektualnej, chyba że zostanie zawarta pisemna umowa licencyjna z firmą Microsoft.
© 2005 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.Microsoft, logo Office, Active Directory, ActiveSync, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Mobile oraz Windows Server są zarówno zarejestrowanymi znakami towarowymi jak i nazwami zastrzeżonymi przez Microsoft Corporation, obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych, a także na obszarze innych państw.

Inne nazwy wymienione w niniejszym dokumencie dotyczące produktów i firm, mogą być zastrzeżone i mogą być własnością określonych podmiotów.

Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA

Niniejszy dokument zawiera informacje o charakterze prawnie zastrzeżonym. Wszystkie zawarte tu informacje powinny być trzymane w tajemnicy i przeznaczone jedynie do użytku przez ich autentycznych odbiorców. Każda nieautoryzowana reprodukcja dokonana przez dowolną inną stronę, zostanie potraktowana jako naruszenie praw autorskich.
Spis treści

Streszczenie raportu 1

Wstęp 3

Wzrost wydajności 5

Wydajność osobista 6

Wyszukiwanie informacji 6

Ustalanie priorytetów zadań 7

Wydajność pracowników mobilnych 7

Wydajność zespołów roboczych 8

Zarządzanie zadaniami 9

Udostępnianie wiedzy i współpraca przy opracowywaniu dokumentów 9

Organizowanie spotkań 11

Jak mierzone są korzyści 12Udoskonalenia procesów biznesowych 13

Produkcja 15

Sprzedaż i Marketing 16

Obsługa klienta 18

Funkcje wspierające 20

Jak mierzone są korzyści 21Korzyści odnoszące się do obsługi informatycznej 22

Wsparcie IT – Obniżenie całkowitego kosztu posiadania 22

Mniejsze wymagania dotyczące wsparcia technicznego 22

Mniejsze wymagania dotyczące sieci 23

Jak mierzone są korzyści 24

Wdrożenie 25

Microsoft Office 2003 25

Windows SharePoint Services 26

Windows Mobile 27

OneNote 27Skutki finansowe 28

Wnioski 29

Zalecenia 29

Dalsze informacje 31

Autorzy 32

Dodatek A – Informacje o produktach Microsoft Office System 33

Microsoft Office Outlook 2003 33

Microsoft Office OneNote 2003 33

Windows Mobile 34Windows SharePoint Services 34

Dodatek B – Informacje o firmach uczestniczących w badaniu 36

Dodatek C – Informacje o raporcie 38
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna