Informacja zmiana nieokreśloności (nieznajomości ) stanu wiedzy o przedmiocie (przez zainteresowanego nim) po uzyskaniu o nim: wiadomości, dokonaniu obserwacjiPobieranie 265,19 Kb.
Strona2/2
Data23.10.2017
Rozmiar265,19 Kb.
1   2

Paradygmat obiektowy:

 1. Abstrahowanie – odfiltrowywanie atrybutów i operacji klasy nieistotnych z punktu widzenia aktualnie realizowanego zadania - rozwiązywanego problemu. W wyniku abstrahowania w strukturze klasy uwzględniamy zatem jedynie istotne składniki (atrybuty i operacje) .

 2. Hermetyzacja (kapsułkowanie) - obiekt widziany jest jako czarna skrzynka połączona z jego otoczeniem wyłącznie poprzez interfejs.

Hermetyzacja –zamknięcie informacji o obiekcie w 1 „bryle”, umożliwienie manipulowania tą „bryłą” jako całością, ukrywanie zbędnych informacji.
Wiąże się z ukrywaniu informacji o obiektach (tzw. składowe prywatne).
Stan obiektu jest dostępny przez metody (tzw. funkcje publiczne).Uumożliwia bezpieczne użycie kodu, bez możliwości zmian wnętrza przy pomocy innych środków niż udostępnione operacje.

Interfejs -informacje o tych własnościach klasy, które są konieczne do poprawnego manipulowania obiektami danej klasy. Opisuje co obiekt robi a nie jak.
Znajomość interfejsu nie oznacza pełnej wiedzy o klasie. Klasa może być wyposażona w wiele interfejsów jak i jeden interfejs może być związany z kilkoma klasami.

Następstwa hermetyzacji w projektowaniu SI: 1. Generalizacja (uogólnienie) umożliwia stworzenie hierarchii dziedziczenia, co oznacza, że obiekty podklasy dziedziczą cechy obiektów nadklasy. Potomek dziedziczy strukturę i zachowanie przodka, a ponad to ma cechy własne. 1. Polimorfizm – oznacza, że ta sama nazwa operacji w różnych klasach może oznaczać różne działania (ten sam komunikat wysłany do różnych obiektów może wywołać różne operacje, decyzja o wyborze metody jest podejmowana dynamicznie, w czasie wykonywania tzw. późne wiązanie). 1. Modelowanie struktury SI. Do modelowania struktury SI za pomocą UML stosuje się:

 • diagramy obiektów (ang. object diagram) – do przedstawienia obiektów fizycznych modelowanej rzeczywistości i ich powiązań,

 • diagramy klas (ang. class diagram) - do przedstawienia obiektów i ich powiązań zgrupowanych w klasę,

 • diagramy pakietów (ang. package diagram) - do przedstawienia obiektów i ich powiązań zgrupowanych w pakiet,

 • diagramy komponentów (ang. component diagram) - do przedstawienia obiektów i ich powiązań zgrupowanych w komponent,

 • diagram wdrożenia (ang. deployment diagram) – do reprezentowania fizycznych centrów obliczeniowych za pomocą węzłów. 1. Modelowanie dynamiki systemu. Dynamikę systemu opisujemy za pomocą diagramów:

 • przypadków użycia (ang. use case);

 • sekwencji (ang. seguence);

 • komunikacji (ang.communication);

 • czynności (ang.activity);

 • maszyny stanów (ang.state machine);

 • opisu interakcji ( ang. interaction overview);

 • następstw (ang. timing).


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna