Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona2/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


WPROWADZENIE
Dokonujący się postęp w różnych dziedzinach życia sprzyja i wpływa korzystnie na realizację rehabilitacji medycznej, społecznej, zawodowej, i psychologicznej osób niepełnosprawnych. Transfer wiedzy, innowacyjne metody działania, znajomość alternatywnych metod komunikacji i systemów językowych  implementują powstawanie nowych inicjatyw związanych z szeroko rozumianym wsparciem osób niepełnosprawnych. Dzięki ww. zjawiskom stale dokonuje się rozwój świadomości społecznej polegający na coraz lepszym rozumieniu osób niepełnosprawnych i ich złożonych potrzeb.

Postępuje wzajemne otwieranie się społeczeństwa na środowisko osób niepełnosprawnych


i środowisk osób niepełnosprawnych na społeczeństwo. Zachodzą korzystne zmiany, które sprzyjają integracji społecznej oraz kształtowaniu pozytywnych postaw wobec spraw i problemów dotyczących życia osób niepełnosprawnych.
            Jednakże osoby niepełnosprawne w swoim codziennym życiu nadal narażone
są na wszelkiego rodzaju bariery, które często  utrudniają im  prawidłowe, godne i włączające funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizując w 2011r. Wojewódzki Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2015  prowadzono działania, które miały na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rozwoju, edukacji i udziału w życiu zawodowym 
i społecznym. Swój wkład w stworzenie takich warunków ma wiele środowisk, w tym jednostki samorządu terytorialnego działającego na szczeblach gminy, powiatu i województwa, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Poprzez realizowane działania podmioty te kształtują również pozytywny wizerunek różnych grup osób niepełnosprawnych.
Niniejsza informacja przedstawia szczegółowy wykaz działań oraz inicjatyw podjętych
w 2011 roku na rzecz osób niepełnosprawnych. Informację opracowano na podstawie danych zebranych  z poszczególnych powiatów, Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Wojewódzkiego
i Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
            Mimo, iż niniejsza informacja bezpośrednio koncentruje się na danych liczbowych i opisach działań realizowanych przez wymienione powyżej podmioty, to pośrednio ukazuje także niezaprzeczalny, pozytywny wkład jaki wnoszą osoby niepełnosprawne w życie lokalnych środowisk, a tym samym wkład w życie całego regionu. Są to oddziaływania obustronne. Jedne nie istnieją
bez drugich.


  1. ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM,
    W TYM
    ZATRUDNIENIE W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ I ZAKŁADACH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Według danych Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego


w Szczecinie na koniec 2011r. w województwie zachodniopomorskim działało 46 zakładów pracy chronionej. W tym okresie zakłady te zatrudniały osoby niepełnosprawne ogółem na 3.905,90 etatu,
w tym:

- osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności na 306,58 etatu,

- osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na 2.138,68 etatu,

- osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności na 1.460,64 etatu.W województwie zachodniopomorskim działają dwa zakłady aktywności zawodowej (ZAZ). Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych na koniec grudnia 2011 r. w obydwu ZAZ-ach wynosił
96 osób.
Tabela 1. Wykaz zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w województwie zachodniopomorskim


Wykaz Zakładów Pracy Chronionej


Lp.

Nazwa

Adres

1

P.P.U.H. "Guzmet"

ul. Parkowa 15, 78-520 Złocieniec

2

Z-d Przetw. Spożyw. "Solar"E. i M. Dziołak sp.j.

ul. Polna 10, 78-300 Świdwin

3

P.W. B.J.M.Jerzy Mucha

ul. Ruszczyca 10, 75-654 Koszalin

4

"Mojsiuk" sp. j.

Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz

5

Z-d Przetw. Spożywczego Michał Szugalski

ul. Kolejowa 4, 76-020 Bobolice

6

"Opak" Leopold Pączka sp. j.

ul. Słowiańska 6, 78-400 Szczecinek

7

 P.U.Tur.-Reh."Wodnik" H i M Rudniccy sp. j.

ul. Wojska Polskiego 28, 78-111 Ustronie Morskie

8

MPT "Stanro" M. Szczechowicz

ul. Ks. Boguslawa X 6/3   70-440 Szczecin

9

F.H.U. "LEMON" Andrzej Rudnik

ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek

10

P.P.U.H. "RASEL" T. I B. Lewandowscy sp. j.

ul. Kolejowa 18, 78-113 Dygowo

11

P.P.H. "OZI"  Salitra & Salitra sp. j.

ul.Władysława Jagiełły 9a,  70-260 Szczecin

12

Gm.Sp-nia "Samopomoc Chłopska"

ul. Rynek 2,  72-320 Trzebiatów

13

Agencja Ochrony "SZABEL"  sp. z o.o.

ul. Morska 11,  75-212 Koszalin

14

Fabryka Okien i Drzwi - PCV  "LASTRIK"

ul. Słowiańska 11F, 75-844 Koszalin

15

P.P.H.  "PAPIRUS - II"  sp. z o.o.

ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

16

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "SOFRA" sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 2,  76-032 Mielno-Unieście

17

"W.Z. EUROCOPERT"   sp. z o.o.

ul. Koszalińska 93,  78-400 Szczecinek

18

BOGUARD ZPCh  K. Trubicka M. Mizera  sp.j.

ul. Harcerzy 3/5,  71-465 Szczecin

19

"ESJOT"  Janowski i Braun sp.komandytowa

Chrząstkowo 25, 78-600 Wałcz

20

"DEGA" ZPCh S.A.

Karnieszewice 5, 76-004 Sianów

21

Przeds."KARDIGAN" H.Drzymała

ul. Głowackiego 2, 78-400 Szczecinek

22

Przeds. Prod. Bud. "GRYFBET"  sp.z o.o.

ul. Szosa Stargardzka 20/22, 70-893 Szczecin

23

P.U.- H. "Imperial" ZPCh Sp. J. Donat Król, Dariusz Król

ul. Kołobrzeska 8E, 78-200 Białogard

24

Piekarnia - Wyrób i Sprzedaż T.Jakubowski

ul. Cieszkowskiego 27, 76-100 Sławno

25

Ochrona Osób I Mienia G. Kotwicki - sp. j.

ul. Magazynowa 1, 73-150 Łobez

26

ROKA-Niewiadomski sp. k.

ul. M. Dąbrowskiej 18, 70-785 Szczecin

27

JAZON sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 11, 70-100 Kołobrzeg

28

CODAR SECURITY sp. z o.o.

Plac Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce

29

LOPAK Leopold Pączka

ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek

30

Włodzimierz Pokorski

ul. Jana Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów

31

Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON sp. z o.o.

ul. T. Firlika 41, 71-637 Szczecin

32

ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy

ul. M. Dąbrowskiej 18, 70-785 Szczecin

33

MOJSIUK Centum Blacharsko-Lakiernicze S.A.

Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz

34

AUTO MOJSIUK KM sp. j.

Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz


Wykaz Zakładów Pracy Chronionej - Spółdzielnie Inwalidów


Lp.

Nazwa

Adres

1

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów"ARA"

ul. Batalionów Chłopskich 120c, 70-760 Szczecin

2

Spółdzielnia "Unia"

ul. Lechicka 23, 75-837 Koszalin

3

Spółdzielnia "Inpromet" ZPCh

ul. Połczyńska 65,  75-811 Koszalin

4

Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów  "Selsin"

ul. Św. Ducha 2a,  70-205 Szczecin

5

Spółdzielnia Inwalidów  "Sinogal"

ul. Kościuszki 4,  78-600 Wałcz

6

Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Mickiewicza 34,  70-383 Szczecin

7

Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Kolumba 59,  70-035 Szczecin

8

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów "Słowianka"

ul. Harcerska 42,  78-400 Szczecinek

9

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin

10

Spółdz. Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. 7-go Listopada

ul. Grodzka 7,  70-560 Szczecin


Wykaz Zakładów Aktywności Zawodowej


Lp.

Nazwa

Adres

1

ZAZ  "Centralna Kuchnia"

ul. Broniewskiego 2,  73-110 Stargard Szczeciński

2

Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Mazowiecka 30,  78-100 Kołobrzeg

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

2. BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 ROKU
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę osób bezrobotnych, która ze względu na istniejące różne bariery, w tym bariery społeczne, mają największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Jednocześnie praca daje osobom niepełnosprawnym możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jest źródłem utrzymania, szansą rozwoju i istotnie wpływa na wzrost samooceny. W powiatowych urzędach pracy na pomoc mogą liczyć zarówno osoby niepełnosprawne, którym przysługuje status bezrobotnego jak i osoby poszukujące pracy.
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec 2011 roku wyniosła 4 605 osób, co stanowi 4,2% ogółu bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Większość bezrobotnych niepełnosprawnych to mieszkańcy miast - 68%, tereny wiejskie natomiast zamieszkiwało 32% badanej zbiorowości. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych kobiety stanowiły 49,8%, a mężczyźni 50,2%.
Tabela 2. Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych według miejsca zamieszkania i płci
w województwie zachodniopomorskim według stanu na dzień 31.12.2011 roku.Wyszczególnienie

Niepełnosprawni bezrobotni

Liczba

%

Ogółem

4 605

100,0

Miejsce zamieszkania

Miasta

3 130

68,0

Wieś

1 475

32,0

Płeć

Mężczyźni

2 314

50,2

Kobiety

2 291

49,8

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych na koniec analizowanego okresu znajdowało się 2 761 osób długotrwale bezrobotnych, tj. 60,0% badanej grupy, natomiast kwalifikacji zawodowych nie posiadały 1 464 osoby, czyli 32,0% niepełnosprawnych bezrobotnych. Wśród osób niepełnosprawnych będących w ewidencji bezrobotnych 88,0% stanowiły osoby poprzednio pracujące - w porównaniu do poprzedniego okresu ich udział spadł o 0,2 punktu procentowego.
Tabela 3. Osoby niepełnosprawne będące w ewidencji bezrobotnych w 2010 oraz 2011 roku.


Wyszczególnienie

2010

2011

ogółem

%

kobiety

%

ogółem

%

kobiety

%

Osoby niepełnosprawne będące w ewidencji osób bezrobotnych stan na koniec roku

01

4 281

100,0

2 120

100,0

4 605

100,0

2 291

100,0

zarejestrowani po raz kolejny

02

3 831

89,5

1 872

88,3

4 153

90,2

2 038

89,0

w tym jako osoba niepełnosprawna

03

1 655

38,7

800

37,7

1 864

40,5

929

40,5

długotrwale

04

2 522

58,9

1 260

59,4

2 761

60,0

1 369

59,8

poprzednio pracujący

05

3 774

88,2

1 844

87,0

4 053

88,0

1 981

86,5

do momentu zarejestrowania się

06

1 454

34,0

743

35,0

1 583

34,4

840

36,7

z wiersza 06 - w zakładzie pracy chronionej

07

12

0,3

7

0,3

5

0,1

2

0,1

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

08

95

2,2

45

2,1

74

1,6

46

2,0

zamieszkali na wsi

09

1 341

31,3

696

32,8

1 475

32,0

765

33,4

w tym posiadający gospodarstwo rolne

10

8

0,2

3

0,1

6

0,1

3

0,1

bez kwalifikacji zawodowych

11

1 358

31,7

723

34,1

1 464

31,8

775

33,8

po stażu

12

138

3,2

102

4,8

176

3,8

135

5,9

po pracach interwencyjnych

13

27

0,6

18

0,8

45

1,0

28

1,2

po robotach publicznych

14

139

3,2

58

2,7

89

1,9

35

1,5

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

15

5

0,1

3

0,1

9

0,2

4

0,2

po szkoleniu

16

212

5,0

119

5,6

126

2,7

72

3,1

po pracach społecznie użytecznych

17

123

2,9

63

3,0

221

4,8

109

4,8

po realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego

18

5

0,1

4

0,2

5

0,1

3

0,1

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

19

83

1,9

50

2,4

95

2,1

63

2,7

z wiersza 19 - osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

20

14

0,3

8

0,4

18

0,4

13

0,6

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

21

384

9,0

312

14,7

424

9,2

356

15,5

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.

Największą grupę niepełnosprawnych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 45-54 lat (33,2%), z wykształceniem podstawowym i niższym (39,1%), pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy (21,1%) oraz posiadające staż pracy od 10 do 20 lat (20,3%). Zdecydowanie najmniej osób odnotowano w następujących kategoriach: 60 lat i powyżej (6,1%), z wykształceniem gimnazjalnym (1,9%), pozostające bez pracy nie dłużej niż 1 miesiąc (8,4%) oraz ze stażem pracy dłuższym niż 30 lat (4,5%).


Wykres 1. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku, wykształcenia, stażu pracy

i czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec

2011 roku.

Źródło: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na podstawie danych MPiPS 07.


Wykres 2 zawiera dane dotyczące stopnia niepełnosprawności bezrobotnych niepełnosprawnych. Wynika z nich, że na koniec 2011 roku największą grupę zarejestrowanych stanowiły osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności – ponad 3 tysiące osób (67,1%). Umiarkowany stopień niepełnosprawności dotyczył 29,7% zarejestrowanych, z kolei znacznym charakteryzowało się 3,2% niepełnosprawnych. Porównując koniec 2011 roku
z analogicznym okresem roku ubiegłego zauważalny jest wzrost w liczbie bezrobotnych niepełnosprawnych na każdym z trzech poziomów niepełnosprawności. Największą dynamikę przyrostu odnotowano w grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – o 23 %, a następnie wśród osób z mniejszą niepełnosprawnością – odpowiednio 3,7% umiarkowany, 7,8% lekki.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna