Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4,49 Mb.
Strona1/12
Data14.02.2018
Rozmiar4,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

I N F O R M A C J A

Z DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANYCH
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
W ROKU 2011


CZERWIEC 2012 r.


SPIS TREŚCI

STR.WPROWADZENIE

4

1. ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM, W TYM ZATRUDNIENIE W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ I ZAKŁADACH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ...........

5

2. BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 ROKU...............................................................................................................

7

3. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY W OBSZARZE DYDAKTYKI, WYCHOWANIA I OPIEKI MAJĄCE NA CELU WDRAŻANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO AKTYWNEGO ŻYCIA, A TAKŻE DO ZAPEWNIENIA POMOCY DOSTOSOWANEJ DO RZECZYWISTYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z ICH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI..............................................................................

18


4. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI...............................................................................................................

31

5. ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ...................................................................................................

34

5.1. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ (ROPS) ................

34

5.1.1. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON ................................................................................

34

    1. DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .................

34

    1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ......

35

    1. ZADANIA ZLECANE FUNDACJOM ORAZ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ..................

36

5.1.2. ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z WŁASNEGO BUDŻETU .........................................................................................

37

5.1.2.1. KONKURSY OFERT REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ ........................

37

5.1.2.2. DOTACJA W RAMACH PROCEDURY UPROSZCZONEJ – MAŁY GRANT............................

40

5.1.2.3. OPINIOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW UPRAWNIONYCH
DO PRZYJMOWANIA GRUP TURNUSOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .................

40

5.1.2.4. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ..........................................................

40

5.1.3. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO .............

41

5.2. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY WDRAŻANIA I ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM ......................................................................................................................

41

5.3. OŚRODEK TEATRALNY KANA W SZCZECINIE ..............................................................................................

44

5.4. ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE ...........................................................................................

44

5.5. WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....................................................................

45

5.6. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU .......................................................................................................................

46

5.7. WYDZIAŁ ZDROWIA .........................................................................................................................................

46

5.8. WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ .......................................................................................................

47

5.9. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE ..............................................................................................

47

6. ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE

55

6.1. ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE ZE ŚRODKÓW PFRON .............................................................................................................

55

6.1.2. REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH – REHABILITACJA SPOŁECZNA .............................................

55

6.1.2.1. DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH ......................................................

55

6.1.2.2. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI ...................................

56

6.1.2.3. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE ............................................................................

57

6.1.2.4. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ ........................................................................................................

58

6.1.2.5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ........................................................................................

60

6.1.3. REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH – REHABILITACJA ZAWODOWA ............................................

61

6.1.3.1. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ...............................................

61

6.1.3.2. DOFINANSOWANIE DO OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO .............................

62

6.1.3.3. ZWROT KOSZTÓW PRZYSTOSOWANIA I WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW .............................................................................

62

6.1.3.4. ZWROT WYDATKÓW NA INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY......................................

63

6.1.3.5. FINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ..............................

64

6.1.4. REALIZACJA PROGRAMÓW PFRON PRZEZ POWIATY........................................................................

65

6.2. ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH LUB POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ...............................

72

6.2.1. POWIAT BIAŁOGARDZKI..........................................................................................................................

72

6.2.2. POWIAT CHOSZCZEŃSKI .......................................................................................................................

72

6.2.3. POWIAT DRAWSKI ..................................................................................................................................

73

6.2.4. POWIAT GOLENIOWSKI ..........................................................................................................................

75

6.2.5. POWIAT GRYFICKI ..................................................................................................................................

75

6.2.6. POWIAT GRYFIŃSKI ................................................................................................................................

75

6.2.7. POWIAT KAMIEŃSKI ................................................................................................................................

77

6.2.8. POWIAT KOŁOBRZESKI ..........................................................................................................................

77

6.2.9. POWIAT KOSZALIŃSKI ............................................................................................................................

78

6.2.10. MIASTO KOSZALIN ................................................................................................................................

79

6.2.11. POWIAT ŁOBESKI ..................................................................................................................................

81

6.2.12. POWIAT MYŚLIBORSKI .........................................................................................................................

83

6.2.13. POWIAT POLICKI ...................................................................................................................................

83

6.2.14. POWIAT PYRZYCKI ...............................................................................................................................

85

6.2.15. POWIAT SŁAWIEŃSKI ...........................................................................................................................

85

6.2.16. POWIAT STARGARDZKI .......................................................................................................................

85

6.2.17. MIASTO SZCZECIN ...............................................................................................................................

86

6.2.18. POWIAT SZCZECINECKI .......................................................................................................................

86

6.2.19. POWIAT ŚWIDWIŃSKI ...........................................................................................................................

87

6.2.20. MIASTO ŚWINOUJŚCIE..........................................................................................................................

87

6.2.21. POWIAT WAŁECKI .................................................................................................................................

87

7. PODSUMOWANIE .....................................................................................................................................................

88

8. SPIS TABEL I WYKRESÓW ......................................................................................................................................

92


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna