Informacja nr 1/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej Zakres tematyczny operacjiPobieranie 0,71 Mb.
Strona1/2
Data22.05.2018
Rozmiar0,71 Mb.
  1   2Informacja nr 1/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej

 1. Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR - Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych - rowerowych/konnych, kajakowych
Tytuł operacji: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych - rowerowych/konnych, kajakowych”
Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

 • Celem ogólnym 1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy

 • Celem szczegółowym 1.1. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej, w tym rozwijającej ofertę produktów i usług lokalnych

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja: • Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych - 5 000 osób

 • Liczba przygotowanej dokumentacji dotyczącej szlaków i ich promocja - 1 szt.
 1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto
 1. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych
 1. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru:

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 5.
 1. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym: Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (w oryginale) wraz z formularzem „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU” (w oryginale) oraz dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.


 1. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

- według Załącznika nr 3

Załączniki:
 1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

 2. Formularz „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”

 3. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia

 4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” - miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku (OW)

 5. Opis operacji
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna