Inflacja do wzrost przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresiePobieranie 442,17 Kb.
Strona1/5
Data21.04.2018
Rozmiar442,17 Kb.
  1   2   3   4   5

Inflacja to wzrost przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresie.

czysta inflacja - wzrost cen wszystkich dóbr i czynników produkcji w jednakowym tempie.

Uwaga: przypadek czystej inflacji nie jest tylko możliwością teoretyczną, lecz znaczenie praktyczne (np. w analizie finansowej i ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych).

inflacja bazowa – wzrost poziomu cen w określonym czasie, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych oraz szoków podażowych.
Deflacja – spadek przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresie
Pomiary inflacji:

  • wskaźnik cen detalicznych WCD (ang. consumer price index – CPI) wskaźnik około 1800 cen dóbr konsumpcyjnych (np. śledź solony odgłowiony 1kg, papierosy „Caro” 20 szt., ondulacja na zimno włosów damskich itd.).

Koszyk dóbr jest corocznie aktualizowany.

Ceny dóbr z koszyka są obserwowane przez kilkuset ankieterów w setkach rejonów statystycznych w całym kraju.Rolę wag przy obliczaniu syntetycznego wskaźnika inflacji odgrywają udziały poszczególnych wydatków w całości wydatków przeciętnej polskiej rodziny. Wysokość poszczególnych wydatków ustalano na podstawie notatek prowadzonych na zlecenie GUS przez około 32 tys. polskich rodzin.
Deflator opisuje zmiany wszystkich cen wliczanych do PKB
Deflator jest miernikiem bardziej ogólnym, jednak WCD lepiej informuje o zmianach kosztów utrzymania.Przyczyny inflacji
Monetaryści twierdzą, że jedynym czynnikiem powodującym inflację jest zwiększanie podaży pieniądza. Im szybciej powiększa się zasób pieniądza, tym wyższa będzie stopa inflacji.
Wg ilościowej teorii pieniądza wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost cen. Ilustruje to równanie wymiany Fishera:


M – nominalna podaż pieniądza  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna