Indywidualizacja procesu nauczania I wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowychPobieranie 1,37 Mb.
Strona4/9
Data23.10.2017
Rozmiar1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CZEŚĆ III. Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SOSW Nowe Miasto n/p

L.p.

opis pomocy dydaktycznejszt.

cena netto

VAT

Wartość VAT

cena bruttoMateriały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. Każda historyjka składa się z 4 obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych kieszonek. Układanie obrazków każde dziecko będzie postrzegało jako dobrą zabawę. Rozbudzona ciekawość i chęć poznania dalszej części historyjki będą motywowały do wykonania zadania. Największą zachętą będzie jednak końcowy efekt ? duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków. Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby ułożyć obrazki w poprawnej kolejności dziecko musi uruchomić procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na poszczególnych obrazkach, porównać je, określić, czy są takie same, różne, czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości. Odpowiadając na pytania dorosłych lub samodzielnie opowiadając o tym, co przedstawia dany obrazek lub co wydarzyło się w całej historyjce, rozwija mowę, wzbogaca słownictwo. Wyobrażając sobie przedstawioną sytuację lub wymyślając własną wersję wydarzeń opartą na jednym obrazku, rozwija wyobraźnię. Dodatkowo dzięki historyjkom dziecko pozna wybrane procesy mające miejsce w przyrodzie (np. rozmnażanie ptaków lub kotów) i nauczy się zachowania w wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania zwierząt leśnych zimą). Pozna również niektóre zawody (np. krawcowej) i dowie się, jak powstają wybrane przedmioty (np. wełniany sweterek, sukienka). format: A4 # 21 str.

1Materiały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. Każda historyjka składa się z 6 obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych kieszonek.

Układanie obrazków każde dziecko będzie postrzegało jako dobrą zabawę. Rozbudzona ciekawość i chęć poznania dalszej części historyjki będą motywowały do wykonania zadania. Największą zachętą będzie jednak końcowy efekt – duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków.

Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby ułożyć obrazki w poprawnej kolejności dziecko musi uruchomić procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na poszczególnych obrazkach, porównać je, określić, czy są takie same, różne, czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości. Odpowiadając na pytania dorosłych lub samodzielnie opowiadając o tym, co przedstawia dany obrazek lub co wydarzyło się w całej historyjce, rozwija mowę, wzbogaca słownictwo. Wyobrażając sobie przedstawioną sytuację lub wymyślając własną wersję wydarzeń opartą na jednym obrazku, rozwija wyobraźnię.

Część historyjek dodatkowo ułatwi dziecku poznanie pewnych procesów mających miejsce w przyrodzie (np. jak z cebulki powstaje roślina) i nauczy zachowania w wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy osobom niepełnosprawnym). Pomoże również poznać niektóre zawody (np. stomatologa, rybaka) i procesy powstawania przedmiotów (np. stołu, płyty CD).# format: A4 # 21 str.1Materiały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. Każda historyjka składa się z 8 obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych kieszonek. Układanie obrazków każde dziecko będzie postrzegało jako dobrą zabawę. Rozbudzona ciekawość i chęć poznania dalszej części historyjki będą motywowały do wykonania zadania. Największą zachętą będzie jednak końcowy efekt - duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków. Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby ułożyć obrazki w poprawnej kolejności dziecko musi uruchomić procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na poszczególnych obrazkach, porównać je, określić, czy są takie same, różne czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości. Odpowiadając na pytania dorosłych lub samodzielnie opowiadając o tym, co przedstawia dany obrazek lub co wydarzyło się w całej historyjce, rozwija mowę, wzbogaca słownictwo. Wyobrażając sobie przedstawioną sytuację lub wymyślając własną wersję wydarzeń opartą na jednym obrazku, rozwija wyobraźnię. Część historyjek dodatkowo ułatwi dziecku poznanie pewnych procesów mających miejsce w przyrodzie (np. jak rosną pomidory lub owoce) i nauczy zachowania w wyjątkowych sytuacjach (np. pomagania chorym zwierzętom). Pomoże również poznać niektóre zawody (np. rolnika) i procesy (np. budowania domu, pisania i wysyłania listu). # format: A4 # teczka zawiera 21 kolorowych stron

1Zbiór ćwiczeń w formie 52 kart do kopiowania sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. Niektóre zadania połączone zostały z wykonywaniem prac plastycznych, co bardzo urozmaica pracę. Materiał został podzielony tematycznie na teksty związane z czterema porami roku. # format: A4 # 52 str.

2Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla dzieci najmłodszych (4-7 lat). Książka zawiera zestaw zabaw kształtujących prawidłowy tor oddechowy, pogłębiających oddech, usprawniających mięśnie języka, warg i pierścienia zwierającego gardło przedstawionych w atrakcyjnej dla dzieci formie. # format: A4 # 44 str. # plansza do gry

1Pomoc dydaktyczne gdzie zadaniem dziecka jest odnalezienie i zaznaczenie ramką odpowiedniego rysunku tworzącego logiczny związek z obrazkiem umieszczonym na początku karty. Uczy logicznego myślenia, kojarzenia i wzbogaca słownictwo. Pomoc posiada system autokontroli na odwrocie każdej karty. # zawartość: 24 karty o wym. 24,5 x 5,6 cm # 24 plastikowe ramki o wym. 6,6 x 7,6 cm

1Pomoc zawiera materiał, który pozwala na 4 rodzaje ćwiczeń: 1. POZNAJEMY SŁOWA, KTÓRE OKREŚLAJĄ CZYNNOŚCI - ZABAWA MEMO. Jest to etap wstępny, którego celem jest zapoznanie dziecka z wyrazami, które należą do grupy czasowników, z pytaniami o czasownik - co robi?, co się z nim dzieje? W zadaniu posługujemy się czasownikami w 3 osobie liczby pojedynczej, rodzaj męski, czas teraźniejszy 2. FORMY CZASOWNIKA W OKREŚLONYM CZASIE. Gdy dziecko zacznie radzić sobie z określaniem, czy dane słowo jest czasownikiem czy nie możemy pójść o krok dalej. „Plansza czasu” zawiera 3 określenia - wczoraj, dzisiaj, jutro. Dzięki niej uświadamiamy dziecku, że forma czasownika zmienia się w zależności od tego, czy to o czym mówimy działo się wczoraj, dzieje się teraz, czy dopiero będzie się działo w przyszłości (prawdopodobnie lub na pewno dlatego tu mamy 2 formy czasownika - dokonaną i niedokonaną np. będzie spać/zaśnie). 3. OSOBOWE FORMY CZASOWNIKA. Tu będziemy korzystać z innego zestawu wyrazów. Celem zabawy jest pokazanie dziecku, że różne osoby będą używały innej formy tego samego czasownika. Rozpoczynamy od tego, że prezentujemy dziecku plansze do odmiany czasownika przez osoby. Rozpoczynamy od liczby pojedynczej (jest to jednocześnie okazja, aby pokazać dzieciom, że czasownik odmienia się również przez liczbę - stąd 2 osobne plansze). Wskazujemy na poszczególne osoby ja/ty/on, ona, ono i na wybranym przykładzie prezentujemy dziecku jak kolejno zmienia się forma czasownika. 4. KONTROLNE KARTY PRACY. Po zakończeniu ćwiczeń możemy sprawdzić, czy prezentowane w formie ćwiczeń wiadomości zostały przyswojone przez dziecko. Karty zostały opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności i są przeznaczone dla uczniów, u których poziom umiejętności czytania i pisania jest różny. Korzystając z pomocy możemy kolejno wykonywać w/w ćwiczenia lub wybrać jedno z proponowanych. Z kart kontrolnych korzystamy po zakończeniu wybranego ćwiczenia. Pomoc rozwija: # rozumienie mowy, # wzbogaca słownictwo, # wprowadza w świat gramatyki języka polskiego, # stymuluje rozwój umiejętności zadawania pytań i budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym, # uczy kreatywności, # stymuluje logiczne myślenie. Pomoc przeznaczona dla dzieci w młodszym wieku szkolnym i starszych, u których chcemy wspomagać rozwój mowy, a także dla uczniów: z opóźnionym rozwojem mowy, z SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego szczególnie z deficytem gramatycznym), z afazją dziecięcą, z dysleksją. # 136 kartoników z obrazkami czynności (wym. 6 x 6 cm), # plansza czasu A4, # 2 plansze do ćw. odmiany czasownika przez osoby (A4), # 5 kontrolnych kart pracy do kserowania (A4).

1Pomoc dydaktyczna w postaci sprawdzianów, w formie kart pracy do kopiowania, przeznaczone są dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zawierają 16 testów, z których każdy rozpoczyna się fragmentem lektury szkolnej. Służą kształceniu i sprawdzaniu umiejętności: czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów i wyciągania wniosków. Zawierają polecenia z zakresu gramatyki i ortografii. Inspirują do redagowania przez dzieci użytkowych form wypowiedzi takich jak: zaproszenie, ogłoszenie i zawiadomienie. # format: A4 # 50 str.

2Pomoc dydaktyczna. Klasa 0-I. Zeszyt 1. Przeznaczone są dla dzieci, które przygotowują się do czynności pisania oraz dla tych, którym pisanie sprawia trudność. Zeszyt nr 1 przeznaczony jest głównie dla dzieci będących w początkowym etapie pisania, a więc w klasach 0-1. Zawiera łatwiejsze ćwiczenia wymagające wykonywania szerszych i swobodniejszych ruchów ręki, sprzyjających jej rozluźnieniu i usprawnieniu. # format: A4, # 36 str.

4Pomoc dydaktyczna do diagnozy i terapii zaburzeń Afatycznych. Obrazki z podpisami dla logopedów i terapeutów pracujących z osobami z afazją, służą do wstępnej diagnozy zaburzeń komunikacji, oraz do prowadzenia ćwiczeń, których celem jest odbudowywanie systemu językowego. Ilustracje są dostosowane do potrzeb osób dorosłych i przedstawiają prototypowe czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. Są to czasowniki opisujące działanie i przemieszczanie się, w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym. Rzeczowniki i przymiotniki zostały użyte w wypowiedziach (w schematach składniowych). # format: 15,5 x 21,5 cm # 114 kartoników

1Gra w domina rozwijają następujące funkcje:

• uczą poprawnej wymowy,

• ćwiczą spostrzegawczość wzrokową,

• doskonalą analizę i syntezę słuchową wyrazów.

Gra w domino ćwiczy także refleks w szybkim odnajdywaniu, takich samych obrazków spośród wielu innych. Starsze dzieci mogą grać w domino wyrazowe przeznaczone do początkowej nauki czytania. Opracowano następujące typy domin:

• Logopedyczne obrazkowo-wyrazowe - wspomaga poprawną artykulację głosek.

• Obrazkowo-wyrazowe - służy do rozwijania zasobów słownictwa u dzieci. Polecane szczególnie w opóźnionym rozwoju mowy.

• Sylabowe - przeznaczone do wspomagania początkowej nauki czytania. Wyrazy w dominie to rzeczowniki w mianowniku liczby pojedynczej.

Domina można wykorzystać w gabinetach logopedycznych, w zajęciach pozalekcyjnych, w przedszkolu czy w domu. Są doskonałym urozmaiceniem zarówno zajęć indywidualnych jak i grupowych. Zasady gry: W grze mogą brać udział dwie, trzy lub cztery osoby. Kartoniki domina należy ułożyć obrazkami do dołu. Następnie jeden z graczy wybiera jeden z kartoników i układa na środku stołu. Następnie kolejni gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara wyciągają po jednym kartoniku. Dokładają kartonik jeżeli któryś z wyciągniętych obrazków/sylab pasuje do ułożonego na środku "węża". Jeżeli obrazek nie pasuje do żadnego końca "węża", gracz zabiera kartonik. W przypadku gdy wszystkie kartoniki zostały odkryte a gracze jeszcze je posiadają następuje odjęcie przez gracza kartoników. Wygrywa gracz, który pierwszy wyłoży na środek wszystkie posiadane obrazki. Wykaz słów w dominie DOM: budzik, klucz, natrysk, daszek, zlew, czajnik, filiżanka, łazienka, piec, fotel, adres, telewizor, lodówka, poręcz, kran, lampa, kosz, odkurzacz, zegar, kasza, widelec, maszyna, apteczka, rondel, stół, wieszak, żyrandol, radio. Wykaz słów w dominie TRANSPORT: drogowskaz, czołg, kluczyk, traktor, kierownica, dźwig, lotnisko, siodełko, samolot, autobus, kotwica, śmigło, lotnik, pociąg, ciężarówka, tratwa, lokomotywa, wozy, żaglówka, łódź, czółno, motor, rakieta, siodło, sanki, samochód, rowerek, licznik.

# 28 kartoników, # wym. 4 x 8 cm; 8 x 1,3 cm1Zestaw dwóch domin wyrazowych dwusylabowych. Zestaw sylab do tworzenia 17 prostych słów. # 34 kartoniki o wym. 4 x 8 cm

1W tej publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Na początku zabawy wybieramy jedną zagadkę i rozkładamy pomieszane kartoniki przed dzieckiem. Puszczamy mu odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Maluch układa obrazki i wkłada je do kieszonek. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy otrzyma nagrodę: obrazek tematycznie związany z zadaniem. Pomoc rozwija umiejętność spostrzegania i identyfikowania dźwięków oraz pamięć słuchową. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z zaburzeniami w funkcjonowaniu analizatora słuchowego. # format: A4 # oprawa: teczka # zeszyt A5, 8 str. # plansze: 20 dwustronnie kolorowych kart # płyta CD # plastikowe kieszonki.

1Zbiór ćwiczeń w formie kart pracy do kopiowania z zakresu trzech części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika. Polecany dla uczniów klasy II i III nauczania początkowego.

# 51 str.2Pomoc dydaktyczna gdzie materiały zebrane w teczce służą usprawnianiu percepcji słuchowej, która pełni bardzo ważną rolę w czasie nauki czytania i pisania. Ćwiczenia służą: sprawnemu rozpoznawaniu głosek, zauważaniu różnic między głoskami, wyrobieniu sprawności całościowego słuchowego ujmowania wyrazu i zdania, kształceniu pamięci słuchowej. Dotyczą różnicowania następujących głosek: b-p, g-k, d-t, l-r, w-f oraz głosek szumiących i syczących. Każda z 32 kart pracy składa się z 9 pól, na których przedstawiono fotografie znanych dziecku przedmiotów, postaci, zwierząt czy roślin. Pod zdjęciem znajdują się podpisy - jeden prawidłowy, drugi nieprawidłowy. Dziecko powinno wysłuchać słowa czytanego przez terapeutę i zaznaczyć na szablonie odpowiedź, kolorując kwadracik. Wyrazy zostały tak dobrane, by ich zapis odpowiadał wymowie. Załączona karta odpowiedzi pozwoli dziecku samodzielnie sprawdzić, czy dobrze wykonało ćwiczenie. # format: A4 # oprawa: teczka # zeszyt A4, 8 str. # plansze: 17 dwustronnie kolorowych kart.

13 zestawy po 5 kart z tworzywa sztucznego przedstawiają sekwencje różnych zdarzeń. Dzieci zachęcane są do odtworzenia historii w odpowiedniej kolejności, opowiadania zdarzeń, wymyślania dalszego ciągu i innych ćwiczeń językowych. # 15 kart, # wym. karty 16 x 16 cm

2Zestaw zawiera dwadzieścia jeden historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków przedstawiających kolejne etapy jednego zdarzenia. Pod każdym obrazkiem zapisano pytanie związane z jego treścią, a odpowiedzi na te pytania podano na osobnych paskach. Historyjki podzielono ze względu na stopień trudności na trzy poziomy. Różnica w poziomie trudności polega przede wszystkim na długości pytań i odpowiedzi, a także budowie fonetycznej wyrazów. Dziecko po przyjrzeniu się obrazkom układa z nich historyjkę, czyta pytania i dobiera do nich odpowiedzi. Historyjki można wykorzystać do ćwiczeń w czytaniu, rozwijaniu mowy czynnej, układaniu pytań, umiejętności mówienia zdaniami, opowiadania. Pomoc przeznaczona jest dla dzieci, które rozpoczęły już naukę czytania. # format: A4 # oprawa: teczka # zeszyt A5, 16 str. # plansze: 21 dwustronnie kolorowych kart # plastikowe kieszonki.

1Pomoc dla logopedów, nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz nauczycieli - terapeutów podczas zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi 6-7-letnimi. Ćwiczenia umiejętnie wplecione w treść bajek usprawniają artykulatory, uczą prawidłowego oddechu, kształtują słuch fonemowy. # 120 str.

1Zestaw zdjęć przedstawiających pojedynczą/dwie zabawkę/i – misia/auto w różnych ustawieniach w stosunku do pudełka oraz etykietki (wielkie litery drukowane) z określeniami: na, pod, nad, w, obok, między, za, przed, do, blisko, daleko. Cały zestaw stymuluje rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, ćwiczy orientację przestrzenną poprzez manipulowanie na konkrecie – nauka przez doświadczenie. # 21 kart o wym. 10 x 15 cm

1Seria logopedyczna przeznaczona jest do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych - zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy. Pakiet 18 zeszytów pozwala dziecku: poznać wszystkie litery polskiego alfabetu, wcześnie rozpocząć naukę czytania, zwiększać zasób, słownictwa, opanować sztukę czytania ze zrozumieniem, uczyć się języków obcych, nauczyć się w przyszłości pisowni trudnych wyrazów. W zestawie znajdują się: Poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz Kolorowanka. # format: 16 x 20 cm, # zeszyt 20 str., # kolorowanka 40 str., # poradnik 120 str.

1Książeczka składa się z 22 kolorowych postaci, każda służy do utrwalania wymowy głoski: sz, ż, cz, dż, s, z, c, ś, ź, ć, dź, l, r, t, d, p, b, k, g, f, w. Zadaniem dziecka jest dokonanie opisu postaci i poprawne stosowanie utrwalanej głoski. Pomoc łączy naukę z zabawą, utrwala wymowę głosek i znajomość kolorów. Kształtuje umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi i stosowania poprawnych form gramatycznych, wpływa także na procesy zapamiętywania tekstu. # 14 str.

4Pomoc dydaktyczna. Gra dla detektywów - amatorów. Umiejętnie zadawaj pytania, aby jak najszybciej zdemaskować przestępcę ukrywanego przez przeciwnika. # od 3 lat.

1Pomoc niezbędna w poznawaniu i utrwalaniu umiejętności rozpoznawania części mowy. Jednym z zadań dziecka jest zapełnienie planszy kartonikami z obrazkami pasującymi do danej kategorii rzeczownika. Po każdym wylosowaniu kartonika, dziecko musi nazwać, to co przedstawia rysunek i określić, do której kategorii rzeczownika należy. Pomoc składa się z 5 plansz A4, 30 kartoników z obrazkami (6 x 6 cm) oraz 5 kart pracy A4 (do kserowania). Wprowadza dziecko w świat gramatyki języka polskiego. Wspomaga rozumienie mowy, wzbogacanie słownictwa, stymuluje rozwój umiejętności zadawania pytań i budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym, uczy kreatywności, stymuluje logiczne myślenie. Pomoc przeznaczona jest dla dzieci, u których chcemy wspomagać rozwój mowy, z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, z dysleksją.

1Zbiór zabaw logopedycznych do pracy z jednym dzieckiem i całą grupą. Ćwiczenia mogą być wykorzystane przez logopedów, terapeutów oraz nauczycieli. Są one ułożone według zasady stopniowania trudności, mogą być przeznaczone jako cykle ćwiczeń bądź potraktowane wybiórczo. Stanowią doskonałe urozmaicenie zajęć. # format: A4, # 168 str.

1Gra logopedyczna która ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego sz-ż-cz-dż, poszerzenie słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. Dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację oraz myślenie. # 8 twardych dwustronnych plansz z obrazkami o wym. 16,4 x 11,3 cm, # 72 dwustronne kartoniki z obrazkami o wym. 5,8 x 3,8 cm, # woreczek, # instrukcja gry i wykaz użytych wyrazów. # dla 1-4 graczy # od 5 lat.

1Lustro w drewnianej ramie z podpórką. Służy do ćwiczeń logopedycznych. Idealne do indywidualnej pracy dziecka, zarówno w szkole, jak i w domu. Stanowi niezbędne wsparcie dodatkowych zajęć logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Pozwala, na początku, na obserwowanie wzoru prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych, a następnie na naśladowanie i wykonanie samodzielnie odpowiednich ćwiczeń. # 1 szt., # wym. bez ramy 25 x 25 cm

1Ćwiczenia prawidłowej wymowy głosek K, Ki, G, Gi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie w wyrażeniach i zdaniach. # format: A4 # 67 str.

1Książka zawiera materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek T, D, M, MI, N, NI (Ń) w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu. Zbiór przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I - III. Wyrazy ułożono według zasad logopedycznych zachowując zasadę stopniowania trudności. # 67 str.

1Książka zawiera materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek Ś, Ź, Ć DŹ w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu. Zbiór przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I – III. Wyrazy ułożono według zasad logopedycznych zachowując zasadę stopniowania trudności. # 63 str.

1Książka zawiera materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek F, FI, W, WI, Ł, CH (H) w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu. Zbiór przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I - III. Wyrazy ułożono według zasad logopedycznych zachowując zasadę stopniowania trudności.

1Pomoc dydaktyczna przeznaczona (książka) jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach. 1. Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż. 2. Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i środkowo językowo - dziąsłowych ś, ź, ć, dź. 3. Opozycje głosek przedniojęzykowo - dziąsłowych sz, ż, cz, dż i środkowojęzykowych ś, ź, ć, dź. Opozycje głosek zwarto-szczelinowych c, cz, ć, dz, dż, dź i szczelinowych s, sz, ś, z, ż, ź. # format: A4 # 68 str.

1Pomoc dydaktyczna przeznaczona (książka) jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi w wyrazach, zwrotach i zdaniach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Umieszczone obok tekstu rysunki pozwalają na wykorzystanie w terapii analizatora wzrokowego w celu utrwalenia i zapamiętania konkretnego zwrotu, czy zdania. # 51 str.

1Pomoc dydaktyczna przeznaczona (książka) jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; w wyrażeniach i całych zdaniach. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek s, z, c, dz. i utrwaleniu ich w sylabach. # 73 str.


1Pomoc dydaktyczna przeznaczona (książka) jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; w wyrażeniach i całych zdaniach. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach. # 69 str.

1Książka kierowana jest do logopedów, nauczycieli i rodziców dzieci, które mają problemy z mówieniem. Zawiera ilustracje i wiążące się z nimi tematycznie pytania i polecenia. Całość jest tak ułożona, by dziecko rozpoczynało od opanowania umiejętności wypowiadania pojedynczego słowa, potem zdania, na końcu opowiedziało o tym, co dzieje się na obrazku. Również pytania zostały zróżnicowane pod względem trudności. Ilustracje, które są podstawą ćwiczeń, dotyczą tematów bliskich dziecku - rodziny, przyrody, otoczenia, codziennych czynności. Ich bohaterami są dwie rodziny - Duchnowskich i Duszków. Rysunki są czarno-białe, by dziecko po skończonych ćwiczeniach mogło je pokolorować. Powtarzalność zadań sprawia, że dziecko z łatwością utrwala opanowane umiejętności. # format: A4, # 160 str.

1Pudełko zawiera 32 obrazki, z których należy ułożyć 8 logicznych historyjek. Każdą z nich dziecko ma opowiedzieć najlepiej jak umie swojemu starszemu towarzyszowi zabawy. Zabawa rozwija wyobraźnię i umiejętności wypowiadania się, uczy rozumowania następstw czasowych i logicznego myślenia. Usprawnia też spostrzegawczość i analizę wzrokową. # instrukcja # 16 dwustronnych plansz o wym. 21 x 16 cm # od 3 lat

1Ideą gry jest ułożenie ciągu obrazków w odpowiedniej kolejności. 9 historyjek złożonych jest z 3 do 5 obrazków, każda oznaczona innym kolorem ramki. # 34 szt. # wym. karty 9 x 9 cm


1Ideą gry jest ułożenie ciągu obrazków w odpowiedniej kolejności. 9 historyjek złożonych jest z 3 do 5 obrazków, każda oznaczona innym kolorem ramki. # 34 szt. # wym. karty 9 x 9 cm


1Piórka różne kolory. # wym. od 3 do 14 cm # 20 g

5Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi służy ćwiczeniu w zabawie słuchu fonemowego, wymowy wyrazów zawierających głoski dźwięczne (b, d, dzi, g, w, z, zi, ż) i ich odpowiedniki bezdźwięczne (p, t, ci, k, f, s, si, sz), uczy wyróżniania głosek w wyrazach (analizowania na głoski), doskonali liczenie i spostrzegawczość wzrokową.

1zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych tekstów. Proponowany materiał umożliwia właściwe opanowanie systemu językowego.

Publikacja ta należy do serii pomocy dla logopedów, nauczycieli przedszkolnych, terapeutów i rodziców Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Kolejne części zawierać będą ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, myślenia przyczynowo skutkowego, pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, kategoryzacji oraz rozumienia i nazywania emocji. # 68 kart # format: A4 (usztywnione)1Zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych tekstów. # 68 kart # format: A4 (usztywnione)

1Rękawiczki bezpudrowe. Odpowiednie dla alergików, wykonane z kauczuku naturalnego w kolorze jasnoniebieskim. Komfort pracy zwiększają teksturowane końcówki palców. W codziennej pracy logopedycznej dają zarówno logopedzie, jak i pacjentowi uczucie większego komfortu podczas badania jamy ustnej, masażu, czy ćwiczeń artykulacyjnych. • 100 szt.

1

komplet
Wierszyki i zagadki zawarte w niniejszym zbiorze mają za zadanie aktywizowanie dziecka do pracy (zwłaszcza z deficytami w rozwoju, wymagającego pomocy i wsparcia), zachęcenie go do oglądania tego, co je otacza, słuchania, naśladowania, powtarzania, myślenia, kreślenia, malowania, lepienia, uzupełniania, dobierania, segregowania, wyszukiwania - jednym słowem zachęcenia go do wielofunkcyjnej, inspirującej zabawy. # format: B5 # 185 str.

1Pomoc składa się z 22 kart A4 i wzorów do budowy zdań o różnej długości. Karty mają na celu wzbogacanie słownictwa dziecka. Materiał językowy został podzielony na kategorie nadrzędne. Każda karta podzielona jest na dwie części: pierwsza to rysunki przykładowych desygnatów należących do danej kategorii nadrzędnej, druga to miejsce, w którym dzieci samodzielnie mogą dorysować lub wkleić inne rysunki przedstawiające przedmioty z omawianej kategorii. Dołączone wzory do budowania zdań służą dziecku

1Pomoc dydaktyczna, będąca zbiorem zabaw i rysunków do badania słuchu fonemowego i fonetycznego dla logopedów, glottodydaktyków, nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego. # format: A5 # 151 str.

1Pomoc przeznaczona jest do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej w zakresie głosek środkowojęzykowych (ś/si; ź, zi; ć, ci; dź/dzi) przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c, dz) i przedniojęzykowo-dziąsłowych (sz, ż/rz,cz, dż) u osób, które prawidłowo wymawiają każdą z tych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, lecz mają problem z ich identyfikowaniem słuchowym, różnicowaniem w mowie, a także z przyporządkowaniem określonym dźwiękom odpowiednich liter. Dobra sprawność w zakresie kinestezji artykulacyjnej wpływa również bezpośrednio na opanowanie przez dziecko umiejętności czytania. W opracowaniu każdej grupie głosek został przyporządkowany symbol i kolor ułatwiający dziecku zapamiętanie układu narządów artykulacyjnych odpowiadający tymże głoskom oraz dodatkowo symbol dźwięczności /bezdźwięczności istotny dla dzieci, które mogą mieć problem z różnicowaniem głosek dźwięcznych/bezdźwięcznych. Pracę rozpoczynamy od zapoznania dziecka z symbolami. Prezentujemy dziecku obraz graficzny głoski (literę/y) przyporządkowany jej symbol i wyjaśniamy jak ułożone są narządy artykulacyjne w trakcie jej realizacji. Pracujemy sekwencjami: np. głoska ś/si - s - sz lub s - sz ( w zależności od potrzeb) potem przechodzimy do kolejnego zestawu. Po etapie utrwalenia, gdy dziecko dobrze kojarzy już symbol z literą i dźwiękiem przechodzimy do pracy z planszami. Zaczynamy od pracy z sylabami, gdzie głoska jest w nagłosie, potem śródgłosie, a następnie w wygłosie. Dalej są wyrazy zawierające ćwiczone głoski, a następnie zdania z wyrazami zawierającymi głoski, nad którymi pracujemy i w końcu wyrazy o trudnej budowie fonetycznej zawierające jednocześnie ćwiczone głoski. Po takim opracowaniu możemy przejść do czytania tekstów i wreszcie wypowiedzi swobodnych. Pomoc przeznaczona jest zarówno dla dzieci czytających i tych, które nie opanowały jeszcze tej umiejętności. Pomoc można wykorzystywać w pracy z dziećmi: z zaburzeniami artykulacji w zakresie ćwiczonych głosek, obniżoną sprawnością motoryczną narządów artykulacyjnych, trudnościami w czytaniu i pisaniu. Jest to narządzie, które z powodzeniem można stosować również ćwicząc z dziećmi z afazją, niedosłuchem czy autyzmem.

• 58 kart A4

• 2 karty A4 dwustronne

• 6 kartoników z symbolami1Ćwiczenia kształtujące umiejętność szeregowania i odtwarzania sekwencji – podstawowej zdolności poznawczej warunkującej możliwość posługiwania się językiem mówionym oraz pisanym (mówienie /pisanie to odtwarzanie głosek / liter w odpowiedniej kolejności). # 46 usztywnionych kart # format A4, zawiera materiał z zakresu: - szeregów (naśladowanie, kontynuowanie), - sekwencje wzrokowe (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie), - rysunki schematyczne - rysowanie (naśladowanie, kontynuowanie sekwencji) , - wzory atematyczne - sekwencje czasowe, - naśladowanie bezpośrednie – sekwencje ruchów - naśladowanie sekwencji uderzeń, - sekwencje słuchowe

1szpatułki wymienne do wibratora logopedycznego - miękkie

1szpatułki wymienne do wibratora logopedycznego - twarda

1Książka dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mająca na celu zapobieganie trudnościom oraz pomoc w prawidłowym spostrzeganiu, zapamiętywaniu i rozpoznawaniu liter b, d, g, p - które są do siebie podobne pod względem kształtu, natomiast inaczej ułożone w przestrzeni. W ćwiczeniach wykorzystano technikę wielozmysłowego uczenia się, tak aby uczeń efektywnie opanował umiejętność rozróżniania w/w liter. Całość pogrupowana została na trzy zestawy: litery drukowane małe, litery drukowane wielkie i małe, litery pisane. # format: A4, # 100 str.

1Drewniane gwizdki z wiatraczkiem i pszczółką, biedronką oraz ptaszkiem. Doskonałe do ćwiczeń oddechowych, np. kontroli siły wydechu oraz wspomagających terapię logopedyczną. # 3 szt. o wym. 10 x 3 x 8,5 cm

4Pomoc do ćwiczeń oddechowych i logopedycznych. Kolorowe wiatraczki zachęcają dzieci do zabawy i wykonywania różnorodnych ćwiczeń oddechowych stymulujących prawidłowy rozwój aparatu mowy. Wiatraczki wykonane zostały z foli błyszczącej i holograficznej.

6Pomoc do ćwiczeń oddechowych i logopedycznych. Kolorowe wiatraczki zachęcają dzieci do zabawy i wykonywania różnorodnych ćwiczeń oddechowych stymulujących prawidłowy rozwój aparatu mowy. Wiatraczki wykonane zostały z foli błyszczącej i holograficznej.

6WIBRATOR LOGOPEDYCZNY

W zestawie:

- wibrator logopedyczny

- zestaw łopatek (miękka i twarda)

Przeznaczenie:

- masaż logopedyczny- szczególnie terapia rotacyzmu (wywoływanie i utrwalanie poprawnej artykulacji głoski r

1Utwory zawarte w książce mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w przedszkolu jak i w klasach młodszych szkoły podstawowej, ale również mogą stanowić wspaniały materiał do pracy z dzieckiem w domu. Treści ułożone są zgodnie z kolejnością miesięcy, zaczynając od września, a kończąc na sierpniu. Utwory wzbogacą lekcje, uatrakcyjnią apele i akademie. Przede wszystkim przyjemnie i wesoło poprowadzą dzieci przez cały rok szkolny. # Format B5, # Str. 56

1Książka, w której opisany jest rozwój mowy dziecka, słuch fonemowy i fonetyczny oraz diagnoza i terapia seplenienia (szeregu sz, ż, cz, dż). Ponadto zostały w niej szczegółowo opisane multimedialne programy komputerowe wchodzące w skład MPL. # format 16,8 x 23,6 cm, # 68 str.

170 kart z ilustracjami przedstawiającymi 12 zabawnych historii. Dziecko dopasowując kolejne elementy historyjek uczy się logicznego myślenia, opowiadania, zauważania szczegółów, pojęć związanych z czasem tj. „przed” i „po”, kształtuje wyobraźnię. # wym. karty 9 x 9 cm

1Książka ta jest kierowana do rodziców i nauczycieli, którzy chcą usprawnić funkcje słuchowe u dzieci w wieku od 6 do 9 lat poprzez ćwiczenia rytmiczne, słuchu fonemowego, analizy i syntezy sylabowej / głoskowej, wrażliwości i koncentracji słuchowej. W publikacji opisanych jest 90 zabaw. Znaczącą część książki stanowią załączniki potrzebne do wykonania niektórych ćwiczeń - ilustracje stanowiące materiał ćwiczeniowy. Dużą zaletą ćwiczeń jest to, że choć zostały ułożone według rosnącego stopnia trudności, to wykonywać je można w zależności od potrzeb, niekoniecznie po kolei.# format: A4, # 136 str.

1Książka ta jest kierowana do rodziców i nauczycieli, którzy chcą usprawnić funkcje słuchowe u dzieci w wieku od 6 do 9 lat poprzez ćwiczenia rytmiczne, słuchu fonemowego, analizy i syntezy sylabowej / głoskowej, wrażliwości i koncentracji słuchowej. W publikacji opisanych jest 90 zabaw. Znaczącą część książki stanowią załączniki potrzebne do wykonania niektórych ćwiczeń - ilustracje stanowiące materiał ćwiczeniowy. Dużą zaletą ćwiczeń jest to, że choć zostały ułożone według rosnącego stopnia trudności, to wykonywać je można w zależności od potrzeb, niekoniecznie po kolei.# format: A4, # 136 str.

1Książka pisana wierszem, zawiera ćwiczenia usprawniające aparat mowy dziecka oraz wprowadzające dzieci w świat głosek w izolacji. Dodatkiem do tej książki jest lusterko foliowe, które czytelnik umieszcza w ramkach na odpowiednich stronach, a potem zerka do niego w trakcie wykonywania ćwiczeń. Książka uczy – bawiąc. # format: 20 x 19 cm # 19 str.

1Zawiera ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia do pracy indywidualnej i pracy grupowej z zakresu: sz,ż,cz,dż. Do zeszytu dołączonych jest również 60 kolorowych obrazków do ćwiczeń dla dzieci, które nie czytają. # wym. 16,5 x 24 cm

1Zeszyty zawierają ćwiczenia logopedyczne z zakresu: s, z, c, dz o zróżnicowanej trudności w formie rysunków, tabel, wierszyków, łączenia sylab. Dodatkowo w zeszytach znajdują się opisy i zdjęcia realizacji głosek oraz logopedyczne ćwiczenia ogólne usprawniające artykulację. Forma zeszytu to czarno-białe plansze z poleceniami ćwiczeń oraz obrazkami do kolorowania. # format: A4, # 44 str.

1Zeszyty zawierają ćwiczenia logopedyczne z zakresu: sz, ż, cz, dż o zróżnicowanej trudności w formie rysunków, tabel, wierszyków, łączenia sylab. Dodatkowo w zeszytach znajdują się opisy i zdjęcia realizacji głosek oraz logopedyczne ćwiczenia ogólne usprawniające artykulację. Forma zeszytu to czarno-białe plansze z poleceniami ćwiczeń oraz obrazkami do kolorowania. # format: A4, # 44 str.

1Ćwiczenia zawarte w zeszycie nie są powtórzeniem innych znanych wszystkim logopedom i powszechnie wykorzystywanych ćwiczeń. Autorami ćwiczeń są logopedzi z wieloletnim doświadczeniem, którzy spisali swoje pomysły zainspirowani pracą z dziećmi. Ćwiczenia oprócz innowacyjnej treści wzbogacone są o doskonałą, kolorową szatę graficzną, korelującą z programami komputerowymi. Ogromna różnorodność ćwiczeń stanowi o ich wartości i atrakcyjności podczas pracy z dzieckiem

1

RAZEM


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna