Indywidualizacja procesu nauczania I wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowychPobieranie 1,37 Mb.
Strona2/9
Data23.10.2017
Rozmiar1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY
……………………………………………….…..

/nazwa firmy lub pieczątka firmowa/

……………………………………………..…….

………………………………………..………….

…………………………………………………….

SOSW Nowe Miasto n/P.

CZEŚĆ I. Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją w SOSW Nowe Miasto n/p.


L.p.

opis pomocy dydaktycznej

szt.

cena netto

VAT

Wartość VAT

cena bruttoCelem dydaktycznym książeczki cześć 1 jest kształcenie umiejętności:

•rozpoznawania liter jako znaków graficznych,

•rozróżniania liter drukowanych i pisanych: wielkich i małych,

•odwzorowywania i ustalania ich kolejności w alfabecie,

•kojarzenia głoski z jej graficznym obrazem,

•łączenia w pary liter z obrazkiem, którego nazwa rozpoczyna się od danej litery,

•odszukiwania i odczytywania liter drukowanych i pisanych zlanych z tłem,

•łączenia liter pisanych z ich drukowanymi odpowiednikami oraz łączenia liter drukowanych z ich pisanymi odpowiednikami,

•odszukiwania takich samych liter w zbiorach,

•odczytywania prostych trzyliterowych wyrazów, łączenia dwóch sylab w jeden wyraz.

format: 26 x 14 cm # 24 str

Książeczka wykorzystywana jest z zestawem kontrolnym.1Celem dydaktycznym książeczki cześć 2 jest kształcenie umiejętności:

•rozpoznawania liter jako znaków graficznych,

•rozróżniania liter drukowanych i pisanych: wielkich i małych,

•odwzorowywania i ustalania ich kolejności w alfabecie,

•kojarzenia głoski z jej graficznym obrazem,

•łączenia w pary liter z obrazkiem, którego nazwa rozpoczyna się od danej litery,

•odszukiwania i odczytywania liter drukowanych i pisanych zlanych z tłem,

•łączenia liter pisanych z ich drukowanymi odpowiednikami oraz łączenia liter drukowanych z ich pisanymi odpowiednikami,

•odszukiwania takich samych liter w zbiorach,

•odczytywania prostych trzyliterowych wyrazów, łączenia dwóch sylab w jeden wyraz.

format: 26 x 14 cm # 24 str

Książeczka wykorzystywana jest z zestawem kontrolnym1Pomoce które służą do zabawy z piaskiem - kreślenia, wałkowania, przesuwania. # 4 podstawki pod piaskownicę # wys. 10 cm, # wycieraczka z rączką # szer. 21cm, # piłeczka jeżyk # śr. 6 cm, # plastikowa rurka # dł. 21 cm z otworem na piasek, # 2 drewniane biedronki z magnesem prowadzone za pomocą rączki o dł. 7 cm

1Pomoc do pracy z dziećmi w klasach 1-3, doskonale sprawdza się w zajęciach rewalidacyjnych i pozalekcyjnych z uczniami, mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, w tym, zagrożonymi ryzykiem dysleksji. Zestaw dwustronnych kart to praktyczny materiał do demonstracji liter. Każda karta zawiera z jednej strony literę drukowaną i pisaną (wraz z kierunkiem jej pisania), ilustrację wraz z podpisem. Druga strona natomiast nie posiada obrazka - jedynie zapis litery, co daje możliwość zaadoptowania karty według własnych potrzeb. Wystarczy nakleić wybrany obrazek lub wykonać ilustrację. W ten sposób można dostosowywać wyrazy związane z wprowadzaną literą do umiejętności czy zainteresowań uczniów. Pomoc rozwija rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo - ruchową, umiejętność słuchania i spostrzegania. Pomoc przeznaczona jest dla dzieci, u których chcemy wspomagać rozwój mowy, z zaburzonym funkcjonowaniem analizatora słuchowego i wzrokowego, z obniżonym poziomem grafomotorycznym i płynnością ruchów, z zaburzoną koordynacją wzrokowo - ruchową, u których chcemy wspomagać umiejętność prawidłowego kreślenia liter pojedynczych jak również dwuznaków i zmiękczeń. # 44 karty, # format A4

1Kolorowe karty do ćwiczeń usprawniających motorykę rąk i koordynację wzrokowo-ruchową oraz utrwalających znajomość alfabetu. # 3 karty o wym. 25 x 25 cm # 9 sznureczków.

1Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania lub pomagających w pokonaniu trudności z nabywaniem tych umiejętności. Teczka zawiera 47 kart formatu A4 z ćwiczeniami plus tekturowe elementy do układania. Część kart wymaga wcześniejszego przygotowania (rozcięcia). Kolejne zdania ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Różnorodny materiał: kolorowe, czarno - białe i konturowe rysunki umożliwiają dzieciom stymulację i rozwój w zakresie analizatora wzrokowego.

112 szt. białych ołówków do rysowania na tabliczkach ze szlaczkami

1Program łączy w sobie fascynującą zabawę z nauką liter i alfabetu. Bohaterami programu są Bolek i Lolek W kilkudziesięciu ciekawych i przyjaznych zabawach dzieci poznają i skutecznie zapamiętują: obraz graficzny liter, słowa z nich zbudowane i poprawną pisownię. Dzieci bawią się literkami - mogą je ozdabiać, kolorować, nadawać im kształt, składać z części, odkrywać, a nawet łapać, gdy uciekają!

1Program skonstruowany jest tak, by dziecko nigdy się nie nudziło. Nauka liter i podstaw czytania jest tu pretekstem do przeżycia przygody w bajkowym świecie, w który albo można zagłębiać się coraz bardziej, albo przystanąć i pobawić się. Program składa się z 13 dużych, interaktywnych plansz oraz 50 zróżnicowanych gier i zabaw. Wyposażony jest w oryginalny system sylabizowania i czytania słówek przy pomocy myszki. Obsługa i poziom trudności dostosowane są do percepcji najmłodszych dzieci. Naturalnie, oprócz nauki, mały odkrywca znajdzie tu tradycyjnie dużo kolorowych animacji, wesołych dźwięków i ukrytych niespodzianek!

1Wielowariantowa gra polegająca na połączeniu wylosowanego obrazka z odpowiednim miejscem na planszy zgodnie z przedstawionymi przez prowadzącego regułami. Ćwiczy spostrzegawczość, koncentrację, wprowadza poczucie dyscypliny czasowej. Gra przygotowana jest również do nauki języka angielskiego, poszerza słownictwo i wprowadza pojęcie rymu. Znakomita do utrwalania wyrażeń określających relacje przestrzenne między przedmiotami. # plansza o wym. 37 x 48 cm # 36 kartoników.

1Pomoc dydaktyczna gdzie zadaniem dziecka jest dopasowanie dźwięków pojawiających się w domu do odpowiedniej ilustracji. # 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm # 120 kartoników # CD z nagraniem dźwięków.

1Pomoc dydaktyczna gdzie zadaniem dziecka jest rozpoznać dźwięk i połączyć go z odpowiednią kartą. Dziecko ma określić usłyszany dźwięk i zaznaczyć żetonem odpowiedni obrazek na karcie. Gra uczy koncentracji uwagi, identyfikowania i różnicowania dźwięków, rozpoznawania dźwięków wybranych instrumentów muzycznych, rozwija słownictwo. Może być wykorzystywana do pracy indywidualnej i grupowej. # 1 płyta CD z nagraniami 25 dźwięków # 25 kart o wymiarach 19,5 x13,5 cm obustronnych # 150 czerwonych żetonów.

1Pomoc dydaktyczna która składa się z 60 plastikowych żetonów o śr. 3 cm, płyty CD z nagraniami 48 różnych odgłosów otoczenia ułożonych w 6 serii (czas nagrania 60 min), 6 kart ilustrujących park, ulicę, plażę, las, ogród i kuchnię. Treść każdej z kart odpowiada 8 dźwiękom znajdującym się na płycie. Zadaniem dziecka jest określić jaki dźwięk natury usłyszało i zaznaczyć żetonem odpowiedni przedmiot na planszy. Gra uczy koncentracji uwagi na dźwięku, identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz rozwija słownictwo. Może być wykorzystywana do pracy indywidualnej i grupowej. # wym. kart 33 x 22 cm

1Pasjonująca interaktywna gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6-10 lat, kształcąca umiejętność czytania i pisania. Program wprowadza dziecko w świat emocjonującej przygody z literkami, dzięki której nauczy się płynnie i ze zrozumieniem czytać oraz przyswajać sobie reguły poprawnego pisania. Różnorodne ćwiczenia interaktywne, animacje, kolorowe ilustracje i ciekawe narracje swobodnie wprowadzają dziecko w świat liter, wyrazów, zdań oraz tekstów. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: # MS Windows XP/Vista/Windows 7 # Internet Explorer 6.0 lub wyższy # zalecane: procesor klasy Pentium IV 2,4 GHz oraz 512 MB RAM # karta dźwiękowa z wejściem liniowym z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami (w laptopach - karta dźwiękowa PCMCIA z wejściem liniowym) # karta graficzna (minimalna rozdzielczość 800x600) z tysiącami kolorów # mikrofon dołączony do zestawu Logopedia # port USB # mysz lub inne urządzenie wskazujące # napęd DVD-ROM # ilość zajmowanej przestrzeni na twardym dysku uzależniona jest od wariantu sprzedaży. Program wymaga zainstalowanego protokołu TCP/IP w systemie MS Windows. W komputerach nie wyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Microsoft LooPback.

1Pomoc dydaktyczna typu gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową, koncentrację słuchową - umiejętność bardzo ważna w nauce czytania i pisania. Uczy również przestrzegania ustalonych zasad. Z tej gry mogą korzystać nie tylko logopedzi, pedagodzy i terapeuci, ale także rodzice, którzy chcą czas wspólnie spędzony z dzieckiem przeznaczyć na zabawy w charakterze edukacyjnym. Prowadzący układa potasowane karty – „żabki” w stosie oraz tasuje i rozdaje uczestnikom gry równą ilość kart z ilustracjami. Najmłodszy uczestnik rozpoczyna grę – odwraca pierwszą z góry kartę „żabkę”, liczy ilość żabek i wśród swoich kart wybiera rysunek, którego nazwa ma taką samą liczbę głosek. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza pozbędzie się swoich kart.

Zawartość: 55 kart żabek # 55 kart instrukcji # plansza # 5 pionków # kostka # instrukcja. # dla 2-5 graczy # od 5 lat.1Materiały zebrane w teczce służą usprawnianiu percepcji słuchowej, która pełni bardzo ważną rolę w czasie nauki czytania i pisania. Ćwiczenia służą: sprawnemu rozpoznawaniu głosek, zauważaniu różnic między głoskami, wyrobieniu sprawności całościowego słuchowego ujmowania wyrazu i zdania, kształceniu pamięci słuchowej. Dotyczą różnicowania następujących głosek: b-p, g-k, d-t, l-r, w-f oraz głosek szumiących i syczących. Każda z 32 kart pracy składa się z 9 pól, na których przedstawiono fotografie znanych dziecku przedmiotów, postaci, zwierząt czy roślin. Pod zdjęciem znajdują się podpisy - jeden prawidłowy, drugi nieprawidłowy. Dziecko powinno wysłuchać słowa czytanego przez terapeutę i zaznaczyć na szablonie odpowiedź, kolorując kwadracik. Wyrazy zostały tak dobrane, by ich zapis odpowiadał wymowie. Załączona karta odpowiedzi pozwoli dziecku samodzielnie sprawdzić, czy dobrze wykonało ćwiczenie. # format: A4 # oprawa: teczka # zeszyt A4, 8 str. # plansze: 17 dwustronnie kolorowych kart.

1Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Dzięki książeczce dzieci uczą się: • rozpoznawania i utrwalania nazw ptaków, zwierząt domowych oraz zwierząt lasów, jezior i mórz,

 • łączenia w pary obrazków: logicznie do siebie pasujących i niepasujących, których nazwy rymują się, o tej samej nazwie i różnym znaczeniu.

Książeczka do nauki poprzez zabawę, dzięki pracy dziecko ma szansę nauki:

 • rozpoznawania kształtów i wielkości,

 • określania kierunków,

 • poszerzenia słownictwa,

 • wzbogacenia wiedzy,

 • zapamiętywania szczegółów i ich pamięciowego odtwarzania,

 • rozróżniania, wyodrębniania, porównywania, nazywania i zliczania

1Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Dzięki książeczce dzieci uczą się: • rozpoznawania i utrwalania nazw ptaków, zwierząt polnych i afrykańskich,

 • rozpoznawanie i utrwalanie nazw owoców, kwiatów i warzyw,

 • łączenia w pary obrazków logicznie do siebie psujących i ze względu na brakujący element.

Książeczka do nauki poprzez zabawę, dzięki pracy dziecko ma szansę nauki:

 • rozpoznawania kształtów i wielkości,

 • określania kierunków,

 • poszerzenia słownictwa,

 • wzbogacenia wiedzy,

 • zapamiętywania szczegółów i ich pamięciowego odtwarzania,

 • rozróżniania, wyodrębniania, porównywania, nazywania i zliczania

1Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Dzięki książeczce dzieci uczą się: • rozróżniania barw i kształtów,

 • rytmów, zliczania i klasyfikowania,

 • wskazywania różnic i podobieństw,

 • wyodrębniania i porównywania zbiorów,

 • ćwiczenia odczytywania godzin na zegarze tradycyjnym i elektronicznym.

Książeczka do nauki poprzez zabawę, dzięki pracy dziecko ma szansę nauki:

 • rozpoznawania kształtów i wielkości,

 • określania kierunków,

 • poszerzenia słownictwa,

 • wzbogacenia wiedzy,

 • zapamiętywania szczegółów i ich pamięciowego odtwarzania,

 • rozróżniania, wyodrębniania, porównywania, nazywania i zliczania

1Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Dzięki książeczce dzieci uczą się: • rozróżniania i nazywania zwierząt ze względu na cechę: młode i dorosłe,

 • rebusów i liter, prostych działań matematycznych,

 • dziewczynka czy chłopiec, rozróżniania ze względu na imię,

 • wyodrębniania elementów skrzyżowania ulic z sygnalizacją świetlną

Książeczka do nauki poprzez zabawę, dzięki pracy dziecko ma szansę nauki:

 • rozpoznawania kształtów i wielkości,

 • określania kierunków,

 • poszerzenia słownictwa,

 • wzbogacenia wiedzy,

 • zapamiętywania szczegółów i ich pamięciowego odtwarzania,

 • rozróżniania, wyodrębniania, porównywania, nazywania i zliczania

1Zestaw kart z zadaniami polegającymi na odnalezieniu właściwej cechy obrazków. Pomoc pozwala kształtować właściwy kierunek czytania od lewej strony do prawej. # 24 karty o wym. 24,5 x 5,6 cm # 24 plastikowe ramki o wym. 6,6 x 7,6 cm

1Zestaw zdjęć przedstawiających pojedynczą/dwie zabawkę/i – misia/auto w różnych ustawieniach w stosunku do pudełka oraz etykietki (wielkie litery drukowane) z określeniami: na, pod, nad, w, obok, między, za, przed, do, blisko, daleko. Cały zestaw stymuluje rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, ćwiczy orientację przestrzenną poprzez manipulowanie na konkrecie – nauka przez doświadczenie. # 21 kart o wym. 10 x 15 cm

1Zbiór kart stanowi doskonałą pomoc w pracy z uczniami szkół podstawowych dając możliwości odkrywania wielu ważnych pojęć matematycznych przy pomocy kolorowych sześcianów (500004 - sprzedawane osobno). Zadania zostały opracowane tak, aby rozwijały wiele umiejętności, takich jak: nazywanie kolorów i rozpoznawanie obrazów, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, logicznego rozumowania, geometrii i liczenia. Karty mogą być używane indywidualnie i w grupie. # 34 karty # wym. kart 21,5 x 14 cm

1Pomoc dydaktyczna. Trzy ścianki, na których zamieszczono elementy do manipulacji: przesuwanka w kształcie ślimaka, przekładane figury geometryczne, labirynt z koralikami. Ścianki tworzą kącik, który zachęca dzieci do skupienia i zwrócenia uwagi na kolorowe elementy. Zabawa przesuwakami rozwija motorykę i sprawność manualną dłoni. # wym. ścianki: 79 x 110 cm

1Kolorowe plansze z obrazkami zawierającymi różnego rodzaje linii. Pomoc do ćwiczeń usprawniających motorykę ręki i przygotowujących do umiejętności pisania. Dzięki teczkom z tworzywa karty służą do wielokrotnego użytku. Dzieci wkładają karty w przezroczyste teczki i mogą po nich pisać załączonymi mazakami. # 19 kart A4, # 5 teczek # mazaki.

1Zestaw koralików o różnych kształtach, z literkami, do nawlekania i tworzenia oryginalnych naszyjników np. z własnym imieniem. Całość umieszczona w zasuwanym, drewnianym pudełku # wym. 28 x 24,5 x 2 cm # 170 drewnianych korali (wym. 1,1 x 0,8 x 1 cm) z literami do nawlekania # 72 drewniane kolorowe koraliki w kształcie rybki, misia, motylka, kwadratu, koła, serduszka, kwiatka, gwiazdki, owalnym # 8 kolorowych sznurówek o dł. 75 cm

1Drewniana plansza z labiryntem opartym na okręgu, która pozwala na łatwe poruszanie kuleczki po torze. Wypadanie kulki uniemożliwia pleksi zamocowana na planszy. Zabawa usprawnia motorykę rąk i ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. # wym. 35 x 35 cm

1Stojące drewniane panele z labiryntem. Przesuwanie elementu po wyznaczonym torze ćwiczy koncentrację i koordynację wzrokowo - ruchową. # wym. 64 x 64 cm

1Pomoc edukacyjna rozwijająca umiejętności manualne i koordynację ruchową dziecka. Zabawa polega na wytyczeniu określonej trasy (za pomocą załączonej kredy), wzdłuż której należy przeprowadzić kulkę poprzez odpowiednie manipulowanie sznurkiem. Nanoszenie trasy kredą pozwala na modyfikowanie trasy w zależności od oczekiwanego stopnia trudności. # wym. 30 x 15 x 41 cm

1102 drewniane klocki w 6 kolorach do sortowania i konstruowania. # wym. 2 x 2 cm

1Gra polegająca na zidentyfikowaniu dźwięków towarzyszących misiowi Plumowi i odnalezieniu właściwej ilustracji. 36 dźwięków nagranych 4 seriach: raz w porządku wskazanym na kartach, 3 razy w różnym. # CD (35 min. nagrania) # 12 kart z 3 obrazkami, # 40 żetonów.

1Zeszyty 1 i 2 ćwiczeń zawierające materiał potrzebny do wprowadzenia 24 liter małych i wielkich. Stanowią one punkt wyjścia do ćwiczeń językowych dotyczących przede wszystkim analizy i syntezy słuchowej (wyrazowej, sylabowej i głoskowej), ale także analizy wzrokowej (wyróżnianie określonej litery w tekście). Pamięciowe opanowanie tekstu ułatwi dzieciom wykonanie ćwiczeń językowych, ruchowo - słuchowych, ruchowo - słuchowo - wzrokowych. # format: A4 # 60 str. (zeszyt 1) # 56 str. (zeszyt 2)

1Pomoc dydaktyczna typu gra polegająca na odnajdywaniu par. Obrazki przedstawiają przedmioty oraz pierwsze litery ich nazw. Gra pozwala na naukę rozpoznawania literek od A do Ż

# instrukcja # Ilość graczy od 2-4. # od 4-8 lat. # 54 kartoniki o wym. 4,5 x 4,5 cm1Nakładanka wykonana jest z drewnianych, lakierowanych elementów, w 5 różnych kolorach i kształtach. Zadaniem dziecka jest dopasowanie kształtu trzpienia i otworu w klocku. Pomoc rozwija koncentrację, uczy rozpoznawania kolorów i kształtów, ćwiczy motorykę rąk. # wym. 30 x 11 cm

1Książeczka Dla dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole. Ćwiczenia stanowią pomoc dla dziecka w pierwszym etapie nauki czytania i pisania, pomagają dziecku w rozwoju funkcji analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej. # format: 26 x 14 cm # 24 str. Ćwiczenia m.in. zawierają:

rozróżnianie i wyodrębnianie spółgłosek i samogłosek, utrwalanie pojęcia sylaby i określenie jej pozycji w wyrazie, uzupełnienie wyrazów brakującymi spółgłoskami, wstępne ćwiczenia nauki pisania - odwzorowywanie1Książeczka Dla dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole. Ćwiczenia stanowią pomoc dla dziecka w pierwszym etapie nauki czytania i pisania, pomagają dziecku w rozwoju funkcji analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej. # format: 26 x 14 cm # 24 str. Ćwiczenia m.in zawierają:

analiza i synteza sylabowa wyrazów 2-, 3- sylabowych, dobieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają lub kończą taką samą sylabą, przekształcanie wyrazów przez dodanie i odcięcie, zmianę litery lub sylaby, przyporządkowanie nazwom obrazków schematów sylabowo-literowych.1Książeczka Dla dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole. Ćwiczenia stanowią pomoc dla dziecka w pierwszym etapie nauki czytania i pisania, pomagają dziecku w rozwoju funkcji analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej. # format: 26 x 14 cm # 24 str. Ćwiczenia m.in zawierają:

przyporządkowanie podpisów do obrazków zbudowanych z poznanych liter i sylab, odczytywanie całych wyrazów i kojarzenie ich z odpowiednimi obrazkami, płynności czytania dzięki syntetycznemu postrzeganiu układu liter tworzących wyraz1Książeczka Dla dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole. Ćwiczenia stanowią pomoc dla dziecka w pierwszym etapie nauki czytania i pisania, pomagają dziecku w rozwoju funkcji analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej. # format: 26 x 14 cm # 24 str. Ćwiczenia m.in zawierają:

budowa wyrazów dwu- i wielosylabowych o prostej budowie sylabowej, wyrazy jedno- i wielosylabowe z sąsiadującymi ze sobą spółgłoskami, wyrazy zawierające grupy spółgłoskowe, wyrazy zawierające spółgłoski miękkie1Gra polegająca na zidentyfikowaniu 36 odgłosów zwierząt. Dźwięki nagrane są 6 razy w różnym porządku. # CD (52 min. nagrania) # 6 kart z 6 zdjęciami # 40 żetonów.

1PUZZLE EDUKACYJNE to wspaniała zabawa łącząca naukę i samokontrolę z ideą układania puzzli, po złożeniu tworzą obrazek, który stanowi dla dziecka nagrodę, utwierdza je w przekonaniu, że nauka czytania i pisania może być pasjonującym doświadczeniem zapewniającym mu sukces.

Puzzle Ortograficzne przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, a także starszych, które nie opanowały jeszcze pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Komplet zawiera ćwiczenia, które kształcą umiejętność poprawnego pisania wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h - niewymiennymi.

Ta grupa wyrazów przysparza dzieciom najwięcej trudnści, ponieważ ich pisownia nie opiera się na żadnej z reguł ortograficznych.

Dlatego zaproponowana forma nauki poprzez atrakcyjną zabawę w układzie puzzli, skutecznie wpływa na zapamiętywanie i utrwalanie pisowni tych wyrazów.

Dodatkowym elementem, wspierającym proces zapamiętywania, są obrazki znajdujące się na planszy ilustrujące kolejne wyrazy z trudnościami ortograficznymi.

Puzzle służą do zabawy indywidualnej i grupowej. Zabawę w grupie rozpoczynamy od rozdzielenia elementów pomiędzy grających. Jeden element kładziemy stroną z zadaniem do góry. Rozwiązujemy zadanie szukając odpowiedzi na planszy, a następnie kładziemy na niej odwrotnie, czyli stroną zadaniem do dołu pasujący element.

W pudełku znajdują się : 2 Plansze ćwiczeń, 2 Komplety Puzzli.1Zeszyt opracowano z myślą o dzieciach mających trudności z kształtnym pisaniem. Zawarte tu ćwiczenia - uczące prawidłowego kreślenia i łączenia liter - poprzedzone zostały zadaniami, które pomagają poprawić sprawność ręki i przygotowują do wysiłku związanego z nauką pisania. Dziecko najpierw rysuje owoce oraz warzywa po śladzie i je koloruje. Potem kreśli odpowiednie wzory i szlaczki. Wreszcie zapoznaje się z prawidłowym sposobem i kierunkiem kreślenia liter, a także właściwym sposobem ich łączenia. Prezentowane ćwiczenia służą wyrobieniu prawidłowego napięcia mięśniowego ręki piszącej, doskonalą koncentrację uwagi oraz pamięć wzrokową i ruchową, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i orientację kierunkową, a przy tym wzbogacają słownictwo dziecka o nazwy owoców i warzyw, sprzyjają także utrwaleniu znajomości kolorów. # format: A4 # 72 str.

1Piasek do piaskownicy 1kg.

1Pomoc dydaktyczna. Doskonała pomoc do zabaw z piaskiem, wpływa korzystnie na rozwój motoryki rąk. Zachęca do pisania, rysowania, zabawy wałeczkami, przyozdabiania wykonanych wzorów. Piaskownica ma przezroczyste dno, co umożliwia podkładanie kolorowego tła dla uatrakcyjnienia efektów pracy. Do rysowania wzorów dołączone są narzędzia: grabie, grabki i listwa wyrównująca. Po ustawieniu piaskownicy na podświetlanym stole efekty kolorystyczne są jeszcze lepiej wyeksponowane i kreślenie staje się ciekawsze. W zestawie znajduje się: # 1 kg białego piasku. - wym. piaskownicy 65 x 60 x 4 cm

18 krótkich historyjek z życia Spłasza i jego psa ukazanych na dużych ilustracjach i małych kartach ilustrujących oddzielne dźwięki. Każda sekwencja nagrana jest 2 razy w całości i 2 razy jako odrębne dźwięki. # CD, # 32 ilustrowane karty o wym. 18 x 24 cm

1Pomoc dydaktyczna zawierająca 24 sekwencje obrazkowe (każda złożona z trzech obrazków), które przedstawiają przedmioty, osoby przed i po określonym działaniu (np. brudna bluzka - pralka - czysta bluzka). Omawianie z dzieckiem poszczególnych sekwencji stymuluje rozwój myślenia przyczynowo skutkowego. # 72 obrazki, # wym. 9 x 9 cm

1Program adresowany do uczniów szkół podstawowych, zawiera kompletną wiedzę ortograficzną, wymaganą przez program nauczania. Jest zbiorem zasad pisowni oraz ciekawych, dynamicznych zabaw sprawdzających znajomość ortografii (można wybrać poziom trudności zadań). Program zawiera fascynujące, dynamiczne gry i zabawy z psem z kreskówki, w które może bawić się nawet do kilku graczy W programie znajdują się ulubione przez dzieci typy gier i zabaw, m.in.: wyścigi samochodów, motorówek, slalom skuterem śnieżnym, czy gry zręcznościowe: wyspa bobrów, wyścig po nenufarach, wylęgarnia kurczaków i turniej przy studni. Jeśli dziecko woli gry strategiczne, proponujemy zabawę polegającą na zdobywaniu zamków. Gdy jednak pisownia niektórych wyrazów sprawia kłopot, Reksio zaprasza do swojej budy, na krótką lekcję ortografii.

1Zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych tekstów. # 68 kart # format: A4 (usztywnione)

1Gra słowna w dwóch wariantach. Dzieci w trakcie zabawy poznają alfabet i stopniowo uczą się czytać. Dzieci, rywalizując ze sobą podczas gry, uczą się nowych słów, ich poprawnej pisowni, ćwiczą wyobraźnię i koncentrację, poznają zasady rozwiązywania krzyżówki słownej. Zawartość gry: #1 dwustronna plansza o wym. 42,3 x 34,9 cm, # 106 tabliczek z literkami o wym. 1,8 x 1,9 cm, # 2 tabliczki puste, # 45 okrągłych żetonów o śr. 1,9 cm, # woreczek z tkaniny, # długopis, # notes do zapisu punktacji, # instrukcja # dla 2-4 graczy # od 5 lat.

1Gra polegająca na budowaniu pojęć matematycznych związanych z sortowaniem i klasyfikacją przedmiotów. Zadaniem dziecka jest znalezienie 3 elementów z obrazkami pasującymi do siebie. Uczy i rozwija umiejętności logicznego myślenia oraz wzbogaca słownictwo. # 248 szt. puzzli # wym. el. 5 x 5 cm # instrukcja.

1Stemplowanie to technika plastyczna zaliczana do technik graficznych wypukłych. Możliwość uzyskania szybkiego efektu swojej pracy oraz dobrego rezultatu sprawia iż jest to technika szczególnie lubiana przez dzieci również przez te którym plastyczna wypowiedź sprawia trudność. Odpowiednie manipulowanie m poprzez prawidłowe ułożenie go w stosunku do podłoża i pozostałych elementów kompozycji rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację przestrzenną na płaszczyźnie. Rozmieszczanie planowanie tworzenie wzajemnych układów stwarza sytuacje do przeprowadzenia ciekawych ćwiczeń językowych. Uzyskane odbitki zachęcają do kolorowania. Są szczególnie przydatne do tworzenia prac plastycznych dekoracji oraz ozdobnych ornamentów na zaproszeniach kartach okolicznościowych laurkach. Stanowią punkt wyjścia do tworzenia oryginalnych kart pracy. Za pomocą stempli można ilustrować wyrazy zdania opowiadania bajki a także wykonywać szlaczki zbiory rebusy rytmy oraz historyjki obrazkowe. To również doskonałe narzędzie do tworzenia gier typu: memo domino lotto dzięki możliwości powielania odbijanego wzoru. # alfabet o rozm. 4,8 cm, # 26 szt.

1Pierścienie w 6 kolorach służą do nawlekania na sznurek zgodnie z wybraną zasadą (np. wyrzucony kolor na kostce). Zabawa stonogą uczy obserwowania i zachęca do manipulowania. Rozwija twórcze umiejętności dziecka, gdyż z poszczególnych klocków można komponować wiele kolorystycznych wzorów. Zabawa ze stonogą stymuluje rozwój podstawowych operacji myślowych: porównywania, wykrywania różnic i podobieństw, klasyfikowania i uogólniania. # 18 pierścieni z drewna o śr. 3,5 cm, # drewniana kostka z 6 kolorami

1Uczy cierpliwości i zręczności, doskonali koncentrację uwagi. Składa się z 60 drewnianych drążków w sześciu kolorach o średnicy 1 cm i długości 18 cm oraz drewnianej kostki z kolorowymi ściankami. Drążki można wykorzystywać do układania kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. Można z nich również budować formy przestrzenne. Umożliwiają zabawę w pojedynkę lub w grupie.

1Pomoc dydaktyczna typu gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową, koncentrację słuchową - umiejętność bardzo ważna w nauce czytania i pisania. Uczy również przestrzegania ustalonych zasad. Z tej gry mogą korzystać nie tylko logopedzi, pedagodzy i terapeuci, ale także rodzice, którzy chcą czas wspólnie spędzony z dzieckiem przeznaczyć na zabawy w charakterze edukacyjnym. Prowadzący układa potasowane karty – „biedronki” w stosie oraz tasuje i rozdaje uczestnikom gry równą ilość kart z ilustracjami. Gracz odwraca pierwszą z góry kartę „biedronkę”, liczy jej kropki i wśród swoich kart wybiera rysunek, którego nazwa ma taką samą liczbę sylab. Wybraną kartę kładzie na stół i głośno wymawia wyraz, dzieląc go na sylaby. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza pozbędzie się swoich kart.

Gra dla 2-5 graczy w wieku od 5 lat. Zawartość: 55 kart biedronek # 55 kart instrukcji # plansza # 5 pionków # kostka # instrukcja.1ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE typu – Szlaczkowane zwierzątka – prosiaczek – drewniane zwierzęta usprawniające rękę i koordynację wzrokowo –

ruchowe, wymiar elementu ze szlaczkiem: 66 x 15 cm # wym. 90 x 1,5 x 26 cm1ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE typu – Szlaczkowane zwierzątka – sónik – drewniane zwierzęta usprawniające rękę i koordynację wzrokowo –

ruchowe, wym. 97,5x 1,5 x 24 cm1Pomoc dydaktyczna. 3 ścianki z drewna z labiryntami o różnych kształtach pozwalają na zabawę 3 dzieci jednocześnie. Przesuwanie elementów po torze rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczy sprawność rąk. # wym. ścianki 50 x 60 cm

1Dwustronne puzzle z alfabetem, po ułożeniu których powstaje ślimak. Wykonane z drewna. # wym. 24,5 x 1,5 x 18,5 cm # 26 el.

1Tablica do ćwiczeń logopedycznych i manualnych. W zestawie wierszyki do ćwiczeń w mówieniu i sylabizowaniu. Wykonana z drewna, ma dołączony drewniany pisak mocowany do tablicy. # wym. 30 x 21 cm

1Tablica do ćwiczeń logopedycznych i manualnych. W zestawie wierszyki do ćwiczeń w mówieniu i sylabizowaniu. Wykonana z drewna, ma dołączony drewniany pisak mocowany do tablicy. # wym. 30 x 21 cm

16 dużych, dwustronnych tabliczek z ciekawymi rysunkami - narysowanymi linią kropkowaną. Rysowanie po linii stymuluje rozwój sprawności grafomotorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, utrwala nawyk pisania od lewej do prawej strony. Do rysowania najlepiej służą białe ołówki. # wym. 36 x 30 cm # od 4 lat

16 dużych, dwustronnych tabliczek ze szlaczkami przygotowującymi do nauki pisania. Dziecku proponowane są wzory łatwe i trudniejsze, również znaki litero podobne. Rysowanie po linii stymuluje rozwój sprawności grafomotorycznej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, koncentracji, utrwala nawyk pisania od lewej do prawej strony. Do rysowania najlepiej służą białe ołówki. # wym. 36 x 30 cm # od 5 lat

1Pomoc dydaktyczna. Kula koloru czerwonego wykonana z mieszanki kauczuku i lateksu, zapewniającej powrót do pierwotnego kształtu. Może być podgrzewana w mikrofali. Przeznaczone do ćwiczeń mięśni dłoni i przedramienia - ćwiczeń powodujących przyrost siły mięśniowej, mobilizację stawów, zwiększenie zakresu ruchu. 6 kg # 1 szt.

1Pomoc dydaktyczna. Kule koloru niebieskiego wykonane z mieszanki kauczuku i lateksu, zapewniającej powrót do pierwotnego kształtu. Może być podgrzewane w mikrofali. Przeznaczone do ćwiczeń mięśni dłoni i przedramienia - ćwiczeń powodujących przyrost siły mięśniowej, mobilizację stawów, zwiększenie zakresu ruchu. 16 # 1 szt.

1Pomoc dydaktyczna. Kula koloru zielonego wykonana z mieszanki kauczuku i lateksu, zapewniającej powrót do 1pierwotnego kształtu. Może być podgrzewane w mikrofali. Przeznaczone do ćwiczeń mięśni dłoni i przedramienia - ćwiczeń powodujących przyrost siły mięśniowej, mobilizację stawów, zwiększenie zakresu ruchu. 10 kg 1 szt.

1Pomoc dydaktyczna. Kula koloru żółtego wykonana z mieszanki kauczuku i lateksu, zapewniającej powrót do pierwotnego kształtu. Może być podgrzewana w mikrofali. Przeznaczone do ćwiczeń mięśni dłoni i przedramienia - ćwiczeń powodujących przyrost siły mięśniowej, mobilizację stawów, zwiększenie zakresu ruchu. 3 kg # 1 szt.

1Gra polega na dobieraniu obrazków poszczególnych przedmiotów do zmysłów jakimi je odbieramy. Rozwija koncentrację, pamięć, logiczne myślenie, stymuluje mowę i wzbogaca słownictwo. Gra ma dwa poziomy trudności. Zawiera wytrzymałą ramkę z tworzywa sztucznego, w której umieszczane są karty. # 20 trwałych laminowanych kart z obrazkami, # 16 elementów do zakrywania obrazków, # 32 małe karty, # instrukcja, # od 4-8 lat

1Pomoc dydaktyczna. Zbiór ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji, pogrupowanych tematycznie, uwzględniających stopniowanie trudności. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Książka zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry potrzebne do ich przeprowadzenia oraz materiał dźwiękowy. Jej adresatem są nauczyciele nauczania zintegrowanego i klas integracyjnych, logopedzi, terapeuci oraz rodzice pracujący z dziećmi, które mają trudności w nabywaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy, czytania i pisania. # format A4, # 136 str. # 2 kolorowe gry: Piramida oraz Rymy, # płyta CD

1PUZZLE EDUKACYJNE to wspaniała zabawa łącząca naukę i samokontrolę z ideą układania puzzli, po złożeniu tworzą obrazek, który stanowi dla dziecka nagrodę, utwierdza je w przekonaniu że nauka czytania i pisania może być pasjonującym doświadczeniem zapewniającym mu sukces.

Puzzle przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych, rozpoczynających naukę w szkole i starszych, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Puzzle Edukacyjne to przede wszystkim wspaniała zabawa, dzięki której dzieci:

•utrwalają prawidłową wymowę;

•nabierają pewności wysławiania;

•zdobywają i utrwalają wiedzę;

•rozwijają spostrzegawczość i wyobraźnię;

•kształtują umiejętność określania stosunków przestrzennych pomiędzy elementami;

•rozwijają umiejętność logicznego myślenia i zapamiętywania;

•wzmacniają koncentrację.

Zabawę w grupie rozpoczynamy od rozdzielenia elementów pomiędzy grających. Jeden element kładziemy stroną z zadaniem do góry. Rozwiązujemy zadanie szukając odpowiedzi na planszy, a następnie kładziemy na niej odwrotnie, czyli stroną zadaniem do dołu pasujący element.

W komplecie znajdują się 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety puzzli.

W zestawie pierwszym dziecko musi połączyć w pary pasujące do siebie obrazki i nazwać co na nich widzi.

W zestawie drugim dziecko musi połączyć rozsypane litery w jeden wyraz, odszukać go na planszy i poprawnie odczytać.W pudełku znajdują się : 2 Plansze ćwiczeń, 2 Komplety Puzzli.

1Pomoc dydaktyczna gdzie ilustracje ukazują różne kształty linii, które wprowadzają progresję stopnia trudności: linie ukośne, linie proste długie, spirale, znaki litero-podobne. Dzięki ćwiczeniom dzieci uczą się łatwości i płynności w rysowaniu linii, by lepiej przygotować się do umiejętności pisania. # 30 kart o wym. 30 x 21 cm, # od 4 lat.

1Mazaki z tuszem na bazie wody, zmywalne, do większości tkanin wykorzystywane do warsztatów szkolenia graficznego-karty. # 8 kolorów, # dł. 12 cm, # szer. końcówki 0,1-0,4 cm, # od 2 lat.

16 przezroczystych teczek, A4 wykorzystywane do warsztatów szkolenia graficznego-karty

1Praktyczny komplet edukacyjny dla pierwszoklasisty. Zawiera zestaw Kontrolny, czyli okrągłą podstawę wykonaną z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 kolorach, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz (WPK) ze zbiorem zabaw dla dzieci od 6 lat. Oparty jest na podstawowych założeniach programowych nauczania zintegrowanego: dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących, rozpoznawanie i utrwalanie nazw zwierząt, owoców i warzyw, rozpoznawanie liter alfabetu – pierwsze litery nazw obrazków, łączenie sylab w proste wyrazy, łączenie wyrazów jednosylabowych z obrazkami.

1Zestawy bajek muzycznych, gdzie głosu bohaterom użyczają polscy aktorzy. Pomoc dydaktyczna której atutem jest ich wartość edukacyjna. Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowo-językowe. Słuchanie tego typu bajek przede wszystkim uczy skupiać uwagę na informacjach dźwiękowych, zapamiętywać je i przetwarzać. Pozwala to na odbieranie mowy ze zrozumieniem, służy wzbogaceniu słownika.

Pomoc składa się z 10 części 1. „Czerwony Kapturek” 2. „Przygody Piotrusia Pana” 3. „Calineczka” 4. „Stoliczku, nakryj się!” 5. „Król Ból” 6. „Alicja w krainie czarów” 7. „Plastusiowy pamiętnik” 8. „Tomcio Paluch” 9. „O Tadku Niejadku, babci i niejadku” 10. „O dwóch takich, co ukradli księżyc”1Zestaw Kontrolny, który łączy w sobie naukę, zabawę i samokontrolę. Poprzez zabawę daje dziecku prawdziwą radość i satysfakcję z efektów samodzielnego działania. W sposób aktywny, skutecznie umożliwia zdobycie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy. W poręcznym, zamykanym pudełku z tworzywa znajduje się 12 ponumerowanych klocków. Zestaw Kontrolny powinien być stosowany w połączeniu z książeczkami z serii PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach. W końcowej fazie pracy, poprzez porównanie wzoru ułożonego z klocków w Zestawie Kontrolnym z wzorem znajdującym się przy każdym ćwiczeniu w książeczce, otrzymujemy informację o poprawności wybranych odpowiedzi.

# wym. pudełka 25 x 10 cm # 12 klocków, wym. 4 x 4 cm1
RAZEM


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna