Imię nazwisko1, Imię nazwisko2, Imię nazwisko3Pobieranie 150,69 Kb.
Strona1/3
Data01.11.2017
Rozmiar150,69 Kb.
RodzajReferat
  1   2   3

Imię NAZWISKO1, Imię NAZWISKO2, Imię NAZWISKO3


Politechnika …, Wydział … (1), Uniwersytet …, Wydział … (2) , Instytut … (3)


Jak przygotować tekst referatu

Streszczenie. Przedstawiony niżej tekst opisuje jak przygotować tekst artykułu na konferencje. Autorzy zobowiązani są do przygotowanie tekstu zgodnie z podanymi zaleceniami. Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 4 linie tekstu. W każdym artykule musi być komplet: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe - polskie i angielskie.
Abstract. These instructions give you guidelines for preparing papers for conference. The authors are requested to prepare the paper according to given below recommendation. The length of the abstract should be not larger than four lines. (Tu tytuł angielski artykułu. Jeśli artykuł jest po angielsku to analogicznie polski tytuł po streszczeniu).
Słowa kluczowe: proszę podać cztery terminy opisujące treść artykułu.

Keywords: proszę podać słowa kluczowe angielskie.


Wprowadzenie


Artykuł przedstawia autorską metodę rozwiązania problemu wynikającego z powszechnego wykorzystania obowiązujących norm i standardów w zakresie modelowania i …

Nie wolno stosować różnego rodzaju sztuczek oferowanych przez edytor (automatyczne dzielenie wyrazów, automatyczny spis literatury, definiowane w punktach odstępy, własne style, itp.). Tego rodzaju zabiegi i tak nie będą przetworzone, a tylko utrudnią pracę wydawcy. Prosimy wiec o używanie najprostszego standardowego stylu.Marginesy: górny, lewy, prawy 1,8 cm, dolny 2,5 cm. W pierwszym rzędzie: nazwiska autorów czcionką Arial bold 10 wyrównane do prawej. Odstęp 1,5 wpisać miejsce pracy czcionką Arial 8.

Tytuł: czcionka Arial 16 bold. Streszczenie czcionką Arial 7,5 kursywa. Słowa kluczowe polskie i angielskie czcionką Arial 8.Problem badawczy i metoda badawcza


Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez zdefiniowanie i opisanie wartości liczbowych wskaźników i parametrów …Tekst: czcionka Arial 9. Wcięcie pierwszego wiersza akapitu 5 mm. Śródtytuły: czcionka Arial bold 9 bez numeracji. Bezpośrednio po tytule akapitu: tekst jako „wyjustowany”. Znaki specjalne jak spacja nierozdzielająca (ctrl+shift+spacja) albo ręczny koniec wiersza (shift+enter) powinny być stosowane tylko w specjalnych przypadkach.1 Podpisy pod rysunkami, opisy tabel, tabele, przypisy, spis literatury: czcionka Arial 8. Jeśli w tekście występuje symbol np.  lub  to w tym celu należy użyć opcji „wstaw/symbol” – a nie edytora równań, gdyż wtedy następuje rozsunięcie linii tekstu. Edytor równań w tekście należy stosować tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie zestawu znaków tabeli symbol, a więc na przykład . Chociaż tekst pisany jest czcionką Arial to wszystkie symbole w tekście i na rysunkach powinny być takie same jak we wzorach, pisane kursywą Times New Roman, a więc J a nie J. Należy używać opcji „wstaw-symbol-czcionka symbol” a nie „wstaw-symbol-zwykły tekst”.

W tekście nie należy bez wyraźnej potrzeby stosować pogrubień, kursywy lub podkreśleń. Należy pamiętać, że znak dziesiętny w polskiej literaturze jest przecinkiem, a wiec 1,25 a nie 1.25. Nie należy bez potrzeby stosować skrótów, a wiec należy pisać „jak podano na rysunku 2 oraz w tabeli 3” a nie „jak podano na rys.2 oraz w tab.3”. Natomiast „Rdzeń jest prostokątny (rys.2)” a nie „Rdzeń jest prostokątny (rysunek 2)” .

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna