Imię I nazwiskoPobieranie 1,47 Mb.
Strona4/5
Data14.02.2018
Rozmiar1,47 Mb.
1   2   3   4   5


Kryteria oceny konkurencji w I etapie: ocenie będą podlegać próbki wyspawane
w pozycji PB i PF po jednej sztuce z każdej pozycji. Jury konkursowe oceni: wygląd

i równomierność rozłożenia spoiny (kształt łusek na spoinie jednakowy; prawidłowy - 5 pkt.; poza normą – 0 pkt.), szerokość spoiny (zachowana - 5 pkt.; brak wymiaru – 0 pkt.), podtopienia (brak -5 pkt.; są – 0 pkt.) oraz sposób połączenia spoiny (dobrze - niewidoczny - 5 pkt.; źle - widoczny – 0 pkt.)Kryteria oceny konkurencji w II etapie ocena napisu „ZAWÓD JUTRA”: ocenie podlegać będą: estetyka wykonania liter, (max - 5 pkt), odpowiednie rozplanowanie położenia liter (max - 5 pkt.), trwałość połączenia (max-5 pkt.), pomysłowość (max -10 pkt.)
V Konkurencja – Przygotowanie materiałów reklamowych wybranej firmy – branża informatyczna

Miejsce: Powiatowy Zespół Szkół nr 8 w Chełmku, ul. Krakowska 18,
32-660 Chełmek


Data: 22 października 2013 r.

rozpoczęcie godzina 10:00

Ilość konkurencji 1

Czas trwania: 3 h

Ilość osób w drużynie – 2

Ilość drużyn – 15
Opis zadania konkursowego: Zadaniem konkursowym jest opracowanie
i wykonanie materiałów reklamujących firmę. Każda drużyna będzie miała do dyspozycji stanowisko komputerowe składające się z komputera klasy PC
z systemem operacyjnym Windows XP lub Vista, monitor, klawiatura oraz myszka.

Uczestnik przygotuje trzy rodzaje materiałów reklamowych (dowolnie przez siebie wybranych) reklamujących wylosowaną firmę. Prace należy zapisać na nośniku pendrive w folderze z nr startowym drużyny. Prace będą wykonywane (projektowane) w programie graficznym: Corel Draw X3.Kryteria oceny: ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką wylosowanej firmy, pomysłowość, wizualność prezentowanej formy, poziom trudności, atrakcyjność prezentowanych materiałów reklamowych (czytelność przekazu), Ilość prac (materiałów promocyjnych).
VI Konkurencja – Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części frontowej XIX wiecznego Pałacu Sanguszków - branża rolno - przetwórcza

Miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie,
ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów


Data: 18 października 2013 – rozpoczęcie godzina 10:00

Ilość konkurencji 1:

Czas trwania: 4 h

Ilość osób w drużynie – 4

Ilość drużyn – 9
Opis zadania konkursowego: Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części frontowej XIX wiecznego Pałacu Sanguszków.

Opis stanowiska konkursowego: Każda drużyna będzie miała do dyspozycji stanowisko wyposażone w następujące materiały: karton A1, jasnożółty, kalka techniczna A2, karton A3, kalka techniczna A3, ołówek miękki, cienkopis czarny 0,5 mm, marker czarny ścięty, kredki akwarelowe/wodne, pędzelek Ø4, temperówka, taśma klejąca wąska, gumka miękka, nożyczki szkolne małe, fotografię pałacu oraz mapkę terenu. Zestawy kreślarskie oraz katalog roślin ozdobnych każda drużyna przywozi ze sobą.

Kryteria oceny: prace zostaną ocenione pod względem estetyki i staranności wykonania, grafiki, liternictwa, zastosowania technik barwnych, poprawności doboru roślin, kompozycji oraz sposobu prezentacji w formie opisanego arkusza projektowego/kartonu.

VII Konkurencja - Fantazyjna plecionka oraz Wehikułem czasu w stylizacje przyszłości - branża usługowa

Miejsce: Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1, 32-300 Olkusz

Data: 7 października 2013 – rozpoczęcie godzina 10:00

Ilość konkurencji 1: 2 etapy

Czas trwania: 4 h

Ilość osób w drużynie – 4

Ilość drużyn – 9
Etap I - Fantazyjna plecionka

Etap II - Wehikułem czasu w stylizacje przyszłości:

 • Fryzura kreatywna – strzyżenie – model/modelka

 • Makijaż – model/modelka

 • Stylizacja – model/modelka

W każdej konkurencji powinna startować inna osoba. Jedna osoba z drużyny jest równocześnie modelem, na którym wykonywane jest strzyżenie, makijaż oraz stylizacja. Każda drużyna wykonuje zadanie indywidualnie. Każda drużyna będzie miała stanowisko, przy którym będzie pracowaćOpis zadania konkursowego – Etap I: Fantazyjna plecionka: Drużyna wykonuje dowolną plecionkę na wcześniej przygotowanej główce, długość włosów 55 cm, włosy zaczesane do tyłu. Czas na wykonanie zadania to 60 min. Max ilość punktów do zdobycia to 30 pkt.

Opis stanowiska konkursowego: na stanowisku konkursowym dostępne będą następujące produkty: główka fryzjerska długość włosów 55 cm, 20 szpilek fryzjerskich, 20 wsuwek fryzjerskich oraz 20 klipsów fryzjerskich. Ponadto stanowiska wyposażone będą w standardowe narzędzia fryzjerskie (suszarka). Dodatkowe narzędzia i materiały fryzjerskie, przybory do makijażu jak i ozdoby do włosów oraz gotowe stroje do stylizacji, potrzebne do wykonania całości zadania konkursowego zawodnicy zapewniają we własnym zakresie

Opis zadania konkursowego – Etap II: Wehikułem czasu w stylizacje przyszłości: II etap zadania konkursowego składa się z trzech części: strzyżenie kreatywne + modelowanie, makijaż oraz stylizacja. Modelki/modele mają suche, zaczesane do tyłu włosy. Kolor włosów modelki/modela jest dowolny. Uczestnik może przystąpić do konkursu z wcześniej wykonaną koloryzacją. Fryzura ma odzwierciedlać zgodność z trendem „stylizacja przyszłości”. Maksymalna ilość punktów za każdą wykonaną czynność 30 pkt.
Czas trwania poszczególnych części II etapu:

 • Strzyżenie kreatywne + modelowanie model/modelka - 90 min.

 • Makijaż model/modelka - 40 min

 • Stylizacja model/modelka – 20 min.

Strzyżenie kreatywne + modelowanie wykonywane jest na modelce, która wcześniej może mieć przygotowaną koloryzację. Ta sama osoba przechodzi do innej sali,


w której kolejny zawodnik z drużyny wykonuje makijaż. Następnie modelka jest ubierana w przygotowany wcześniej strój. Po zakończeniu wykonywania wszystkich zadań konkursowych modelki przygotowują się do pokazu mody, który odbędzie się na zakończenie konkurencji.

Kryteria oceny: ocenie podlegać będą: wykonanie, stylizacja, pomysłowość, estetyka i nowatorskość.
PROGRAM

9:30 – zbiórka uczestników, omówienie zasad oraz regulaminu konkurencji

10:00 – Etap I: Fantazyjna plecionka

11:00 – 11:10 ocena

11:20 – Etap II, część I: Wehikułem czasu w stylizacje przyszłości: Strzyżenie kreatywne + modelowanie,

12:50 – 13:00 ocena

13:00 – Etap II, część II: Wehikułem czasu w stylizacje przyszłości: Makijaż

13:40 – 13:50 ocena

13:50 – Etap II, część III: Wehikułem czasu w stylizacje przyszłości: Stylizacja

13:50 – 14:10 – ocena

14:30 – Pokaz mody, zakończenie konkurencji.

VIII Konkurencja - Czysta woda, zdrowia doda - branża rolno-przetwórcza

Miejsce: Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie, ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków

Data: 15 października 2013 – rozpoczęcie godzina 10:00

Ilość konkurencji 1

Czas trwania: 3 h

Ilość osób w drużynie – 2

Ilość drużyn – 10

Opis zadania konkursowego: tematem zadania konkursowego będzie ocena czystości wybranych wód gruntowych na podstawie przeprowadzonych badań analitycznych - "Czysta woda, zdrowia doda".

Uczestnicy konkurencji będą przeprowadzać badania wody gruntowej metodami fizycznymi i chemicznymi. Celem grupy badawczej będzie ocena zapachu, zasadowości i kwasowości wody. Za pomocą skali porównawczej barwnej drużyna ma za zadnie oznaczyć zawartość azotanów, azotynów i fosforanów w wodzie. Metodami chemicznymi – poprzez miareczkowanie – drużyna ma za zadanie oznaczyć twardość węglanową, zawartość tlenu i zawartość chlorków w wodzie. pH wody oznaczane będzie z wykorzystaniem metod fizyko-chemicznych – pomiar pehametrem. Mętność wody zostanie oznaczona na mętnościomierzu.Opis stanowiska konkursowego: każda drużyna będzie miała do dyspozycji stanowisko konkursowe na które składa się: stół laboratoryjny 1 m x 1,5 m,
cylindry miarowe a’100 cm3, kolby Erlenmajera a’ – 200-250 ml – 4 sztuki, biurety 2 szt. a’ 25 ml, barwne komparatory do oznaczania azotanów, azotynów i fosforanów, pręciki szklane, kolby miarowe a’ 25 cm3 – 5 szt. Pipety wielomiarowe – a’ 5 ml, 10 ml,25 ml, łyżeczki, palnik, pehametr, łaźnia wodna. Dostępne na każdym stanowisku będą również wytyczne teoretyczne.

Kryteria oceny: Ocenie podlegać będzie przeprowadzenie oznaczeń oraz zgodność otrzymanych wyników z wytycznymi teoretycznymi. Drużyna ma za zadanie dopasować badaną wodę do odpowiedniej klasy wody (w zakresie prowadzonych badań).
IX Konkurencja - Barman - branża turystyczno-gastronomiczna

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem

Data: 25 października 2013 r. rozpoczęcie godzina 10:00

Czas trwania: 5 h

Ilość osób w drużynie – 1

Ilość drużyn – 20
Opis zadania konkursowego: każda osoba wykonuje zadanie indywidualnie. Zadaniem uczestnika jest skomponowanie trzech porcji napojów mieszanych
w kategorii:

 1. short drink (alkoholowy),

 2. long drink (bezalkoholowy).

Uczestnik przygotowuje swoje napoje mieszane wraz z dekoracją wykorzystując składniki zapewnione przez organizatora. Organizator dopuszcza zastosowanie maksymalnie dwóch składników spoza listy produktów. Uczestnik prezentuje własne, oryginalne receptury, które do czasu konkursu nie były nigdzie wykorzystywane. Składniki drinka muszą być wyrażone w centylitrach lub mililitrach, w cyfrach całkowitych (1,2,itd.) lub w miarach umownych (krople, chlusty). Uczestnik ma wyznaczony czas na przygotowanie napoju: short drink – 7 minut, long drink – 7 minut. Maksymalna ilość składników poszczególnych drinków nie może przekraczać 5, nie licząc dekoracji. Organizator zapewnia podstawowy sprzęt barmański oraz typowe szkło: kieliszki martini i szkło fantazyjne. Uczestnik może pracować własnym sprzętem i prezentować napój we własnym szkle, które nie może mieć żadnych znaków firmowych. Dekorację uczestnik przygotowuje w przygotowalni, przed wejściem na stanowisko konkursowe w czasie 10 minut. Ozdoby mają się składać
z jadalnych owoców lub warzyw. Kolejność wystąpień zawodników będzie ustalona
w wyniku losowania. Drinki będą oceniane przez 2 komisje: techniczną
i degustacyjną. Napoje mieszane mogą być sporządzane metodami: nalewania
i mieszania w szkle konsumpcyjnym, mieszania w szklanicy barmańskiej, kubku mikserowym, szejkerowania, blenderowania. W czasie wykonywania drinka uczestnicy nie mogą posługiwać się recepturą. Uczniowie przystępujący do konkurencji barman powinni mieć ukończone 18 lat.
Produkty, które zapewnia Organizator:

 • Sok pomarańczowy 100%,

 • Sok czarna porzeczka,

 • Sok ananasowy,

 • Sok jabłkowy,

 • Sok limonkowy,

 • Sok żurawinowy,

 • Sok zielony banan,

 • Wódka czysta 40 %,

 • Wódka o smaku grejfrutowym,

 • Wódka o smaku mango,

 • Wódka o smaku limonkowym,

 • Wódka o smaku żurawinowym,

 • Wódka o smaku borówkowym,

 • Wódka o smaku czarnej porzeczki,

 • Whiskey,

 • Scotch whiskey,

 • Tequila,

 • Likier pomarańczowo brzoskwiniowy na bazie burbonu,

 • Likier jeżynowy,

 • Grenadina,

 • Rum,

 • Koniak,

 • Likier triple sec,

 • Likier blue curacao,

 • Likier o smaku zielonego jabłka,

 • Likier o smaku czarnej porzeczki,

 • Likier o smaku melonowym,

 • Likier brzoskwiniowy,

 • Likier o smaku arbuza,

 • Przejrzysty likier o słodkim smaku kakao,

 • Likier bananowy,

 • Amaretto,

 • Syrop morelowy,

 • Syrop blue curacao,

 • Syrop czekoladowy,

 • Syrop różowy grejfrut,

 • Syrop kokosowy,

 • Syrop mango.


X Konkurencja - Carving - branża turystyczno-gastronomiczna

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności,
ul.
Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice

Data: 24 października 2013 r. rozpoczęcie godzina 10:00

Czas trwania: 2,5 h

Ilość osób w drużynie – 2

Ilość drużyn – 12
Opis zadania konkursowego: Tematem konkurencji jest „Jesienna kompozycja kwiatowa z owoców i warzyw.” Każda drużyna wykonuje zadanie samodzielnie. Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie narzędzia do rzeźbienia oraz elementy do wyeksponowania rzeźby. Nie wolno uzupełniać pracy nie wyciętymi na zawodach elementami. Możliwa jest wymiana surowców w razie stwierdzenia ewidentnej wady. W czasie eliminacji nie wolno używać narzędzi mechanicznych, sztucznych barwników, markerów, rzeźba ma być wykonana tylko z produktów spożywczych. Zawody rozpoczyna i kończy sędzia główny. W czasie wykonywania zadania konkursowego każdy uczestnik ma oznaczone miejsce nr startowym. Nie wolno wykonywać wulgarnych wzorów.

Opis stanowiska konkursowego: do wykonania zadania uczestnicy będą mieli do dyspozycji: miejsce przy indywidualnym stole o średnicy ok. 150 cm, produkty spożywcze wg "kosza produktów", deskę, miskę na wodę, ręczniki papierowe, rękawiczki gumowe, kosz na odpady, ceratę na stół o wymiarach 170 cm x 170 cm, stołek oraz wydzielone miejsce na stole bankietowym do ekspozycji.

Każda drużyna ma do dyspozycji kosz produktów, w którym znajdują się: arbuz, melon żółty, melon miodowy, pomidory 4 szt., ogórki 2 szt., cukinie 2 szt., rzodkiew biała, burak czerwony, marchew, ziemniaki 2 szt., cebula biała 4 szt., cebula czerwona 4 szt., rzepa, por, papryka czerwona 2 szt., papryka żółta 2 szt., pomidorki koktajlowe 0,30 kg, zioła świeże różne / mięta, melisa, rozmaryn, tymianek /.

Kryteria oceny: dopasowanie do tematyki konkurencji, różnorodność użytych technik, pomysłowość, całość ekspozycji, jej spójność, wrażenia ogólne, higiena
i organizacja pracy.
XI Konkurencja - Obróbka ręczna i mechaniczna metali - branża mechaniczno – mechatroniczna

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim

Data: 9 października 2013 – rozpoczęcie godzina 10:00

Czas trwania: 4 h

Ilość osób w drużynie – 1

Ilość drużyn – 15
Opis zadania konkursowego: zadaniem uczestnika będzie wykonanie uchwytu mocującego brzeszczot w piłce do metalu zgodnie z otrzymanym rysunkiem. Opis zadania konkursowego zamieszczony został na rysunku nr 1. Uczestnik będzie miał do wykonania następujące operacje:

 1. obróbka mechaniczna - toczenie powierzchni walcowych i czołowych, wykonanie gwintu na tokarce przy użyciu narzynki, wiercenie otworu na wiertarce.

 2. obróbka ręczna – piłowanie powierzchni płaskich, cięcie piłką ręczną.


Opis stanowiska konkursowego: każdy uczestnik będzie miała do dyspozycji stół roboczy wyposażony w imadło ślusarskie, pilnik płaski zdzierak, pilnik płaski gładzik, piłkę do metalu, tokarkę uniwersalną, nóż tokarski ISO2R, nóż tokarski ISO6R, narzynkę do wykonania gwintu M8 wraz z uchwytem, materiały niezbędne do wykonania zadania konkursowego: wałek stalowy St3 o średnicy 22 mm długości 75 mm. Ponadto dostępna będzie również wiertarka stołowa z wiertłem o średnicy 4 mm jedna na 4 uczestników. Inne (ubranie robocze, okulary ochronne, suwmiarkę, rysik itp.) niezbędne narzędzia potrzebne do wykonania zadania konkursowego uczestnicy przywożą we własnym zakresie.

Kryteria oceny: Jury Konkursu będzie oceniać: dokładność wykonania, czas wykonania, zastosowane techniki oraz ogólne wrażenia estetyczne.
Rys. Numer 1. Wykonanie uchwytu mocującego brzeszczot w piłce do metalu.str.


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna