Img src= data: image/jpegPobieranie 74,77 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar74,77 Kb.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

___________________________________________________________________________

………………………………….

(Miejscowość i data)
OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 1.WYTWÓRCA


NAZWA PRODUKTU

RODZAJ WYROBU


TECHNIKA WYTWARZANIA
Oświadczam, że osobiście wykonałem/łam pracę złożoną w konkursie „EKO ANIOŁ” .Załącznik nr 2.

Oświadczam, że jestem zameldowany/a na obszarze LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” lub też jestem przedstawicielem organizacji, która działa na tym terenie.Załącznik nr 3.

Oświadczam , że praca przedłożona w konkursie „EKO ANIOŁ” nie została wystawiona w innych konkursach……………………………………….. ……… ……………………………….

Podpis wytwórcy Podpis opiekuna prawnego©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna