Img src= data: image/jpegPobieranie 99.13 Kb.
Data24.11.2017
Rozmiar99.13 Kb.


31 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu podpisał umowę na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo na odcinku Bramka – Bożęcin” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zgodnie z zapisami umowy pomoc ze środków EFRPOW wyniesie 2.773.437,00 zł tj. 65% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Planowana do realizacji operacja, prowadzić będzie do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

- wykonanie przebudowy drogi powiatowej polegającej m.in. na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni wraz z miejscowymi jej poszerzeniami w pasie drogowym do 5,5 m na odcinku pomiędzy miejscowościami Bramka i Bożęcin na długości 4,22 km.


Planowany termin zakończenia inwestycji koniec 2017 roku.
W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.
Pobieranie 99.13 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna