Imageless computer navigation for placement of the femoral component in resurfacing arthroplasty of the hipPobieranie 4,43 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar4,43 Kb.


Nawigacja komputerowa bez obrazowania przy implantacji komponentu udowego podczas kapoplastyki stawu biodrowego
M. Olsen, E. T. Davis, J. P. Waddell, E. H. Schemitsch
The University of Toronto, Toronto, Canada
J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:310-15.

Przebadaliśmy precyzyjność wstawienia komponentu udowego z użyciem nawigacji bez obrazowania podczas 100 następujących kolejno po sobie operacji kapoplastyki stawu biodrowego typu Birmingham. Dokonano przedoperacyjnych pomiarów i określono naturalny kąt szyjkowo-trzonowy oraz planowany kąt trzpieniowo-trzonowy implantu. Wielkości kątów zostały przedoperacyjnie zweryfikowane z użyciem cyfrowych, przednio-tylnych, jednostronnych radiogramów stawu biodrowego.

Średni kąt szyjkowo-trzonowy określony przed operacją wynosił 132,7° (od 118° do 160°). Średni planowany kąt trzpieniowo-trzonowy był względnym ustawieniem koślawym o wielkości 9,7° (odchylenie standardowe, sd 2,6). Kąt trzpieniowo-trzonowy po operacji różnił się od tego planowanego średnio o 2,8° (sd 2,0) i w 86% przypadków jego ostateczna wielkość liczyła ± 5° wielkości planowanej. Nie zetknęliśmy się z przypadkami uszkodzenia szyjki lub szpotawego ustawienia implantu w naszej serii badań. Zaobserwowana została krzywa doświadczenia w czasie przeznaczonym na nawigację, ale nie w przypadku precyzyjnejimplantacji implantu.

Nawigacja w kapoplastyce stawu biodrowego może stanowić niezawodną i dokładną metodę umieszczania udowego komponentu.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna