Im. Wojciecha KętrzyńskiegoPobieranie 238,92 Kb.
Strona7/7
Data24.02.2019
Rozmiar238,92 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Colloquia Balto-Ruthenica

Konferencje naukowe Pracowni Centrum Badań Wschodnich OBN21 lutego 2008

Polskie badania Europy Wschodniej końca XX wieku. Moderator Jan Malicki (Warszawa)

11 marca 2008

Między Europą a Rosją – dylematy Białorusi. Moderator prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz

3 kwietnia 2008

Polityka historyczna Polski i Rosji – litewski punkt widzenia. Moderatorzy: prof. dr hab. Alvydas Nikźentaitis (Wilno), Andrius Źulis (Ambasada Republiki Litewskiej)
7 kwietnia 2008

Prawosławie w Polsce po 1945 roku. Moderator ks. mgr Roman Andrzej Płoński (Olsztyn)

24 kwietnia 2008

Moskiewski gambit. Moderator Wacław Radziwinowicz (korespondent „Gazety Wyborczej”)

5 maja 2008

Region Bałtyku: nowe instrumenty, idee i wyzwania (Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie. Moderatorzy mgr Tadeusz Baryła, prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz

8 maja 2008

Mit Litwy w polskiej kulturze. Moderator prof. dr hab. Krzysztof Buchowski (Białystok)

24 czerwca 2008

Kaliningrad oczami historyków rosyjskich. Moderatorzy: prof. dr Walerij Galcow, prof. dr Jurij Kostiaszow, prof. dr Giennadij Kretinin, prof. dr Swietłana Galcowa (Kaliningrad), mgr Tadeusz Baryła (Olsztyn)

9 września 2008

Relikty kulturowe ziem pruskich: stan obecny i perspektywy badań w Litwie i Polsce. Moderator prof. dr hab. Rimantas Sliuźinskas (Kłajpeda)


30 października 2008

Białoruś po wyborach parlamentarnych; Marek Bućko (Warszawa, Fundacja Wolność i Demokracja)

4 listopada 2008

Ukraina na rozdrożu; Maria Przełomiec (TVP INFO „Studio Wschód”)

12 listopada 2008

Starowiercy w Litwie i Polsce; doc. dr Grigorij Potaszenko (Wilno) i prof. dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Olsztyn),

27 listopada 2008

Prezentacja numeru „Regiony i Pogranicza”; mgr Tadeusz Baryła i prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz (Olsztyn)

4 grudnia 2008

Oddział „Wspólnoty Polskiej” w Olsztynie – działanie na Wschodzie; prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski i mgr Piotr Bonisławski


Inne przedsięwzięcia

Spotkanie z Wojciechem Polakiem autorem książki Śmiech na trudne czasy. Humor i satyra niezależna w stanie wojennym i w latach następnych (13 XII 1981 – 31 XII 1989), 7 marca 2008 roku.
Premiera filmu pt. „Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Władysław Ogrodziński” w 90. rocznicę urodzin, 2 czerwca 2008 r.Przegląd Wydawnictw Regionalnych 2008 – Moje, Twoje, Nasze 19 września 2008.

Organizatorzy:

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział Olsztyn
W programie:


 1. Prezentacja wydawnictw regionalnych - promocja i targi książki, spotkania z autorami

 2. Wystawa „jak powstała książka – Bajkowy dziw – Józefa Jacka Rojka

 3. Ręczne czerpanie papieru - Zbigniew Michalski „Wioska Garncarska” w Kamionce

 4. Fragmenty książek prezentowanych na Przeglądzie - czytają studenci Policealnego Studium Aktorskiego im. A. Seweruka w Olsztynie

 5. Loteria książkowa dla bibliotekarzy

 6. Warsztaty dla bibliotekarzy „Twórcze spotkania z książką prowadzenie Anna Rodziewicz i Grażyna Ejsmont „Klanza”W roku 2008 ukazały się następujące publikacje książkowe w ramach serii wydawniczych OBN:

1. Praca zbiorowa

Baby Pruski Kamienne Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?, ss.158
2. Praca zbiorowa

Pogranicza. Przestrzeń kulturowa, ss. 240
3. Jerzy Kiełbik

Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka, ss. 187
4. Stanisław Achremczyk

Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, ss. 350
5. Arkadiusz Wagner

Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii, ss. 381
6. Ryszard Tomkiewicz

Olsztyński Rok 1956, ss.210
7. Bohdan Łukaszewicz

Życiorysy 1945-1956, ss.394
8. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Cezarego Kuklo

Rok 1945 Między wojną a pokojem W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej, ss. 140.
9. Praca pod redakcją Andrzeja Farugi, Stanisława Achremczyka

Cieszyniacy na Warmii i Mazurach (z kart historii), ss. 226
10. Jan Mincewicz

Pieśni Wileńszczyzny, ss.200
11. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka.

Poczet biskupów warmińskich, ss. 512
12. Bożena Beba

Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach, ss. 155
13. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gołoty.

Migracja ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku, ss.163

Czasopisma


1. Komunikaty Mazursko-Warmińskie – Kwartalnik historyczny

Czasopismo redaguje:

Wojciech Wrzesiński (redaktor naczelny), Grzegorz Jasiński (zastępca redaktora), Jerzy Kiełbik (sekretarz)

Członkowie: Grzegorz Białuński, Bohdan Łukaszewicz, Jerzy Sikorski


Nr 1 (259), ss.1 – 106

Nr 2 (260), ss.129 – 245
Regiony i Pogranicza

Czasopismo redaguje:

Tadeusz Baryła (redaktor naczelny), Wacław Hojszyk (sekretarz), Mieczysław Jackiewicz (przewodniczący komitetu redakcyjnego)

Nr 1, 2008, ss.224


Biblioteka OBN w 2008 roku

Kierownik: mgr Jerzy Minakowski; od 1 marca mgr Barbara Barczewska

Pracownicy: mgr Jolanta Bierula (Zbiory Specjalne), mgr Monika Hrynkiewicz, mgr Barbara Kapusto-Lachowicz, mgr Justyna Krakowiak

Gromadzenie i opracowanie zbiorów
 1. Wydawnictwa zwarte

W 2008 r. przybyło 811 wol.

Przybytki według sposobu nabycia: • kupno – 114 wol.;

 • wymiana – 267 wol.;

 • dary – 320 wol.;

 • inne – 110 wol.

Wykreślono 2 wol.

Stan w dniu 31 XII 2008 r.: 59 142 wol.


 1. Czasopisma

W 2007 r. biblioteka otrzymała 138 tytułów czasopism bieżących.

W 2008 r. przybyły 263 wol.Czasopisma według sposobu nabycia:

 • kupno – 128 wol.;

 • wymiana – 86 wol.;

 • dary – 48 wol.;

 • inne – 11 wol.

Wykreślono z inwentarza 2 wol.

Stan w dniu 31 XII 2008 r.: 22 540 wol.
 1. Udostępnianie

 1. Czytelnicy

W bibliotece było zapisanych 571 czytelników, z których wypożyczało na zewnątrz 97.

 1. Wypożyczalnia miejscowa

Wypożyczono 622 wol. książek i 355 wol. czasopism.

 1. Czytelnia

Zarejestrowano 1070 odwiedzin. W czytelni udostępniono 2915 wol. książek i 1317 wol. czasopism.


 1. Wymiana

Wymianę prowadzono z 19 instytucjami polskimi i 8 zagranicznymi.


 1. Sprawy personalne

Mgr Piotr Grabowski i mgr Jerzy Minakowski przeszli na emeryturę 31 stycznia.
Mgr Barbara Barczewska ukończyła studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 1. Sprawy różne:

Od 28 stycznia do 1 lutego pracownicy biblioteki przeszli szkolenie z obsługi systemu Horizon (administracja, katalogowanie i przeszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie książek i czasopism), które prowadził przedstawiciel SirsDynix, Firma Informa Marcin Majorkowski z Poznania. Kłopoty z dostępem do Internetu, częste zawieszenia systemu, brak informatyka, który zajmowałby się rozwiązywaniem problemów na bieżąco (wykonuje to firma z Poznania), spowodowały opóźnienia we wprowadzaniu rekordów.

W I kwartale przeprowadzono skontrum. Po przejściu na emeryturę mgr. Piotra Grabowskiego nie działa pracownia mikrofilmowa.


Siedmiu pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło w Bibliotece OBN dwutygodniowe praktyki specjalistyczne.
Zbiory specjalne

mgr Jolanta Bierula

 • Ze zbiorów specjalnych skorzystało 296 osób +24 (wypożyczenia wewnętrzne)

na zewnątrz wypożyczono materiały na wystawy: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie i Bibliotece Głównej UWM 157+149 vol.

 • W czytelni zbiorów specjalnych udostępniono 1004 vol.

 • Udzielono 61 inf. telef. dot. zbiorów

W zbiorach specjalnych opracowywano nabytki z następujących działów:


 • Archiwalia


Opracowano 69 vol., w tym:

uporządkowano od podstaw wg uproszczonej metody archiwalnej zespół akt


 • Komitetu Obywatelskiego i Biura Poselsko-Senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego za lata 1989–1991.

KOS – Fundacja Obywatelska.


Wybory do Sejmu i Senatu 1991:

Obwieszczenie Wojewody Olsztyńskiego z 18 lipca 1991 r. [o okręgu wyborczym Nr 23 obejmującym województwa olsztyńskie i elbląskie], Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z 18 IX 1991 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów [województwo olsztyńskie], Informacje wójtów gmin i burmistrzów miasta o granicach i numerach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych [20 IX 1991 r.], Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 23 w Olsztynie z 20 IX 1991 o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów, s. 2. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej 22 X 1991, Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej 26 X 1990 r. • Ulotki, jednodniówki, prasa lokalna


Przybyło 19 vol. – wszystkie pochodzą z darów
Opracowywano na bieżąco niskonakładową prasę regionalną. Między innymi: Bez wierszówki, Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii, Biuletyn Gminy Kętrzyn, Biuletyn Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, Biuletyn Lekarski, Debata, Echo Pojezierza, Gazeta Gietrzwałdzka, Masurische Storchenpost, Mitteilungsblatt, Nasza Wspólnota, Nasza Parafia, Nazaret, Przegląd Turystyczny, Puls Szpitala, a także uzupełniano prasę „Solidarności”.

 • Kartografia


Przybyło 10 wol.


 • Fotografie

Przybyło 8 wol.
Prace inne:

 • Przygotowywanie materiałów ilustracyjnych do filmu o Władysławie Ogrodzińskim

 • Przygotowanie materiałów do wystawy o Kętrzyńskim na zamówienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • Pomoc przy przygotowaniu materiałów na pracę konkursową o W. Kętrzyńskim młodzieży z IV LO

 • Wykonywanie odbitek ksero na zamówienie czytelników

 • Udział w sesjach:

9–10 IX 2008 – Ochrona NZB w czasie pokoju, kryzysu i wojny zorganizowana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie
29 XI 2008 Olsztyn – Sympozjum poświęcone uczczeniu ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w czasie II wojny światowej


Sprawy kadrowe

W 2008 roku ruch kadrowy był następujący:

Rozwiązano umowę o pracę z 3 pracownikami;


 • Jerzy Minakowski – kierownik biblioteki – w związku z przejściem na emeryturę

 • Piotr Grabowski – st. bibliotekarz – w związku z przejściem na emeryturę

 • Jan Pawłowski – dozorca – w związku z przejściem na emeryturę


Ośrodek Badań Naukowych

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

tel. 089 5276618, fax. 089 5276619

www.obn.olsztyn.pl, e-mail: sekretariat@obn.olsztyn.pl1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna