Im. Wojciecha KętrzyńskiegoPobieranie 238,92 Kb.
Strona4/7
Data24.02.2019
Rozmiar238,92 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Dla IPN recenzja pracy Radosława Ptaszyńskiego, Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie. Szkice monograficzne, Szczecin 2008, ss. 109 + 140 nlb. [249]


Działalność inna:

Członek redakcji kwartalnika „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”

Członek redakcji czasopisma historycznego „Echa Przeszłości”

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

Członek Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji ds. Problemów Nauczania Historii


Członek zarządu Komisji Historii Prasy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego

dr Ryszard TomkiewiczTemat badawczy:

Elity władzy w województwie olsztyńskim 1945-1956

Olsztyński samorząd. 1945-1950
Prace opublikowane:

Monografia:

Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach, Olsztyn 2007, ss. 210

Artykuły:

Samodzielne wytwarzanie żywności, reglamentacja, żywienie zbiorowe, bary mleczne. Symbole aprowizacyjnych realiów PRL, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2007, ss. 102 – 112

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na Warmii i Mazurach w 1945 roku, w: Rok 1945. miedzy wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Pr. zb. pod red. S. Achremczyka i C. Kuklo, Olsztyn 2008, s. 80 – 88.

Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne. 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Saksona, Poznań 2006, ss.431, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2007, nr 4, ss. 565-568 [recenzja]

Bronisław Gołębiowski, Przeszłość staje się cieniem. Notatnik październikowy ’56, Łomża 2007, ss. 106, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008, nr 2, s. 224-227 [recenzja]


Prace złożone do druku i w przygotowaniu:

Góra Konopki w Polsce Ludowej – Pomnik ku czci żołnierzy radzieckich poległych pod Węgorzewem [artykuł/rozdział w pracy zbiorowej]

Olsztyński Październik 1956 roku [artykuł]

Obchody 650-lecia Lidzbarka Warmińskiego w 1958 roku [artykuł]

Okoliczności powstania nazw Giżycko i Kętrzyn, Masovia [artykuł]

Tożsamość regionalna mieszkańców Warmii i Mazurach po 1945 roku [artykuł]

Olecko. 1945 – 1989. Dzieje miasta [rozdział w monografii miasta]
W minionym roku przeprowadził kwerendę w Archiwum Państwowym w Białymstoku do tematu: Olecko 1945-1989.
Sesje naukowe:

Obchody 650-lecia Lidzbarka Warmińskiego w 1958 roku, referat wygłoszony w czasie konferencji z cyklu: Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008, Lidzbark Warmiński, 13 września 2008.

Okoliczności powstania nazw Giżycko i Kętrzyn, referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej zatytułowanej: Wojciech Kętrzyński (1838-1918), Giżycko, 3 października 2008.

Olsztyński Październik 1956, referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej: Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Olsztyn, 14 listopada 2008.
Prace redakcyjne:

Biuletyn Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 17 (2007/2008) [wspólnie z Władysławem Ogrodzińskim]

Inne:

Udział w pracach jury Olimpiady Historycznej.

Członek Komisji Socjalnej OBN.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Prowadzenie Biura Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego.

Członek Rady Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.


mgr Małgorzata Sztąberska

asystent


Temat badawczy:

Prusy Wschodnie w opinii mieszkańców Królestwa Polskiego w latach 1863-1914
W roku 2008 kontynuowała prace badawcze związane z realizacją tematu „Prusy Wschodnie w opinii mieszkańców Królestwa Polskiego w latach 1863-1914”, koncentrując się przede wszystkim na kwerendzie prasowej, kontynuuje pisanie kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej („Zainteresowanie tematyką wschodniopruską. Prusy Wschodnie na łamach prasy Królestwa Polskiego”). Kontynuowała kwerendę w zbiorach biblioteki Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w zbiorach mikrofilmów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Złożyła wniosek o grant promotorski.

Publikacje:


Dziewiętnastowieczna prasa warszawska o walorach przyrodniczych mazurskiego krajobrazu, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2008

Halina Kozak, Dzieje Czarnej Wsi Kościelnej. Białystok 2006, ss. 247. Recenzja, KMW 2008, nr 4

Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. Rocznicę zakończenia II wojny światowej, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Cezarego Kuklo, Olsztyn 2008. Recenzja (ukaże się drukiem w KMW w roku 2009)

Wojciech Kętrzyński 1838-1918. Sprawozdanie ze spotkania (w przygotowaniu)


Sesje naukowe:


Dziewiętnastowieczna prasa warszawska o walorach przyrodniczych mazurskiego krajobrazu, konferencja „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, Olsztynek, 25-26 czerwca 2008
Udział w organizacji konferencji:

XIII konferencja Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, Olsztynek 25-26 czerwca 2008 r.Inne:

  • pomoc w przygotowaniu spotkań naukowych organizowanych przez Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych,

  • cotygodniowe dyżury w bibliotece Ośrodka Badań Naukowych

1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna