Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 WrocławPobieranie 356,69 Kb.
Data04.02.2018
Rozmiar356,69 Kb.

U


NIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY


im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
Tel: (071) 733 11 40 Fax: (071) 733 11 49

strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: usk.dzp@wp.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sygn. USK/DZP/PN-178/2014 Wrocław, 2015-01-16Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
USK/DZP/PN-178/2014


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:


  1. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 35 pozycję 1 i dopuści Zestaw pozwalający na pozyskanie 3 ml osocza bogato płytkowego PRP z 10 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji? Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie około 80% płytek krwi oraz eliminuje 100% erytrocytów oraz ponad 92% granulocytów. W skład zestawu wchodzą: 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi, zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy ( cytrynian), 1 tłok z filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobrania krwi, 1 kaniula 18Gx100mm, 1 strzykawka 10 ml, 1 strzykawka 1 ml BD louer lock, 1 igła 30Gx1/2”.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

  1. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 35 pozycję 2 i dopuści Zestaw pozwalający na pozyskanie około 6 ml osocza bogato płytkowego PRP z 20 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji? Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie około 80% płytek krwi oraz eliminuje 100% erytrocytów oraz ponad 92% granulocytów. W skład zestawu wchodzą: 2 probówki podciśnieniowe do pobrania 10 ml krwi każda, zawierające barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy ( cytrynian), 2 tłoki z filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobrania krwi, 3 kaniule 18Gx100mm, 1 strzykawka 10 ml, 1 probówka na usunięty nadmiar PPP.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

  1. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 35 pozycję 4 i dopuści zestaw do aspiracji i koncentracji komórek macierzystych z krwi szpikowej pozwalający na uzyskanie od 1,5 do 6 ml koncentratu komórek macierzystych w zależności od konkretnego wskazania klinicznego? Zestaw składa się z dwóch koncentratorów szpiku o kształcie klepsydry o pojemności maksymalnie 25 ml (min 15 ml) każdy, trokar do pobrania krwi szpikowej 11G, sterylne obłożenie pola aspiracji szpiku, 8x sterylne gaziki 10x10 cm, 2x gaziki dezynfekujące, 2x strzykawka 20 ml, 10 x strzykawka 5 ml, 2x strzykawka 3 ml, 2x zaworki kierunkowe, 4 igły 21G, 500 ml ACDA.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

  1. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 35 pozycję 5 i dopuści zestaw do aspiracji i koncentracji komórek macierzystych z krwi szpikowej pozwalający na uzyskanie od 1,5 do 6 ml koncentratu komórek macierzystych w zależności od konkretnego wskazania klinicznego? Zestaw składa się z dwóch koncentratorów szpiku o kształcie klepsydry o pojemności maksymalnie 25 ml (min 15 ml) każdy, trokar do pobrania krwi szpikowej 11G, sterylne obłożenie pola aspiracji szpiku, 8x sterylne gaziki 10x10 cm, 2x gaziki dezynfekujące, 2x strzykawka 20 ml, 10 x strzykawka 5 ml, 2x strzykawka 3 ml, 2x zaworki kierunkowe, 4 igły 21G, 500 ml ACDA.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

  1. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 35 pozycję 6 i dopuści zestaw do aktywacji PRP składający się z glukonianu wapnia oraz 5 jednostek batroksobiny, co odpowiada około 0,9 UT. Glukonian wapnia dołączony do zestawu znajduje się w formie jałowego płynu w stężeniu wystarczającym do wysycenia antykoagulantu zawartego w preparatach krwiopochodnych, które mają zostać przekształcone w żel. Batroksobina natomiast przekształca fibrynogen do fibryny w połączeniu z jonami Ca++ pochodzącymi z glukonianu wapnia. Siateczka fibrynowa, tworząca się w ciągu kilku minut po dodaniu batroksobiny i jonów wapniowych, prowadzi do żelifikacji produktu.

Do zabiegów pozyskania osocza bogatopłytkowego zobowiązujemy się do przekazania w użyczenie wirówkę.

Do zabiegów pozyskania komórek macierzystych zobowiązujemy się do udostępnienia wirówki na czas zabiegu.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 55 pozycję 1 i 2?Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie 55, pozycja 1 syntetyczny materiał kościo-zastępczy w granulkach przeznaczonym do wypełniania ubytków kostnych w trakcie operacji z zakresu ortopedii oraz traumatologii? Substytut składa się z czystego, bezpiecznego i resorbowalnego β-trójfosforanu wapnia. Dzięki odpowiedniemu składowi, preparat jest biokompatybilny, zapewniając szybką osteointegrację oraz późniejszą resorpcję. Parametry techniczne: porowatość 60 do 80% połączonych ze sobą porów o rozmiarach 200-500 μm, średnica granulek 2-3 mm w dostępnych objętościach 10 i 20 cm3.Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie 55, pozycja 2 Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do wstrzykiwania przeznaczony do stosowania, jako wypełniacz do ubytków kostnych składający się w 55% z dwuwodnego dwufosforanu wapnia oraz 45% z trójfosforanu wapnia. Jest biokompatybliny i częściowo resorbowalny. Parametry techniczne: wytrzymałość na ściskanie około 35 MPa, porowatość: 40% (zamknięte), średni rozmiar porów: < 5 μm, czas twardnienia (w temp. 23°C): 9-11 min, temperatura reakcji: 45°C dostępnych objętościach 5 i 10 cm3.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.


Powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany treści SIWZ i treści ogłoszenia. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych


Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna