Ile naprawdę kosztuje karta kredytowa?Pobieranie 156,91 Kb.
Data28.01.2018
Rozmiar156,91 Kb.Ile naprawdę kosztuje karta kredytowa?


Nawet kilka razy więcej można zapłacić za korzystanie z karty kredytowej, jeżeli wybierzemy nieodpowiednią ofertę. W przypadku zakupów na kwotę 8,5 tys. zł dokonanych w ciągu 5 miesięcy suma opłat może wynieść ponad 300 zł w przypadku najtańszej karty lub nawet ponad 1 tys. zł w przypadku najdroższej karty w zestawieniu. Oferta banków w zakresie obsługi bardzo podobnych kart jest więc mocno zróżnicowana.

Expander porównał jaki będzie całkowity koszt obsługi trzech wybranych kart typu Visa Silver w Banku Pekao, Polbanku i Banku Zachodnim WBK. Okazało się, że przy przyjętych założeniach karta w Pekao jest ponad trzykrotnie droższa niż w Polbanku. Wymyślony przez nas Klient – pan Zygmunt Karciany w styczniu otrzymał swoją pierwszą kartę kredytową. Przyjęliśmy, iż wykonywał on kartą następujące operacje:Styczeń:
jedna płatność w sklepie za zakupy o wartości 50 zł,

Luty:
trzy płatności za zakupy (100 zł, 200 zł, 200 zł); w terminie następuje spłata całości zadłużenia z poprzedniego miesiąca,

Marzec:
wypłata z bankomatu 200 zł; trzy płatności za zakupy (200 zł, 200 zł, 100 zł); w terminie następuje spłata całości zadłużenia z poprzedniego miesiąca; wcześniejsza spłata 200 zł wypłaconych z bankomatu (po 20 dniach od wypłaty),

Kwiecień:
dwie płatności w sklepach (450 zł i 600 zł); w terminie następuje spłata całości zadłużenia z poprzedniego miesiąca,

Maj:
dwie płatności w sklepach (6000 zł i 200 zł), w terminie następuje spłata części zadłużenia (450 zł) z poprzedniego miesiąca; po 5 dniach klient spłaca pozostałą część zadłużenia (600 zł) z kwietnia; przyjmujemy, iż od zaksięgowania pierwszej operacji (450 zł) do dnia spłaty minęło 35 dni, a w przypadku drugiej operacji (600 zł) - 40 dni,

Czerwiec:
wniosek o rozłożenie płatności w kwocie 6 tys. zł na 12 rat w systemie rat malejących, co miesiąc będzie następowała spłata 500 zł kapitału i bieżących odsetek; w terminie następuje spłata pozostałej części zadłużenia z poprzedniego miesiąca,

Gdyby pan Karciany wybrał kartę w Polbanku lub Banku Zachodnim to pierwsze koszty poniósłby dopiero w marcu. Byłaby to prowizja od wypłaty gotówki z bankomatu i odsetki naliczone od tej właśnie kwoty. Kartę w tych bankach otrzymałby bezpłatnie i nie zapłaciłby za ubezpieczenie od jej utraty. Jednak trzeba zaznaczyć, że jeśli nie wykonałby przynajmniej trzech operacji w ciągu 3 pierwszych miesięcy korzystania z karty w BZ WBK to zostałaby naliczona opłata na wydanie w wysokości 2,5% przyznanego limitu, nie więcej niż 58 zł. Ponadto mając kartę w tym banku pan Karciany nie musiałby wypłacać gotówki z bankomatu i płacić prowizji i odsetek. Mógłby wykonać przelew z karty na dowolne konto, co kosztowałoby 3 zł i byłoby potraktowane jako operacja bezgotówkowa, a więc nie zostałyby naliczone odsetki. W dwóch pozostałych bankach takiej możliwości nie ma. Natomiast wybierając kartę w Banku Pekao co miesiąc płaciłby 4 zł za ubezpieczenie karty od kradzieży. Mógłby co prawda z niego zrezygnować, ale w pozostałych bankach może mieć to ubezpieczenie bezpłatnie. Ponadto w tym banku musiałby jeszcze zapłacić za wydanie karty 70 zł. Korzystając z karty Pekao nie miałby też możliwości rozłażenia płatności na raty. Powoduje to, że przy oprocentowaniu karty na poziomie 28% w skali roku, koszt kredytu byłby znacznie wyższy niż w dwóch pozostałych bankach. W Polbanku tego rodzaju kredyt w ogóle nie byłby oprocentowany, bank pobrałby jedynie prowizję w wysokości 5% kwoty kredytu. Szczegółowe zestawienie operacji i poniesionych kosztów związanych z korzystaniem z poszczególnych kart przez pana Karcianego przedstawia poniższa tabela.
 

Opis Operacji

Polbank

Bank Pekao

BZ WBK

Visa Silver

Srebrna Visa Regata

Visa Silver

Styczeń

Opłata za wydanie

0 zł

70 zł

0 zł

Opłata za ubezpieczenie od kradzieży karty

0 zł

4 zł

0 zł

Płatność w sklepie

50 zł

50 zł

50 zł

Minimalna wymagana kwota spłaty

30 zł

50 zł

50 zł

Suma zadłużenia

50 zł

120 zł

50 zł

Luty

Opłata za ubezpieczenie od kradzieży karty

0 zł

4 zł

0 zł

Płatność w sklepie

100 zł

100 zł

100 zł

Spłata w terminie zadłużenia z poprzedniego miesiąca

-50 zł

-120 zł

-50 zł

Płatność w sklepie

200 zł

200 zł

200 zł

Płatność w sklepie

200 zł

200 zł

200 zł

Minimalna wymagana kwota spłaty

30 zł

50,40 zł

50 zł

Suma zadłużenia

500 zł

504 zł

500 zł

Marzec

Opłata za ubezpieczenie od kradzieży karty

0 zł

4 zł

0 zł

Wypłata gotówki za obcego bankomatu

200 zł

200 zł

200 zł

Prowizja od wypłaty gotówki z obcego bankomatu

6 zł

8 zł

6 zł

Płatność w sklepie

200 zł

200 zł

200 zł

Spłata w terminie zadłużenia z poprzedniego miesiąca

-500 zł

-500 zł

-500 zł

Płatność w sklepie

200 zł

200 zł

200 zł

Wcześniejsza spłata wypłaconej gotówki (po 20 dniach)

-200 zł

-200 zł

-200 zł

Płatność w sklepie

100 zł

100 zł

100 zł

Odsetki od wypłaty gotówki z bankomatu

2,07 zł

3,06 zł

2,41 zł

Minimalna wymagana kwota spłaty

30 zł

51,51 zł

50 zł

Suma zadłużenia

508,07 zł

515,06 zł

708,41 zł

Kwiecień

Opłata za ubezpieczenie od kradzieży karty

0 zł

4 zł

0 zł

Płatność w sklepie

450 zł

450 zł

450 zł

Spłata w terminie zadłużenia z poprzedniego miesiąca

-508,07 zł

-515,06 zł

-708,41 zł

Płatność w sklepie

600 zł

600 zł

600 zł

Minimalna wymagana kwota spłaty

31,50 zł

105,40 zł

53 zł

Suma zadłużenia

1 050 zł

1 054 zł

1 050 zł

Maj

Opłata za ubezpieczenie od kradzieży karty

0 zł

4 zł

0 zł

Płatność w sklepie

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

Spłata w terminie części zadłużenia z poprzedniego miesiąca

-450 zł

-450 zł

-450 zł

Płatność w sklepie

200 zł

200 zł

200 zł

Spłata po terminie II części zadłużenia z poprzedniego miesiąca

-600 zł

-600 zł

-600 zł

Odsetki od operacji na 450 zł (za 35 dni)

8,15 zł

12,08 zł

9,49 zł

Odsetki od operacji na 600 zł (za 40 dni)

12,42 zł

18,41 zł

14,47 zł

Minimalna wymagana kwota spłaty

186,62 zł

623,45 zł

311,20 zł

Suma zadłużenia

6 220,57 zł

6 234,49 zł

6 223,96 zł

Czerwiec

Spłata części zadłużenia z poprzedniego miesiąca
w terminie

-220,57 zł

-234,49 zł

-223,96 zł

Prośba o rozłożenie 6 tys. zł na 12 rat (co miesiąc spłacamy 500 zł + bieżące odsetki) - całkowity koszt kredytu

300 zł

910 zł

386,75 zł

Suma poniesionych kosztów

328,64 zł

1 041,55 zł

419,12 zł

Zestawienie operacji i kosztów na karcie kredytowej p. Karcianego
Do momentu rozłożenia zakupu za 6 tys. zł na raty koszty korzystania z karty kredytowej w Polbanku wynosiły 28 zł, w BZ WBK – 32 zł, a w Pekao – 131 zł. Oznacza to, że w tym ostatnim są one ponad 4-krotnie wyższe niż w dwóch pozostałych bankach. Natomiast po uwzględnieniu kredytu ratalnego, korzystanie z karty w Polbanku kosztuje pana Karcianego 328,64 zł, w BZ WBK – 419 zł, a w Pekao – 1041 zł. Co prawda stosunek kosztów karty w Polbanku do karty w Pekao spadł do nieco ponad 300%, ale wartościowo różnica wynosi już ponad 700 zł.

Polacy mają w portfelach już ponad 8,5 mln. Expander szacuje, że jeszcze w tym roku liczba ta przekroczy 10 milionów. Jednak około 3,5 miliona kart jest nieużywana, ich posiadacze płaca jednak bankom za ich posiadanie. Często jest to kilkadziesiąt złotych rocznie od jednej karty. Trzeba jednak pamiętać, że nawet nieużywana karta może nas sporo kosztować. Nawet, jeśli nie zapłacimy za wydanie karty, to wiele banków pobiera za używanie karty stałe miesięczne opłaty. W wielu wypadkach są to opłaty za ubezpieczenia, z których w rzeczywistości nie korzystamy. Expander przyjrzał się wszystkim kosztom, które są związane z posiadaniem lub używaniem kart kredytowych. Z naszej analizy wynika, że opłaca się likwidować wszystkie karty, z których nie korzystamy na co dzień.Koszty jakie ponosimy korzystając z kart kredytowych

Rodzaj opłaty lub kosztu

Ile wynosi?

Kiedy ponosimy?

Opłata za wydanie

Od 0 do 90 zł na rok

Płacimy gdy bank wydaje nam kartę, jeśli w pierwszym roku karta wydawana jest za darmo, to w większości przypadków trzeba płacić za kolejne lata.

Oprocentowanie

Od 10 do 28% rocznie

Oprocentowanie kredytu, który zaciągnęliśmy na karcie. Warto wiedzieć, że jeśli nie spłacimy całości zadłużenia w okresie bezodestkowym, bank policzy nam odsetki od dnia wykonania transakcji do dnia spłaty.

Ubezpieczenie od kradzieży karty

Od 0 do 12 zł miesięcznie

Jest to ubezpieczenie chroniące kartę na wypadek kradzieży. Coraz częściej jednak banki dodają do kart upieczenia dodatkowe np. rabunku gotówki czy towaru zakupionego kartą. W niektórych bankach ubezpieczenie jest darmowe, w innych jest płatne. Może być także dobrowolne lub obowiązkowe.

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia

0,06 do 0,36% salda zadłużenia miesięcznie

W ramach tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel spłaca zadłużenie na karcie w sytuacji śmierci lub utraty możliwości pracy przez posiadacza karty. Opłata za ubezpieczenie jest co miesiąc obliczana na podstawie salda zadłużenia lub limitu kredytowego. W większości banków można z tego ubezpieczenia zrezygnować.

Opłata za przekroczenie limitu

20-60 zł

Jeśli przekroczymy przyznany nam przez bank limit na karcie. To może się to zdarzyć gdy płacimy kartą tam, gdzie nie są używane elektroniczne terminale do obsługi kart np. w taksówkach.

Opłata za spóźnioną spłatę

20-60 zł

Jeśli nie dokonamy spłaty minimalnej w podanym przez bank terminie zapłacimy tą opłatę.

Opłaty windykacyjne

Od 20 do 100 zł

Jeśli uporczywie nie będziemy spłacać zadłużenia, a bank będzie chciał nas do tego skłonić w formie monitu płacimy taką opłatę. Najniższa jest opłata za monit listowny lub telefoniczny, najwięcej będzie nas kosztować wizyta pracownika banku w domu.

Karta kredytowa jest często reklamowana przez banki, jako produkt zupełnie bezpłatny. Gdy jednak rzucimy okiem w tabelę opłat i prowizji okazuje się, że nie jest to prawda. Na palcach jednej ręki można policzyć na polskim rynku te karty, które rzeczywiście są całkowicie bezpłatne. W większości wypadków mamy do czynienia z wieloma, nierzadko dobrze ukrytymi przed klientami opłatami.
Podstawowym kosztem w przypadku karty kredytowej jest opłata za wydanie. W zdecydowanej większości banków klient nie zapłaci jednak nic za kartę wydawana po raz pierwszy. Bank upomni się o swoje dopiero po roku, gdy każe nam zapłacić za kartę wydaną na kolejny okres. Czasem osoby aktywnie korzystające z kart mogą liczyć na zniesienie opłaty rocznej, jednak wciąż jest to raczej sytuacja wyjątkowa. W innych bankach, by zostać z tej opłaty zwolnionym, trzeba udawać, że chcemy z karty zrezygnować. Gdy złożymy pismo wypowiadające umowę o kartę, zadzwoni do nas pracownik banku z propozycją pozostawienia karty za darmo. Czasami będzie to rok za darmo, a czasem kilka.
W przypadku karty kredytowej co miesiąc konieczne jest spłacenie tylko niewielkiej części kredytu tzw. spłaty minimalnej. Wynosi ona najczęściej 2-3 proc. sumy zaciągniętego kredytu, nie mniej jednak niż 20-50 zł (zależnie od karty i banku). Warto natomiast pamiętać, że na dłuższą metę spłata co miesiąc jedynie kwoty minimalnej, może powodować, że uregulowanie całego zadłużenia potrwa kilka lat. Kwota spłaty minimalnej jest tak wybrana, by pokrywała wszystkie odsetki od kredytu i tylko niewielką kwotę kapitału. Dzięki temu, że klient spłaca całe odsetki banki nie mają problemu z zakazanym przez prawo pobieraniem odsetek od odsetek. Dlatego, aby szybko spłacić zadłużenia na karcie, należy zdecydować się na comiesięczną spłatę kwoty wyższej niż spłata minimalna. A oprocentowanie kart jest niemałe. Najwyżej oprocentowane na rynku karty wydaje Bank Pekao SA, za pożyczone pieniądze liczy sobie aż 28 proc. rocznie.
Posiadacz karty powinien także pilnować się, by terminowo dokonywać spłaty zadłużenia. Brak spłaty kwoty minimalnej w wyznaczonym terminie, skutkuje naliczeniem przez bank poza odsetkami dodatkowej opłaty za opóźnienie w spłacie. Taka opłata zależnie od banku wynosi od 20 do nawet 50 zł. Trzeba pamiętać, że termin spłaty, to termin w którym pieniądze muszą znaleźć się już na rachunku karty w banku. Zatem jeśli dokonujemy płatności na poczcie powinniśmy zrobić to nawet z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli dokonujemy przelewu z banku to najlepiej zrobić to dwa dni przed wyznaczonym przez bank terminem. Jeśli natomiast pomimo upływających terminów wcale nie dokonany spłaty zadłużenia, możemy narazić się na opłaty windykacyjne. Telefon albo wizyta pracownika banku mogą nasz kosztować nawet 100 zł.
Trzeba także zwracać także uwagę by nie przekroczyć posiadanego na karcie limitu. Bank dla własnego bezpieczeństwa dba, żeby klient wyznaczonego limitu nie przekroczył, jednak mogą wystąpić takie sytuacje, w której może to się zdarzyć. Dotyczy to osób, które posiadają tzw. karty wypukłe, którymi można płacić także tam gdzie nie ma elektronicznych terminali akceptujących karty. Elektroniczny terminal zawsze sprawdza, czy klient posiada na karcie odpowiedni limit do wykonania transakcji, jeśli nie to odmawia jej wykonania. Jednak, gdy transakcja następuje „ręcznie” takiego sprawdzenia nie ma, co może skutkować właśnie przekroczeniem limitu. W przypadku przekroczenia limitu z winy klienta banki pobierają od posiadaczy kart opłatę wynoszącą około 50 zł.

Zestawienie kart kredytowych Classic i Silver w poszczególnych bankach


Nazwa banku

Nazwa karty

Opłata za wydanie

Oprocentowanie kredytu (transakcje bezgotówkowe)

Oprocentowanie kredytu (transakcje gotówkowe)

Bank BPH

BPH-Visa Credit Silver / BPH-MC Credit Silver

75 zł

21.90%

21,90%

Bank BPS

karta kredytowa VISA Classic

54 zł

19%

19,00%

Bank Millennium

Niebieska Visa Millennium

25 zł

22,90%

22,90%

Bank Millennium

Millennium Visa / Millennium MasterCard

65 zł

19,90%

22,90%

Bank Millennium

Millennium American Express®

50 zł

21,90%

22,90%

Bank Pekao

Srebrna Regata / Srebrna MasterCard

70 zł

28%

28,00%

BOŚ

Visa Classic

70 zł lub 90 zł *

15,50% lub 9,90%

15,50% lub 9,90%

BZ WBK

Visa Silver / Visa Silver "Akcja Pajacyk" / MasterCard Silver

2,5 % maks 58 zł

22%

22,00%

Citi Handlowy

Citibank MasterCard Silver

85 zł

23,40%

23,40%

Citi Handlowy

Citibank Visa Silver

75 zł

23,40%

23,40%

Fortis Bank

Visa Classic / Fotokarta

50 zł

21,69%

21,69%

ING Bank Śląski

Visa Classic / MasterCard

50 zł

15,50%

15,50%

Invest Bank

Classic

50 zł

17%

17,00%

Kredyt Bank

Visa Classic

75 zł

od 18 do 19% **

20,00%

Lukas Bank

Visa Classic

57 zł

21,90%

21,90%

mBank

Visa Classic

38 zł do 58 zł *

od 15% do 19%

od 15% do 19%

Multibank

Visa Credit

70 zł

21,90%

21,90%

Nordea Bank

Nordea Aspiracje Standard

60 zł

12,50%

12,50%

PKO BP

Srebrna Karta Kredytowa

59 zł

22,40%

22,40%

Polbank EFG

Komfortowe Karty kredytowe

0 zł

18,90%

18,90%

Raiffeisen Bank

Classic

79 zl

22%

22,00%

Toyota Bank

Toyota Black Pearl / Toyota Ice Rose

0 zł

18,50%

19,50%


* - W zależności od oprocentowania

** - W zależności od wartości transakcji


EXPANDER ADVISORS Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, tel: 022/488 71 10, fax: 022/488 71 11

o kapitale zakładowym w wysokości 202 197 000,00,-złotych, zarejestrowana przez Sąd Rejonowydla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000287188, NIP 5213451255, REGON 141062210

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna