Iii międzynarodowa Konferencja StomatologicznaPobieranie 0,87 Mb.
Data21.04.2018
Rozmiar0,87 Mb.

III Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna

Zachód – Wschód

Warszawa 29-31 Maj 2008


Third West East Dental Conference
Warsaw 29-31 May 2008


PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI


HONOURABLE PATRONAGE

MINISTER ZDROWIAMINISTER OF HEALTH

Ewa Kopacz


J.M. REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
RECTOR MAGNIFICUS WARSAW MEDICAL UNIVERSITY

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek


Conference organized by:


MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW
Katedry, Kliniki i Zakłady Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Clinic Cranio-Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology

Email: cst2@tlen.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Chairman of the Organizing Committee
Prof. dr hab. med. Janusz Piekarczyk


Komitet Organizacyjny:

Organizing Committee:
Prof. dr hab. med. Anatol Dowżenko

Prof. dr hab. med. Renata Górska

Prof. dr hab. med. Elżbieta Jodkowska

Prof. dr hab. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Dr n. med. Barbara Siemińska -Piekarczyk

Dr n. med. Aleksander Remiszewski

Pan Marian Rogowski

Prof. dr hab. med. Hubert Wanyura

Dr hab. n. med. Leopold Wagner

Zaproszeni Wykładowcy:

Invited Speakers:
Prof. dr hab. med. Piotr Arkuszewski – Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo –Twarzowej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. med. Teresa Bachanek – Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Sid Berrone – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Turin. President of Italian Association of Maxillofacial Surgeons

Prof. Pietro Bracco - Chairman of Department of Orthodontics and Gnathology – Masticatory Function. University of Turin

Prof. Dr. Andrew E. Brown – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. President British Association of Oral and Maxillofacial Surgery. Queen Victoria Hospital, East Grinstead

Prof. Dr. Roberto Brusati – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Milan

Dr Luca Dal Carlo – Clinic of Oral Surgery and Implantology. Venice

Prof. Pill-Hoon Choung, D.D.S., M.S.D., Ph.D. – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Seoul.

President of Korean Association of Research and Charity for Craniofacial Deformity.Prof. dr hab. med. Tadeusz Cieślik – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska – Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr. H.Todd Cubbon – President of Chicago Dental Society

Dr hab. Ewa Dąbrowska – Zakład Stomatologii Społecznej i Profilaktyki Akademii Medycznej w Białymstoku

Prof. Steven E. Eckert, D.D.S., M.S. – Mayo College of Medicine.

President of Academy of OsseointegrationProf. dr hab. Bogumiła Frączak – Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej PAM w Szczecinie

Prof. dr hab. med. Maria Gołębiewska – Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Białymstoku

Prof. dr hab. med. Renata Górska – Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziekan Oddziału Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. med. Stanisława Zyta Grabowska – Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr hab. Ludmiła Halczy-Kowalik – Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie

Prof. dr hab. med. Wiesław Hędzelek - Kierownik Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. Dr. Vincent Iacono D.M.D.– Head of Department of Periodontics and Implantology. Stony Brook University New York. Vice-President Academy of Osseointegration

Prof. Dr. Sachiko Iseki - Tokio Medical and Dental University Graduate School. Section of Craniofacial Embryology

Prof. dr hab. med. Barbara Kochańska - Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Dr hab. med. Tomasz Konopka – Katedra Periodontologii Uniwersytetu

Medycznego we Wrocławiu. Dziekan Wydziału StomatologiiProf. Dr. Stefan Kopp – Head of Department of Orthodontics University of Frankfurt am Main

Prof. Dr. Hartwig Kosmehl –Head of Institute of Pathology. Helios Klinikum Erfurt

Prof. dr hab. med. Grzegorz Krzymański Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WIM w Warszawaie

Prof. Dr. Regina Mericske-Stern –Head of Department of Prosthodontics. University of Bern. President of Swiss Society of Oral Implantology

Prof. dr hab. med. Maria Mielnik-Błaszczak– Kierownik Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie

Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Kierownik Katedry Protetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr. Gerald Niznick D.M.D., M.S.D.– Las Vegas, USA

Prof. Michael Ah Hup Ong – Department of Oral and Maxillofacial Surgery.

University of Malaya. Kuala Lumpur. President Malaysian Oral Implant AssiociationProf. Micha Peled – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Rambam Medical Center Haifa. Councillor Israel EACMFS

Dr. Dr. Matthias Peuten –Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Klinikum Karlsruhe

Prof. dr hab. med. Janusz Piekarczyk– -Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Jamy Ustnej i Implantologii, Dyrektor Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Irina Pohodenko-Chudakova – Councillor Belarus EACMFS

Prof. Lee D. Pollan, D.M.D., M.S. – President of American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. University of Rochester, Rochester NY

Prof. dr hab. med. Katarzyna Różyłło – Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. Dr. Dr. Robert Sader – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Frankfurt am Main

Dr Gerd Schindler – Federal Ministry of Defense Bonn - Bundeswehr Joint Medical Service

Dr. Helmut Steveling – Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Heidelberg

Prof. dr hab. med. Grażyna Śmiech – Słomkowska – Kierownik Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. med. M. Sulikowski – Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiej AM w Szczecinie

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Red Cross Hospital Kassel, Vice President of German Association of Oral Implantology

Prof. dr hab. med. Tomasz Tomaszewski – Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr. Douglas Toll – Northwestern University. Chicago. Orthodontic Practice. Bad Soden

PD Dr. Dr. Horst Umstadt – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Klinikum Ludwigshafen

Prof. Dr. Miso Virag –Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Zagreb. President of Croatian Association of Oral and Maxillofacial Surgery.

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Mainz

Prof. dr hab. med. Hubert Wanyura – Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo -Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Dr. Reha Yavuzer – Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. University of Ankara

Prof. dr hab. med. Jan Zapała -Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo Szczękowo Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego

I Session

May 29, 2008

(Thursday)AULA B

Materiały kościozastępcze

Bone substitute materials.
Chairmen: Prof. dr hab. Piotr Arkuszewski

Prof. dr hab. Stanisława Zyta Grabowska


Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden

PD Dr. Dr. Horst Umstadt


1. 10.00 Prof. dr hab. Stanisława Zyta Grabowska – Kierownik Kliniki Chirurgii

Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Białymstoku.Biology of bone.

Biologia kości.


2. 10.30 Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden – Head of Department of Oral and

Maxillofacial Surgery. Red Cross Hospital Kassel

Vice President of German Association of Oral Implantology

Bone substitute materials.

Substytuty kości.


3. 11.15 PD Dr. Dr. Horst Umstadt – Head of Department of Oral and Maxillofacial

Surgery. Klinikum Ludwigshafen.Concepts of preimplantological augmentation in the maxilla.

Koncepcja przedimplantologicznej augmentacji w szczęce.UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
OPENING CEREMONY
AULA B

May 29, 2008

(Thursday)Time. 12.05
Performance of the honourable guests:
1. Welcoming the guests – Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk

Chairman of the Organizing Committee.

2. Health Minister – Ewa Kopacz

3. Rector Magnificus of the Medical University in Warsaw –

Prof. dr hab. Leszek Pączek

4. Dean of the I Medical School and Rector Magnificus Elect -

Prof. dr hab. Marek Krawczyk

5. President of the Polish Academy of Sciences –

Prof. dr hab. Andrzej Górski

6. Cocktail.


I Session

May 29, 2008

(Thursday)AULA B

Materiały kościozastępcze
Bone substitute materials

4. 14.10 Prof. dr hab. Piotr Arkuszewski – Clinic of Cranio-Maxillofacial Surgery

Medical University of Łódź.

The role of bone substitute materials in the maxillofacial surgery

Rola biomateriałów w chirurgii szczękowo-twarzowej.
5. 14.35 Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk, dr Michał Szałwiński – Clinic of Cranio-

Maxillofacial, Oral Surgery and Implantplogy Warsaw Medical University.Clinical application of the bone substitute material Bonit Matrix.

Zastosowanie kliniczne substytutu kości Bonit Matrix.


15.00 Break
II Session

May 29, 2008

(Thursday)AULA B
Chirurgia ortognatyczna

Orthognatic surgery
Chairmen: Prof. Sid Berrone Prof. Pushkar Mehra

Prof. Lee D. Pollan

Prof. Dr. Dr. Robert Sader

Prof. Tomasz Tomaszewski


6. 15.10 Prof. Lee D. Pollan – President of American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. University of Rochester, Rochester NY.

Distraction osteogenesis in orthognatic surgery and correction of

cranio-facial anomalis.

Dystrakcyjna osteogeneza w chirurgii ortognatycznej i korekcji wad

czaszkowo-twarzowych.
7. 15.55 Prof. Dr. Dr. Robert Sader – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Frankfurt am Main.

Aesthetical considerations in interdisciplinary orthognatic treatment planning.

Rozważania dotyczące estetyki w interdyscyplinarnym planowaniu leczenia

ortognatycznego.
16.40 Break.
8. 16.55 Prof. Sid Berrone – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery.

University of Turin.

President of Italian Association of Maxillofacial Surgeons

Orthognatic surgery: old problems, present objectives.

Chirurgia ortognatyczna: stare problemy, obecna obiektywna ocena.


9. 17.40 Prof. Pushkar Mehra –:Head of Dentistry and Oral and

Maxillofacial Surgery. Boston University School of Dental Medicine.Contemporary concepts in orthognatic surgery.

Współczesne koncepcje w chirurgii ortognatycznej.


18.25 End of the session.

III Sesja

May 30, 2008

(Friday)

AULA B
Ortodoncja - Orthodontics
Chairmen: Prof. Dr. Sachiko Iseki

Prof. Dr. Stefan Kopp

Dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk

Prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska


10. 9.00 Prof. Dr. Stefan Kopp – Head of Department of Orthodontics.

University of Frankfurt am Main.Orthopaedic aspects in dentistry.

Aspekty ortopedyczne w stomatologii.


10. 9.45 Prof. Pietro Bracco - Chairman of Department of Orthodontics and Gnathology – Masticatory Function. University of Turin.
12. 10.05 Dr. Douglas Toll – Northwestern University Chicago.

Orthodontic Practice. Bad Soden.When orthognatic surgery, at beginning of orthodontic treatment or

after arch coordination?

Kiedy wykonywać zabieg ortognatyczny, na początku leczenia ortodontycznego

czy po przygotowaniu łuków zębowych?
10.50 Break
13. 11.15 Prof. Dr. Sachiko Iseki - Tokio Medical and Dental University Graduate School.

Section of Craniofacial Embryology.Midface and secondary palate development.

Rozwój środkowej części twarzy i podniebienia wtórnego.


14. 12.00 Prof. Dr. Roberto Brusati –Head of Department of Oral and Maxillofacial

Surgery. University of Milan.Comprehensive treatment of cleft lip and palate.

Całościowe leczenie rozszczepów wargi i podniebienia.


12.45 Break.

IV Sesja

May 30, 2008

(Friday)

AULA B
Implantologia - Implantology
Chairmen: Prof. Steven Eckert

Prof. Vincent Iacono


Prof. Regina Mericske-Stern

Dr. Gerald Niznick

Prof. Wilfried Wagner
15. 13.00 Prof. Steven Eckert – Mayo College of Medicine. President of Academy of

Osseointegration.New surface technology, does it really matter?

Technologia nowych powierzchni, czy naprawdę ma znaczenie?


16. 13.45 Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Universityof Mainz.

Esthetic results after immediate implantation and immediate restauration.

Estetyczne wyniki po natychmiastowej implantacji i natychmiastowym

wykonaniu uzupełnień protetycznych.
17. 14.30 Prof. Dr. Vincent Iacono – Head of Department of Periodontics and Implantology. Stony Brook University in New York. Vice-President Academy of Osseointegration.

Expanding the potential for dental implants through oral plastic surgery.

Rola chirurgii plastycznej jamy ustnej w rozszerzeniu wskazań do leczenia implantologicznego.
  1. Break

18. 15.30 Dr. Gerald Niznick – Las Vegas, USAApplication specific one-piece implants.

Zastosowanie specyficznych jednoczęściowych implantów.


19. 16.15 Prof. Dr. Regina Mericske-Stern – Head of Department of Prosthodontics

University of Bern. President of Swiss Society of Oral Implantology.Zirconia reconstructions on implants.

Zastosowanie cyrkonu w odbudowach protetycznych na implantach.


20. 17.00 Prof. Dr. Steven Eckert – Mayo College of Medicine. President of Academy of

Osseointegration.Complications in Implant Dentistry.

Powikłania w implantologii.
  1. End of the session 1. Coming together - Spotkanie towarzyskie.


V Session

May 31, 2008

(Saturday)

AULA B

Implantologia - Implantology
Chairmen: Prof. Wiesław Hędzelek

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Prof. Michael Ong Ah Hup

Dr. Dr. Matthias Peuten

Dr. Helmut Steveling

21. 9.00 Prof. Michael Ong Ah Hup –Head of Department of Oral and Maxillofacial

Surgery. University of Malaya. Kuala Lumpur.

President Malaysian Oral Implant Assiociation.Rehabilitation of resorbed bone with implants: Achieving beautiful smiles and

function.

Poprawa funkcji i estetyki twarzy poprzez rehabilitację implantologiczną.


22. 9.45 Dr. Helmut Steveling –Department of Oral and Maxillofacial Surgery.

University of Heidelberg.Concepts for the treatment for the edentulous mandible.

Koncepcja leczenia w bezzębiu żuchwy.


23. 10.30 Dr. Dr. Matthias Peuten –Department of Oral and Maxillofacial Surgery.

Klinikum Karlsruhe.New strategies in implant surgery.

Nowe strategie w leczeniu implantologicznym.


11.15 Break.
24. 11.30 Dr Tomasz Grotowski - Clinic of Oral Surgery and Implantology. Palermo.

Synkrystalizacja -technika łączenia wszczepów dentystycznych w aspekcie

zaników tkanki kostnej i celowości stosowania technik przedimplantologicznych.
25. 12.00 Dr Luca Dal Carlo – Clinic of Oral Surgery and Implantology. Venice.

The use of the welding machine in the immediate retention of submerged and

emerging implants.

Zastosowanie specjalistycznej aparatury w natychmiastowej retencji różnych

rodzajów implantów

26. 12.30 Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Kierownik Katedry Protetyki

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Możliwości i ograniczenia w leczeniu implantoprotetycznym.


27. 12.40 Dr Antonio Fernandez de Penaranda Perez - Specialist in Periodontics

and Implantology. Sevilla. Spain.Immediate Loading on Implants.

Natychmiastowe obciążenia na implantach.


28. 13.20 Dr Mariusz Duda

Implanty natychmiastowe i natychmiastowo obciążone.

Immediate and immediately loaded dental implants.
14.00 End of the conference.


Session IA

AULA A

May 29, 2008

(Thursday)


Postęp w stomatologii.
Progress in stomatolgy
Chairmen: Prof. Teresa Bachanek

Dr. H. Todd Cubbon

Prof. Barbara Kochańska

Prof. Teresa Różyło


1A. 10.00 Prof. dr hab. Teresa Bachanek – Kierownik Katedry Stomatologii

Zachowawczej Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego.

Niekonwencjonalne metody leczenia próchnicy.
2A. 10.30 Dr. H.Todd Cubbon – President of Chicago Dental Society.

Presentation of the Chicago Dental Society and the Midwinter Meeting.

Prezentacja Towarzystwa Stomatologicznego w Chicago.


3A. 11.00 Prof. dr hab. Barbara Kochańska - Kierownik Katedry Stomatologii

Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykorzystanie badań śliny w diagnostyce.
4A. 11.20 Prof. dr hab. Teresa Różyło, dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska – Zakład

Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie.

Radiologiczna ocena struktur twardych zęba po wytrawieniu w warunkach

laboratoryjnych.
5A. 11.40 Prof. Dr. Reha Yavuzer – Department of Plastic, Reconstructive and

Aesthetic Surgery. University of Ankara.The use of Botulinum Toxin for facial rejuvenation

AULA A


May 29, 2008

(Thursday)
  1. Opening ceremony of the conference in hall B.


Session IIA

May 29, 2008

(Thursday)AULA A
Periodontologia - Periodontology
Chairmen: Prof. Maria Gajewska

Prof. Renata Górska

Prof. Tadeusz Konopka
6A. 14.00 Prof. dr hab. Renata Górska – Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej

i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziekan Oddziału

Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przyczyny powikłań miejscowych i ogólnych w leczeniu błony śluzowej i

przyzębia.
7A. 14.30 Prof. dr hab. Tomasz Konopka – Katedra Periodontologii Uniwersytetu

Medycznego we Wrocławiu. Dziekan Wydziału Stomatologii.

Błędy w kompleksowym leczeniu chorób przyzębia.
8A. 15.00 Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska – Kierownik Zakładu Chorób Błony

Śluzowej i Przyzębia Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie.

Cukrzyca a choroby przyzębia.


9A. 15.20 Dr Gerd Schindler – Federal Ministry of Defense Bonn.- Bundeswehr Joint

Medical ServiceIntraligamental anaesthesia – a status report.
10A. 15.40 Dr Ewa Ganowicz – Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapalenie przyzębia a inne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-

naczyniowego.
  1. Break.


Session IIIA

May 29, 2008

(Thursday)AULA A
Protetyka, implantoprotetyka

Prosthodontics, implant prosthodontics
Chairmen: Prof. Bogumiła Frączak

Prof. Maria Gołębiewska

Prof. Wiesław Hędzelek

Prof. Eugeniusz Spiechowicz


11A. 16.00 D. Rolski – Katedra Protetyki IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zastosowanie wszczepów śródkostnych w rehabilitacji protetycznej pacjentów z

ubytkami kości po resekcji z powodu nowotworów.
12A. 16.15 P. Andrysiak, W. Hędzelek – Katedra Protetyki UM w Poznaniu.

Zastosowanie lasera CO2 w zabiegach korekty pola protetycznego – opis

przypadków.
13A. 16.30 T. Sierpińska, M. Gołębiewska – Katedra Protetyki AM w Białymstoku.

Patologiczne starcie zębów – możliwości rehabilitacji protetycznej.


14A. 16.40 M. Kruszyńska-Rosada, J. Szulakowska-Skrzyńska, K. Serreth, A. Zawadka,

B. Liwem, E. Gromadzińska-Zapłata, B. Lempe, A. Wieszczyńska,

W. Hędzelek, M. Borysewicz-Lewicka – Katedra Stomatologii Dziecięcej

i Katedra Protetyki Medycznego Uniwersytetu Poznańskiego.

Leczenie protetyczne dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
15A. 16.50 Prof. dr hab. Bogumiła Frączak, Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak,

Ewa Sobolewska, Prof. Grażyna Cieślińska-Wilk – Katedra i Zakład Protetyki

Stomatologicznej, Katedra i Zakład Radiologii, Zakład Propedeutyki i

Fizykodiagnostyki PAM w Szczecinie.

Przydatność urządzenia ZEBRIS w diagnostyce i leczeniu pacjentów po

urazach w obrębie układu stomatognatycznego.


16A. 17.05 J. Kostrzewa-Janicka, M. Prątnicki, A. Anulewicz, E. Mierzwińska-Nastalska –

Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego.

Rekonstrukcja zwarcia i artykulacji oparciu o budowę morfologiczną części

twarzowej czaszki.
17.15 Break

Session IVA

May 29, 2008

(Thursday)AULA A
Stomatologia - Stomatology
Chairmen: Prof. Maria Gołębiewska

Dr hab. Ewa Dąbrowska

Prof. Janusz Piekarczyk
17A. 17.25 Dr hab. Ewa Dąbrowska – Zakład Stomatologii Społecznej i Profilaktyki

Akademii Medycznej w Białymstoku.

Wpływ kadmu i cynku na śliniankę podżuchwową i inne elementy narządu

żucia w badaniach doświadczalnych.


18A. 17.40 Prof. Maria Gołębiewska, K. Taraszkiewicz-Sulik – Zakład Protetyki

Stomatologicznej AM w Białymstoku.

Stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów ze świeżym zawałem serca.
19A. 17.55 J. Zarzecka, J. Gregorczyk-Maga, P. Myciński, M. Stanuszek, P. Matraszek,

K. Lipczyński – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w

Krakowie.

Lokalizacja ujść komorowych kanałów korzeniowych – analiza porównawcza

różnych systemów diagnostycznych.


  1. Discussion.

End of the session


Session VA

May 30, 2008

(Friday)

AULA A
Onkologia szczękowo-twarzowa – Oncology maxillofacial
Chairmen: Prof. Dr. Andrew E. Brown

Prof. Dr. Hartwig Kosmehl

Prof. dr hab. Grzegorz Krzymański

Prof. Dr. Miso Virag

20A. 9.00 Prof. Dr. Hartwig Kosmehl –Head of Institute of Pathology.

Helios Klinikum Erfurt.

Modern principles of salivary gland tumor classification with special regard to

new therapeutic approaches.

21A. 9.40 Prof. Dr. Miso Virag – Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. President of Croatian Association of Oral and Maxillofacial Surgery. University of Zagreb.

President Elect of European Association of Oral and Maxillofacial Surgery.

The history and evolution of Neck dissection.

22 A. 10.25 M. Socha1, J. Piekarczyk1, P. Fiedor21) Klinika Chirurgii Czaszkowo-

Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, 2) Klinika

Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

P53 jako marker wznowy u pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym jamy

ustnej.
23A. 10.45 Prof. Dr. Andrew E. Brown – Head of Department of Oral and Maxillofacial

Surgery. President British Association of Oral and Maxillofacial Surgery.

Queen Victoria Hospital, East Grinstead.Oral cavity cancer – current approaches to safe resection and reconstruction.
11.30 Break
Session VIA

May 30, 2008

(Friday)

AULA A
Zabiegi rekonstrukcyjne, chirurgia plastyczna

i odtwórcza
Reconstructive procedures and plastic surgery
Chairmen: Prof. Pill-Hoon Choung

Prof. dr hab. Tomasz Tomaszewski

Prof. Micha Peled
24A. 12.00 Prof. Pill-Hoon Choung –Head of Department Oral and Maxillofacial Surgery.

University of Seoul. President of Korean Association of Reserch and Charity

for Craniofacial Deformity.

Novel Bioengineering System for the Maxillo-Mandibular Reconstruction

based on “Auriculo-mastoid Osteo-fascio-cutaneus flap”.
25A. 12.45 Prof. Micha Peled – Head of Department of Oral and Maxillofacial

Surgery. Rambam Medical Center Haifa. Israel Counsillor at EACMFS.Treatment protocol for surgical management and functional reconstruction of

gunshot injuries to the face.
26A. 13.30 Prof. Irina Pohodenko-Chudakova – Belarus Councillor at EACMFS.

Complex treatment course of acupuncture of iatrogenic peripheral post-

traumatic neuritis of facial nerve.
14.00 Break.

Session VIIA

May 30, 2008

(Friday)

AULA A

Ortodoncja

XXX Sympozjum Sekcji Ortodontycznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Orthodontics

XXX Symposium of the Polish Stomatological Association – Section of

Maxillary Orthopaedics (Orthodontics)
Chairmen: Prof. Grażyna Śmiech-Słomkowska

Dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk

Dr n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska

Dr n. med. Anna Rosnowska - Mazurkiewicz


27A 14.30 Prof. Grażyna Śmiech – Słomkowska - Zakład Ortodoncji Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Potrzeby leczenia ortodontycznego u pacjentów 12 – letnich.


27A. 14.50 M. Dragan – Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego.

Retrospektywna ocena możliwości leczenia ortodontycznego aparatami

stałymi pacjentów z chorobą przyzębia.


28A. 15.05 D. Maciejak, M. Zadurska – Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego.

Zagadnienie achondroplazji w aspekcie objawów w obrębie narządu żucia.
29A. 15.20 B. Pietrzak-Bilińska, B. Siemińska-Piekarczyk, M. Zadurska - Zakład

Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zaburzenia w zakresie układu stomatognatycznego w zespole Turnera.
30A. 15.35 A. Grzybowska1, A. Remiszewski1, M. Zadurska2, B. Siemińska-Piekarczyk2,

K. Thun-Szretter31) Zakład Stomatologii Dziecięcej IS Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego,2) Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego, 3) Zakład Radiologii Stomatologicznej IS

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zaburzenia mineralizacji twardych tkanek zębów – różnicowanie.


31A. 15.50 J. Nagórska, A. Radomska, M. Tarnawska, A. Kucewicz, U. Marciniak -

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne u pacjentów z opóźnionym

wyrzynaniem siekaczy centralnych w szczęce.


32A. 16.00 M. Tarnawska, B. Siemińska-Piekarczyk, M. Zadurska, R. Górska - Zakład

Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Chorób

Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Leczenie wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych u pacjentów ze

schorzeniami przyzębia.
33A. 16.10 A. Osmólska, B. Siemińska-Piekarczyk, M. Zadurska, K. Perkowski,

E. Sobieska – Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego.

Ocena dojrzałości szkieletowej pacjentów leczonych ortodontycznie na

podstawie analizy kręgów szyjnych na zdjęciach telerentgenowskich.
34A. 16.20 A. Kucewicz, A. Radomska, M. Tarnawska, J. Nagórska, U. Marciniak –

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nasilone asymetrie części twarzowej czaszki w przypadku wybranych wad

wrodzonych.


35A. 16.30 J. Biedunkiewicz, B. Racka-Pilszak, A. Wojtaszek-Słomińska – Zakład

Ortodoncji Akademii Medycznej w Gdańsku.

Przeszłość a teraźniejszość współpracy ortodontyczno-chirurgicznej w leczeniu

wad ortognatycznych.
  1. Discussion.

Session VIII A

May 31, 2008

(Saturday)

AULA A
Onkologia szczękowo

- twarzowa

Oncology maxillofacial
Chairmen: Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk

Prof. dr hab. Jadwiga Stypułkowska

Prof. dr hab. Mieczysław Sulikowski

Prof. dr hab. Hubert Wanyura

36A. 9.00 Prof. M. Sulikowski, R. Kowalczyk – Klinika Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej Pomorskiej AM w Szczecinie.

Leczenie i rehabilitacja chorych z rakiem języka.
37A. 9.15 M. Czajka – Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i

Rekonstrukcyjnej CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ocena wyników leczenia raka języka.
38A. 9.25 M. Rozwadowski - Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i

Rekonstrukcyjnej CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ocena wyników leczenia raka dna jamy ustnej.
39A. 9.35 J. Dąbrowski, J. Przybysz, T. Piętka, W. Domański, G. Krzymański – Klinika

Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WIM w Warszawie.

Nasze doświadczenia w rekonstrukcji poresekcyjnych ubytków wargi dolnej

sposobem Karapandziča.


40A. 9.45 M. Szuto, M. Czajka, M. Kurek, J. Zapała - Klinika Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CM Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie.

Metody i wyniki rekonstrukcyjnego leczenia chorych z rakiem wargi dolnej.


41A. 9.55 A. Biel, M. Kurek, J. Zapała, P. Dubis - Klinika Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CM Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki leczenia nowotworów złośliwych szczęki i kompleksu nosowo-

sitowego.
42A. 10.05 T. Gładysz, M. Szuta, J. Stypułkowska, M. Zalewska, J. Zapała – Zakład

Chirurgii Stomatologicznej, Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CM Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie.

Unikalny przypadek guza Pindborga umiejscowionego obustronnie w żuchwie

– opis przypadku.


43A. 10.15 M. Szuta, M. Kurek, P. Dubis, H. Bursig, S. Pyląg - Klinika Chirurgii

Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CM Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie, Bank Tkanek w Katowicach.

Wykorzystanie allogenicznego przeszczepu biostatycznego żuchwy do

zaopatrywania ubytków pooperacyjnych żuchwy u chorych z

zaawansowanymi nowotworami jamy ustnej.


44A 10.30 Prof. H. Wanyura, Z. Stopa, Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo -Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Raki skóry twarzy i głowy.

45A 10.45 Prof. P. Wroczyński, M. Bogucka, J. Giebułtowicz, Prof. J. Piekarczyk. Zakład Analizy Leków, Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo –Twarzowej, Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Porównanie stopnia utlenienia ALDH 3 A1 do pojemności antyoksydacyjnej w ślinie osób zdrowych i chorych na raka jamy ustnej.


46A. 11.00 L. Halczy-Kowalik, A. Zarek, M. Sulikowski, R. Kowalczyk, V. Posio, M.

Stecewicz, A. Rzewuska – Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM, Zakład Psychologii Klinicznej PAM,

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM, I Zakład Diagnostyki

Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PAM, Zakład Pedagogiki Specjalnej US.

Profil psychologiczny chorego a efektywność rehabilitacji czynnościowej po

wycięciu nowotworu jamy ustnej.
11.15 Discussion.

Break.
Session IX AMay 31, 2008

(Saturday)

AULA A
Chirurgia szczękowo - twarzowa
Maxillofacial Surgery

Chairmen: Prof. Piotr Arkuszewski

Prof. Lidia Chomicz

Prof. Tadeusz Cieślik

Prof. Grzegorz Krzymański

Prof. Janusz Piekarczyk

45A. 11.30 T. Piętka, W. Domański, J. Przybysz, B. Biernacka, G. Krzymański – Klinika

Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WIM w Warszawie.

Wyniki leczenia rozległych potorbielowych ubytków szczęk złożonymi

przeszczepami autogennego szpiku i mrożonej kości allogennej.
46A. 11.40 P. Szczurowski, J. Zapała - Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w

Krakowie.

Wykorzystanie resorbowalnych materiałów zespalających w leczeniu złamań

czaszki twarzowej u dzieci.
47A. 11.50 J. Przybysz, P. Kasprzak, G. Krzymański, T. Piętka, W. Domański,

J. Dąbrowski - Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WIM w Warszawie.

Osteotomia szczęki – chirurgiczne przygotowanie do leczenia

ortodontycznego.


48A. 12.05 M. Jagielak, J. Piekarczyk, D. Tomasik, M. Szałwiński, P. Roguś – Klinika

Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i

Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zastosowanie techniki piezoelektrycznej w osteotomiach korekcyjnych

szkieletu czaszkowo-twarzowego.
49A. 12.15 M. Jagielak, J. Piekarczyk, M. Socha, K. Walerzak, M. Rybicki – Klinika

Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i

Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Genioplastyka – własne doświadczenia i modyfikacje.

50A. 12.40 J. Piekarczyk, M. Jagielak, M. Szałwiński, K. Walerzak, P. Roguś - Klinika

Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i

Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Leczenie implantologiczne pacjentów z deformacjami szkieletu czaszkowo-

twarzowego.
51A. 12.50 J. Przybysz, P. Kasprzak, G. Krzymański, T. Piętka, W. Domański,

J. Dąbrowski - Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WIM w Warszawie.

Osteotomia żuchwy – chirurgiczne przygotowanie do leczenia

ortodontycznego.


52A. 13.00 K. Walerzak, M. Jagielak - Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-

Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego.

Rehabilitacja chirurgiczno-protetyczna pacjentów z wadami gnatycznymi i

rozległymi brakami zębowymi.
53A. 13.10 M. Rybicki - Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii

Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zastosowanie miniimplantów w celu stabilizacji protez całkowitych.
54A. 13.20 Marcin Padnik1, Lidia Chomicz1, Bohdan Starościak2, Piotr Piekarczyk3, Daniel Młocicki, Zygmunt Kazimierczak4.

1) Zakład Biologii Medycznej

2) Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

3) Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

4) Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Instytut Chemii SGGW

Ocena potencjalnego działania przeciwpierwotniaczego nowosyntezowanych pochodnych benzimidazolowych, nitrobenzolowych i metronidazolu w warunkach in vitro.


13.35 Zakończenie sesji.

Session I C

May 31, 2008

(Saturday)

SALA C
Stomatologia wieku rozwojowego.
Stomatology in development

Chairmen: Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak

Dr n. med. Aleksander Remiszewski

Dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk
Propozycja zasad prezentacji w sesji „C”.

Czas wystąpienia w oparciu o przeźrocza łącznie z dyskusją do 6 minut. Alternatywną możliwość stanowi dołączenie tekstu prezentacji w nakładzie 30 egzemplarzy format A3 lub A4. Plakaty w standardowej formie.


1C. 11.00 Maria Mielnik-Błaszczak, Anna Struska, Monika Janus, Agnieszka Skawińska –

Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie.

Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych oraz poziomu świadomości

prozdrowotnej u młodzieży 18-letniej z makroregionu lubelskiego – badania

kliniczne i ankietowe.
2C. 11.07 Marek Prątnicki, Dorota Maciejak, Jolanta Kostrzewa-Janicka, Artur

Anulewicz, Anna Śmiga, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Katedra Protetyki

IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Instrumentalna analiza układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z wadami

zgryzu.
3C. 11.14 Marzena Onoszko, Joanna Parulska-Guzewicz, Anna Wojtaszek-Słomińska –

Zakład Ortodoncji AM w Gdańsku.

Pantomograficzna ocena zaburzeń zębowych u pacjentów leczonych

ortodontycznie.


4C. 11.21 Maria Panaś1, Wojciech Stós2, Małgorzata Zaleska1, Daniel Sadecki11)Zakład

Chirurgii Stomatologicznej IS CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,2)Zakład Ortodoncji IS CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mnogie zęby nadliczbowe – leczenie chirurgiczno-ortodontyczne.


5C. 11.28 Karolina Kosek, Dominik Hoehne, Maria Mielnik-Błaszczak, Dorota Krawczyk

- Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie.

Analiza przyczyn braków w uzębieniu u studentów lubelskich uczelni na

podstawie badań ankietowych.


6C. 11.35 Maria Mielnik-Błaszczak, Katarzyna Rudnicka-Siwek, Magdalena Warsz –

Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie.

Analiza stanu narządu żucia u dzieci ze szkół podstawowych miasta Lublina

nieobjętych planową opieką stomatologiczną w świetle badań klinicznych i

ankietowych.

Session II C

May 31, 2008

(Saturday)

SALA C
Protetyka - Prosthodontics
Chairmen: Prof. dr hab. Maria Gołębiewska

Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Dr n. med. Michał Sołtan
7C. 11.50 Ireneusz Machnikowski, Beata Borsuk-Nastaj - Katedra Protetyki IS

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ocena kliniczna uzupełnień protetycznych wspartych na wszczepach

śródkostnych.


8C. 11.57 Robert Gontek, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Katedra Protetyki

Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specyfika rehabilitacji protetycznej u pacjentów zawodowo wykorzystujących

emisję głosu – opis przypadku.


9C. 12.04 Przemysław Kurpiel, Dariusz Rolski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Michał

Sołtan, Janusz Piekarczyk - Katedra Protetyki Stomatologicznej IS

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Chirurgii Czaszkowo-

Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zastosowanie indywidualnego elementu retencyjnego w rehabilitacji

implantoprotetycznej pacjenta po rozległej resekcji szczęki z powodu

nowotworu.


10C. 12.11 Magdalena Tańska, Małgorzata Grzelak - Katedra Protetyki

Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Badania wytrzymałościowe wybranych elementów do osadzania wkładów

koronowo-korzeniowych.


11C. 12.18 Iwona Weinert - Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego.

Ocena stopnia resorpcji podłoża protetycznego, stanu uzębienia oraz potrzeb

leczniczych pacjentów z osteoporozą.


12C. 12.25 Anna Śmiga-Witos, Dariusz Wolski, Robert Nieborak, Elżbieta Mierzwińska-

Nastalska - Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego.

Konstrukcje protetyczne w leczeniu pacjentów po operacjach nowotworów

części twarzowej czaszki.
13C. 12.32 Robert Nieborak, Dariusz Rolski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Katedra

Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rehabilitacja protetyczna pacjentki po resekcji szczęki z ubytkiem tkanek

miękkich policzka.


14C. 12.40 Dariusz Rolski, Bohdan Bączkowski, Robert Nieborak, Jerzy Gładkowski,

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Katarzyna Ciechowicz, Dariusz Mateńko –

Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego.

Zastosowanie wszczepów śródkostnych w rehabilitacji protetycznej pacjentów z

ubytkami kości żuchwy po operacjach usunięcia nowotworu.


15C. 12.47 Robert Nieborak, Dariusz Rolski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Katedra

Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rehabilitacja protetyczna pacjentki po resekcji szczęki z ubytkiem tkanek

miękkich policzka.


Session III C

May 31, 2008

(Saturday)

SALA C
Chirurgia jamy ustnej i Chirurgia szczękowo-twarzowa.

Oral Surgery and Maxillofacial Surgery
Chairmen: Prof. dr hab. Grażyna Grzesiak-Janas

Dr Danuta Samolczyk-Wanyura

Dr Małgorzata Zaleska
16C. 12.54 Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas – Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przewlekłe ograniczone zapalenie kości szczęk pochodzenia jatrogennego.
17C. 13.00 Daniel Sadecki, Małgorzata Zaleska – Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS

CM UJ w Krakowie.

Nerwiak pourazowy nerwu bródowego jako powikłanie zabiegu wyłuszczenia

torbieli korzeniowej trzonu żuchwy.


18C. 13.07 Piotr Zawodny, Mieczysław Sulikowski, Robert Kowalczyk – Klinika

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie.

Wartość diagnostyczna badań USG szyi w ocenie węzłów chłonnych.
19C. 13.14 Jan Borys, S.Zyta Grabowska, Bożena Antonowicz, Robert Balicki – Klinika

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Martwica kości szczęk w przebiegu leczenia osteoporozy bifosfonianami.

Opis przypadku.


20C. 13.21 Robert Balicki, S. Zyta Grabowska, Jan Borys – Klinika Chirurgii

Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Drugorzędowa profilaktyka raka jamy ustnej z użyciem plazmy argonowej –

doniesienie wstępne.


21C. 13.28 Małgorzata Zaleska1, W Wierzchowski2, Jan Zapała3, Marian Inglot11)Zakład

Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ w Krakowie, 2) Katedra

Patomorfologii UJ CM w Krakowie, 3) Katedra Chirurgii Czaszkowo-

Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM

w Krakowie.

Rzadki przypadek carcinoma clarocellulare odontogenes dziąsła górnego –

opis przypadku.
22C 13.35 Marta Kusa-Podkańska, Marta Skiba-Tatarska, Joanna Wysokińska-Miszczuk

– Katedra i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej w Lublinie.

Powiększenie ślinianek przyusznych u pacjentek z rozpoznaną żarłocznością

psychiczną.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna