Ii. Analiza makrootczeniaPobieranie 62,9 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar62,9 Kb.


I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI..............................................................3

II. ANALIZA MAKROOTCZENIA............................................................... 4


1. Wymiar ekonomiczny.

2. Wymiar techniczny.

3. Otoczenie społeczne.

III. ANALIZA SEKTOROWA.........................................................................6

1. Siła oddziaływania dostawców.

2. Siła oddziaływania nabywców.

3. Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze.

4. Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów.

IV. ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA........................................................10

V. ANALIZA SWOT.......................................................................................12

VI. KONSOLIDACJA BROWARÓW.......................................................... 16

VII. PRZYKŁAD STRATEGII.......................................................................19


  1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI.

Browar Żywiec jest znanym krajowym producentem piwa.. Początki istnienia browaru datowane są na rok 1856. Widzimy więc, iż browar ma prawie 150-letnie doświadczenie w warzeniu piwa. Oczywiście w historii browaru zdarzały się przerwy w jego działalności. Działo się tak oczywiście z przyczyn od niego niezależnych.

Pod obecną nazwą – Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A. – zakład istnieje od 31.12 1990 roku. Właśnie od tego terminu rozpoczął się dynamiczny rozwój spółki. Od 24.09.1991 akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład zakładu wchodzą browary w Żywcu oraz w Cieszynie.

Produkty Żywca znane i cenione są nie tylko na rynku krajowym ale i zagranicznym. Browar jest także sponsorem wielu imprez sportowych, kulturalnych oraz muzycznych.
  1. ANALIZA MAKROOTOCZENIA.

1 Wymiar ekonomiczny.

W ubiegłym roku gospodarka Polska odnotowała 8,6 % inflację. Po raz pierwszy udało się osiągnąć inflację jednocyfrową od 18 lat. Pomimo spodziewanego spowolnienia wzrostu tempa gospodarczego w 1999 r. do 4,5 % specjaliści uważają, że gospodarka polska jest w dobrym stanie. Mniejszy wzrost gospodarczy i niższe przychody przedsiębiorstw (z wyjątkiem większych spółek, których dochody powinny się utrzymać na ponadprzeciętnym poziomie, a do takich jest zaliczany Żywiec) równoważy perspektywa dalszych redukcji stóp procentowych i korzystna (z punktu widzenia zagranicznych inwestorów) wycena polskich przedsiębiorstw.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, planuje się zniesienie lub zmniejszenie ceł na piwo importowane z państw CEFTA. Będzie to czynnik mający niekorzystny wpływ na działanie polskiego sektora piwowarskiego.


2 Wymiar techniczny.

W 1997 roku Żywiec otwarł nową linię rozlewniczą w swoim browarze w Cieszynie. Nowa linia ma wydajność 50 tysięcy butelek na godzinę. Jest w pełni zautomatyzowana, a pracą linii sterują komputery. W browarze w Żywcu podobna linia działała już wcześniej. Pod względem wydajności linia ta ustępuje tylko linii rozlewniczej Browaru Tyskiego. Obecnie są w rozbudowie linie do rozlewu piwa w puszkach i modyfikowane linie rozlewające piwo do beczek KEG. Zakłady Piwowarskie w Żywcu posiadają również jedną z najnowocześniejszych w kraju linię produkcyjną która gwarantuje wytwarzanie produktu najwyższej jakości.


3 Otoczenie społeczne.

Browar Żywiec poruszył ostatnio problem reklamy piwa i struktury spożycia alkoholu przez Polaków. Próbowano dowieść, iż reklama piwa może przyczynić się do spadku spożycia alkoholi wysokoprocentowych, a zwłaszcza wódki. Przedstawiono dane z których wynika, że Polacy piją zaledwie 37 litrów piwa na osobę rocznie, podczas gdy np. Niemcy – 145, a Czesi – 132 litry. Dowodzi to zdaniem Żywca, że problem nadmiernego spożyci alkoholu w Polsce nie jest wynikiem popularności piwa.

Nie zdało się to na wiele, bo w kwestii zakazu reklamy nic się nie zmieniło. W efekcie wymyślono formułę piwa bezalkoholowego którego niewielkie ilości browar produkuje tylko dlatego aby legalnie móc reklamować swoją markę.

Żywiec chce aby jego marka nie kojarzyła się tylko z produktem. To ma być również styl życia pociągający dla ludzi sukcesu, ludzi młodych, studentów. Poprzez tworzenie sieci swoich pubów, Żywiec chce propagować odpowiednią kulturę spożywania piwa, chce tworzyć pewien specyficzny klimat tam panujący.

Ostatnio Żywiec wraz z innymi większymi polskimi browarami włączył się do akcji której celem jest ostrzeganie przed skutkami prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu (hasło akcji – PIJANI KIEROWCY WIOZĄ ŚMIERĆ).
  1. ANALIZA SEKTOROWA.

1 Siła oddziaływania dostawców.


Głównymi dostawcami dla sektora piwowarskiego są producenci chmielu oraz producenci opakowań szklanych i metalowych. Browar korzysta także z usług zakładów poligraficznych.


Browary w Żywcu pozyskują chmiel z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest import chmielu z zagranicy. Ponad połowa wykorzystywanego w produkcji chmielu pochodzi z importu. Dostawcami są firmy branży rolno-spożywczej głównie z Czech i Węgier. Żywiec zawiera z nimi umowy na dostawę chmielu, zabezpieczając się tym samym przed ewentualnym skokiem cen sprowadzanego surowca.

Drugim dostawcą chmielu są krajowi producenci. Niskie cło oraz niskie ceny sprawiają, iż browarowi bardziej opłaca się go importować, niż kupować na rodzimym rynku. Krajowy jest skupowany tylko ten o najlepszych parametrach. Uwarunkowania te sprawiają, iż browar nie odczuwa zagrożenia ze strony dostawców, (przynajmniej tych krajowych), gdyż nie mają oni możliwości wywierania zbyt dużego wpływu na browar. Sytuacja ta jednakże może się zmienić, gdyż browar został zobowiązany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta do pokrycia w co najmniej 25% swoich potrzeb chmielu na rynkach Polski w 1999 roku. W latach 2000-2005 wskaźnik ten ma wzrosnąć do 50%.

Na rynku opakowań szklanych, wśród hut szkła panuje duża konkurencja. Browar Żywiec stara się wybierać tych dostawców, którzy mają najlepszą ofertę, a więc produkt o odpowiednich parametrach, niskiej cenie i dobrej jakości. Oferta większości producentów spełnia wymagania stawiane przez browar, tak więc może on sobie pozwolić na dużą swobodę w wyborze oferty.

Podobna sytuacja panuje na rynku poligraficznym, z usług którego browar również korzysta. Panuje tam duża konkurencja więc wybierane są oferty najbardziej atrakcyjne. Żywiec korzysta głównie z usług większych zakładów.


2 Siła oddziaływania nabywców.

Żywiec Full jest marką znaną w całym kraju. Znajomość tej marki deklaruje 44% badanych osób, a 13% piwoszy deklaruje „wierność” tej marce. Dane te świadczą, iż marka ta jest obok EB Specjal Pils najbardziej znaną w kraju.

Browar swe produkty rozprowadza poprzez sieć własnych dystrybutorów. Następnie towar trafia do rąk konsumentów. Jeżeli produkt nie będzie spełniał ich oczekiwań – po prostu go nie kupią. Dlatego też firma pragnie sprostać wszystkim wymaganiom konsumentów. Dba o jakość swojego wyrobu, o to aby parametry poszczególnych marek piwa były ciągle zachowane. Dba również o to, aby ich produkt był odpowiednio podany konsumentowi. Dlatego też wyposażają swoje puby i lokale sprzedające ich markę w specjalne komplety do rozlewu piwa, szklanki oraz podstawki z logo browaru. Firma to robi dlatego, iż nie tylko ważny jest sam produkt ale także sposób jego opakowania, podania, ważne są również różnego rodzaju konkursy i promocje organizowane przez browar. Dzięki temu można pozyskać nowych klientów, a nie jest to rzeczą łatwą, ponieważ na rynku piwowarskim panuje obecnie duża konkurencja i toczona jest walka o klienta. Żywiec nie należy do marek tanich, jednakże nabywcy tej marki zdążyli się przekonać, iż w tym przypadku cena idzie w parze z jakością.

Podsumowując, nabywcy wywierają dość duży nacisk i od nich właśnie zależy w dużej mierze funkcjonowanie firmy.


3 Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze.

W sektorze piwowarskim mamy do czynienia z bardzo dużym nasileniem konkurencji. Do pewnego czasu piwo w Polsce było produktem lokalnym. O tym, że w kraju działa kilkadziesiąt browarów można się było dowiedzieć wyłącznie podróżując po różnych regionach. Tylko Żywiec i Okocim sprzedawały swoje wyroby w całym kraju. Polska podzielona była na tradycyjne, lokalne rynki zbytu. Wolna konkurencja nie istniała.

Jednakże na początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja ta uległa zmianie. Wywołana „wojna piwna” zakończyła się niekwestionowanym zwycięstwem klientów. Dziś w każdym sklepie mamy do wyboru kilkadziesiąt gatunków tego napoju.

Obecnie browary zmieniły sposób promocji marki. W walce o klienta rozwijają sieć swoich firmowych lokali, rozszerzają swój asortyment, budują własne sieci dystrybucji, powołują działy marketingu. Nasilająca się konkurencja spowodowała, iż browary zaczęły dopuszczać inwestorów strategicznych.

Browar Żywiec ma już ugruntowaną pozycję na rynku piwowarskim. Obok niego funkcjonuje również kilka porównywalnych pod względem wielkości browarów, takich jak Okocim, Lech, Browary Tyskie, Elbrewery. Browary te stanowią dla Żywca dość poważną konkurencję. Oprócz tego na rynku istnieją mniejsze, lokalne browary które nie stanowią jednak tak poważnej konkurencji dla tego browaru.

Oprócz konkurencji krajowej dużym zagrożeniem jest ekspansja browarów zagranicznych. Oferują one marki od lat znane na naszym rynku. Dotyczy to głównie wyrobów z Czech i Niemiec. Browary krajowe obawiają się obniżki lub zniesienia ceł na piwo sprowadzane z zagranicy. Spowodowałoby to znaczny napływ konkurencyjnego piwa zagranicznego na polski rynek, co zwiększyłoby i tak już dużą konkurencję.
Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest konsolidacja browarów krajowych. Przykładem takiej konsolidacji jest fuzja Żywca i Elbrewery. Dzięki tej fuzji powstanie największy browar w kraju, który będzie mógł bardzo skutecznie konkurować z rywalami krajowymi i zagranicznymi.

4 Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów.

Przemysł piwowarski jest dość specyficzną gałęzią produkcji. Jego specyfika przejawia się w tym, że dość rzadko pojawiają się nowe produkty. Piwo w kilku gatunkach produkują praktycznie wszystkie browary od kilku czy kilkunastu lat. Co jakiś czas pojawiają się oczywiście nowe gatunki piwa, jednakże nie ma to jakiegoś znaczącego wpływu na konsumpcję pozostałych gatunków.

Ostatnio na rynku zaistniały różnego rodzaju piwa bezalkoholowe. Stało się tak za sprawą zakazu reklamy piwa w mediach. Browary chcąc ominąć ten zakaz wprowadziły właśnie reklamę piwa bezalkoholowego. Jednakże udział tego rodzaju piwa w ogólnej produkcji browarów stanowi zaledwie 1-2%. Niektóre browary produkują go więcej, jednak nie wpływa to na zwiększenie ich klienteli.

Trudno mówić o substytutach które mogłyby zastąpić piwo. Oczywiście są obecne na rynku różnego rodzaju „wynalazki”, jednak nie wpływa to na spadek konsumpcji tego trunku.


IV. ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Oceniając pozycję rynkową browaru żywieckiego można stwierdzić, iż jest ona wysoka. Świadczyć o tym może 13,6 % udział Żywca w rynku w ubiegłym roku. Po połączeniu z Brewpole (do którego należy browar Elbrewery z 16,2 % udziałem w rynku, Warka z 5,9 % udziałem i Leżajsk z 3,1 % udziałem) udział w rynku nowego Żywca wzrośnie do prawie 40 %. Za ten sam okres browar wyprodukował 2,6 mln hl piwa. Przypuszcza się, że po konsolidacji roczna produkcja nowego browaru będzie wynosić ok. 7 mln hl piwa. daje mu to wiodącą pozycję pośród wszystkich browarów, a tym samym zwiększa szansę na sukces. Pozycja ta wydaje się być niezachwiana, gdyż żaden z istniejących browarów nie osiągnie tak wysokich wyników, a informacji o powstaniu (połączeniu się ) innych browarów nie ma.

Akcje browaru w Żywcu od 24.09.1991 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma kreując swój image kieruje się tym, aby nie przedstawiać siebie tylko jako producenta piwa, ale także jako sponsora wielu imprez sportowych oraz rozrywkowych. Reklamy browaru można zobaczyć też na zagranicznych boiskach na których występują polscy piłkarze. Żywiec jest również sponsorem wielu koncertów muzycznych.

Browar dysponuje także jedną z najnowocześniejszych w kraju linii do produkcji i rozlewania piwa. Całym procesem sterują komputery, czego efektem jest zachowanie ciągle tej samej jakości produktu. Te linie które nie spełniają wymagań im stawianych są w trakcie modernizacji.

Obecnie kapitał akcyjny spółki składa się z trzech milionów akcji o wartości nominalnej 2,5 zł. Wartość kapitału akcyjnego wynosi więc 7,5 mln zł. Kapitał ten zostanie podwyższony o maksimum 9 mln 550 tys. zł poprzez emisję

do 3 mln 820 tys. akcji. Dotychczasowi akcjonariusze będą wyłączeni z prawa poboru. Akcje te mają być objęte przez australijskich udziałowców spółki Brewpole, a więc właściciela Elbrewery, Warki i Leżajska. Jest to operacja związana z połączeniem Żywca z Brewpole. Po połączeniu, Heineken (główny udziałowiec Żywca) będzie miał 50 % plus jedną akcję Żywca, natomiast udziałowcy Brewpole – około 40 %. Żywiec stanie się więc w ten sposób jedną z największych spółek giełdowych. Kapitalizacją będzie ustępował jedynie Telekomunikacji Polskiej i Bankowi Pekao S.A. Zrówna się wartością rynkową z Bankiem Handlowym. Uwzględniając nową emisję akcji oraz kurs na obecnym poziomie ( 428 zł ), wartość rynkowa Żywca wyniesie prawie 2 mld 920 tys. zł.Żywiec w ubiegłym roku osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Stało się tak za sprawą tego, iż spółka odnotowała wzrost sprzedaży o prawie 43 % (ok. 497 mln zł.) przy utrzymaniu kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej na poziomie z ubiegłego roku. Spowodowało to wzrost marży operacyjnej o ponad 200 %. W ciągu ostatniego roku Żywiec zarobił na czysto prawie 94 mln zł., a więc o 149 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to, że rentowność sprzedaży netto wyniosła 18,1 proc. Bardzo wysoka jest także rentowność na poziomie operacyjnym i brutto – prawie 28 procent.

V. ANALIZA SWOT.
Analiza SWOT opiera się na wynikach szczegółowej analizy otoczenia oraz analizy własnego potencjału rozwojowego. Na podstawie analizy własnego potencjału rozwojowego możemy określić jakie są mocne i słabe strony browaru. Ocena taka jest możliwa jeśli mamy dokładne rozpoznanie naszej pozycji rynkowej i rozwojowej oraz pozycji konkurentów. Z kolei zagrożenia i szanse odnoszą się do otoczenia browaru. Na podstawie analizy SWOT możliwe jest wyznaczenie celów i zadań strategicznych.
● Silne strony.

Powszechnie znana marka w kraju. Browar Żywiec jako jeden z niewielu może się poszczycić tym, iż jego marka znana jest na terenie całego kraju już od kilkunastu lat. Obecnie klient ma do wyboru co prawda kilkadziesiąt gatunków piwa browarów z całego kraju, jednak jeszcze kilka lat temu były one znane tylko w pewnych regionach bądź też nie istniały wcale. Dzięki temu marka Żywiec ma opinię dobrej i znanej marki.

Znaczący udział w rynku. Znaczący udział w rynku wynika również z faktu istnienia na rynku od kilkunastu lat. Piwo żywieckie, obok Okocimia, było jeszcze do niedawna jedną z nielicznych marek znanych na terenie całego kraju. Poprzez to posiadało również duży udział w rynku piwnym. Od kiedy pojawiło się na terenie całego kraju kilkadziesiąt innych marek, udział Żywca automatycznie zmalał. Obecnie wynosi 13,6 %. Jednakże po fuzji z grupą Brewpole, nowy Żywiec będzie miał ok. 40 % udziału w rynku. W ten sposób nowy Żywiec zapewni sobie rolę lidera na krajowym rynku piwowarskim.

Nowoczesny park maszynowy. Browar żywiecki posiada nowoczesne linie produkcyjne i rozlewnicze w swoich browarach. Jeżeli ten fakt powiążemy z tradycyjnymi recepturami ważenia piwa stosowanymi od lat, otrzymujemy produkt o najwyższej klasie, cechujący się zawsze takimi samymi parametrami.

Renomowany inwestor strategiczny. W związku ze zmianami jakie zachodziły w przemyśle piwnym w Polsce, koniecznym stało się pozyskanie inwestora strategicznego. Został nim znany na całym świecie holenderski producent piwa HEINEKEN Int. Beheer B.V. Obecnie posiada on 75 % akcji Żywca. Dzięki fuzji Żywca z grupą Brewpole, Heineken będzie ważyć w Polsce 7 mln hektolitrów piwa rocznie. Tym samym nowy Żywiec stanie się największym co do wolumenu browarem Heinekena w skali świata. Obroty po fuzji Żywca będą wynosić ponad 1 mld zł.

Konsolidacja z Brewpole. Konsolidacja z grupą Brewpole sprawi, iż nowo powstała spółka będzie stanowiła poważne zagrożenie dla wszystkich browarów krajowych. Będzie mogła również skutecznie przeciwstawiać się konkurencji zagranicznej która w najbliższym czasie z pewnością pojawi się na Polskim rynku.
● Słabe strony.

Sezonowość sprzedaży. Piwo jest produktem w dużej mierze sezonowym. Jego konsumpcja jest wysoka w okresie letnim (maj-listopad). W tym czasie obserwuje się wzmożony popyt na ten produkt. Jednakże w miesiącach zimowych popyt na piwo maleje. W porównaniu do lat ubiegłych daje się zaobserwować, iż proporcja ta ulega zmianie i coraz więcej konsumentów sięga po ten produkt także w okresie zimowym.

Sezonowość sprzedaży wiąże się oczywiście z ograniczeniem produkcji, a co za tym idzie ze zmniejszoną sprzedażą i mniejszym zyskiem. Browar musi ponosić także koszty związane z utrzymaniem linii produkcyjnych, amortyzacją tych linii choć w tym czasie nie są w pełni wykorzystywane. Ograniczenie produkcji wiąże się także z częściową redukcją zatrudnienia, choć zakład robi wszystko aby było ono jak najniższe.Konieczność ponoszenia wysokich nakładów na marketing i reklamę. Jest to problem który podobnie jak i sezonowość sprzedaży dotyczy wszystkich browarów. Browar który chce być widoczny na rynku i chce promować swój produkt (takim jest Żywiec) musi ponosić olbrzymie nakłady na promocję swojego wyrobu. W trwającej wojnie o konsumenta browary prześcigają się w formach promocji swojej marki. Browar żywiecki chce dotrzeć do potencjalnego klienta nie tylko poprzez reklamę w mediach, prasie czy na bilboardach ale także poprzez sponsorowanie imprez sportowych, muzycznych i rozrywkowych – a to kosztuje.
● Szanse.

Wzrost konsumpcji piwa. W Polsce pomimo dość dużej ilości spożywanego alkoholu, konsumpcja piwa nie stoi na wysokim poziomie. Przykładowo Czesi spożywają 132 l. tego napoju rocznie, Niemcy 145 l.,a Polacy 37 l. Jednakże od pewnego czasu obserwuje się wzrost konsumpcji piwa w Polsce.

Zwiększenie produkcji. Wzrostowi konsumpcji piwa będzie towarzyszyć zwiększenie produkcji, co z kolei wpłynie na dochody przedsiębiorstwa. Wzrost produkcji będzie możliwy również dzięki modernizacji linii produkcyjnych, gdyż często zdarzało się, iż moce produkcyjne zakładu były ograniczone przez „wąskie gardła” czyli starą linię rozlewniczą.
● Zagrożenia.

Wzrost konkurencji krajowej. Konkurencja w branży jest jednym z największych zagrożeń dla zakładu. Wraz z nastaniem gospodarki rynkowej konkurencja coraz bardziej przybiera na sile. Krajowi producenci prześcigają się w sposobach zdobywania klienta. Stosowana jest zarówno wojna cenowa jak i próby pozyskania klienta poprzez różnego rodzaju promocje, konkursy. Wzrost konkurencji wiąże się z częściowym odpływem klienteli, w efekcie czego przedsiębiorstwo uzyskuje mniejsze dochody. Należy więc umieć zadbać o to aby konkurenci w jak najmniejszym stopniu mogli oddziaływać na nasz browar.

Obniżka (zniesienie) ceł na piwo importowane z państw CEFTA. Oprócz konkurencji krajowej dużym zagrożeniem jest konkurencja zagraniczna. Zapowiadana obniżka lub całkowite zniesienie ceł na piwo z państw CEFTA sprawi, iż produkty te staną się nie konkurencyjne nie tylko pod względem jakościowym ale także pod względem cenowym.

VI. KONSOLIDACJA BROWARÓW.
Ostatnio daje się zaobserwować dość duże zmiany zachodzące na rynku piwowarskim w Polsce. Są one reakcją na zapowiadaną obniżkę lub ewentualne zawieszenie ceł na piwo importowane z państw CEFTA. Proces ten dotyczy łączenia się kilku browarów w jeden większy. Browary te w ten sposób chcą również zabezpieczyć się przed konkurencją browarów krajowych.


Największą tego typu fuzją jest połączenie Żywca z grupą Brewpole, która jest właścicielem m.in. Elbrewery. W skład połączonego Żywca/Elbrewery wejdą browary w Cieszynie i Żywcu (Żywiec), oraz w Gdańsku, Braniewie, Elblągu, Warce, Leżajsku i Łańcucie (Elbrewery). Łącznie grupa ta będzie miała ok. 39 proc. udziału w rynku piwowarskim. Składa się na niego 13,6 %udziału Żywca; 16,2 % udziału Elbrewery; 5,9 % udziału Warki oraz 3,1 % udziału Leżajska.

PROCENTOWY UDZIAŁ NOWEGO ŻYWCA W KRAJOWYM RYNKU PIWOWARSKIM.


  1. UDZIAŁ ŻYWCA

  2. UDZIAŁ ELBREWERY

  3. UDZIAŁ WARKI

  4. UDZIAŁ LEŻAJSKA

  5. UDZIAŁ POZOSTAŁYCH BROWARÓW.

Główny akcjonariusz Elbrewery, czyli Brewpole, posiadający w nim 97,3 % udziałów, ma 92,3 % akcji Warki oraz 86 %akcji Leżajska. Z kolei Heineken, który ma być większościowym akcjonariuszem połączonej firmy, ma obecnie 75 % akcji Żywca.

Warunkiem wydania zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta na fuzję Żywca i grupy Brewpole był warunek spełnienia pięciu punktów. Pierwszy dotyczył otwarcia sieci dystrybucji nowego Żywca dla piw konkurencji. Drugi warunek dotyczył utrzymania wszystkich marek piwa warzonych przez obecne browary Żywca i Elbrewery. Dwa kolejne warunki dotyczą rozwoju polskiego chmielostwa. Heineken został zobowiązany do pokrycia w co najmniej 25 proc. swoich potrzeb chmielu na rynku Polski w 1999 roku. W latach 2000-2005 wskaźnik ten ma wzrosnąć do 50 procent. Heineken ma też zainwestować min. 2 mln USD w rozwój polskiego przemysłu chmielarskiego.

Fuzja Żywca z grupą Brewpole jest pierwszym przykładem konsolidacji na rynku piwowarskim w Polsce. Do tej pory istniały dwie duże grupy – Elbrewery, które wchłonęło wcześniej browar w Gdańsku oraz Lech BW/Browary Tyskie które należą do Euro Agro Centrum i South African Breweries (SAB).

Dzięki tej fuzji Heineken będzie ważyć w Polsce 7 mln hl piwa w 8 browarach. Tym samym nowy Żywiec stanie się największym browarem w kraju. Obroty po fuzji Żywca będą wynosić ponad 1 mld zł., a zatrudnienie 3500 osób.

Obecnie koncern czeka integracja obu browarów. Cały proces integracji potrwa trzy lata. W pierwszej kolejności powołany zostanie nowy zarząd. Zadaniem nr 1 nowego zarządu będzie utrzymanie tempa rozwoju polskiego rynku piwa. W najbliższym czasie Heineken chce sfinalizować stronę finansową fuzji i stać się głównym akcjonariuszem nowego Żywca.

Powstanie takiego giganta na polskim rynku w opinii fachowców może stanowić pewne zagrożenie dla mniejszych browarów. Zdaniem innych browarów fuzja odbywa się w warunkach ostrej konkurencji na rynku i spadającej dynamiki sprzedaży. Może to być zagrożeniem dla mniejszych firm. Niektóre z nich już ogłaszają bankructwo, np. browary w Lwówku Śląskim czy Kętrzynie. Konkurencja uważa także za fikcję warunki jakie postawił UOKiK Żywcowi i Elbrewery, gdyż nie wiadomo kto ma kontrolować ich przestrzeganie.

Konsorcjum Euro Agro Centrum/South African Breweries zamierza odpowiedzieć na fuzję Żywca i grupy Brewpole.
  1. PRZYKŁAD STRATEGII.

Obecnie Żywiec przygotowuje się do integracji z grupą Brewpole. Przyjmuje się, iż pełna integracja powinna nastąpić w przeciągu trzech lat. W pierwszej kolejności planuje się powołanie nowego zarządu. Przejmie on uprawnienia i obowiązki od zarządów browarów wchodzących w skład nowej spółki. W pierwszej kolejności łączone będą wydziały kierownicze.Zadaniem numer jeden nowego Żywca będzie utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju poszczególnych browarów. Nowa firma chce być wiodącym browarem na Polskim rynku piwa.. Biorąc pod uwagę fakt konsolidacji, z pewnością takim browarem będzie.

Jednakże konieczne będą również zmiany aby nowy Żywiec spełniał normy zyskowności Heinekena. Duży dylemat stanowi również połączenie dwóch różnych systemów dystrybucji. Żywiec, zgodnie z polityką koncernu, ma własnych dystrybutorów, a dystrybucją piw Brewpole zajmują się niezależne firmy. Dlatego też należy ujednolicić sieć dystrybucji i stworzyć sieć własnych dystrybutorów, którzy zajmowaliby się dystrybucją marek Żywca oraz marek Brewpole. Nie planuje się likwidacji poszczególnych marek i dlatego też w dalszym ciągu dostępne będą na rynku marki: Elbrewery, Leżajsk i Warka.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna