Ib klient indywidualnyPobieranie 3,77 Mb.
Strona6/24
Data06.11.2017
Rozmiar3,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Przelew do ZUS


Z menu wybierz opcję Rachunki. Wyświetli się Lista rachunków. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden rachunek to wybierz rachunek (tj. lewym przyciskiem myszy kliknij na wybrany rachunek), z którego chcesz wykonać przelew do ZUS.


 • Zostanie wyświetlona informacja o wybranym rachunku. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Przelewy jednorazowe Przelew do ZUS.

 • W oknie Przelew do ZUS – krok1/2 widoczny jest numer wybranego rachunku i domyślnie program podpowiada dane właściciela rachunku. Jednak istnieje możliwość zmiany nazwy nadawcy w polu Nadawca, jeśli przelew do ZUS jest na inną osobę, niebędąca właścicielem rachunku.

 • W polu Na rachunek każdą ze składek do ZUS (Ubezpieczenia Społeczne, Ubezpieczenia Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) możesz wykonać pojedynczo (oddzielnie). Wskaż rachunek, przez zaznaczenie kwadratu (checkbox-a) przy nazwie składki i wpisz deklarowaną kwotę (pole wymagane). Numery rachunków ZUS są na stałe umieszczone w systemie banku.

 • Możesz utworzyć od razu wszystkie 4 lub tylko wybrane składki do ZUS, jeśli zaznaczysz na tak parametr Dodaj do koszyka płatności (przykład okno poniżej). Takie przelewy trafią na listę operacji w Koszyku płatności (patrz zakładka Koszyk płatności). Przelewy w Koszyku płatności możesz, zaznaczać/odznaczać w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo usuwać lub akceptować za pomocą jednego hasła jednorazowego. Pozwoli to zaoszczędzić kody jednorazowe lub SMS-y z kodami.

 • W oknie Przelew do ZUS – krok1/2 bezbłędnie wypełnij wszystkie wymagane dane do przelewu:

  • Wpisz NIP płatnika (pole wymagane);

  • Wybierz, rozwijając listę przyciskiem , typ identyfikatora spośród dostępnych (PESEL, REGON, Dowód osobisty, paszport) i podaj numer identyfikatora płatnika (pole wymagalne);

  • Wybierz, rozwijając listę przyciskiem , odpowiedni typ wpłaty spośród dostępnych (S -składka za 1 miesiąc, M - składka dłuższa niż 1 miesiąc, U - układ ratalny, T - odroczenie terminu, A - opłata dodatkowa za błędy płatnika, B - opłata dodatkowa płacona przez instytucję, D - opłata dodatkowa wymieniona przez ZUS, E - egzekucja);  • Wybierz z listy okres (domyślnie program podpowiada poprzedni miesiąc i rok bieżący);

  • Wpisz numer deklaracji (domyślnie program podpowiada wartość 01);

  • Wpisz numer decyzji (pole opcjonalne);

  • Jeżeli chcesz żeby przelew został wykonany za kilka dni podaj właściwą przyszłą datę operacji (program proponuje aktualną datę), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę . Musisz jednak pamiętać, by w dniu realizacji na rachunku były dostępne środki niezbędne do wykonania przelewu. Jeśli nie będzie wolnych środków przelew zostanie odrzucony chyba, że w Banku ustalono inną opcję.
  • Wyczyśćusunięcie wprowadzonych danych;

  • Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych.

 • W przypadku jakichkolwiek błędów, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a następnie powrót do edycji danych przelewu.

 • Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew do ZUS – krok 2/2, w którym podajesz odpowiednie hasło z listy haseł jednorazowych i akceptujesz, klikając na przycisk Wykonaj lub możesz powrócić do edycji przelewu poprzez kliknięcie na przycisk Anuluj.

 • Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzenia przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących i zostanie zrealizowany w wyznaczonym dniu w polu Data operacji w oknie Przelew do ZUS – krok 1/2.

   • Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. System prosi o podanie hasła z listy haseł jednorazowych podaje jego numer i numer listy. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna