Ib klient indywidualnyPobieranie 3,77 Mb.
Strona4/24
Data06.11.2017
Rozmiar3,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Logowanie do systemu


Logowanie do systemu jest czynnością, dzięki której system bankowy jest w stanie rozpoznać danego użytkownika.
W celu zalogowania się musisz wejść na stronę banku i wybrać polecenie [Logowanie do systemu]. Zostaniesz przełączona/ny na stronę programu Internet Banking. Zanim zaczniesz wprowadzać jakiekolwiek dane upewnij się, że połączenie jest szyfrowane, czyli adres zaczyna się od https://, a nie od http://. Dodatkowo na dolnym pasku przeglądarki powinna znajdować się żółta kłódka oznaczająca pracę z połączeniem szyfrowanym. Jeżeli klikniesz na nią dwukrotnie, to wyświetli się okno z informacjami o stronie i zabezpieczeniach. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z tych warunków nie powinnaś/powinieneś logować się (podawać numeru użytkownika i hasła).
Logowanie polega na wpisaniu numeru identyfikatora w polu Numer Klienta, hasła dostępu w polu Hasło i zatwierdzeniu danych identyfikujących przyciskiem Zaloguj. W celu zwiększenia bezpieczeństwa logowania do Internet Bankingu możesz wpisać numer klienta i hasło przy pomocy wirtualnej klawiatury, którą uruchomisz po kliknięciu ikony . W ten sposób unikniesz przechwycenia przez złośliwe oprogramowanie typu „keylogger” znaków wprowadzanych za pomocą standardowej klawiatury. Aby uniemożliwić dedukcję czy dany identyfikator klienta istnieje w banku ograniczono liczbę prób wpisania Numeru Klienta. Po trzech nieudanych próbach Twój dostęp zostaje zablokowany.

W zależności od ustaleń Banku hasło do logowania w Internet Bankingu może być w wersji standardowej lub wersji maskowalnej. W standardowej wersji podajesz numer klienta i wszystkie znaki swojego hasła dostępu. W wersji maskowalnej w pierwszym oknie podajesz numer klienta, akceptujesz przyciskiem Dalej i przechodzisz do następnego okna, w którym podajesz tylko niektóre znaki swojego hasła dostępu losowo wygenerowane przez system. Zatwierdzasz przyciskiem Zaloguj. Po każdym poprawnym zalogowaniu możesz otrzymywać powiadamiający SMS. Możesz sam decydować o sposobie logowania i powiadomieniach SMS-em wybierając odpowiednie polecenia w swoich Prametrach serwisu (patrz Ustawienia  Parametry).

Przy pierwszym logowaniu będziesz proszony o zmianę hasła dostępu ustalonego przez Bank na hasło własne, znane tylko Tobie, utworzone wg reguły: co najmniej 8 znaków, co najmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra. Aby zmienić hasło wpisujesz we właściwe pola stare hasło, dwukrotnie nowe hasło i zatwierdzasz operację przyciskiem Wykona.
Po poprawnym zalogowaniu na ekranie pojawi się okno główne programu. Na pasku tytułu znajduje się nazwa użytkownika, z lewej strony – menu główne programu, a w części środkowej – lista Twoich rachunków dostępnych do obsługi przez Internet, ewentualnie lista nowych komunikatów przysłanych z Banku. Okrojone menu główne: Rachunki, Lokaty, Kredyty, Pomoc, Wyloguj jest również dostępne nad paskiem tytułu tego i każdego innego okna programu.
Dodatkowym elementem występującym jedynie w oknie głównym programu jest data i godzina ostatniego udanego i ostatniego nieudanego logowania się użytkownika do systemu.


Ważne

Trzykrotna pomyłka w haśle spowoduje zablokowanie usługi. Ponowna aktywacja możliwa jest tylko w Banku.

W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego (np.: telefonu komórkowego, smartfonu, tableta) podczas logowania się na stronę Internet Bankingu w prawym górnym rogu na zielonym pasku (na którym widnieją nazwa banku) widać odpowiednio „Wersja pełna/ Wersja mobilna ”, które dowolnie można sobie zmienić. Z obu wersji można korzystać w urządzeniu mobilnym, lecz Wersja mobilna jest wygodniejsza.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna