I wprowadzeniePobieranie 254,67 Kb.
Strona1/3
Data14.02.2018
Rozmiar254,67 Kb.
  1   2   3

I. WPROWADZENIE

  1. Procesy emocjonalno – motywacyjne a inne procesy psychiczne
  1. Różne sposoby klasyfikowania funkcji umysłowych człowieka, np.:

  • poznanie (myślenie), emocje (odczuwanie), motywacja (wola) (np.Hilgard, 1980),

  • wiedza i pragnienia (tu emocje i motywacja),

  • procesy instrumentalne (recepcja, percepcja, pamięć, wyobraźnia, uwaga, myślenie, mowa) i procesy ustosunkowania (emocje i motywacja).

Procesy ustosunkowania, gdyż dzięki nim człowiek ustosunkowuje się do świata. Zależą one od związku między organizmem a jego środowiskiem.

  1. Specyficzną funkcją procesów emocjonalnych jest „wykrywanie” tych własności przedmiotów i zdarzeń, które mają znaczenie dla podmiotu i mobilizacja organizmu do wykonania odpowiedniej reakcji wobec tych przedmiotów i zdarzeń (Reykowski, 1992). Tak więc procesy emocjonalne różnią się od procesów poznawczych pod trzema względami:

  • procesy poznawcze umożliwiają podmiotowi orientację w tym, jaki jest świat niezależnie od podmiotu, a procesy emocjonalne wrażliwe są na cechy rzeczywistości, które mają pozytywne lub negatywne znaczenie dla podmiotu jako organizmu i jako osoby;

  • uruchomienie procesów poznawczych prowadzi do ciągu operacji polegających na przetwarzaniu informacji, a uruchomienie procesów emocjonalnych do zmian ilości energii zmobilizowanej przez organizm;

  • rezultatem poznawczego przetwarzania informacji są obrazy, pojęcia, sądy, plany i inne konstrukcje umysłowe, a rezultatem emocji są tendencje kierunkowe do wykonania określonych czynności oraz towarzyszące im reakcje ekspresyjne.

  1. Uczucia i myślenie

Emocje zawsze towarzyszą myślom, lecz nie zawsze myśli towarzyszą emocjom (Zajonc, 1980/1985).
Różnice między sądami i reakcjami emocjonalnymi a procesami czysto poznawczymi:


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna