I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczychPobieranie 0,88 Mb.
Strona4/6
Data08.11.2017
Rozmiar0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6

Tabela nr 5

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r.


Lp.

Sposób działania


Liczba

%

1.

Podjęcie interwencji, w tym:

Dział I


Dział II

10 380

2285


8095

82,7

18,2


64,5

2.

Niepodjęcie interwencji, w tym:

Dział I


Dział II

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych


Przyczyny niepodjęcia interwencji (ogółem):

 • udzielenie wyjaśnień, o które zwracał się konsument lub gdy stwierdzono brak przesłanek formalno-prawnych do interwencji Rzecznika Ubezpieczonych,

 • przesłanie skargi do wiadomości Rzecznika Ubezpieczonych bez wyraźnej prośby o interwencję,

 • niekompletność dokumentacji,

 • wycofanie skargi,

 • brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych.

1395

333


1006

56

267796
238

46

4811,1

2,7


8,0

0,4


2,1

6,3
1,9

0,4

0,4


3.

Brak ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym, w tym:

Dział I


Dział II

776

127


649

6,2

1,0


5,2

4.

Ogółem

12 551

100Tabela nr 6

Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń

gospodarczych zakończonych w okresie III kwartałów 2013 r.


Lp.

Wynik interwencji


Liczba

%

1.

Uznanie zasadności skargi

Dział I


Dział II

2669

513


2156

33,8

6,5


27,3

2.

Uznanie w drodze wyjątku

Dział I


Dział II

72

36

360,9

0,45


0,45

3.

Wynik negatywny

Dział I


Dział II

5159

1201


3958

65,3

15,2


50,1

4.

Ogółem

7900*

100

* Sprawy, w których Rzecznik Ubezpieczonych zakończył czynności interwencyjne. 2533 sprawy pozostają nadal w toku, co stanowi 24,4% wszystkich spraw, w których Rzecznik podjął interwencję w okresie III kwartałów 2013 r. Sprawy w toku: Dział I – 548 (5,3%), Dział II – 1985 (19,1%).


Tabela nr 7

Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r. w związku z działalnością

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I - w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 30.06.2013 r.)*


Lp.

Zakłady ubezpieczeń

dział I

Liczba skarg

% ogólnej

liczby skarg

Udział zakładu ubezpieczeń w rynku działu I (%)

(stan na 30.06.2013 r.)*
AEGON TU na Życie S.A.

86

3,133

3,082TU Allianz Życie Polska S.A.

110

4,007

1,249PAPTUnŻiR Amplico Life S.A.

73

2,659

5,658AVIVA TU na Życie S.A.

65

2,368

5,555AXA ŻYCIE TU S.A.

93

3,388

3,425BENEFIA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

14

0,510

5,932BZ WBK – AVIVA TU na Życie S.A.

4

0,146

1,578TU na Życie Cardif Polska S.A.

32

1,166

0,922TU na Życie Compensa S.A. Vienna Insurance Group

57

2,077

1,577WTUŻiR Concordia Capital S.A.

16

0,583

0,169STU na Życie Ergo Hestia S.A.

73

2,659

1,587TU na Życie Europa S.A.

257

9,362

6,860Generali Życie TU S.A.

123

4,481

2,929HDI-Gerling Życie TU S.A.

39

1,421

2,484ING TU na Życie S.A.

59

2,149

5,942TU INTER – ŻYCIE Polska S.A.

2

0,073

0,022

Lp.

Zakłady ubezpieczeń

dział I

Liczba skarg

% ogólnej

liczby skarg

Udział zakładu ubezpieczeń w rynku działu I w %

(stan na 30.06.2013 r.)*
MACIF Życie TUW

-

-

0,036Nordea Polska TU na Życie S.A.

57

2,077

4,669Open Life TU Życie S.A.

351

12,787

6,430TU na Życie Polisa – Życie S.A.

43

1,566

0,709PRAMERICA Życie TUiR S.A.

1

0,036

0,566PZU Życie S.A.

 • Ub. zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)

 • Ub. na życie zawarte po 1989 r.

957

17

94034,863

0,619


34,244

29,905TUW Rejent Life

-

-

0,040Signal Iduna Życie Polska TU S.A.

9

0,328

0,116Skandia Życie TU S.A.

39

1,421

1,162TU SKOK Życie S.A.

17

0,619

0,377UNIQA TU na Życie S.A.

24

0,874

1,342Universum – Życie TU S.A. (w likwidacji)

2

0,073

-TUnŻ WARTA S.A.

54

1,967

5,679CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

3

0,109

-Prevoir-Vie Groupe Prevoir SA Oddział w Polsce

1

0,036

-Zagraniczne zakłady ubezpieczeń

56

2,040

-

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2013, www.knf.gov.pl.

T
abela nr 8


Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r. w związku z działalnością

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II – w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 30.06.2013 r.)*


Lp.

Zakłady ubezpieczeń

dział II

Liczba skarg

% ogólnej

liczby skarg

Udział zakładu ubezpieczeń w rynku działu II w %

(stan na 30.06.2013 r.)*


1.

TUiR Allianz Polska S.A.

434

4,451

6,602

2.

AVIVA TU Ogólnych S.A.

153

1,569

1,478

3.

AXA TUiR S.A.

29

0,297

0,861

4.

BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group

91

0,933

0,904

5.

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

111

1,138

0,690

6.

BZ WBK – AVIVA TU Ogólnych S.A.

27

0,277

0,552

7.

TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group

409

4,195

3,895

8.

D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.

2

0,021

0,067

9.

STU Ergo Hestia S.A.

667

6,841

11,210

10.

TU Euler Hermes S.A.

2

0,021

1,103

11.

TU Europa S.A.

46

0,472

2,302

12.

Generali TU S.A.

552

5,662

3,729

13.

Gothaer TU S.A.

288

2,954

1,708

14.

TU INTER Polska S.A.

27

0,277

0,472

Lp.

Zakłady ubezpieczeń

dział II

Liczba skarg

% ogólnej

liczby skarg

Udział zakładu ubezpieczeń w rynku działu II w %

(stan na 30.06.2013 r.)*


15.

TU INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group

811

8,318

4,224

16.

KUKE S.A.

1

0,010

0,129

17.

Link 4 TU S.A.

261

2,677

1,292

18.

MTU Moje TU S.A.

473

4,851

2,450

19.

TUiR Partner S.A.

-

-

0,008

20.

PTR S.A.

-

-

1,247

21.

PZU S.A.

2193

22,492

31,232

22.

Signal Iduna Polska TU S.A.

17

0,174

0,225

23.

UNIQA TU S.A.

517

5,303

4,357

24.

TUiR WARTA S.A.

1094

11,221

13,601

25.

TU ZDROWIE S.A. ( poprzednia nazwa Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU S.A.)

2

0,021

0,125

26.

Concordia Polska TUW

48

0,492

1,111

27.

TUW Cuprum

5

0,051

0,389

28.

Pocztowe TUW

28

0,287

0,214

29.

TUW SKOK

33

0,338

1,128

30.

TUW TUW

251

2,574

1,768

31.

TUW TUZ

155

1,590

0,927

32.

TUiR Polisa S.A. (w upadłości)

1

0,010

-

33.

Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce:


 • Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct)

 • Liberty Seguros S.A. Oddział w Polsce (Liberty Direct)

 • Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce (PROAMA)

(poprzednia nazwa Groupama S.A. Oddział w Polsce)

 • AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce

(poprzednia nazwa Chartis Europe Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce)

 • Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

 • Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

 • AGA International S.A. Oddział w Polsce

 • ACE European Group Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 • AEGON Ubezpieczenia Majątkowe, Oddział Zakładu Hungary Composite Insurance Ltd. Oddział w Polsce

 • Medicover Insurance AB Oddział w Polsce

779
419

193


118
21
9

8

62

2
1


7,990
4,297

1,979


1,210
0,216
0,092

0,082


0,062

0,021


0,021
0,010

-

34.

Zagraniczne zakłady ubezpieczeń

50

0,513

-

35.

Reprezentanci do spraw roszczeń na terenie Polski nie będący ZU

63

0,646

-

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2013, www.knf.gov.pl.
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna