I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczychPobieranie 0,88 Mb.
Strona3/6
Data08.11.2017
Rozmiar0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6
Ogółem
12 551

100
Tabela nr 4

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r.


Lp.

Przyczyna skargi


Liczba

%

1.

Zaniżona wartość wykupu polisy

Dział I


126

1,0

2.

Nieprawidłowe zarządzanie polisą

Dział I


22

0,2

3.

Odmowa wykupu wartości polisy

Dział I


11

0,1

4.

Zmiana o.w.u. w trakcie trwania umowy

Dział I


7

0,05

5.

Opieszałość w wykupie polisy

Dział I


2

0,0

6.

Oddalenie roszczenia

Dział I


Dział II

4808

1252


3556

38,3

10,0


28,3

7.

Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia

Dział I


Dział II

3895

345


3550

31,0

2,7


28,3

8.

Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym

Dział I


Dział II

1099

49

10508,8

0,4


8,4

9.

Składki:

Dział I

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty, odmowa przejęcia opłacania składekDział II

- podwójne ubezpieczenie (dot. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. ubezpieczeń komunikacyjnych)

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. pozostałych ubezpieczeń)1763

811
952

353


535

64


14,0

6,4
7,6

2,8


4,3

0,5


10.

Odmowa kontynuacji ubezpieczenia

Dział I


Dział II

29

22

70,25

0,2


0,05

11.

Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych

Dział I


Dział II

122

32

901,0

0,3


0,7

12.

Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń

Dział I


Dział II

204

40

1641,6

0,3


1,3

13.

Odmowa wglądu w akta

Dział I


Dział II

148

11

1371,2

0,1


1,1

14.

Zmiana sumy ubezpieczenia

Dział I


Dział II

6

5

10,05

0,05


0,0

15.

Inne przyczyny skargi

Dział I


Dział II

17

1

160,15

0,0


0,15

16.

Brak wyraźnej przyczyny skargi

Dział I


Dział II

92

9

830,7

0,1


0,6

17.

Odmowa anulowania, zmniejszenia lub rozłożenia na raty kar i należności regresowych

Dział II


144

1,1

18.

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych


56

0,4

19.

Ogółem

12 551

100

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna