I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczychPobieranie 0,88 Mb.
Strona2/6
Data08.11.2017
Rozmiar0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6

Tabela nr 2

Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r.


Lp.

Źródło wpływu skarg


Liczba

%

1.

Bezpośrednio od skarżących

Dział I


Dział II

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych9193

2451


6688

54


73,2

19,5


53,3

0,4


2.

2a.
2b.Za pośrednictwem:

Dział I


Dział II

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych


pełnomocników (ogółem),
innych podmiotów (ogółem):


3358

294


3062

2
3191


167
24
2

131


10

26,8

2,4


24,4

0,0
25,5


1,3
0,2
0,0

1,0


0,1

3.

Ogółem


12 551

100

Tabela nr 3

Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2013 r.


Tematyka skarg


Liczba

%

DZIAŁ IUbezpieczenia na życie


2745

21,9

Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)

Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.:
 • Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW)

 • Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 • Ubezpieczenia na życie

 • Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci

 • Brak danych

17

2728
1120

926

656


11

15


0,15

21,75
8,95

7,4

5,2


0,1

0,1


Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

9750

77,7

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC

 • AC

 • NNW kierowcy i pasażerów

 • Assistance

 • Zielona Karta

 • Ubezpieczenia szyb samochodowych

 • Ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu

 • Regres (dot. szkód komunikacyjnych)

 • UFG (dot. likwidacji szkód)

 • UFG (kary i regres)

6376

5082


1060

61

1710

8

268

28

4050,8

40,5


8,45

0,5


0,15

0,1


0,05

0,0


0,55

0,2


0,3

Ubezpieczenia OC (pozostałe):

1334

1138


140

37

181

10,6

9,05


1,1

0,3


0,15

0,0


Ubezpieczenia mienia:

701

579


117

4

15,6

4,6


1,0

0,0


0,0

Ubezpieczenia NNW:

 • Ubezpieczenia NNW

 • Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

294

215


79

2,3

1,7


0,6

Ubezpieczenia rolne:

 • Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

 • OC rolników

 • Ubezpieczenia upraw

 • Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych

 • Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach rolnych

 • UFG (dot. likwidacji szkód)

225

113
87

11

8

51

1,8

0,9
0,7

0,1

0,05


0,05

0,0


Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych:

 • Ubezpieczenia kredytu

 • Ubezpieczenia kart płatniczych i kont osobistych

110

107


3

0,9

0,9


0,0

Ubezpieczenia turystyczne:

 • Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą

 • Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży

 • Ubezpieczenia bagażu

 • Ubezpieczenia opóźnienia/odwołania lotu za granicę

 • Assistance

98

64

1610

5

30,8

0,5


0,15

0,1


0,05

0,0


Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowozakupionego sprzętu

81

0,6

Regresy (dot. pozostałych szkód)

39

0,3

Ubezpieczenia ryzyk finansowych

24

0,2

Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego

20

0,2

Gwarancje ubezpieczeniowe

10

0,1

Ubezpieczenia operacji

10

0,1

Ubezpieczenia ochrony prawnej

7

0,05

Ubezpieczenia zdrowotne

6

0,05

Ubezpieczenia maszyn budowlanych

4

0,0

Assistance (dot. pozostałych ubezpieczeń)

3

0,0

Ubezpieczenia ryzyk budowlanych

2

0,0

UFG dot. upadłości

2

0,0

Upadłość zakładów ubezpieczeń

1

0,0

Casco statków powietrznych i morskich

1

0,0

Ubezpieczenia lotnicze

1

0,0

Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych

1

0,0

Brak danych

400

3,2

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

56

0,4


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna