I podręcznika „Jak to działa?Pobieranie 97,49 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar97,49 Kb.

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania „Jak to działa?”

i podręcznika „Jak to działa?” dla klasy IV, dostosowanego do wieloletniości

zawiera 30 jednostek lekcyjnych


Temat

Środki dydaktyczne

Zagadnienia, materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Liczba godzin

ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

podręcznik,
s. 6–9

• regulamin pracowni technicznej

• znaki bezpieczeństwa


• przyczyny wypadków
w szkole

• regulamin pracowni technicznej

• znaki bezpieczeństwa: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej


4.1

• wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom
w szkole

• wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

• przestrzega regulaminu pracowni technicznej

• określa przebieg drogi ewakuacyjnej


w szkole

• rozróżnia znaki bezpieczeństwa• uzasadnia, dlaczego należy stosować się do regulaminu podczas przebywania w pracowni technicznej

• planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole

• określa rozmieszczenie poszczególnych grup znaków bezpieczeństwa


1

2. Na drodze

• podręcznik,
s. 10–13

• znaki drogowe• terminy: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas ruchu, autostrada, droga ekspresowa
i ogólnodostępna, droga twarda
i gruntowa

• części drogi

• znaki drogowe ważne dla pieszych


4.2

• posługuje się terminami: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas ruchu, autostrada, droga ekspresowa i ogólnodostępna, droga twarda i gruntowa

• nazywa części drogi

• wymienia rodzaje znaków drogowych
i opisuje ich kolor oraz kształt

• stosuje się do informacji przekazywanych przez znaki drogowe• opisuje różne rodzaje dróg

• wymienia zasady obowiązujące


na poszczególnych rodzajach dróg

• wyjaśnia i uzasadnia, które znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych1

3. To takie proste! – Pan Stop

• podręcznik,
s. 14–15

• drewniana łyżka albo łopatka, arkusz białego papieru, karton lub papier w jaskrawych kolorach, krepina, 2 drewniane patyki


do lodów,
8 drewnianych klamerek
do bielizny, patyk do szaszłyków, kawałki tkaniny, nożyczki, klej, flamastry

planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

• właściwie organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)

• posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem

• wykonuje pracę według przyjętych założeń

• dba o porządek i bezpieczeństwo
w miejscu pracy

• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)• wykonuje pracę w sposób twórczy

• formułuje ocenę gotowej pracy2

4. Piechotą
po mieście

• podręcznik,
s. 16–17

• znaki drogowe, sygnalizacja świetlna• terminy: przejście dla pieszych, sygnalizator

• zasady przechodzenia przez jezdnię


na przejściach
dla pieszych

1.1

4.2


• posługuje się terminami: przejście dla pieszych, sygnalizator

• opisuje sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych


z sygnalizacją świetlną i bez niej

• przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych

• wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych


• formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

• ocenia bezpieczeństwo pieszego


w różnych sytuacjach

1

5. Pieszy poza miastem

• podręcznik,
s. 18–19

• odblaski

• blok, folia aluminiowa (kolorowe opakowania po cukierkach), klej, nożyczki, agrafka


• terminy: obszar zabudowany
i niezabudowany

• zasady poruszania się po drodze bez chodnika

• znaczenie elementów odblaskowych


4.2

• posługuje się terminami: obszar zabudowany i niezabudowany

• określa sposób poruszania się


po drogach w obszarze niezabudowanym

• uzasadnia konieczność noszenia odblasków

• wskazuje, na jakich częściach ubrania pieszego należy umieścić odblaski, aby był on widoczny po zmroku na drodze

• projektuje element odblaskowy przypinany do plecakawskazuje różnice między drogą
w obszarze zabudowanym
i niezabudowanym

• ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą się zetknąć piesi


w obszarze niezabudowanym

• analizuje, jak noszenie odblasków wpływa na widoczność pieszych na drodze

• wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy


2

6. W podróży

• podręcznik,
s. 20–22

• piktogramy spotykane na dworcach


i lotniskach

• rozkład jazdy• terminy: środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy

• zasady korzystania
ze środków komunikacji publicznej


• piktogramy
na dworcach
i lotniskach


informacje zawarte
w rozkładzie jazdy


4.2

• posługuje się terminami: środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy

• podaje przykłady właściwego zachowania w środkach komunikacji miejskiej

• wyjaśnia znaczenie piktogramów

• czyta ze zrozumieniem rozkład jazdy

• wybiera na podstawie rozkładu jazdy najdogodniejsze połączenie między miejscowościami

• planuje cel wycieczki i dobiera odpowiedni środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy

• projektuje własny piktogram
na podstawie gotowych wzorów


• formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej

• wyjaśnia, dlaczego piktogramy są uniwersalne

• odnajduje w rozkładzie jazdy dogodne połączenie z przesiadką

• wyznacza trasę wycieczki


i prowadzi ją przez dwie lub więcej miejscowości

• wybiera dogodne połączenie środkami komunikacji publicznej

• projektuje piktogram, wykazując się pomysłowością


1

7. Piesza wycieczka

• podręcznik,
s. 23–25

• mapy turystyczne• znaki obowiązujące
na kąpieliskach

• przewodnik wykonany przez ucznia• zasady planowania wycieczki

• znaki obowiązujące na terenie kąpieliska

• wskazówki dotyczące pakowania plecaka


4.2


• wyznacza trasę pieszej wycieczki

• wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy z uwzględnieniem atrakcji turystycznych

• pakuje plecak samodzielnie
i w racjonalny sposób

• odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na terenie kąpieliska• planuje trasę wycieczki, uwzględniając atrakcje turystyczne

• podaje w przewodniku informacje


o każdym z miejsc wartych odwiedzenia w najbliższej okolicy

• objaśnia oznaczenia szlaków

• określa, jakie zagrożenia niesie
ze sobą korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk


1

8. To takie proste! – Pamiątkowy album

• podręcznik,
s. 26–27

• arkusz brystolu, kolorowy papier, gazeta, zdjęcia, bilety, pocztówki, drobne przedmioty z podróży (muszle, kamienie), ołówek, linijka, nożyczki, dziurkacz, klej, taśma dwustronnie klejąca, ozdobny sznurek lub kolorowa tasiemka• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

• właściwie organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)

• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru

• wykonuje pracę zgodnie z założeniami

• dba o porządek i bezpieczeństwo
w miejscu pracy

• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)
• posługuje się narzędziami
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

• wykonuje pracę w sposób twórczy

• formułuje ocenę gotowej pracy


2

9. Wypadki na drogach

• podręcznik,
s. 28–32

• materiały opatrunkowe• przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych

• zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe


z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe
z sygnalizacją świetlną i bez niej
• numery telefonów alarmowych

• sposoby powiadomienia służb ratowniczych o wypadku

• zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków


4.2

• podaje najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych

• ustala, jak należy zachować się


w określonych sytuacjach na drodze,
aby nie doszło do wypadku

• określa, jak bezpiecznie przejść przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór


oraz przez torowisko tramwajowe
z sygnalizacją świetlną i bez niej

• wymienia numery telefonów alarmowych

• przedstawia, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku

• zakłada opatrunek na skaleczenie• formułuje reguły bezpiecznego zachowania się pieszych na drodze i w jej pobliżu

• omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami


i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej

• wskazuje, jak należy zachować się na miejscu wypadku

• usztywnia złamaną kończynę


2

ROZDZIAŁ II. ROWERZYSTA NA DRODZE

10. Rowerem
w świat

• podręcznik,
s. 34–36

• rodzaje rowerów
• warunki
i czynności niezbędne
do zdobycia karty rowerowej

• elementy techniki jazdy rowerem1.1

4.2


• określa, jakie znaczenie dla środowiska ma poruszanie się rowerem

• rozróżnia typy rowerów

• wymienia warunki niezbędne
do zdobycia karty rowerowej

• opisuje właściwy sposób poruszania się rowerem• prezentuje argumenty zwolenników jazdy rowerem

• omawia właściwości poszczególnych typów roweru1

11. Rowerowy elementarz

• podręcznik,
s. 37–39

• budowa roweru
• elementy układów rowerowych

• obowiązkowe


i dodatkowe wyposażenie roweru

zastosowanie przerzutek1.1

4.1


4.2

• wymienia układy w rowerze

• nazywa części wchodzące w skład poszczególnych układów

• omawia zastosowanie przerzutek

• wylicza elementy obowiązkowego wyposażenia roweru

• określa, co należy do dodatkowego wyposażenia pojazdu


• wyjaśnia zasady działania
i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze

• przedstawia sposób działania przerzutek2

12. Aby rower służył dłużej...

• podręcznik,
s. 40–42

• przygotowanie roweru
do jazdy

• zasady konserwacji roweru

• naprawa drobnych usterek
w rowerze


1.1

4.1


• opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy

• sprawdza, czy dętka jest poprawnie napompowana i szczelna

• wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę

• przeprowadza konserwację roweru• omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru

• odnajduje w różnych źródłach informacje na temat naprawy najczęstszych usterek w rowerze

• określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru


1

13. Bezpieczna droga ze znakami

• podręcznik,
s. 43–48

• znaki drogowe• terminy: znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne)
i poziome

• znaczenie wybranych znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu


i informacyjnych oraz znaków poziomych

4.2

• prawidłowo posługuje się terminami: znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne) i poziome

• rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych i podaje ich cechy charakterystyczne

• tłumaczy znaczenie wybranych znaków drogowych

• wskazuje odpowiedniki znaków poziomych wśród znaków pionowych• podaje przykłady znaków drogowych z każdej grupy

• wyjaśnia, o czym informują określone znaki i stosuje się


do nich

• tłumaczy znaczenie poziomych znaków drogowych2

14. Którędy bezpieczniej?

• podręcznik,
s. 49–51

• zasady poruszania się rowerzysty
po drodze rowerowej, chodniku i jezdni

4.2

• określa, jak jest oznaczona droga dla rowerów i kto ma prawo się po niej poruszać

• wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni

• opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu
w określonych sytuacjach na drodze


• wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów i przejazdach dla rowerów
• omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni


• wymienia zasady obowiązujące rowerzystów, gdy przemieszczają się oni w kolumnie rowerowej

1

15. Takie to proste! – Drogowe koło fortuny

• podręcznik,
s. 52–53

• kwadrat z kartonu i arkusz brystolu o wymiarach 25 × 25 cm, nożyczki, cyrkiel, ołówek, szpilka, kredki i flamastry, gumka do ścierania lub korek

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

• właściwie organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)

• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru

• wykonuje pracę zgodnie z założeniami

• dba o porządek i bezpieczeństwo
w miejscu pracy

• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)
• posługuje się narzędziami
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

• wykonuje pracę w sposób twórczy

• formułuje ocenę gotowej pracy


1

16. Manewry na drodze

• podręcznik,
s. 54–57

• terminy: włączanie się
do ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie

• przepisy dotyczące włączania się do ruchu

• reguły obowiązujące
w trakcie zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

• kolejność czynności podczas wymijania, omijania, wyprzedzania


i zawracania

• zasady bezpieczeństwa


w trakcie wykonywania określonych manewrów
na drodze

4.2

• prawidłowo posługuje się terminami: włączanie się do ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie

• wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu

• omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na jezdni jedno-
i dwukierunkowej

• wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania• wyjaśnia konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów na drodze

• określa, kiedy uczestnik ruchu jest włączającym się do ruchu

• omawia właściwy sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania
i zawracania

• wymienia miejsca i sytuacje,


w których obowiązuje zakaz wyprzedzania i zawracania

2

17. Rowerem przez skrzyżowanie

• podręcznik,
s. 58–63

• terminy: pojazd uprzywilejowany, skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie
z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie
o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie
o ruchu okrężnym

• rodzaje skrzyżowań

• organizacja ruchu na różnych skrzyżowaniach

• sygnały świetlne dawane przez osoby kierujące ruchem

• hierarchia znaków
i sygnałów drogowych


4.2

• posługuje się terminami: pojazd uprzywilejowany, skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą
z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie
o ruchu okrężnym

• określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu

• odczytuje gesty osoby kierującej ruchem

• podaje zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach

• przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu


• wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem

• określa, które pojazdy nazywa się uprzywilejowanymi

• przedstawia hierarchię poleceń
i sygnałów spotykanych na skrzyżowaniach

• wymienia, kto może kierować ruchem

• stosuje w praktyce zasady obowiązujące na różnych skrzyżowaniach


2

18. To takie proste! – Makieta skrzyżowania

• podręcznik,
s. 64–65

arkusz białego brystolu, kartka białego papieru formatu A4,


5 patyków
do szaszłyków, plastelina, taśma klejąca, klej,
4 pudełka
od zapałek,
po 4 pinezki
(w kolorze zielonym, żółtym, czerwonym), kredki, nożyczki, linijka, ołówek, gumka
do ścierania

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

• właściwie organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)

• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru

• wykonuje pracę zgodnie z założeniami

• dba o porządek i bezpieczeństwo
w miejscu pracy

• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)
• posługuje się narzędziami
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

• wykonuje pracę w sposób twórczy

• formułuje ocenę gotowej pracy


2

19. Bezpieczeństwo rowerzysty

• podręcznik,
s. 66–67

• przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów

• bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem4.2

• wymienia zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze

• wyjaśnia, na czym polega zasada ograniczonego zaufania

• przedstawia czynności niedozwolone dla rowerzystów

• wymienia najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów

• podaje nazwy elementów wyposażenia rowerzysty, zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze


• opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych

• wypowiada się na temat zasady ograniczonego zaufania

• uzasadnia konieczność używania elementów zwiększających bezpieczeństwo rowerzysty
na drodze


1

20. To umiem! – Podsumowanie

• podręcznik,
s. 68

• terminy: znaki (ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne), piktogram, pobocze, autostrada

• rodzaje znaków drogowych

• budowa roweru

• obowiązkowe elementy wyposażenia roweru

• kolejność przejazdu przez skrzyżowanie


1.1

4.2


• wyróżnia rodzaje znaków drogowych

• odczytuje informacje przekazywane przez znaki drogowe

• definiuje terminy: piktogram, pobocze, autostrada

• opisuje trasę wycieczki

wymienia elementy obowiązkowego wyposażenia roweru

• określa pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie• podaje cechy znaków danego rodzaju

• wskazuje znaki odnoszące się bezpośrednio do pieszych

• opisuje części drogi

• wyróżnia rodzaje dróg

• planuje trasę wycieczki

• określa, jaki wypływ na bezpieczeństwo mają obowiązkowe elementy wyposażenia roweru

• omawia środki ostrożności, które należy zachować podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie


2

W planie zastosowano następujące uproszczenie:• podręcznik – „Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej”.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna