I interpelacjePobieranie 0,68 Mb.
Strona1/3
Data06.11.2017
Rozmiar0,68 Mb.
  1   2   3

- -


Druk nr 1141SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Informacja Marszałka Sejmu

o wpływie interpelacji i  zapytań poselskich

oraz odpowiedzi na interpelacje i  zapytania
I INTERPELACJE
Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

 1. posła Zbyszka Zaborowskiego w  sprawie wad prawnych umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a  Gabinetem Ministrów Ukrainy o  wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o  wykształceniu i  równoważności stopni ‑  do prezesa Rady Ministrów ‑  ponowna (11486),

 2. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie instytucji oświadczeń o  przeznaczeniu nabytych olejów opałowych ‑  do ministra finansów (14490),

 3. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie pobierania opłat za przejazd odcinkiem drogi ekspresowej S10, stanowiącej fragment obwodnicy Torunia ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14491),

 4. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Algierskiej Republice Ludowo‑Demokratycznej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14492),

 5. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Arabskiej Republice Egiptu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14493),

 6. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Bośni i  Hercegowinie ‑  do ministra spraw zagranicznych (14494),

 7. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Chińskiej Republice Ludowej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14495),

 8. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Czarnogórze ‑  do ministra spraw zagranicznych (14496),

 9. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Federacyjnej Republice Brazylii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14497),

 10. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14498),

 11. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Gruzji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14499),

 12. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Iraku ‑  do ministra spraw zagranicznych (14500),

 13. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Irlandii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14501),

 14. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Islamskiej Republice Iranu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14502),

 15. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Japonii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14503),

 16. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Jordańskim Królestwie Haszymidzkim ‑  do ministra spraw zagranicznych (14504),

 17. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Kanadzie ‑  do ministra spraw zagranicznych (14505),

 18. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Koreańskiej Republice Ludowo‑Demokratycznej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14506),

 19. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Arabii Saudyjskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14507),

 20. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Syryjskiej Republice Arabskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14508),

 21. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP na Ukrainie ‑  do ministra spraw zagranicznych (14509),

 22. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP na Węgrzech ‑  do ministra spraw zagranicznych (14510),

 23. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Tunezyjskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14511),

 24. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Słowenii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14512),

 25. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Słowackiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14513),

 26. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Singapuru ‑  do ministra spraw zagranicznych (14514),

 27. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Serbii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14515),

 28. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Portugalskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14516),

 29. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Wielkim Księstwie Luksemburga ‑  do ministra spraw zagranicznych (14517),

 30. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich ‑  do ministra spraw zagranicznych (14518),

 31. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i  Irlandii Północnej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14519),

 32. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Libańskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14520),

 33. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Litewskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14521),

 34. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Łotewskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14522),

 35. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Macedonii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14523),

 36. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Mołdawii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14524),

 37. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Peru ‑  do ministra spraw zagranicznych (14525),

 38. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Południowej Afryki ‑  do ministra spraw zagranicznych (14526),

 39. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Islamskiej Republice Pakistanu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14527),

 40. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Turcji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14528),

 41. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Turcji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14529),

 42. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Uzbekistanu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14530),

 43. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Włoskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14531),

 44. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Rumunii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14532),

 45. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Socjalistycznej Republice Wietnamu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14533),

 46. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Stanach Zjednoczonych Ameryki ‑  do ministra spraw zagranicznych (14534),

 47. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14535),

 48. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Konfederacji Szwajcarskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14536),

 49. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Islamskiej Republice Afganistanu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14537),

 50. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Federacji Rosyjskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14538),

 51. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Boliwariańskiej Republice Wenezueli ‑  do ministra spraw zagranicznych (14539),

 52. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Marokańskim ‑  do ministra spraw zagranicznych (14540),

 53. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Kuby ‑  do ministra spraw zagranicznych (14541),

 54. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Szwecji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14542),

 55. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Tajlandii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14543),

 56. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Libii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14544),

 57. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Malezji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14545),

 58. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Meksykańskich Stanach Zjednoczonych ‑  do ministra spraw zagranicznych (14546),

 59. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Nigerii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14547),

 60. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Nowej Zelandii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14548),

 61. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Państwie Kuwejt ‑  do ministra spraw zagranicznych (14549),

 62. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Federalnej Niemiec ‑  do ministra spraw zagranicznych (14550),

 63. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Norwegii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14551),

 64. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Belgii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14552),

 65. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Danii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14553),

 66. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Hiszpanii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14554),

 67. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Królestwie Niderlandów ‑  do ministra spraw zagranicznych (14555),

 68. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Państwie Izrael ‑  do ministra spraw zagranicznych (14556),

 69. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Państwie Kataru ‑  do ministra spraw zagranicznych (14557),

 70. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Związku Australijskim ‑  do ministra spraw zagranicznych (14558),

 71. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Indonezji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14559),

 72. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Kenii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14560),

 73. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Kolumbii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14561),

 74. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Korei ‑  do ministra spraw zagranicznych (14562),

 75. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Austrii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14563),

 76. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Azerbejdżanu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14564),

 77. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Białoruś ‑  do ministra spraw zagranicznych (14565),

 78. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Bułgarii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14566),

 79. posła Mariusza Antoniego Kamińskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Chile ‑  do ministra spraw zagranicznych (14567),

 80. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Chorwacji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14568),

 81. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Cypryjskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14569),

 82. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Czeskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14570),

 83. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Estońskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14571),

 84. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Finlandii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14572),

 85. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Francuskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14573),

 86. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Greckiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14574),

 87. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Indii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14575),

 88. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Kazachstanu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14576),

 89. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Albanii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14577),

 90. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Angolii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14578),

 91. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Argentyńskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14579),

 92. posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków przez ambasadora RP w  Republice Armenii ‑  do ministra spraw zagranicznych (14580),

 93. posła Stanisława Kalemby w  sprawie inwestycji drogowych na terenie Wielkopolski w  przebiegu drogi krajowej S11 ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14581),

 94. posła Arkadiusza Litwińskiego w  sprawie patologii w  funkcjonowaniu jednostek antyterrorystycznych ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14582),

 95. posła Arkadiusza Litwińskiego w  sprawie nowelizacji przepisów w  związku z  funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14583),

 96. posła Arkadiusza Litwińskiego w  sprawie nagród za odkrycia archeologiczne ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (14584),

 97. poseł Marii Zuby w  sprawie działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia w  woj. świętokrzyskim ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14585),

 98. poseł Marii Zuby w  sprawie ogłoszonej nowej koncepcji finansowania polskiego sportu ‑  do ministra sportu i  turystyki (14586),

 99. poseł Marii Zuby w  sprawie planowanych na lata 2013‑2017 inwestycji drogowych w  woj. świętokrzyskim mających na celu poprawę komunikacji jako kluczowego warunki do zintensyfikowania rozwoju gospodarczego naszego regionu ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14587),

 100. posła Adama Szejnfelda w  sprawie konieczności stworzenia systemu promocji polskiej gospodarki i  wspierania za granicą polskich przedsiębiorców ‑  do ministra gospodarki oraz ministra spraw zagranicznych (14588),

 101. posła Wiesława Janczyka w  sprawie wstrzymania przez rząd wypłaty
  200 mln zł na rzecz zarządców infrastruktury kolejowej w  ramach Funduszu Kolejowego ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14589),

 102. posła Marka Rząsy w  sprawie palenia wyrobów tytoniowych na klatkach schodowych i  balkonach ‑  do ministra zdrowia (14590),

 103. posła Marka Rząsy w  sprawie wysokich stawek połączeń telekomunikacyjnych z  Ukrainą, Białorusią, Mołdawią oraz Rosją ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14591),

 104. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie sprawozdań z  realizacji programów lekowych przesyłanych przez szpitale do poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ ‑  do ministra zdrowia (14592),

 105. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie kontaktów Ruchu Autonomii Śląska z  organizacją Schlesische Jugend ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14593),

 106. posła Marka Łatasa w  sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w  Krakowie w  związku z  przygotowaną reformą administracji wodnej ‑  do ministra środowiska (14594),

 107. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie konieczności zmiany stawek
  za leczenie pacjentów na oddziałach geriatrii ‑  do ministra zdrowia (14595),

 108. posła Jacka Żalka w  sprawie redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w  gospodarce ‑  do ministra finansów (14596),

 109. posła Mariana Cyconia w  sprawie realnego zagrożenia braku odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w  niektórych regionach kraju w  2013 r. ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14597),

 110. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie zmian w  prawie, które umożliwią wypłatę nieuregulowanych zaległości dla firm ‑  podwykonawców ‑  przy budowie autostrad ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14598),

 111. posła Jerzego Polaczka w  sprawie niektórych zagadnień związanych z  obsługą techniczną statków powietrznych PLL LOT SA, w  szczególności Boeinga 787 Dreamliner ‑  do ministra skarbu państwa (14599),

 112. posła Jerzego Polaczka w  sprawie zajęcia stanowiska przez ministra Skarbu Państwa w  zakresie oceny odpowiedzialności odwołanego prezesa oraz zarządu PLL LOT SA za dramatyczną sytuację ekonomiczną spółki ‑  do ministra skarbu państwa (14600),

 113. poseł Izabeli Kloc w  sprawie systemu przekazywania danych pomiędzy starostwami, ośrodkami szkolenia kierowców i  wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14601),

 114. poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie ponoszenia przez osoby ubezpieczone pełnych kosztów wszczepienia soczewek oka i  endoprotez ‑  do ministra zdrowia (14602),

 115. poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i  położnych w  podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami ‑  do ministra zdrowia (14603),

 116. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie aktywności międzynarodowej województw i  zwieranych przez nie umów oraz porozumień ‑  do ministra spraw zagranicznych (14604),

 117. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie udziału MSW przy nawiązywaniu i  realizacji współpracy międzynarodowej województw ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14605),

 118. posła Sławomira Jana Piechoty w  sprawie zmiany wymagań w  zakresie prowadzenia punktów aptecznych, w  szczególności dotyczących kwalifikacji osoby będącej kierownikiem takiego punktu ‑  do ministra zdrowia (14606),

 119. posła Czesława Hoca w  sprawie unieważnienia podstępnie zawartych umów zastawu, a  następnie sprzedaży własnościowego mieszkania, poświadczonych notarialnie, na przykładzie krzywdy wyrządzonej samotnej 80‑letniej mieszkance Koszalina ‑  do ministra sprawiedliwości (14607),

 120. posła Jerzego Polaczka w  sprawie zamiaru opodatkowania korzystania przez rodziny wielodzietne z  Karty rodzin wielodzietnych ‑  do ministra finansów (14608),

 121. posła Dariusza Piontkowskiego w  sprawie podziału środków na programy zarządzane przez ministra kultury i  dziedzictwa narodowego ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (14609),

 122. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie wysokich cen oleju opałowego ‑  do ministra gospodarki (14610),

 123. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14611),

 124. posła Jerzego Budnika w  sprawie wprowadzenia ułatwień dla rzemieślników wykonujących tzw. ginące zawody i  kształcących w  tych zawodach uczniów ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14612),

 125. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie modernizacji linii kolejowej nr 14 w  ciągu komunikacyjnym Łódź ‑  Ostrów Wielkopolski ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14613),

 126. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie nieobjęcia wydłużonym urlopem macierzyńskim rodziców dzieci, które urodzą się w  I kwartale 2013 r. ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14614),

 127. posła Tomasza Kaczmarka w  sprawie "sponsorowania" przez SKW prywatnych kursów językowych wysokim rangom funkcjonariuszom tej służby ‑  do prezesa Rady Ministrów (14615),

 128. posła Tomasza Kaczmarka w  sprawie zatajania przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w  polskich służbach specjalnych informacji mogących stanowić podstawę do werbunku przez obce służby specjalne ‑  do prezesa Rady Ministrów (14616),

 129. posła Tomasza Kaczmarka w  sprawie braku ośrodka decyzyjnego podczas realizacji zatrzymania zabójcy Andrzeja B. w  Sanoku ‑  do prezesa Rady Ministrów (14617),

 130. posła Tomasza Kaczmarka w  sprawie zakupu prywatnych samochodów
  po bardzo atrakcyjnych cenach przez wysokich rangą funkcjonariuszy Policji ‑  do prezesa Rady Ministrów (14618),

 131. posła Tomasza Kaczmarka w  sprawie wykonywania przez szefa SKW Janusza Noska obowiązku wynikającego z  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (14619),

 132. posła Grzegorza Adama Woźniaka w  sprawie niższych wpływów z  podatków do budżetu w  2012 r. ‑  do ministra finansów (14620),

 133. posła Grzegorza Adama Woźniaka w  sprawie zmian w  systemie kontroli diagnostycznej pojazdów ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14621),

 134. posła Grzegorza Adama Woźniaka w  sprawie uregulowania zasad lokalizacji instalacji wiatrowych ‑  do ministra zdrowia, ministra gospodarki, ministra środowiska oraz ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14622),

 135. posła Grzegorza Adama Woźniaka w  sprawie finansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14623),

 136. posła Grzegorza Adama Woźniaka w  sprawie planów wprowadzenia dodatkowych opłat za wypłaty z  bankomatów ‑  do ministra finansów (14624),

 137. posła Sławomira Kopycińskiego w  sprawie działań rządu w  związku
  ze wzrostem kwoty zaległości pracodawców z  tytułu niewypłaconych wynagrodzeń ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14625),

 138. poseł Jagny Marczułajtis‑Walczak w  sprawie projektu deregulacji zawodu przewodnika górskiego ‑  do ministra sprawiedliwości (14626),

 139. posła Jacka Żalka w  sprawie znaczenia opinii biegłych w  postępowaniu sądowym ‑  do ministra sprawiedliwości (14627),

 140. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom dolnośląskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14628),

 141. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom kujawsko‑pomorskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14629),

 142. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom lubelskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14630),

 143. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom lubuskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14631),

 144. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom łódzkim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14632),

 145. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom małopolskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14633),

 146. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom mazowieckim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14634),

 147. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom opolskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14635),

 148. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom podkarpackim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14636),

 149. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom podlaskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14637),

 150. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom pomorskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14638),

 151. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom śląskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14639),

 152. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom świętokrzyskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14640),

 153. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom warmińsko‑mazurskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14641),

 154. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom wielkopolskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14642),

 155. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nagród i  premii wypłaconych wojewodzie i  wicewojewodom zachodniopomorskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14643),

 156. posła Kazimierza Moskala w  sprawie systemu informacji sportowej "SISport" ‑  do ministra sportu i  turystyki (14644),

 157. posła Kazimierza Moskala w  sprawie trudności w  uzyskaniu przez pacjenta satysfakcjonującego odszkodowania za błąd medyczny ‑  do ministra zdrowia (14645),

 158. posła Kazimierza Moskala w  sprawie budzących wątpliwości przypadków nakazu uiszczania podatku od środków transportu ‑  do ministra finansów (14646),

 159. posła Kazimierza Moskala w  sprawie braku właściwego nadzoru nad badaniami klinicznymi ‑  do ministra zdrowia (14647),

 160. posła Kazimierza Moskala w  sprawie przeliczników dochodów uprawniających do pomocy społecznej w  przypadku osób prowadzących działalność rolniczą ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14648),

 161. posła Kazimierza Moskala w  sprawie niepełnej wymiany informacji pomiędzy Centralnym Wykazem Ubezpieczonych, który posiada NFZ, a  rejestrami ZUS i  KRUS ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14649),

 162. posła Kazimierza Moskala w  sprawie skutków zmniejszającej się liczby oddziałów zakaźnych w  szpitalach ‑  do ministra zdrowia (14650),

 163. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nieskutecznej walki z  rosnącym bezrobociem ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14651),

 164. posła Stanisława Szweda w  sprawie wyłączenia z  dochodu osób korzystających z  pomocy społecznej dofinansowań ze środków PFRON, instytucjonalnych darowizn i  pomocy rzeczowej świadczonych przez fundacje i  stowarzyszenia, czyli świadczeń jednorazowych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14652),

 165. posła Stanisława Szweda w  sprawie przekazywania szkoły prowadzonej przez samorząd terytorialny osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej ‑  do ministra edukacji narodowej (14653),

 166. posła Stanisława Szweda w  sprawie art. 33 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14654),

 167. posła Stanisława Szweda w  sprawie szkód górniczych na terenach transgranicznych ‑  do ministra środowiska (14655),

 168. posła Edwarda Siarki w  sprawie szkoleń specjalistycznych w  zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników ‑  do ministra zdrowia (14656),

 169. posła Edwarda Siarki w  sprawie obniżenia odpisu na fundusz socjalny ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14657),

 170. posła Edwarda Siarki w  sprawie pominięcia pow. nowotarskiego w  przygotowywanym wniosku o  organizacji Igrzysk Olimpijskich w  2022 r. ‑  do ministra sportu i  turystyki (14658),

 171. posła Edwarda Siarki w  sprawie wsparcia oraz uregulowania sytuacji prawnej grup poszukiwawczo‑ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14659),

 172. posła Piotra Zgorzelskiego w  sprawie sytuacji na płockiej kolei ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14660),

 173. posła Piotra Zgorzelskiego w  sprawie ośrodków specjalistycznych odpowiedzialnych za interwencję kryzysową ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14661),

 174. posła Zbigniewa Włodkowskiego w  sprawie podatku od dochodu uzyskanego z  funduszy inwestycyjnych ‑  do ministra finansów (14662),

 175. posła Piotra Walkowskiego w  sprawie przedłużenia szkołom specjalnym licencji na użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia terapii metodą Tomatisa ‑  do ministra edukacji narodowej (14663),

 176. posła Piotra Walkowskiego w  sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w  zakresie przepisów regulujących ustalenie rozkładu godzin pracy aptek oraz kwestii ewentualnego dofinansowania dyżurów aptek w  godzinach nocnych, dniach świątecznych oraz w  innych dniach wolnych od pracy ‑  do ministra zdrowia (14664),

 177. poseł Małgorzaty Pępek w  sprawie pilnej konieczności ujęcia w  "Narodowym programie bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013‑2020" budowy drogi ekspresowej S69 na odcinku Węgierska Górka ‑  Milówka ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14665),

 178. posła Jarosława Pięty w  sprawie obowiązkowego wysyłania przez powiatowe urzędy pracy informacji na temat wysokości składek wpłaconych do ZUS wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym bez prawa do zasiłku ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14666),

 179. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie poprawy stanu technicznego i  bieżącego jego utrzymywania tzw. wrót przeciwpowodziowych w  obwałowaniu rzeki Odry, przy moście kolejowym w  miejscowości Olza (gm. Gorzyce) ‑  do ministra środowiska (14667),

 180. posła Jana Cedzyńskiego w  sprawie działań prezesa zarządu Centrum Produkcyjnego Pneumatyki Prema SA ‑  do ministra skarbu państwa (14668),

 181. posła Kazimierza Ziobry w  sprawie kontraktowania przez NFZ pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej ‑  do ministra zdrowia (14669),

 182. posła Kazimierza Ziobry w  sprawie planowanych reorganizacji szkół publicznych na szczeblu podstawowym w  woj. podkarpackim, których konsekwencją prawdopodobnie będzie ich likwidacja ‑  do ministra edukacji narodowej (14670),

 183. posła Kazimierza Ziobry w  sprawie sytuacji panującej w  spółce Ciech SA, a  w  szczególności w  Zakładach Chemicznych Organika‑Sarzyna SA ‑  do ministra skarbu państwa (14671),

 184. poseł Julii Pitery w  sprawie nadzoru nad wydatkowaniem dotacji budżetowej przeznaczonej na składkę i  reprezentację interesów polskich rolników w  Copa Cogeca przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna", Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Krajowy Związek Rolników, Kółek i  Organizacji Rolniczych, Krajową Radę Izb Rolniczych ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14672),

 185. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie sposobu naliczania dochodu uprawniającego do świadczeń z  pomocy społecznej przez gminne ośrodki pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14673),

 186. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie sposobu realizacji gospodarki śmieciowej przez gminy ‑  do ministra środowiska (14674),

 187. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie projektu ustawy o  udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych na terytorium Polski (druk nr 1066) ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14675),

 188. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie unijnej dyrektywy o  transgranicznej opiece zdrowotnej ‑  do ministra zdrowia (14676),

 189. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie problemów wynikających z  wprowadzenia systemu eWUŚ ‑  do ministra zdrowia (14677),

 190. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie "Narodowego programu opieki długoterminowej" ‑  do ministra zdrowia (14678),

 191. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie zmniejszającej się liczby młodych pedagogów uczących w  polskich szkołach ‑  do ministra edukacji narodowej (14679),

 192. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie miejsca Polski w  rankingu innowacyjności Światowego Forum Ekonomicznego ‑  do ministra rozwoju regionalnego (14680),

 193. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie planowanego posiedzenia grupy roboczej ds. zrównoważonej gospodarki leśnej ‑  do ministra środowiska (14681),

 194. posłów Bogdana Rzońcy i  Jana Warzechy w  sprawie decyzji środowiskowej odnośnie do budowy zbiornika Kąty ‑  Myscowa ‑  do ministra środowiska (14682),

 195. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie działania komisji
  ds. zdarzeń medycznych ‑  do ministra zdrowia (14683),

 196. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14684),

 197. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie rekompensaty
  za godziny nadliczbowe ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14685),

 198. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie przyjęć pacjentów
  na szpitalnych oddziałach ratunkowych ‑  do ministra zdrowia (14686),

 199. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie osób chorych
  na mukowiscydozę ‑  do ministra zdrowia (14687),

 200. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie zajęć dodatkowych w  przedszkolach ‑  do ministra edukacji narodowej (14688),

 201. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie wymiany kadry uczącej w  szkołach ‑  do ministra edukacji narodowej (14689),

 202. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie problemu niedożywienia dzieci w  Polsce ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14690),

 203. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie podziału subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli ‑  do ministra edukacji narodowej (14691),

 204. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie obowiązku wystawiania przez powiatowe urzędy pracy za cały 2012 r. druków ZUS RMUA osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14692),

 205. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie nieprawidłowości w  przyznawaniu pomocy materialnej w  szkołach wyższych ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (14693),

 206. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie nieścisłości w  ustawie deweloperskiej ‑  do prezesa Rady Ministrów (14694),

 207. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie egzaminowania osób niesłyszących ubiegających się o  uprawnienia do kierowania pojazdami ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14695),

 208. posłów Jana Warzechy i  Bogdana Rzońcy w  sprawie zmniejszenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansowania dla TVP Polonia ‑  do ministra spraw zagranicznych (14696),

 209. posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie dyskryminacji i  marginalizacji woj. podlaskiego w  dziedzinie dziedzictwa kulturowego i  ochrony zabytków ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (14697),

 210. posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie chaosu w  realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz nieuzasadnionej społecznie i  ekonomicznie decyzji o  budowie obwodnicy Bargłowa Kościelnego w  woj. podlaskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (14698),

 211. poseł Ewy Kołodziej w  sprawie planowanych zmian przepisów dotyczących przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów zarejestrowanych w  Polsce ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14699),

 212. poseł Ewy Kołodziej w  sprawie braku bezpłatnego całodobowego telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14700),

 213. posła Artura Górskiego w  sprawie zagrożeń wynikających z  planowanej ustawy o  otwartych zasobach publicznych ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14701),

 214. posła Artura Górskiego w  sprawie przymusu opanowywania przez adeptów prawniczych zawodów tekstów aktów prawnych na pamięć ‑  do ministra sprawiedliwości (14702),

 215. posła Maksa Kraczkowskiego w  sprawie swobodnego przepływu polskich pacjentów na terenie UE ‑  do ministra zdrowia (14703),

 216. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie wzrastającej liczby przypadków kłusownictwa w  Polsce ‑  do ministra środowiska (14704),

 217. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie wzrostu liczby gwałtów w  placówkach oświatowych ‑  do ministra edukacji narodowej (14705),

 218. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie odpowiedzi na zapytanie dotyczące decyzji o  pozwoleniu na budowę uchylonych przez sąd administracyjny ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14706),

 219. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie założeń do ustawy o  poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego proponujących wykonywanie zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14707),

 220. posłów Jadwigi Wiśniewskiej i  Marka Polaka w  sprawie zagrożenia likwidacją szkolnych bibliotek ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14708),

 221. posłów Jadwigi Wiśniewskiej i  Marka Polaka w  sprawie wzrostu przestępczości narkotykowej w  szkołach podstawowych i  gimnazjalnych ‑  do ministra edukacji narodowej (14709),

 222. poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie gwałtownie rosnącego bezrobocia w  Polsce ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14710),

 223. poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie zmiany systemu egzaminowania
  na aplikacje prawnicze ‑  do ministra sprawiedliwości (14711),

 224. poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w  Polsce ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14712),

 225. poseł Barbary Bartuś w  sprawie zaopatrzenia w  środki absorpcyjne osób z  nietrzymaniem moczu ‑  do ministra zdrowia (14713),

 226. posła Czesława Hoca w  sprawie bezwzględnie koniecznej decyzji dotyczącej umieszczenia drogi ekspresowej S11 na priorytetowej liście w  "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014‑2020" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14714),

 227. posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z  realizacją nowotworzonego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility ‑  funduszu rozbudowy infrastrukturalnej w  kontekście ewentualnego włączenia do tego programu budowy drogi
  Via Baltica, w  tym drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka ‑  Łomża ‑  Ełk ‑  Suwałki i  obwodnicy miasta Suwałk ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14715),

 228. poseł Jolanty Szczypińskiej w  sprawie poboru podatku dochodowego od osób korzystających z  tzw. kart zniżkowych, wprowadzonych przez samorządy dla rodzin wielodzietnych ‑  do ministra finansów (14716),

 229. posła Cezarego Olejniczaka w  sprawie wysokości środków wydanych w  latach 2004‑2013 na I i  II filar wspólnej polityki rolnej ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14717),

 230. posła Artura Ostrowskiego w  sprawie interpretacji przepisów Prawa bankowego ‑  do ministra finansów (14718),

 231. poseł Domiceli Kopaczewskiej w  sprawie uregulowań związanych
  ze służebnością przesyłu ‑  do ministra gospodarki (14719),

 232. poseł Domiceli Kopaczewskiej w  sprawie urlopów dla poratowania zdrowia dla osób posiadających gospodarstwo rolne ‑  do ministra edukacji narodowej (14720),

 233. posłów Marka Rząsy i  Renaty Butryn w  sprawie prywatyzacji spółki "Uzdrowisko Horyniec" sp. z  o.o. ‑  do ministra skarbu państwa (14721),

 234. poseł Renaty Butryn w  sprawie możliwości uzyskania odpisu dyplomu w  języku obcym po złożeniu wniosku po upływie 30 dni od dnia ukończenia studiów ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (14722),

 235. poseł Joanny Bobowskiej w  sprawie wprowadzenia ustawowego zakazu pracy w  niedziele w  placówkach handlowych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14723),

 236. poseł Joanny Bobowskiej w  sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego i  wpłat na PFRON ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14724),

 237. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie sytuacji w  CPP PREMA SA w  Kielcach ‑  do ministra skarbu państwa (14725),

 238. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie nieprawidłowości w  zakresie podatku VAT w  obrocie wyrobami stalowymi ‑  do ministra finansów (14726),

 239. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie przejęcia prowadzenia Zespołu Szkół w  Bałtowie przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14727),

 240. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie przeniesienia do pierwszej grupy finansowania bilardu jako sportu nieolimpijskiego ‑  do ministra sportu i  turystyki (14728),

 241. posła Romana Kaczora w  sprawie luki prawnej umożliwiającej sprzedaż alkoholu bez konieczności posiadania koncesji ‑  do ministra finansów (14729),

 242. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie obecności osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14730),

 243. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie zwolnień wśród nauczycieli ‑  do ministra edukacji narodowej (14731),

 244. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie możliwości refundacji zabiegów wykonywanych z  użyciem noża cybernetycznego ‑  do ministra zdrowia (14732),

 245. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie braku miejsc pracy dla osób osadzonych w  zakładach karnych ‑  do ministra sprawiedliwości (14733),

 246. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie przyspieszenia procedury odszkodowawczej z  tytułu zdarzeń medycznych ‑  do ministra zdrowia (14734),

 247. posłów Aleksandry Trybuś i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie projektu ustawy o  poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, a  zwłaszcza punktu III 1.2.4, dopuszczającego możliwość wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14735),

 248. posła Dawida Jackiewicza w  sprawie przesłanek do zakończenia trwającego w  obecnym kształcie postępowania w  procesie prywatyzacji Dolnośląskich Zakładów Usługowo‑Produkcyjnych Dozamel sp. z  o.o. z  siedzibą we Wrocławiu ‑  do ministra skarbu państwa (14736),

 249. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie skutków budżetowych wprowadzenia pełnego odliczenia podatku VAT od nabywanych przez firmy pojazdów ‑  do ministra gospodarki oraz ministra finansów (14737),

 250. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie porażki reformy dotyczącej posyłania sześciolatków do szkół ‑  do ministra edukacji narodowej (14738),

 251. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie braku dyscypliny w  szkołach ‑  do ministra edukacji narodowej (14739),

 252. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie sprzedaży Polskich Linii Lotniczych LOT SA ‑  do ministra skarbu państwa (14740),

 253. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie wzrostu liczby przestępstw seksualnych w  szkołach ‑  do ministra edukacji narodowej (14741),

 254. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie stanowiska rządu wobec postulatów "rodziców pierwszego kwartału" ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14742),

 255. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie projektu ustawy o  otwartych zasobach publicznych ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14743),

 256. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie zwolnień w  Polskich Liniach Lotniczych LOT SA ‑  do ministra skarbu państwa (14744),

 257. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie przetrzymywania przez rząd blisko 6 mld zł przeznaczonych na walkę z  bezrobociem i  tworzenie nowych miejsc pracy ‑  do ministra finansów oraz ministra pracy i  polityki społecznej (14745),

 258. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie ochrony polskich producentów stali zbrojeniowej ‑  do ministra gospodarki (14746),

 259. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie centralizacji ośrodków zajmujących się diagnostyką i  leczeniem nowotworów ‑  do ministra zdrowia (14747),

 260. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie łamania praw pacjentów i  pracowników służby zdrowia ‑  do ministra zdrowia (14748),

 261. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie wzrostu bezrobocia ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14749),

 262. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie zmniejszenia funduszy
  na rozwój obszarów wiejskich ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14750),

 263. poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w  sprawie opodatkowania Karty dużej rodziny ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14751),

 264. posła Jana Kaźmierczaka w  sprawie finansowania budowy Drogowej Trasy Średnicowej ‑  do ministra finansów (14752),

 265. posła Jana Kaźmierczaka w  sprawie sposobu rozwiązania umów o  wywóz odpadów w  związku z  wejściem w  życie przepisów ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach ‑  do ministra środowiska (14753),

 266. posła Mieczysława Golby w  sprawie planów likwidacji niektórych linii kolejowych na Podkarpaciu ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14754),

 267. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie niewłaściwego działania systemu eWUŚ ‑  do ministra zdrowia (14755),

 268. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie projektu ustawy o  poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14756),

 269. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie tzw. wady prawnej, którą posiadają fotoradary ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14757),

 270. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie przyznania nagród pracownikom Kancelarii Sejmu w  2012 r. ‑  do ministra skarbu państwa (14758),

 271. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie informacji na temat przyznawania nagród dla członków zarządu oraz członków rad nadzorczych w  przedsiębiorstwach państwowych, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14759),

 272. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie informacji na temat przyznawania nagród dla członków zarządu oraz członków rad nadzorczych w  przedsiębiorstwach państwowych, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Sprawiedliwości ‑  do ministra sprawiedliwości (14760),

 273. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie informacji na temat przyznawania nagród dla członków zarządu oraz członków rad nadzorczych w  przedsiębiorstwach państwowych dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Skarbu Państwa ‑  do ministra skarbu państwa (14761),

 274. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie informacji na temat przyznawania nagród dla członków zarządu oraz członków rad nadzorczych w  przedsiębiorstwach państwowych, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Gospodarki ‑  do ministra gospodarki (14762),

 275. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie informacji na temat przyznawania nagród dla członków zarządu oraz członków rad nadzorczych w  przedsiębiorstwach państwowych, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Skarbu Państwa ‑  do ministra skarbu państwa (14763),

 276. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie informacji na temat przyznawania nagród dla członków zarządu oraz członków rad nadzorczych w  spółkach mniejszościowych z  udziałem Skarbu Państwa ‑  do ministra skarbu państwa (14764),

 277. posła Marka Balta w  sprawie zmiany ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych, która nakłada na powiatowe urzędy pracy obowiązek wystawiania i  wysyłania bezrobotnym druków potwierdzających opłacenie przez PUP‑y składek na ubezpieczenie zdrowotne, który pochłania ogromne środki finansowe ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14765),

 278. poseł Iwony Kozłowskiej w  sprawie proponowanych zmian dotyczących wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska ‑  do ministra środowiska (14766),

 279. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie stosowania tzw. warsztatowych (zastępczych) tablic rejestracyjnych ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14767),

 280. posła Wojciecha Penkalskiego w  sprawie monopolistycznych praktyk polskich operatorów komórkowych w  zakresie stawek za połączenia międzynarodowe z  Białorusią i  Ukrainą ‑  do prezesa Rady Ministrów (14768),

 281. posła Wojciecha Penkalskiego w  sprawie podjęcia działań mających
  na celu uruchomienie punktu kontroli weterynaryjnej i  fitosanitarnej
  na drogowym przejściu granicznym Grzechotki ‑  Mamonowo II ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi oraz ministra spraw wewnętrznych (14769),

 282. posła Sławomira Kowalskiego w  sprawie ustawy o  redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w  gospodarce ‑  do ministra finansów (14770),

 283. posła Zbyszka Zaborowskiego w  sprawie finansowania biathlonu ‑  do ministra sportu i  turystyki (14771),

 284. poseł Zofii Ławrynowicz oraz grupy posłów w  sprawie projektu ustawy o  odnawialnych źródłach energii ‑  do ministra gospodarki (14772),

 285. poseł Zofii Ławrynowicz oraz grupy posłów w  sprawie uprawnień emerytów i  rencistów do ulgowych przejazdów kolejami ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14773),

 286. posła Arkadego Fiedlera oraz grupy posłów w  sprawie możliwości nowelizacji ustawy Prawo budowlane poprzez dodanie zapisów zapewniających skuteczną ochronę prawną lokatorów ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14774),

 287. poseł Zofii Czernow w  sprawie bardzo trudnych warunków lokalowych w  Urzędzie Skarbowym w  Jeleniej Górze ‑  do ministra finansów (14775),

 288. posła Krzysztofa Borkowskiego w  sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów z  tytułu odprowadzonych podatków przez firmy: Jeronimo Martins Polska SA i  Jeronimo Martins Dystrybucja SA do budżetu państwa ‑  do ministra finansów (14776),

 289. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie przyszłości szkół gimnazjalnych w  Polsce ‑  do ministra edukacji narodowej (14777),

 290. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie ujawnianych danych dotyczących zatrudnienia i  wypłacanych w  urzędach państwowych premii ‑  do prezesa Rady Ministrów (14778),

 291. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie ujawnionych nowych miejsc pochówku ofiar zbrodni katyńskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (14779),

 292. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie sprzedaży leków zawierających pochodne amfetaminy ‑  do ministra zdrowia (14780),

 293. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie nowych danych dotyczących szkodliwości roślin zmodyfikowanych genetycznie ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14781),

 294. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie apelu Koalicji indywidualnych i  przemysłowych użytkowników cukru dotyczącego wsparcia przez Polskę wniosku Komisji Europejskiej o  uwolnienie kwot produkcyjnych cukru w  2015 r. ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14782),

 295. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie prywatyzacji polskich szkół
  za granicą ‑  do ministra edukacji narodowej (14783),

 296. posła Szymona Giżyńskiego w  sprawie kolejnego kłamstwa na temat "polskiego obozu zagłady", opublikowanego w  niemieckiej prasie ‑  do ministra spraw zagranicznych (14784),

 297. posła Marka Poznańskiego w  sprawie likwidacji przez PKP PLK połączenia kolejowego na linii Zamość ‑  Hrubieszów ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14785),

 298. posła Marka Poznańskiego w  sprawie wznoszenia przydrożnych kapliczek, nagrobków i  krzyży przy drogach dla upamiętnienia zmarłych w  wypadkach drogowych ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14786),

 299. posła Marka Poznańskiego w  sprawie regulacji procedur poszukiwania osób zaginionych w  Polsce ‑  do ministra spraw wewnętrznych oraz ministra sprawiedliwości (14787),

 300. posła Rafała Grupińskiego w  sprawie przewidywanych planów rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie pow. wadowickiego ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14788),

 301. poseł Alicji Dąbrowskiej w  sprawie opodatkowania tzw. cashbacku ‑  do ministra finansów (14789),

 302. poseł Alicji Dąbrowskiej w  sprawie skośnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14790),

 303. posłów Magdaleny Gąsior‑Marek i  Damiana Raczkowskiego w  sprawie opodatkowania darowanej żywności ‑  do ministra finansów (14791),

 304. posłów Magdaleny Gąsior‑Marek i  Damiana Raczkowskiego w  sprawie renty hipotecznej ‑  do ministra gospodarki (14792),

 305. posłów Magdaleny Gąsior‑Marek i  Damiana Raczkowskiego w  sprawie zmiany wskaźnika limitu zadłużania samorządów terytorialnych ‑  do ministra finansów (14793),

 306. posłów Magdaleny Gąsior‑Marek i  Damiana Raczkowskiego w  sprawie programu "Mieszkanie dla młodych" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14794),

 307. posła Przemysława Wiplera w  sprawie polityki informacyjnej MEN
  na portalu Facebook ‑  do ministra edukacji narodowej (14795),

 308. posła Przemysława Wiplera w  sprawie niegospodarności Narodowego Centrum Sportu oraz przyszłości Stadionu Narodowego ‑  do ministra sportu i  turystyki (14796),

 309. posła Przemysława Wiplera w  sprawie nowelizacji ustaw o  podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i  usług w  zakresie zatorów płatniczych ‑  do ministra finansów (14797),

 310. posła Stefana Strzałkowskiego oraz grupy posłów w  sprawie likwidacji Posterunku Policji w  Wierzchowie ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14798),

 311. posła Stefana Strzałkowskiego oraz grupy posłów w  sprawie problemów polskiej motoryzacji w  zakresie produkcji i  sprzedaży samochodów ‑  do ministra gospodarki (14799),

 312. posła Stefana Strzałkowskiego oraz grupy posłów w  sprawie likwidacji Posterunku Policji w  Ińsku ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14800),

 313. posła Pawła Szałamachy w  sprawie elastycznej linii kredytowej z  Międzynarodowego Funduszu Walutowego ‑  do ministra finansów (14801),

 314. posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie planowanej reformy struktur urzędów skarbowych ‑  do ministra finansów (14802),

 315. posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie prognozowanego w  najbliższych latach drastycznego spadku liczby Polaków ‑  do prezesa Rady Ministrów (14803),

 316. posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie wydłużenia urlopów macierzyńskich dla wszystkich matek ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14804),

 317. posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie indywidualnego wskaźnika limitu zadłużenia dla gmin ‑  do ministra finansów (14805),

 318. posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie grożącej Polsce kary z  powodu ciągłego przekraczania dopuszczalnego stężenia pyłów w  powietrzu ‑  do ministra gospodarki (14806),

 319. posła Ryszarda Terleckiego w  sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych z  tytułu korzystania przez rodziny wielodzietne z  gminnych kart uprawniających do zniżek ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14807),

 320. posła Kazimierza Gołojucha w  sprawie wznowień postępowań o  przywrócenie prawa do emerytury ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14808),

 321. posła Czesława Hoca w  sprawie pilnej potrzeby nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 27 maja 2011 r. dotyczącego świadczeń gwarantowanych z  zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w  zakresie wykazu oraz warunków realizacji tych świadczeń ‑  do ministra zdrowia (14809),

 322. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie zapowiadanej likwidacji połączeń kolejowych na trasie Suwałki ‑  Augustów ‑  Sokółka ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14810),

 323. poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie pilnej modernizacji "zakopianki" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14811),

 324. posła Zbyszka Zaborowskiego w  sprawie rewindykacji dóbr kultury zagrabionych przez Szwedów ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (14812),

 325. poseł Ewy Wolak w  sprawie zapisów w  załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 23 grudnia 2011 r. w  sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ‑  do ministra edukacji narodowej (14813),

 326. poseł Ewy Wolak w  sprawie poselskiego projektu ustawy o  zmianie ustawy o  instytutach badawczych ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (14814),

 327. poseł Ewy Wolak w  sprawie zmian w  zakresie edukacji zawodowej ‑  do ministra edukacji narodowej (14815),

 328. poseł Ewy Wolak w  sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ‑  do ministra edukacji narodowej (14816),

 329. poseł Ewy Wolak w  sprawie zapisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 7 lutego 2012 r. w  sprawie ramowych planów nauczania w  szkołach publicznych ‑  do ministra edukacji narodowej (14817),

 330. poseł Ewy Wolak w  sprawie zapisów pkt 11 załącznika
  nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 7 lutego 2012 r. w  sprawie ramowych planów nauczania w  szkołach publicznych ‑  do ministra edukacji narodowej (14818),

 331. posła Arkadiusza Litwińskiego w  sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w  zakresie zawartości siarki w  paliwie żeglugowym na Morzu Bałtyckim, Północnym i  Kanale La Manche do 0,1% ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14819),

 332. posła Stanisława Pięty w  sprawie powstrzymania procederu bezzasadnego karania kierowców za przekroczenie prędkości i  dowolnej, nieuwzględniającej rzeczywistego zagrożenia lokalizacji fotoradarów ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14820),

 333. posła Jerzego Borkowskiego w  sprawie wprowadzenia zmian i  zmniejszenia środków w  "Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14821),

 334. posła Artura Dębskiego w  sprawie wysłania Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Mali ‑  do ministra obrony narodowej (14822),

 335. posła Artura Dębskiego w  sprawie umieszczania ekranów akustycznych przy polskich drogach ‑  do ministra środowiska (14823),

 336. posła Artura Dębskiego w  sprawie kosztów związanych z  funkcjonowaniem urzędów pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14824),

 337. posła Marka Balta w  sprawie przyjęcia programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w  Grupie Tauron na lata 2013‑2015 ‑  do ministra skarbu państwa (14825),

 338. posła Tomasza Kamińskiego w  sprawie dyskryminacji pracowników
  ze względu na porę dnia wykonywania pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14826),

 339. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie środków unijnych przeznaczonych na rolnictwo w  latach 2014‑2020 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14827),

 340. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie nowych przepisów dotyczących rodzin zastępczych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14828),

 341. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie inwestycji drogowych
  na terenie Wielkopolski w  przebiegu drogi krajowej S11 ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14829),

 342. posła Adama Kwiatkowskiego w  sprawie zwolnień pracowniczych w  Hucie ArcelorMittal Warszawa ‑  do prezesa Rady Ministrów (14830),

 343. poseł Krystyny Ozgi w  sprawie postulowanych przez samorządy projektów zmian w  ustawie Karta nauczyciela oraz ustawie o  systemie oświaty i  ustawie o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego ‑  do ministra edukacji narodowej (14831),

 344. posła Jerzego Rębka w  sprawie projektu ustawy o  funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych oraz o  zmianie niektórych innych ustaw ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14832),

 345. posła Jerzego Rębka w  sprawie opodatkowania dzieci ‑  beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ‑  do ministra finansów (14833),

 346. posłów Jarosława Górczyńskiego i  Zbigniewa Włodkowskiego w  sprawie zmiany kwalifikacji bilardu w  przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i  Turystyki projekcie finansowania sportów nieolimpijskich ‑  do ministra sportu i  turystyki (14834),

 347. posłów Genowefy Tokarskiej i  Jana Łopaty w  sprawie przyspieszenia terminu płatności dopłat do tytoniu ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14835),

 348. poseł Joanny Bobowskiej w  sprawie usprawnienia działania Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej ‑  do ministra gospodarki (14836),

 349. poseł Aleksandry Trybuś w  sprawie uproszczenia trybu składania wniosku przez emerytów i  rencistów, dotyczącego przekazania 1% należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego ‑  do ministra finansów (14837),

 350. poseł Aleksandry Trybuś w  sprawie praw pracowniczych nauczycieli i  wychowawców zatrudnionych w  placówkach objętych regulacjami ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14838),

 351. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie projektu założeń ustawy o  funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i  o  świadczeniach odszkodowawczych z  tytułu wypadków i  chorób pozostających w  związku ze służbą oraz o  zmianie niektórych innych ustaw ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14839),

 352. posłanek Elżbiety Gapińskiej i  Zofii Ławrynowicz w  sprawie doprecyzowania zapisów ustawy o  redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w  gospodarce ‑  do ministra finansów (14840),

 353. posła Tomasza Kamińskiego w  sprawie wynagrodzeń członków zarządów w  spółkach Grupy PKP SA ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14841),

 354. posła Tomasza Kamińskiego w  sprawie budowy drogi ekspresowej S19 Kuźnica ‑  Barwinek na odcinku Nisko ‑  Sokołów Małopolski ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14842),

 355. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie zasiłku pielęgnacyjnego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14843),

 356. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie oszczędności w  administracji państwowej ‑  do ministra finansów (14844),

 357. posła Tomasza Kamińskiego w  sprawie dyskryminacji w  zatrudnieniu dyrektorów instytucji kultury ze względu na formę zatrudnienia ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej oraz ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (14845),

 358. poseł Ewy Kołodziej w  sprawie przepisów regulujących kwestie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w  Polsce ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14846),

 359. poseł Iwony Ewy Arent w  sprawie obniżenia kapitału zakładowego PKS SA w  Olsztynie ‑  do ministra skarbu państwa (14847),

 360. poseł Iwony Ewy Arent w  sprawie odbierania dzieci rodzinom ze względu na złe warunki socjalno‑bytowe ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14848),

 361. poseł Iwony Ewy Arent w  sprawie redukcji etatów policyjnych w  garnizonie warmińsko‑mazurskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14849),

 362. poseł Beaty Mazurek w  sprawie wydobycia gazu łupkowego ‑  do ministra gospodarki (14850),

 363. poseł Beaty Mazurek w  sprawie pogarszającej sie dostępności komunikacyjnej woj. lubelskiego ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14851),

 364. poseł Beaty Mazurek w  sprawie odwróconego kredytu hipotecznego ‑  do ministra finansów (14852),

 365. poseł Beaty Mazurek w  sprawie dyskryminacji części młodych Polaków w  projekcie programu "Mieszkanie dla Młodych" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14853),

 366. poseł Beaty Mazurek w  sprawie zakwestionowania umów rezerwacyjnych w  ramach programu "Rodzina na Swoim" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14854),

 367. posła Piotra Polaka w  sprawie podjęcia działań gwarantujących bezpieczeństwo spożycia odłowionych w  Bałtyku dorszy ‑  do prezesa Rady Ministrów (14855),

 368. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Administracji i  Cyfryzacji jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14856),

 369. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Finansów jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra finansów (14857),

 370. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Kultury
  u Dziedzictwa Narodowego jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (14858),

 371. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Obrony Narodowej jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra obrony narodowej (14859),

 372. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Skarbu Państwa jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra skarbu państwa (14860),

 373. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14861),

 374. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Gospodarki jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra gospodarki (14862),

 375. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14863),

 376. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14864),

 377. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra spraw zagranicznych (14865),

 378. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Sprawiedliwości jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra sprawiedliwości (14866),

 379. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Środowiska jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra środowiska (14867),

 380. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14868),

 381. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Zdrowia jak
  i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra zdrowia (14869),

 382. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Edukacji Narodowej jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra edukacji narodowej (14870),

 383. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (14871),

 384. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra rozwoju regionalnego (14872),

 385. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki jak i  w  podległych jednostkach ‑  do ministra sportu i  turystyki (14873),

 386. posła Henryka Kmiecika w  sprawie wysokości nagród i  premii wypłaconych w  latach 2011‑2012 zarówno w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jak i  w  podległych jednostkach ‑  do prezesa Rady Ministrów (14874),

 387. posła Henryka Kmiecika w  sprawie inicjatywy polegającej
  na wprowadzeniu programu oszczędnościowego w  radach samorządów ‑  do prezesa Rady Ministrów (14875),

 388. posła Henryka Kmiecika w  sprawie podjęcia niezbędnych kroków mających na celu powstrzymanie bankructw firm w  kraju ‑  do ministra gospodarki (14876),

 389. posła Henryka Kmiecika w  sprawie opodatkowania kart kredytowych typu cash back ‑  do ministra finansów (14877),

 390. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie wartości udziałów, majątku oraz sposobu realizacji wpłat przez PKP na Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14878),

 391. posła Marka Polaka w  sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z  drogą wojewódzką nr 957 w  rejonie przejazdu kolejowego w  Białce k. Makowa Podhalańskiego ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14879),

 392. posła Michała Jacha oraz grupy posłów w  sprawie wypowiedzi płk. WP dla Gazety Wyborczej w  kwestiach dotyczących katastrofy smoleńskiej ‑  do ministra obrony narodowej (14880),

 393. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie zmiany przepisów ustawy o  referendum lokalnym ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14881),

 394. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie marginalizowania transportu kolejowego w  Małopolsce zachodniej ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14882),

 395. posła Piotra Babinetza w  sprawie zapewnienia dalszego funkcjonowania oddziałów terenowych Telewizji Polskiej SA w  tym oddziału w  Rzeszowie ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (14883),

 396. posła Piotra Babinetza w  sprawie zasadności finansowania procedury
  in vitro ze środków publicznych oraz potrzeby propagowania naturalnych metod leczenia bezpłodności np. naprotechnologii ‑  do ministra zdrowia (14884),

 397. posła Piotra Babinetza w  sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w  woj. podkarpackim ‑  do ministra rozwoju regionalnego (14885),

 398. posła Piotra Babinetza w  sprawie potrzeby wprowadzenia wieloletniego moratorium na uwalnianie do środowiska i  sprowadzanie do Polski ziarna i  pasz genetycznie zmodyfikowanych ‑  do ministra środowiska (14886),

 399. posła Piotra Babinetza w  sprawie konieczności zmiany przepisów ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14887),

 400. posła Piotra Babinetza w  sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14888),

 401. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie niewywiązywania się Rady Ministrów z  ustawowych zobowiązań pokrywania różnic wynikających z  ulgowego oprocentowania i  umorzenia kredytów w  świetle
  art. 121 ust. 3 ustawy Prawo bankowe ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14889),

 402. posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie propozycji podziału środków z  Unii Europejskiej między regiony Polski, która zakłada zmniejszenie pomocy finansowej UE o  170 mln euro dla woj. warmińsko‑mazurskiego ‑  do ministra rozwoju regionalnego (14890),

 403. posła Marka Opioły w  sprawie kolejnego przypadku inwigilowania dziennikarza przez podległe Premierowi służby specjalne ‑  do prezesa Rady Ministrów (14891),

 404. posła Marka Opioły w  sprawie podjęcia przez rząd pilnych działań legislacyjnych dotyczących wprowadzenia dozoru technicznego
  nad turbinami wiatrowymi w  Polsce ‑  do prezesa Rady Ministrów (14892),

 405. posła Macieja Małeckiego w  sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w  Słubicach, Staroźrebach i  Słupnie w  pow. płockim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14893),

 406. posła Czesława Hoca w  sprawie fatalnych w  skutkach dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych przepisów zawartych w  algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na 2012 r. będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia
  20 grudnia 2011 r. w  tej sprawie na przykładzie MOW w  Rzepczynie
  w  pow. świdwińskim ‑  do ministra edukacji narodowej (14894),

 407. posła Zbigniewa Włodkowskiego oraz grupy posłów w  sprawie zmiany zasad naliczeń etatowych w  Policji ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14895),

 408. posłów Jarosława Górczyńskiego i  Piotra Zgorzelskiego w  sprawie konieczności rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego w  Polsce ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14896),

 409. posłów Marii Zuby i  Krzysztofa Lipca w  sprawie sytuacji w  spółce Skarbu Państwa Centrum Produkcyjnym Pneumatyki PREMA SA w  Kielcach ‑  do ministra skarbu państwa (14897),

 410. posła Dariusza Seligi w  sprawie podejmowania działań prawno‑profilaktycznych przez organy i  służby państwowe w  sprawach związanych z  prowadzeniem działalności finansowo‑gospodarczej na rynku finansowym przez podmioty do tego nieuprawnione ‑  do ministra sprawiedliwości, ministra gospodarki, ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych (14898),

 411. posła Mariusza Oriona Jędryska w  sprawie zamontowania ekranów dźwiękochłonnych na autostradowej obwodnicy Wrocławia ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14899),

 412. posła Marka Łatasa w  sprawie rządowego planu likwidacji bibliotek szkolnych poprzez możliwość przekazania wykonywania zadań bibliotek szkolnych bibliotekom publicznym ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14900),

 413. poseł Marii Zuby w  sprawie udzielenia przez rząd koniecznej pomocy finansowej Zakładom Wyrobów Kamionkowych "Marywil" SA w  Suchedniowie ‑  do ministra skarbu państwa (14901),

 414. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie umowy o  bezcłowym handlu z  Republiką Konga ‑  do ministra gospodarki (14902),

 415. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie kontaktów handlowych z  Republiką Uzbekistanu ‑  do ministra spraw zagranicznych (14903),

 416. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie wykazu stowarzyszeń i  organizacji pozarządowych ‑  do ministra sportu i  turystyki oraz ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (14904),

 417. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie wyjaśnienia wątpliwości podatkowych dotyczących obniżonych cen za usługi sportowe i  kulturalne dla rodzin wielodzietnych ‑  do ministra finansów (14905),

 418. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie kontaktów handlowych z  Republiką Turcji ‑  do ministra spraw zagranicznych (14906),

 419. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie taryf celnych i  swobody handlu z  Republiką Uzbekistanu ‑  do ministra finansów (14907),

 420. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie taryf celnych wymiany handlowej z  Republiką Turcji ‑  do ministra finansów (14908),

 421. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie zatrudnienia w  Głównym Inspektoracie Sanitarnym ‑  do ministra zdrowia (14909),

 422. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie zatrudnienia w  Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska ‑  do prezesa Rady Ministrów (14910),

 423. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie umowy o  bezcłowym handlu z  Republiką Indonezji ‑  do ministra gospodarki (14911),

 424. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Pustynia Błędowska w  ramach programu Natura 2000 ‑  do ministra środowiska (14912),

 425. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Torfowisko Sosnowiec‑Bory w  ramach programu Natura 2000 ‑  do ministra środowiska (14913),

 426. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Stawy Łężczok w  ramach programu Natura 2000 ‑  do ministra środowiska (14914),

 427. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie usług świadczonych przez Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" w  miejscowości Busko‑Zdrój ‑  do ministra zdrowia (14915),

 428. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie usług świadczonych przez Sanatorium Uzdrowiskowe "Astoria" w  miejscowości Busko‑Zdrój ‑  do ministra zdrowia (14916),

 429. posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w  sprawie usług świadczonych przez Sanatorium Uzdrowiskowe "Rafał" w  miejscowości Busko‑Zdrój ‑  do ministra zdrowia (14917),

 430. posła Macieja Banaszaka oraz grupy posłów w  sprawie funkcjonowania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14918),

 431. posła Macieja Wydrzyńskiego w  sprawie wykroczeń spowodowanych w  ruchu drogowym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14919),

 432. posła Kazimierza Ziobry w  sprawie wywiązywania się Rady Ministrów z  konstytucyjnych obowiązków ‑  do prezesa Rady Ministrów (14920),

 433. posła Jacka Kwiatkowskiego w  sprawie fundacji "Stworzenia Pana Smolenia" ‑  do ministra zdrowia (14921),

 434. posła Jacka Kwiatkowskiego w  sprawie szkoleń dla policjantów z  zachowania procedur podczas akcji oraz użycia broni ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14922),

 435. posła Jacka Kwiatkowskiego w  sprawie wyrównania emerytur za okres przypadający przed dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 13 listopada 2012 r. ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14923),

 436. posła Mieczysława Golby w  sprawie podjęcia działań związanych
  ze zwiększeniem innowacyjności w  latach 2014‑2020 ‑  do ministra rozwoju regionalnego (14924),

 437. poseł Ewy Kołodziej w  sprawie usprawnienia funkcjonowania systemu elektronicznego postępowania upominawczego w  serwisie www.e‑sad.gov.pl ‑  do ministra sprawiedliwości (14925),

 438. poseł Alicji Dąbrowskiej w  sprawie finansowanego przez NFZ programu lekowego dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B ‑  do ministra zdrowia (14926),

 439. posła Macieja Orzechowskiego w  sprawie przekazywania dworców PKP SA samorządom ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14927),

 440. posła Macieja Orzechowskiego w  sprawie dyżurów aptek w  porze nocnej, niedzielę i  święta ‑  do ministra zdrowia (14928),

 441. posła Macieja Orzechowskiego w  sprawie dysponowania przez instytucje finansowe środkami pieniężnymi zmarłych klientów ‑  do ministra finansów (14929),

 442. posła Józefa Lassoty w  sprawie odrębnego budżetu w  prowadzonej reformie Centralnego Biura Śledczego ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14930),

 443. posła Józefa Lassoty w  sprawie szacunku kosztów leczenia i  rehabilitacji ofiar wypadków komunikacyjnych ‑  do ministra zdrowia (14931),

 444. posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w  sprawie ograniczenia
  "szarej strefy" w  motoryzacji ‑  do ministra gospodarki (14932),

 445. posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w  sprawie wprowadzenia daty pierwszej rejestracji zamiast roku produkcji ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14933),

 446. posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w  sprawie zmiany podatku akcyzowego od pojazdów osobowych na podatek uzależniony od parametrów ekologicznych pojazdu ‑  do ministra finansów (14934),

 447. posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w  sprawie uprawnienia do prowadzenia pojazdów dla osób z  rozpoznaną padaczką ‑  do ministra zdrowia (14935),

 448. posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w  sprawie egzaminów kandydatów na aplikantów, doktorantów i  innych prawników ‑  do ministra sprawiedliwości (14936),

 449. posłanek Elżbiety Gapińskiej i  Zofii Ławrynowicz w  sprawie uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w  Polsce ‑  do ministra środowiska (14937),

 450. posła Jerzego Szmita w  sprawie opieszałości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w  ocenie wniosków o  dofinansowanie ‑  do ministra gospodarki oraz ministra rozwoju regionalnego (14938),

 451. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie kształcenia uczniów z  niepełonosprawnościami o  specjalnych potrzebach edukacyjnych ‑  do ministra edukacji narodowej (14939),

 452. posłów Tadeusza Tomaszewskiego i  Anny Bańkowskiej w  sprawie kosztów urzędów pracy poniesionych w  związku z  wysyłaniem korespondencji ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14940),

 453. posła Ryszarda Zbrzyznego w  sprawie farm wiatrowych ‑  do ministra środowiska (14941),

 454. posłów Adama Kwiatkowskiego i  Pawła Szałamachy w  sprawie planowanych zwolnień grupowych dotyczących pracowników PLL LOT SA, Grupy PZU, TP SA, Raiffeisen Polbanku, Banku Citi Handlowy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14942),

 455. posłów Zbigniewa Włodkowskiego i  Piotra Zgorzelskiego w  sprawie egzaminowania aplikantów i  kandydatów na aplikantów ‑  do ministra sprawiedliwości (14943),

 456. posłów Jarosława Górczyńskiego i  Piotra Zgorzelskiego w  sprawie wyrażenia stanowiska na temat zmian w  ustawie o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu cywilnego ‑  do prezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości oraz ministra spraw wewnętrznych (14944),

 457. posłów Jarosława Górczyńskiego i  Piotra Zgorzelskiego w  sprawie budowy wolnostojących ogniw fotowoltaicznych nazwanych farmami fotowoltaicznymi ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14945),

 458. posła Marka Rząsy w  sprawie opodatkowania Karty dużej rodziny oraz innych ulg przyznawanych konsumentom w  ramach programów lojalnościowych ‑  do ministra finansów (14946),

 459. poseł Marzeny Machałek w  sprawie doprecyzowania zasad korzystania z  ulgi prorodzinnej ‑  do ministra finansów (14947),

 460. poseł Marzeny Machałek w  sprawie wstrzymania wydawania uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14948),

 461. poseł Marzeny Machałek w  sprawie wpisania biathlonu na listę strategicznych dyscyplin sportowych ‑  do ministra sportu i  turystyki (14949),

 462. posła Zbyszka Zaborowskiego w  sprawie przymusu wyrejestrowania
  się z  przychodni rodzinnej, w  przypadku czasowej zmiany miejsca zamieszkania ‑  do ministra zdrowia (14950),

 463. posłów Anny Bańkowskiej i  Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie składek na ubezpieczenie społeczne ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14951),

 464. posłów Anny Bańkowskiej i  Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie problemu próchnicy u dzieci ‑  do ministra zdrowia (14952),

 465. posła Marka Asta w  sprawie budowy obwodnicy Wschowy w  ciągu drogi krajowej nr 12 ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14953),

 466. posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie doprecyzowania i  interpretacji przepisu rozporządzenia w  sprawie badań lekarskich kierowców i  osób ubiegających się o  uprawnienia do kierowania pojazdami ‑  do ministra zdrowia (14954),

 467. posła Waldemara Andzela oraz grupy posłów w  sprawie wzrostu przestępczości seksualnej w  polskich szkołach ‑  do ministra edukacji narodowej (14955),

 468. poseł Jadwigi Wiśniewskiej oraz grupy posłów w  sprawie przygotowania szkół do prowadzenia edukacji dzieci sześcioletnich ‑  do ministra edukacji narodowej (14956),

 469. poseł Jadwigi Wiśniewskiej oraz grupy posłów w  sprawie prawnego uregulowania zasad dotyczących monitorowania przestrzeni publicznej ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14957),

 470. posła Adama Kwiatkowskiego w  sprawie usuniętych symboli państwa polskiego ze stron internetowych ministerstw ‑  do prezesa Rady Ministrów (14958),

 471. posła Dariusza Piontkowskiego w  sprawie obniżenia wysokości odpisu
  na fundusz socjalny emerytów i  rencistów pożarnictwa i  Straży Granicznej ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14959),

 472. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie niepokojącego ograniczania dzieciom niewidomym dostępu do rehabilitacji ruchowej ‑  do ministra zdrowia (14960),

 473. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie dostępnych w  Internecie fałszywych, bądź nieuczciwych ofert pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14961),

 474. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie problemu osób niesłyszących ubiegających się o  uzyskanie prawa jazdy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14962),

 475. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie skrócenia czasu oczekiwania dzieci na wykonanie operacji laryngologicznych ‑  do ministra zdrowia (14963),

 476. posłów Anny Nemś i  Józefa Lassoty w  sprawie kupna/sprzedaży przez firmy gotowych baz danych osobowych, bez zgody osób zainteresowanych figurujących w  tych bazach ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14964),

 477. poseł Lidii Gądek w  sprawie nierespektowania przez apteki ustalonego harmonogramu dyżurów ‑  do ministra zdrowia (14965),

 478. posła Józefa Lassoty w  sprawie zmian w  art. 19 ustawy o  Policji ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14966),

 479. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie zwolnienia z  podatku VAT zajęć edukacyjnych i  terapeutycznych dla dzieci z  zaburzeniami w  rozwoju, prowadzonych w  ramach działalności gospodarczej ‑  do ministra finansów (14967),

 480. posła Tomasza Szymańskiego w  sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu ‑  do ministra sprawiedliwości (14968),

 481. posła Czesława Czechyry w  sprawie wymagań wobec lekarzy zatrudnianych w  zakładach opieki długoterminowej ‑  do ministra zdrowia (14969),

 482. posła Zbigniewa Konwińskiego w  sprawie rekompensat dla gmin,
  na których terenie funkcjonują parki narodowe ‑  do ministra finansów
  oraz ministra środowiska (14970),

 483. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie zapewnienia osobie niesłyszącej podczas egzaminu na prawo jazdy bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14971),

 484. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie karania osób nieuprawnionych do kierowania pojazdami ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14972),

 485. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie opodatkowania osób korzystających z  kart zniżkowych ‑  do ministra finansów (14973),

 486. posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w  sprawie wprowadzenia niższej stawki podatku VAT dla wydawców e‑booków ‑  do ministra finansów (14974),

 487. posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w  sprawie obowiązku sprzątania dróg po zdarzeniach, kolizjach i  wypadkach drogowych ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14975),

 488. posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w  sprawie możliwości wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia dla osób wyruszających
  na wyprawy górskie ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14976),

 489. posła Jerzego Polaczka w  sprawie uzyskania stanowiska rządu odnośnie do propozycji zawartych w  tzw. IV Pakiecie Kolejowym przedstawionym przez Komisję Europejską ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14977),

 490. posła Jerzego Polaczka w  sprawie zajęcia stanowiska przez Ministra Skarbu Państwa w  zakresie polityki spółki PLL LOT SA (jej obecnego oraz byłych prezesów i  zarządu) wobec związków zawodowych, osób
  je reprezentujących oraz spółki pracowniczej LOT AIR, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wytoczonych przez PLL LOT SA
  w/w podmiotom ‑  do ministra skarbu państwa (14978),

 491. poseł Małgorzaty Adamczak w  sprawie ubezpieczenia absolwentów szkół wyższych ‑  do prezesa Rady Ministrów (14979),

 492. posła Andrzeja Jaworskiego w  sprawie nieuzasadnionego wydania przez Energa SA poprzez spółkę zależną Energa Operator SA w  Gdańsku ponad 100 mln zł na "energetycznego dreamlinera ‑  nielota" ‑  do prezesa Rady Ministrów (14980),

 493. posła Marka Opioły w  sprawie nieprawidłowości w  działaniu Służby Kontrwywiadu Wojskowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (14981),

 494. posła Krzysztofa Michałkiewicza w  sprawie wejścia w  życie zasad określonych w  art. 243 ustawy o  finansach publicznych, mających zastosowanie po raz pierwszy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2014 r. ‑  do ministra finansów (14982),

 495. posła Krzysztofa Michałkiewicza w  sprawie planowanego przez Ministerstwo Zdrowia przyłączenia Instytutu Medycyny Wsi
  im. W. Chodźki w  Lublinie do Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie ‑  do ministra zdrowia (14983),

 496. posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie stronniczości politycznej i  braku obiektywizmu w  działaniach nadzorczych wojewody podlaskiego wobec organów samorządu terytorialnego ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (14984),

 497. posła Adama Rogackiego w  sprawie planowanej likwidacji Zespołu Szkół Przyrodniczo‑Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Marszewie ‑  do ministra edukacji narodowej oraz ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (14985),

 498. posła Zbigniewa Girzyńskiego w  sprawie przyznania Polsce przez MFW elastycznej linii kredytowej w  wysokości prawie 34 mld USD ‑  do ministra finansów (14986),

 499. posła Maksa Kraczkowskiego w  sprawie omijania przepisów o  podatku akcyzowym przy rejestrowaniu sprowadzanych samochodów luksusowych jako pojazdów pomocy drogowej ‑  do prezesa Rady Ministrów (14987),

 500. posła Grzegorza Adama Woźniaka w  sprawie braku środków finansowych na odprawy dla policjantów odchodzących na emeryturę ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14988),

 501. poseł Ewy Malik oraz grupy posłów w  sprawie podjęcia realnych działań mających na celu wsparcie przemysłu motoryzacyjnego ‑  do ministra gospodarki (14989),

 502. poseł Ewy Malik oraz grupy posłów w  sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w  powiatowych urzędach pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (14990),

 503. poseł Ewy Malik oraz grupy posłów w  sprawie planowanego obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i  rencistów służb mundurowych ‑  do ministra spraw wewnętrznych (14991),

 504. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 16 ust.1 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14992),

 505. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 27 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14993),

 506. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 17 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14994),

 507. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 12 ust. 2 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14995),

 508. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 9 ust. 4 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (14996),

 509. posła Wojciecha Saługi w  sprawie dofinansowania ze środków unijnych zakupu rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w  Jaworznie ‑  do ministra rozwoju regionalnego (14997),

 510. posła Wojciecha Saługi w  sprawie braku kontraktu na świadczenia w  zakresie badania rezonansem magnetycznym w  Szpitalu Wielospecjalistycznym w  Jaworznie ‑  do ministra zdrowia (14998),

 511. poseł Marii Zuby w  sprawie nieracjonalności interpretacji podatkowych, traktujących ewentualne umorzenia poboru należności z  tytułu pobytu dziecka w  pieczy zastępczej, jako rzeczywisty przychód po stronie rodzica biologicznego ‑  do ministra finansów (14999),

 512. poseł Marii Zuby w  sprawie problemów związanych z  naliczaniem odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w  pieczy zastępczej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15000),

 513. posła Marka Rząsy w  sprawie podjęcia działań związanych z  uzyskaniem dostępu do Profilu kandydata na kierowcę ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15001),

 514. posła Marka Rząsy w  sprawie przekazywania dla organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanych z  urzędu lub przez pracodawcę ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15002),

 515. posłów Zbigniewa Włodkowskiego i  Henryka Smolarza w  sprawie łączenia szkół w  zespoły ‑  do ministra edukacji narodowej (15003),

 516. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie deregulacji zawodów ‑  do ministra sprawiedliwości (15004),

 517. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie możliwości zmiany zasad obliczania świadczenia pieniężnego dla medalistów olimpijskich i  paraolimpijskich, a  w  szczególności w  sprawie możliwości waloryzacji świadczenia ‑  do ministra sportu i  turystyki (15005),

 518. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie projektu systemowego "e‑podręczniki do kształcenia ogólnego" ‑  do ministra edukacji narodowej (15006),

 519. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie wyników reprezentacji Polski
  na igrzyskach olimpijskich ‑  do ministra sportu i  turystyki (15007),

 520. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i  przyborów szkolnych w  budynku szkoły ‑  do ministra edukacji narodowej (15008),

 521. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie kontroli zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w  zakresie dopuszczalnej wagi tornistra ‑  do ministra edukacji narodowej (15009),

 522. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15010),

 523. poseł Małgorzaty Niemczyk w  sprawie problemów z  wnioskami składanymi przez organizacje i  instytucje działające na podstawie ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15011),

 524. poseł Beaty Kempy w  sprawie zaniedbań funkcjonariuszy publicznych, jakie mają miejsce przy wydaniu przez sąd rodzinny decyzji dotyczącej ograniczenia władzy rodzicielskiej, na przykładzie sytuacji rodziny z  Krakowa ‑  do ministra sprawiedliwości (15012),

 525. posła Jacka Najdera w  sprawie nadpodaży świadectw pochodzenia oraz udostępniania informacji nt. umorzonych i  wydanych świadectw pochodzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ‑  do ministra gospodarki (15013),

 526. posła Jacka Czerniaka w  sprawie planów Ministerstwa Zdrowia
  co do przyszłości Instytutu Medycyny Wsi w  Lublinie ‑  do ministra zdrowia (15014),

 527. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie nowelizacji ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15015),

 528. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie ustawy deregulacyjnej
  z  dnia 16 listopada 2012 r. o  redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w  gospodarce ‑  do ministra finansów (15016),

 529. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie refundowania wybranych bezglutenowych środków spożywczych zaliczanych do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego ‑  do ministra zdrowia (15017),

 530. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie uprawnień emerytalnych położnych pracujących na oddziałach porodowych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15018),

 531. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie oceny stanu zdrowia i  warunków służby funkcjonariuszy Policji ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15019),

 532. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie wypowiedzi podsekretarza stanu w  Ministerstwie Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej dotyczącej wspierania przez rząd budownictwa mieszkaniowego
  z  tzw. wielkiej płyty ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15020),

 533. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie wykonywania obowiązków związanych z  ustawą o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15021),

 534. posła Stanisława Wziątka w  sprawie zapewnienia finansowania z  budżetu państwa budowy obwodnicy Wałcza w  ciągu drogi ekspresowej S10 oraz budowy drogi ekspresowej S10 ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15022),

 535. posła Stanisława Wziątka w  sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenu pod budowę nowej siedziby Archiwum Państwowego w  Szczecinie ‑  do ministra obrony narodowej (15023),

 536. posła Stanisława Wziątka w  sprawie sposobu ujmowania wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych w  sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej ‑  do ministra edukacji narodowej (15024),

 537. posła Roberta Wardzały w  sprawie zasad kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej ‑  do ministra zdrowia (15025),

 538. posła Stanisława Wziątka w  sprawie rewitalizacji linii kolejowej
  405 Szczecinek ‑  Ustka ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15026),

 539. posła Stanisława Wziątka w  sprawie wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S6 do "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014‑2020" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15027),

 540. posła Stanisława Wziątka w  sprawie wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S11 do "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014‑2020" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15028),

 541. posła Mariana Cyconia w  sprawie osób oddalonych długotrwale od rynku pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15029),

 542. posła Mariana Cyconia w  sprawie możliwości stworzenia programu pilotażowego dla gmin uzdrowiskowych w  zakresie odnawialnych źródeł energii ‑  do ministra gospodarki (15030),

 543. posła Mariana Cyconia w  sprawie uzależnienia uczniów od Internetu ‑  do ministra edukacji narodowej (15031),

 544. posła Mariana Cyconia w  sprawie ruchu turystycznego zza wschodniej granicy ‑  do ministra sportu i  turystyki (15032),

 545. posła Mariana Cyconia w  sprawie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości ‑  do ministra gospodarki (15033),

 546. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie konsolidacji przedsiębiorstw zbrojeniowych w  ramach Narodowego Koncernu Zbrojeniowego ‑  do ministra skarbu państwa (15034),

 547. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie podjęcia działań mających
  na celu propagowanie szczepień przeciw grypie ‑  do ministra zdrowia (15035),

 548. posła Andrzeja Sztorca w  sprawie barier, jakie nieułatwiają dostępu i  zakupu ziemi polskim gospodarzom i  rolnikom z  zasobów Skarbu Państwa ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (15036),

 549. posła Andrzeja Sztorca w  sprawie przyznania środków na kompleksowy remont zespołu cmentarzy z  I wojny światowej w  Małopolsce i  części
  woj. podkarpackiego ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (15037),

 550. posła Jacka Żalka w  sprawie wyrejestrowywania pojazdów ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15038),

 551. posła Jacka Żalka w  sprawie stosowania zasady wzajemności w  kontaktach handlowych z  Japonią ‑  do ministra finansów (15039),

 552. posła Tomasza Lenza w  sprawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z  dnia 16 stycznia 2013 r. w  sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z  uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15040),

 553. posła Artura Górczyńskiego oraz grupy posłów w  sprawie urządzeń zabezpieczających przeciwpożarowych znajdujących się na Stadionie Narodowym ‑  do ministra sportu i  turystyki (15041),

 554. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie planowanej zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  26 lutego 2009 r. w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w  ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‑2013 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (15042),

 555. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i  rencistów pożarnictwa ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15043),

 556. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie unieważniania decyzji i  żądania od rolników zwrotu części środków z  tytułu płatności bezpośrednich ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (15044),

 557. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie systemu egzaminowania
  na aplikacje prawnicze ‑  do ministra sprawiedliwości (15045),

 558. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie redukcji zatrudnienia w  Poczcie Polskiej SA i  jej ewentualnego wpływu na jakość i  dostępność do powszechnych usług pocztowych, na przykładzie woj. lubelskiego ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (15046),

 559. poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie usuwania symboli narodowych z  rządowych stron internetowych ‑  do prezesa Rady Ministrów (15047),

 560. posła Łukasza Gibały w  sprawie obaw eksporterów usług, związanych z  planowaną zmianą zasad sposobu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15048),

 561. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 37 ust. 6 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15049),

 562. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 36 ust. 2 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15050),

 563. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15051),

 564. posła Mariusza Grada w  sprawie postępów w  budowie Sądu Okręgowego i  Sądu Rejonowego w  Zamościu ‑  do ministra sprawiedliwości (15052),

 565. posła Andrzeja Romanka w  sprawie dyskryminacji podmiotów uprawnionych do składania wniosków w  ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i  leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‑2013 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (15053),

 566. posła Łukasza Borowiaka w  sprawie reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia ‑  do ministra zdrowia (15054),

 567. posła Łukasza Borowiaka w  sprawie reorganizacji struktury urzędów skarbowych ‑  do ministra finansów (15055),

 568. posła Łukasza Borowiaka w  sprawie opłat za abonament radiowo‑telewizyjny ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (15056),

 569. posła Artura Dębskiego w  sprawie Ośrodka Szkolenia Agencji Wywiadu w  Starych Kiejkutach i  przebywających tam agentów CIA ‑  do prezesa Rady Ministrów (15057),

 570. posłów Artura Dębskiego i  Tomasza Makowskiego w  sprawie nagród pieniężnych przyznanych w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w  2012 r. ‑  do prezesa Rady Ministrów (15058),

 571. posła Witolda Klepacza w  sprawie obowiązku wysyłania informacji
  na temat wysokości składek wpłaconych do ZUS do wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15059),

 572. posła Armanda Kamila Ryfińskiego w  sprawie niszczenia przez państwową służbę ochrony zabytków budowli wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (15060),

 573. poseł Wandy Nowickiej w  sprawie tworzenia Regionalnych Centrów Nauki i  Lokalnych Centrów Nauki ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (15061),

 574. poseł Wandy Nowickiej w  sprawie przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej i  seksualnej wobec dziewcząt ‑  do prezesa Rady Ministrów (15062),

 575. posła Roberta Biedronia w  sprawie założeń projektu ustawy o  poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (15063),

 576. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie stołówek szkolnych funkcjonujących na terenie szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ‑  do ministra edukacji narodowej (15064),

 577. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie projektowanych zmian w  organizacji nadzoru pedagogicznego ‑  do ministra edukacji narodowej (15065),

 578. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur ‑  do ministra edukacji narodowej (15066),

 579. posła Adama Rogackiego w  sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w  Lipnie w  pow. leszczyńskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15067),

 580. posła Adama Rogackiego w  sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w  Krzemieniewie w  pow. leszczyńskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15068),

 581. posła Adama Rogackiego w  sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w  Rydzynie w  pow. leszczyńskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15069),

 582. posła Adama Rogackiego w  sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w  Wijewie w  pow. leszczyńskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15070),

 583. posła Adama Rogackiego w  sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w  Święciechowie w  pow. leszczyńskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15071),

 584. posła Adama Rogackiego w  sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w  Osiecznej w  pow. leszczyńskim ‑  do ministra spraw wewnętrznych (15072),

 585. posła Ryszarda Zbrzyznego w  sprawie relacji między kierownictwem PLL LOT SA a  organizacjami związkowymi w  tym przedsiębiorstwie ‑  do prezesa Rady Ministrów (15073),

 586. posła Dariusza Jońskiego w  sprawie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w  Łodzi ‑  do ministra zdrowia (15074),

 587. posła Andrzeja Romanka w  sprawie usunięcia godła RP ze stron internetowych Ministerstwa Sportu i  Turystyki, Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (15075),

 588. posła Stanisława Szweda w  sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla rolników ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15076),

 589. posła Stanisława Szweda w  sprawie zasad nawiązywania stosunku pracy w  służbie cywilnej ‑  do prezesa Rady Ministrów (15077),

 590. posła Przemysława Wiplera w  sprawie zakładów opiekuńczo‑leczniczych ‑  do ministra zdrowia (15078),

 591. posła Tomasza Kaczmarka w  sprawie możliwego zagrożenia życia i  zdrowia XIII zmiany PKW w  Afganistanie ‑  do ministra obrony narodowej (15079),

 592. posła Tomasza Kaczmarka w  sprawie kar dyscyplinarnych dla dyrektora Biura Pełnomocnika Ochrony i  Bezpieczeństwa Wewnętrznego SKW w  trakcie jego pracy w  ABW ‑  do ministra obrony narodowej (15080),

 593. posła Krzysztofa Lipca w  sprawie wstępnego podziału środków finansowych dla poszczególnych województw w  nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014‑2020 ‑  do prezesa Rady Ministrów (15081),

 594. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II bezpieczeństwo ‑  dostępność ‑  rozwój" ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15082),

 595. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie wzrostu liczby przestępstw seksualnych w  szkołach podstawowych i  gimnazjalnych ‑  do ministra edukacji narodowej (15083),

 596. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie ograniczonej liczby miejsc na specjalizacje lekarskie i  lekarsko‑dentystyczne w  ramach rezydentury w  woj. podlaskim ‑  do ministra zdrowia (15084),

 597. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie działania Inspekcji Transportu Drogowego wobec pojazdów pogotowia ratunkowego ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15085),

 598. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie przestępstwa stalkingu
  na terenie woj. podlaskiego ‑  do ministra sprawiedliwości (15086),

 599. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie aktywności ministerstwa związanej z  przeciwdziałaniem otyłości w  Polsce ‑  do ministra edukacji narodowej, ministra zdrowia oraz ministra sportu i  turystyki (15087),

 600. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i  górnicze ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15088),

 601. posła Wojciecha Saługi w  sprawie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i  górnicze ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15089),

 602. posła Wojciecha Saługi w  sprawie specjalistycznych szkoleń ‑  do ministra zdrowia (15090),

 603. posła Wojciecha Saługi w  sprawie karetki systemowej ‑  do ministra zdrowia (15091),

 604. poseł Wandy Nowickiej w  sprawie sytuacji samotnych osób niepełnosprawnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15092),

 605. posła Jerzego Polaczka w  sprawie działań rządu w  zakresie zabezpieczenia oraz zwrotu dowodu rzeczowego ‑  wraku samolotu państwowego Tu‑154M ‑  (będącego w  rejestrze Ministerstwa Obrony Narodowej) w  świetle międzynarodowych przepisów, w  szczególności z  załącznika nr 13 Konwencji ICAO ‑  do prezesa Rady Ministrów (15093),

 606. posła Andrzeja Guta‑Mostowego w  sprawie modernizacji drogi S7
  na odcinku Lubień ‑  Rabka ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15094),

 607. posła Andrzeja Guta‑Mostowego w  sprawie obecnej sytuacji spółki Polskie Nagrania SA ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (15095),

 608. posła Andrzeja Guta‑Mostowego w  sprawie nowych zasad finansowania sportów zimowych ‑  do ministra sportu i  turystyki (15096),

 609. posła Andrzeja Guta‑Mostowego w  sprawie modernizacji mostu drogowego w  Białym Dunajcu na drodze krajowej nr 47 ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15097),

 610. posła Arkadiusza Litwińskiego w  sprawie problemów armatorów żeglugi śródlądowej ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15098),

 611. posła Sławomira Kopycińskiego w  sprawie wysokości odliczeń podatkowych w  związku z  darowiznami na rzecz Kościoła katolickiego i  kościelnych osób prawnych ‑  do ministra finansów (15099),

 612. poseł Marzeny Machałek w  sprawie zachowania połączeń kolejowych na odcinku Jelenia Góra ‑  Lwówek Śląski i  modernizacji linii
  283 ‑  do ministra transportu, budownictwa i  gospodarki morskiej (15100),

 613. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie podjęcia działań mających na celu promowanie pozostawienia zapasów w  programie Igrzysk Olimpijskich w  2020 r. ‑  do ministra sportu i  turystyki (15101),

 614. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie zmian w  Kodeksie pracy, dzięki którym spadnie stopa bezrobocia w  Polsce ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (15102),

 615. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie planów likwidacji bibliotek szkolnych ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (15103),

 616. posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w  sprawie przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu na temat "Kształcenia uczniów z  niepełnosprawnościami" ‑  do ministra edukacji narodowej (15104),

 617. posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w  sprawie świadczeń medycznych dla kobiet chorujących na raka piersi ‑  do ministra zdrowia (15105),

 618. posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w  sprawie zrównania stawek podatku VAT dla książek z  papieru i  elektronicznych ‑  do ministra finansów (15106),

 619. poseł Małgorzaty Sekuły‑Szmajdzińskiej w  sprawie propozycji wpisania do prawa oświatowego przepisu umożliwiającego wykonywanie zadań biblioteki szkolnej przez biblioteki publiczne ‑  do ministra administracji i  cyfryzacji (15107).


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna