HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0,83 Mb.
Strona1/5
Data20.05.2018
Rozmiar0,83 Mb.
  1   2   3   4   5


Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2015 Brzozów 05.08.2015 r.


Dotyczy:

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawy

wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/32/2015

W związku z pytaniem złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:


Pytanie nr 1, dot. części XXIV

Proszę o informację z jakiego materiału mają być etykiety samoprzylepne (papier/folia)?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet papierowych.Pytanie nr 2, dot. części XXIV

Czy etykiety będą zadrukowywane czy zapisywane ręcznie? Jeśli zadruk- termiczny czy termotransferowy (przy użyciu tzw. kalki)?


Odpowiedź:

Etykiety będą przeznaczone do zapisu ręcznego.Pytanie nr 3, dot. części XXIV

Czy rozmiar 30x50mm to jest szerokość x wysokość czy też odwrotnie?


Odpowiedź:

W związku z przeznaczeniem etykiet do zapisu ręcznego dla zamawiającego nie ma znaczenia czy powyższy rozmiar oznacza szerokość x wysokość, czy też odwrotnie.Pytanie nr 4, dot. części XXIV

Czy j.m. sztuki 1400- to jest ilość rolek etykiet? (cena w tym wypadku byłaby za rolkę = 1000 szt. etykiet).Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo wpisał niewłaściwą jednostkę miary. Zamawiający wymaga zaoferowania 1400 rolek etykiet.


Pytanie nr 5, dot. części XII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie XII, tj.:

Dren spiralny długość 150 cm złącze niskiego ciśnienia do strzykawki do podawania kontrastu, min. 350 PSI”, przedłużacza niskociśnieniowego zachowującego wskazane parametry, z limitem ciśnienia roboczego do 330 PSI? Według naszej najlepszej wiedzy wskazane przez nas ciśnienie robocze (330 PSI) jest w zupełności wystarczające podczas wykonywanych procedur tomografii komputerowej.

Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom złożenie korzystniejszej oferty cenowej oraz jakościowej aniżeli w przypadku w/w ograniczenia, które może wskazywać na intencję Zamawiającego dotyczącą udzielenia zamówienia na asortyment oferowany tylko przez jednego oferenta mogącego sprostać stawianym wymogom/parametrom technicznym, przez co eliminuje z udziału w postępowaniu innych potencjalnych wykonawców.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 6, dot. części IV, poz. nr 1

Wnosimy o dopuszczenie obok istniejących zapisów SIWZ możliwości zaoferowania zestawów do drenażu klatki piersiowej, które już były używane przez Zamawiającego, o następujących parametrach:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą wyskalowanego pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem harmonijkowym informującym o rzeczywistej sile ssania; komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym dającym możliwość wielokrotnego, higienicznego opróżnienia komory w trakcie drenażu; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa z zaworem wychyłowym; dodatkowa pompka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca; wskaźnik przecieku doopłucnowego; podwójny zawór odbarczający dodatnie ciśnienie; automatyczna zastawka odbarczająca wysokie podciśnienia; dodatkowa skala dla małych objętości wydzieliny od 0 do 100 ml; przeźroczysta ściana czołowa, uchwyt do przenoszenia lub powieszenia na łóżku; zestaw pracujący cicho.


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 7, dot. części IV, poz. nr 2

Wnosimy o dopuszczenie obok istniejących zapisów SIWZ możliwości zaoferowania zestawów do drenażu klatki piersiowej, które już były używane przez Zamawiającego, o następujących parametrach:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej noworodkowy z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą wyskalowanego pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem harmonijkowym informującym o rzeczywistej sile ssania; komora kolekcyjna o pojemności 400 ml z zaworem spustowym dającym możliwość wielokrotnego, higienicznego opróżnienia komory w trakcie drenażu; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa z zaworem wychyłowym; dodatkowa pompka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca; wskaźnik przecieku doopłucnowego; podwójny zawór odbarczający dodatnie ciśnienie; automatyczna zastawka odbarczająca wysokie podciśnienia; dodatkowa skala dla małych objętości wydzieliny od 0 do 50 ml; przeźroczysta ściana czołowa, uchwyt do przenoszenia lub powieszenia na łóżku; zestaw pracujący cicho.


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 8, dot. części IV, poz. nr 3

Prosimy o podanie ilości worków do drenażu 1000 ml jaką należy zaoferować w pozycji nr 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji 144 sztuki worków (do każdego zestawu po 1 sztuce)?Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 144 sztuk worków do drenażu.Pytanie nr 9, dot. części XXV

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane igły do trepanobiopsji posiadały tulipanowe ostrze z pięcioma wierzchołkami oraz zwężającą się do wewnątrz powierzchnię tnącą igły ułatwiającą pobranie i sprawne wyciągnięcie próbki? Pozostałe parametry jak w SIWZ. Proponowane igły były już dostarczane do Zamawiającego.Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.Pytanie nr 10, dot. części XXIV

Czy etykiety mają być termotransferowe?Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.Pytanie nr 11, dot. części XXIV

Czy rozmiar etykiet może być 50 mm x 30 mm ?Odpowiedź:

Tak


Pytanie nr 12, dot. części XXIV

Czy chodzi tu o łączną ilość etykiet 1000 x 1400 = 1 400 000 ?Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 1400 rolek etykiet.Pytanie nr 13, dot. części VII

Czy należy zaoferować etykiety podwójnie samoprzylepne?Odpowiedź:

Tak


Pytanie nr 14, dot. części VII

Czy należy wycenić 600 etykiet (czyli 1,2 rolki) czy 600 rolek etykiet?Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 600 rolek etykiet.Pytanie nr 15, dot. części XIV

Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu:

- czy należy zaoferować etykiety umożliwiające zapis informacji w poprzek czy wzdłuż przesuwu taśmy z etykietami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet umożliwiających zapis informacji w poprzek przesuwu..


- czy etykiety powinny być przeznaczone do metkownic dwurzędowych czy trzyrzędowych?

Odpowiedź:

Etykiety powinny być przeznaczone do metkownic dwurzędowych.Pytanie nr 16, dot. części XIV

Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 500 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu ilości zapotrzebowania?Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 17, dot. części XIV

Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 750 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu ilości zapotrzebowania?Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 18, dot. części I, poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1 poz. 2 elektrody dużej do holtera, okrągłej o średnicy 55 mm.Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 19, dot. części XIII, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ochronnych o szerokości 50 cm, perforacją co 50 cm, 100 listków w rolce (50 mb)?Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 20, dot. części XIII, poz. nr 1

Czy w razie wyrażenia zgody możemy przeliczyć ilość rolek na 800 sztuk, gdyż proponowane przez nas podkłady są o 10 mb dłuższe?Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 21, dot. części XIII, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ochronnych wykonanych z jednej warstwy bibuły celulozowej i jednej warstwy folii?Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 22, dot. części VII,

Czy Zamawiający wymaga, aby etykiety posiadały naniesiony wskaźnik do sterylizacji parą wodną?Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 23, dot. części XI,

Czy Zamawiający wymaga, aby szczotki do rąk miały wymiary 80 mm x 50 mm x 40 mm, co zapewnia ich wygodne i ergonomiczne użycie ?Odpowiedź:

Zamawiający nie doprecyzowuje.Pytanie nr 24, dot. części XI,

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 50 sztuk w standardowym kartoniku?. Kartonik w formie dozownika ma bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów całego pakietuOdpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 25, dot. części XIII,

Prosimy o dopuszczenie podkładów w roli z perforacją co 50 cm spełniających pozostałe parametry SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. Zamawiający oczekiwał roli o długości 40 mb a my proponujemy 50 mb, czyli 800 sztuk.Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 26, dot. części VIII, poz..: 1-5

Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski.Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 27, dot. części XXIX,

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego o minimalnym przepływie 350 ml/min?Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.Pytanie nr 28, dot. części XXIX,

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 Bar oraz ciśnienie zwrotne 2,6 Bara?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 29, dot. części V,

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 15x73mm z regulacją 35-60mm, zapakowaną w rękaw folia-papier?Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 30, dot. części IX, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści maszynki do golenia pakowane a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 31, dot. części XII,

Czy Zamawiający dopuści dren spiralny do podawania kontrastu o ciśnieniu 300PSI?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 32, dot. części XIII,

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny nakozetkowy o szerokości 50cm perforowany, co 50cm o długości 50m, z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 800 rolek?


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 33, dot. części XIII,

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny nakozetkowy o szerokości 50cm perforowany, co 37cm o długości 50m, z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 800 rolek?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 34, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm Serweta w górnej części wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/2, a w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 35, dot. części XVIII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 cm x 260 cm Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta 170 cm x 240 cm Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 cm x 120 cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

+ osobno pakowana serweta dwuwarstwowa 90x120cm?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 36, dot. części XVIII, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 37, dot. części XVIII, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tworząc część nr XXXIV o nazwie:” Sterylny zestaw do laparoskopii”.


Pytanie nr 38, dot. części XIX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem. 1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm?Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 39, dot. części XIX, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.

2 x Serweta o wym. 70 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 40, dot. części XXIII poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby ustniki posiadały kołnierz uniemożliwiający uszkodzenie aparatu przez zęby chorego oraz załączenia próbek na potwierdzenie parametru?Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby ustniki posiadały kołnierz.Pytanie nr 41, dot. części XXIII poz. 8

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki w rozmiarze 80x220cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie nr 42, dot. części XXIII poz. 9-12

Czy Zamawiający dopuści rurki ustko-gardłowe Guedel wykonane z PE?Odpowiedź:

Tak.


Pytanie nr 43, dot. części XXIII poz. 13-15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tworząc część nr XXXV o nazwie:” Wyroby medyczne różne”Pytanie nr 44, dot. części XIII

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie nr 45, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu?


Odpowiedź:

Zamawiający przenosi poz. nr 2,3,4 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr XVIII do odrębnych części.Pytanie nr 46, dot. części XVIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze na całej powierzchni 73g/m2 (włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa) o odporności na penetrację płynów 191 cm H2O, odporności na rozerwania na sucho 108 kPa i na mokro 95kPa o składzie:
serweta z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec

1

240x100cm

OKRĄG

5; 4

WYCIĘC. PÓŁOKRĄ.

11

serweta
przeznaczona pod pośladki

1

90x75

 

 

 

 

pokrowiec na nogę

2

120x75

 

 

 

 

taśma medyczna

4

50x9

 

 

 

 

serwetki do rąk

4

40x20

 

 

 

 
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna