HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0,69 Mb.
Strona3/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Wymaganie

Parametr wymagany - Tak/Nie

Parametr oferowany (Tak/Nie)

Środowisko zrealizowane w zgodności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

TAK
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

TAK
Środowisko umożliwiające realizację wszystkich zadań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005)

TAK
Środowisko zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

TAK
Środowisko musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o:

dacie wprowadzenia danych osobowych

identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe

informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione,

dacie i zakresie tego udostępnienia

data modyfikacji danych osobowych

identyfikator operatora modyfikującego dane


TAK
Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 19 września 2007 w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

TAK

Wymagania ogólne

Środowisko ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów

TAK
Środowisko pracuje w środowisku graficznym na stanowiskach użytkowników (preferowane środowisko klasy MS Windows)

TAK
Środowisko komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.

TAK
Środowisko powinno umożliwiać obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn. powinno:

TAK
- pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze,

TAK
- udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane,

TAK
- umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne,

TAK
- podpowiadać kolejne kroki procesu.

TAK
Środowisko demonstracyjne powinno być zbudowane w taki sposób, aby odzwierciedlało dokładnie strukturę organizacyjną Zamawiającego,

TAK
Środowisko demonstracyjne powinno być zbudowane w taki sposób, aby odzwierciedlało dokładnie strukturę magazynów wewnętrznych oraz procesy logistyczne Zamawiającego,

TAK
Środowisko demonstracyjne powinno być zbudowane w taki sposób, aby realizowało procesy dokładnie wg zasad ustalonych w ramach struktury Zamawiającego,

TAK
Środowisko demonstracyjne powinno zawierać co najmniej:- 10 000 wpisów identyfikujących zróżnicowane dane pacjentów przy czym nie mogą to być dane rzeczywistych pacjentów. Dane te nie mogą się powielać (nie mogą być kopią względem siebie)

TAK
- 5 000 wyników badań diagnostycznych. Dane te nie mogą się powielać (nie mogą być kopią względem siebie)

TAK
- 5 000 wyników badań laboratoryjnych. Dane te nie mogą się powielać (nie mogą być kopią względem siebie)

TAK
- 5 000 rekordów identyfikujących epizody medyczne w placówce (pobyty i hospitalizacje). Dane te nie mogą się powielać (nie mogą być kopią względem siebie)

TAK
- 5 000 rekordów reprezentujących dane rozliczeniowe (symulacje w zakresie rozliczeń z płatnikiem). Dane te nie mogą się powielać (nie mogą być kopią względem siebie)

TAK
- 5 000 rekordów w zakresie umożliwiającym wygenerowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane te nie mogą się powielać (nie mogą być kopią względem siebie)

TAK
- 2 000 rekordów w obszarze kart materiałowych. Dane te nie mogą się powielać (nie mogą być kopią względem siebie)

TAK
- strukturę magazynów zgodną ze strukturą Zamawiającego

TAK
- strukturę dokumentów zgodną ze strukturą Zamawiającego

TAK
Środowisko demonstracyjne powinno być przygotowane w taki sposób, aby personel Zamawiającego mógł odbyć zajęcia praktyczne realizując scenariusze szkoleniowe.

TAK

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna