Historia koła nr 30 polskiego związku wędkarskiego w przemkowiePobieranie 24,15 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar24,15 Kb.

HISTORIA KOŁA NR 30 POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMKOWIE.
Historia Koła nr 30 w Przemkowie jest trudna do odtworzenia z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji z tego okresu. Najstarszym zachowanym dokumentem jaki posiadamy jest legitymacja Kolegi Jana Cieślaka w której dokonano wpisu: Karta Wędkarska nr 48/56, Legitymacja nr 28 382 wydana przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szprotawie, wpłaty członkowskiej dokonano w Przemkowie i wklejono znaki Koła PZW w Przemkowie.

Według informacji udzielonych nam przez wieloletnich członków Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Przemkowie istniało kilka lat wcześniej jako jednostka podległa PZW Szprotawa, a dopiero od roku 1956 przekształciła się w samodzielne koło. Wielkim orędownikiem wędkarstwa na terenie Przemkowa były Zakłady Metalurgiczne, które swoją wielką pomocą doprowadziły do jego rozkwitu. Pozwolę sobie przytoczyć anegdotę jaka wówczas była popularna w Przemkowie, która mówiła o powstaniu Zakładów Metalurgicznych przy Kole PZW. Wędkarstwem zajmowali się wtedy dyrektor naczelny Jerzy Skulski, dyrektor techniczny Stasikowski, administracyjny Anderman, główny księgowy Chorostkowski, szef produkcji Wacławski i wielu, wielu innych pracowników ZM Przemków - grubo ponad sto osób. Nadmienię, że Kol. Chorostkowski i Wacławski byli wielokrotnie utytułowanymi reprezentantami Okręgu zielonogórskiego w wędkarstwie rzutowym i niejednokrotnie zdobywali oni tytuły mistrzowskie a nawet Kol. Wacławski pobił rekord Polski wynikiem 98,98 m.Pierwszym Prezesem Koła PZW w Przemkowie został Kol. Franciszek Jakubowski, w skład Zarządu wchodzili: Skarbnik koła Kol. Mydlak, Członkowie: Skulski, Chorostkowski i Anatol Rudnicki, który zastąpił Kol. Mydlaka na stanowisku skarbnika. W drugiej kadencji Zarząd koła tworzyli: prezes Chorostkowski Stefan, sekretarz Gerard Łukasiewicz, skarbnik Władysław Mackiewicz, członek Antoni Zawadzki. Zarząd Koła w trzeciej kadencji: prezes Roman Fediuk, sekretarz Gerard Łukasiewicz, skarbnik Władysław Mackiewicz, którego przed upływem kadencji zastąpił Józef Ślepkiewicz. W tym okresie dotychczasowi działacze z koła Przemków weszli w skład władz i organów wyższych PZW tj. Kol. Skulski został członkiem Zarządu Głównego, a Kol. Chorostkowski Zarządu Wojewódzkiego PZW. Jest to dowodem na wielkie zaangażowanie braci wędkarskiej w popularyzowanie tego sportu na terenie Przemkowa i nie tylko, co jest chlubną kartą historii naszego koła. Podczas 50-letniej działalności nad poprawnym funkcjonowaniem koła czuwał Zarząd, którego inspiratorem i mężem opatrznościowym był Prezes. W ciągu półwiecza było ich kilku, których chronologicznie wymienię: Roman Jakubowski, Stefan Chorostowski, Roman Fediuk (najdłużej urzędujący wśród Prezesów, blisko 30 lat),Jerzy Jackowski, Marian Kucharski, Tadeusz Brzeźniak, Krzysztof Moszyk, Zygmunt Długosz, Stanisław Mazurek i obecnie Wacław Świdziński. Aktywnie działający członkowie Zarządu i niektórzy wędkarze byli zauważani i nagradzani za swój trud i zaangażowanie nadanymi im odznaczeniami wędkarskimi. Najwyższym odznaczeniem tj. „Złotą odznaką PZW z wieńcami” uhonorowany był kol. Fediuk, srebrną odznaką PZW nagrodzono kolegów: Józefa Ślepkiewicza, Gerarda Łukaszewicza, Zdzisława Berę, Czesława Sidora, Edwarda Ziacha, Zygmunta Długosza. Dzięki wypełnianiu postulatów zawartych w Statucie PZW nasze koło jest aktywnym członkiem społeczności wędkarskiej w Okręgu Legnica. Wielki sprzymierzeniec wędkarstwa jakim określano Zakłady Metalurgiczne w Przemkowie pomógł w wykonaniu stawu „Przemków”, wspierał wyjazdowe zawody wędkarskie, pomagał w wyposażeniu kadry koła w sprzęt wędkarski, sponsorował koło w organizowaniu imprez i zawodów, koledzy wędkarze pracujący na stolarni-modelarni wyrabiali słynne na cały okręg kije tonkinowe, które sprawdziły się podczas zawodów rzutowych i które jeszcze do niedawna były w użyciu przez nielicznych łowiących na spinning. Reprezentanci Naszego Koła startując w cyklicznych zawodach o Puchar „Złotej Rybki” wielokrotnie zwyciężali pokonując utytułowane reprezentacje kół z całej Polski. Ponadto w związku z tym, że koło powstało przy Zakładach Metalurgicznych i należało do branży hutniczej, nasza drużyna brała udział w III, IV, V i VI Mistrzostwach Polski Hutników (w latach 1986-1989), gdzie w IV-tych Mistrzostwach w roku 1987 Kol. Tadeusz Brzeźniak uplasował się na szóstej pozycji indywidualnie. Reprezentacja Koła w roku 1989 zajęła drugie miejsce drużynowo w spławikowych zawodach wędkarskich z okazji „Dnia Hutnika”. Mając pod opieką Koła tak zasobną w ryby rzekę jaką była Szprotawa organizowano wiele zawodów wędkarskich w których startowały również kobiety, pozwolę sobie podać nazwiska naszych Amazonek, Panie: MĘDAK, PRACOWITA, ZGRZEBSKA. Także nasze przeurocze panie w osobach: Krystyna Bera i Rozalia Ślepkiewicz wielokrotnie sędziowały panom podczas rozgrywania zawodów wędkarskich. Wspomnieć należy również o tradycjach wędkarskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie i wspólnym rodzinnym wędkowaniu, znam z imienia i nazwiska kilka wędkujących rodzin, których najczęściej możemy spotkać nad wodą. Państwo również ich znają jak chociażby rodzinę: Sieraków, Chorostowskich, Wantuchów, Świdzińskich i nieskromnie dodam rodzinę Cieślaków (5 wędkarzy).

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:  • Prezes Wacław Świdziński,

  • Wiceprezes Krzysztof Nowicki,

  • Wiceprezes ds. młodzieżowych Stanisław Mazurek,

  • Wiceprezes ds. sportowych Ireneusz Sitarek,

  • Skarbnik koła Andrzej Cieślak,

  • Gospodarz Stanisław Chodak,

  • Gospodarz, Paweł Świdziński,

  • Sekretarz koła Leszek Cieślak.

Pod opieką koła znajduje się 20 hektarów lustra wody: rzeka Szprotawa wraz z dopływami od mostu w Buczynie do granicy z województwem Lubuskim, kanały Syfon, Młot, Północny, staw na żwirowni Ostaszów i staw „Przemków”. Zarząd Koła gospodaruje na tych akwenach dzięki wielkiemu wsparciu Zarządu Okręgu, który prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką dostarczając min. materiał zarybieniowy na poszczególne cieki i zbiorniki. Głównie wpuszczany jest w nasze wody narybek karpia, lina, płoci, jazia, szczupaka i okonia. Otrzymana ryba w większości pochodzi z Ośrodka Zarybieniowego Okręgu PZW Legnica znajdującego się w Modlikowicach.

Nad prawidłowym przebiegiem zarybiania czuwa ichtiolog Pani Iwona Kijora. Wędkarze z naszego Koła mają za zadanie chronić rybostan i środowisko wodne swoich łowisk. Posiadamy w kole ekipę Społecznej Straży Rybackiej w sumie 13 strażników, których zadaniem jest ochrona wód podległych pod koło a nawet mają w tej chwili uprawnienia do kontroli wędkujących poza powiatem polkowickim. Jest to również jeden z elementów działalności statutowej Zarządu Koła.

Łowienie ryb to nie wszystko, współpracujemy z młodzieżą ze szkół z terenu Gminy Przemków, organizując wiele imprez i konkursów związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Koordynatorem współpracy Zarządu z młodzieżą jest wiceprezes ds. młodzieżowych kol. Stanisław Mazurek, który jest również instruktorem wędkarstwa młodzieżowego oraz szefem Młodzieżowego Koła Miłośników Przyrody w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Zespół młodych ludzi ściśle współpracuje z PZW w Przemkowie. Zarząd Koła corocznie organizuje konkursy plastyczne: ”Woda źródłem życia”, „Wiosna nad wodami”, „Czyste wody zdrowe ryby” Mamy w tym temacie wiele osiągnięć. Prace naszych dzieci wysyłane do dalszej oceny na szczeblu Okręgu w Legnicy gdzie zwyciężały i były wysoko wyróżniane.

W roku 2002 młodzież przemkowska opracowała ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, tworząc pracę pt. „Osobliwości Przyrodnicze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego” w ramach konkursu „Krajobrazy Dolnośląskich Rzek” i w ocenie na szczeblu województwa dolnośląskiego zdobyła drugie miejsce. Uczestnicząc w życiu młodzieży (bo takiego określenia możemy śmiało użyć) Zarząd Koła regularnie w każdą pierwszą niedzielę czerwca organizuje festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka, gdzie dzieci i młodzież nie tylko łowią ryby ale również bawią się w imprezach towarzyszących.

Inną imprezą dla przemkowskich dzieci i młodzieży jest „Święto Wesołego Karpia”, kiedy bawimy młodych ludzi konkursami wiedzy z zagadnień wędkarstwa lub sprawnościowymi łowieniem papierowych ryb na wędkę i rzut do celu. Mamy założoną w kole sekcję młodzieżową, którą kieruje już dwóch instruktorów (w bieżącym roku uprawnienia instruktorskie zdobył Sekretarz Koła Leszek Cieślak) i którą szkolimy pod kątem przyszłego wcielenia w szeregi Polskiego Związku Wędkarskiego.

Ważnym wydarzeniem jest konkurs „Wiedzy Przyrodniczo-Ekologiczno-Wędkarskiej” skierowany do uczniów szkół z terenu Gminy Przemków.

Reprezentacje szkół i drużyna młodzieżowa Koła nr 30 PZW muszą wykazać się znajomością zagadnień ekologii, przyrody i wędkarstwa oraz wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych. Dzięki dobrej współpracy z dyrekcjami szkół i przedszkoli Zarząd Koła ma możliwość przeprowadzenia konkursów wśród dzieci i młodzieży co jest wielce pomocne aby rozbudzić w nich dostrzeganie piękna przyrody i pomóc w dostrzeganiu zależności ekologicznych środowiska naturalnego. Kluczowym przedsięwzięciem, którego podjął się Zarząd koła jest akcja „Tydzień Czystości Wód”. Głównym organizatorem jest Zarząd Okręgu, który z nadesłanej dokumentacji wyłania najlepiej pracujące koło. Pochwalić możemy się zaszczytnym szóstym miejscem, (na 40 kół) co daje obraz pracy i wysiłku włożonego w efektywne przeprowadzenie operacji.

Wspólnymi siłami opracowano apel do społeczności Gminy Przemków, szkół, przedszkoli, sołectw, Urzędu Gminy i Miasta i innych instytucji o poparcie i przyłączenie się do akcji. Apel Zarządu koła został przychylnie przyjęty o czym świadczą nadesłane sprawozdania z wykonanych czynów i akcji porządkowania terenu od wielu instytucji i zakładów z terenu Gminy Przemków.

Na przykład w ubiegłym roku w akcji wzięło udział według nadesłanych raportów 846 osób, w tym 26 członków koła PZW Przemków, które przepracowały 2 913,5 godziny, zebrano 14 240 kg

+ 15,96 m³ śmieci oraz 576 kg surowców wtórnych.

Prowadzono też wśród młodzieży szkolnej szeroko zakrojoną akcję propagandową na temat dbania o środowisko naturalne i jego ochronę. Zarząd Koła przeprowadził pogadanki i prelekcje wśród młodzieży szkół Gminy Przemków w ilości 9,5 godz. Cieszymy się, że społeczeństwu nie obce są problemy poprawy otaczającej nas przyrody i środowiska naturalnego.

Zarząd Koła aktywnie uczestniczy w pracach fundacji lub stowarzyszeń ekologicznych, które powstały na terenie Gminy Przemków. Bierzemy udział w naradach, szkoleniach i w ten sposób zdobyć doświadczenie aby poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, a także z szeregowymi członkami naszego koła poprawić wizerunek otaczającego nas środowiska naturalnego. Jako wędkarze akcentujemy swoją obecność w społeczeństwie wykonując prace nie zawsze związane z gospodarką rybacką. Byliśmy wykonawcami lodowiska, montowaliśmy kosze na boisku przy ulicy Żymierskiego, pomagaliśmy wykonać ogrodzenie „Przemkolandu”. Byliśmy pomysłodawcami budowy wiaty na stawie „Przemków” a także pomagaliśmy w jej postawieniu. Obiektu sfinansowanego z pieniędzy fundacji polsko- amerykańskiej „Młode Granty”. Młodzież z sekcji brała udział w rajdach rowerowych, prowadziła obserwację przyrody przy okazji fotografując jej walory a my jako Zarząd koła oceniliśmy ich prace w ramach konkursów fotograficznych pt.„Zima w obiektywie młodzieży” i „Wiosna w obiektywie młodzieży”. Zdjęcia wystawione były w Urzędzie Gminy i Miasta i uzyskały wśród oglądających wysokie oceny, nawet osób profesjonalnie zajmujących się fotografowaniem przyrody.

Są to nieliczne pomysły zrealizowane przez Zarząd Koła w ramach współpracy z młodzieżą na pozostałe po prostu brak nam czasu, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.Podsumowując warto być widzianym w społeczeństwie naszej gminy jako organizacja przyjazna wszystkim ludziom i miło jest usłyszeć chociażby jedną pochwałę skierowaną pod naszym adresem.

Następne 50 lat działalności będziemy się starać zapisać w historii Przemkowa

i Okręgu Legnica propagując i chwaląc wędkarstwo jako przyjazne środowisku naturalnemu i każdemu człowiekowi.
Zarząd Koła nr 30 PZW w Przemkowie.

Przemków czerwiec 2006r.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna