Główne przyczyny ślepoty I pogorszenia widzenia u dzieci w Polsce I możliwości ich zapobPobieranie 2,61 Mb.
Strona1/7
Data05.11.2017
Rozmiar2,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Marek E. Prost


Główne przyczyny ślepoty i pogorszenia widzenia u dzieci w Polsce oraz możliwości ich zapobiegania i leczenia.


Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

Liczba dzieci niewidomych i słabo widzących w Polsce stopniowo wzrasta. W roku 1990 w Polskim Związku Niewidomych było zarejestrowanych 3114, podczas gdy w roku 1999 już 4429 dzieci. Najczęstsze przyczyny pogorszenia widzenia u dzieci w Polsce urodzonych w latach 1980 – 1998 to: zanik nerwu wzrokowego (21%), retinopatia wcześniaków (19%), zaćma (14%), krótkowzroczność (11,8%), zaburzenia rozwojowe (8,7%) i zwyrodnienia siatkówki (8%). (Tabela I)TABELA I

PRZYCZYNY ŚLEPOTY I ZNACZNEGO POGORSZENIA WIDZENIA U DZIECI W POLSCE ( DZIECI URODZONE W LATACH 1980 – 1998 )
ZANIK N.II - 21,6%

ROP - 19,0%

ZAĆMA OBUSTRONNA - 14,0%

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ - 11,8%

ZAB. ROZWOJOWE - 8,7%

ZWYRODNIENIA I DYSTROFIE SIATKÓWKI - 8,0%

JASKRA DZIECIĘCA - 6,4%

SIATKÓWCZAK - 2,3%

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ - 2,0%

URAZY - 1,6%

TOKSOPLAZMOZA WRODZONA - 1,0%

INNE - 3,6%

W ciągu ostatnich 20 lat doszło jednak do zmian w częstości występowania niektórych chorób narządu wzroku w Polsce. (Ryc. 1). Dotyczy to głównie retinopatii wcześniaków. Choroba ta w latach 1980-1985 była przyczyną 8%, zaś w latach 1995-1998 już 54% ślepoty i słabego widzenia u dzieci (Ryc. 1). Zmiany w częstości innych chorób są stosunkowo niewielkie. Spośród 6 głównych przyczyn ślepoty i słabego widzenia wymienionych powyżej w chwili obecnej istnieją możliwości skutecznego leczenia retinopatii wcześniaków oraz zaćmy. W przypadku czterech pozostałych grup chorób leczenie jest przeważnie objawowe. Oprócz wymienionych powyżej zmian w narządzie wzroku może wystąpić szereg schorzeń, które nie powodują ślepoty i słabego widzenia, ale mogą powodować niewielkie pogorszenie widzenia lub zaburzać rozwój widzenia u dzieci poniżej 7 r. ż.


Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości diagnostyki, profilaktyki i leczenia głównych schorzeń narządu wzroku u dzieci prowadzących do ślepoty, słabego widzenia, pogorszenia widzenia oraz roli w nich lekarza pediatry.

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna