Grażyna Mrugała Marcyniuk 25



Pobieranie 53,96 Kb.
Data06.06.2018
Rozmiar53,96 Kb.

GLIWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 29

Gliwice 2014-01-07


 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 38 preparatów leczniczych poz. 5,6. Zgoda na powyższe umożliwi na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej.




  • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający, w pakiecie 15 pozycja 1, 2 i 3 wymaga, aby Amikacyna zgodnie z CHPL miała możliwość podania domięśniowo?

  • Tak

 2. Czy Zamawiający, w pakiecie 38 pozycja 4, wymaga Ceftriaksonu stosowanego dożylnie i domięśniowo oraz by zgodnie z CHPL miał możliwość rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach niż woda do iniekcji?

  • Tak

 3. Czy Zamawiający w pakiecie 38 pozycja 5 i 6 wymaga, aby Cefuroxim 0,75g i 1,5g miał w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. w zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażeniu kości i stawów, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołooperacyjnym?

  • Tak

 4. Czy zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 9 pozycja 27, 28 i 29 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?.

  • Tak

 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 19 pozycji 7 (Ciprofloxacinum inj. 0,1g/10ml x 10) i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo większej ilości Wykonawcom, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej i dodatkowo stworzy warunki uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie do udziału w przetargu więcej niż jednego wykonawcę.

  • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 23 pozycji 3 (Clopidogrel tbl. 75mg x 28 tabl.) i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo większej ilości Wykonawcom, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej i dodatkowo stworzy warunki uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie do udziału w przetargu więcej niż jednego wykonawcę.

  • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy zamawiający wymaga, aby preparaty dopuszczone do przetargu,  zawierające substancję czynną cefuroximum, miały wskazania dostosowane do ChPL preparatu referencyjnego, obejmujące:

 • Pozaszpitalne zapalenie płuc.

 • Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

 • Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

 • Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran

 • Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

 • Zapobieganie zakażeniom po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego (również przełyku), ortopedycznych, układu sercowo-naczyniowego, ginekologicznych (również po cesarskim cięciu).

W myśl dyrektywy UE, obowiązującej na terenie państw członkowskich, wskazania dla Cefuroximu, dotyczące zakażenia kości i stawów, posocznicy , zapaleniu opon mózgowo- rdzeniowych, zakażenia górnych dróg oddechowych, rzeżączka oraz zakażenia w położnictwie i ginekologii zostały wycofane.


 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7 pozycji 4-8,15-21,29 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 2 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 3 produktu leczniczego Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml, w opakowaniu KabiPac?







 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 4 produktu leczniczego Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml, w opakowaniu KabiPac?




 • Zamawiający wyraża zgodę na powyższe




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 5 produktu leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek freeflex 500ml?




 • Zamawiający wyraża zgodę na powyższe




 1. Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycja 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920ml?




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 11,17 płynu wieloelektrolitowego w opakowaniu KabiPac, zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) cytrynian oraz zamiast mleczanów octany? Mleczany nasilają istniejącą wcześniej kwasicę mleczanową - szczególnie, gdy upośledzona jest funkcja wątroby i nerek- głównych narządów odpowiedzialnych za metabolizm tych anionów. Ponadto we wstrząsie dodatek mleczanów uniemożliwia diagnostykę. Płyn wieloelektrolitowy z mleczanami ogranicza w znaczący sposób możliwość podania pacjentom wymagającym podaży płynu wieloelektrolitowego buforowanego anionem kwasów organicznych. Octany natomiast są metabolizowane w wątrobie, mięśniach, miokardium, korze nerek, wszystkie tkanki posiadają enzymy metabolizujące octany. Metabolizm octanów jest szybszy niż mleczanów, bardzo szybki jest też efekt alkalizujący




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycja 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu INTRALIPID 10%, 100 mg/ml, emulsja do infuzji. 1000 ml emulsji zawiera 100 g oleju sojowego oczyszczonego (Soiae oleum raffinatum).




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 15 preparatu Natrium chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 sztuk?




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycja 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu INTRALIPID 20%, 200 mg/ml, emulsja do infuzji. 1000 ml emulsji zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego (Soiae oleum raffinatum).




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 30 pozycji 6-8 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wymaga, aby w częsci 21 poz. 11 i 12 (Budesonide zawiesina do inhalacji 250 mg i 500mg/ 2ml) posiadał zarejestrowane wskazanie – ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli ?




 • Tak




 1. Czy Zamawiający w części 17 poz. 12 i 13 (Meropenemum 500 mg i 1000 mg ) wymaga, aby trwałość roztworu po przygotowaniu wynosiła powyżej 1 godziny?




 • Tak




 1. Zamawiający umieścił w części 22 poz. 1, 2, 3 i 4 nazwy własne pasków testowych będące zastrzeżonymi znakami towarowymi – ze względu na kompatybilność pasków danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, takie paski mogą dostarczać jedynie ich wytwórcy i powiązane z nimi podmioty, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową. Zamawiający zastrzegł, że nie dopuszcza ofert równoważnych, taki zapis może być jednak niezgodny z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Dlatego wnosimy zapytanie, czy biorąc pod uwagę dynamiczny spadek cen pasków testowych oferowanych w ostatnim czasie na rynku i zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 7 i 29) Zamawiający dopuści do udziału w przetargu w w/w pozycjach konkurencyjne paski testowe, charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres pomiaru 10-900mg/dl, czas pomiaru 5s, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu glukometru, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013? Dopuszczenie oferty konkurencyjnej da Zamawiającemu korzyść w postaci możliwości ujednolicenia systemu do monitorowania glikemii. Zapewniamy nieodpłatne dostarczenie glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami jako wyposażenie dodatkowe – prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów, dla których zapewniamy gwarancję i pełny, bezpłatny serwis w trakcie całej umowy przetargowej.

 2. Przebieg postępowania oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie oferty przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych, jak również ze względu, na jakość oferowanych produktów.

Oczywistym jest fakt, iż określając przedmiot zamówienia Zamawiający opiera się na własnym doświadczeniu i preferencjach, ale powinien także zrobić rozeznanie rynku i dostępnych rozwiązań alternatywnych, konkurencyjnych i nowocześniejszych.

Czy z uwagi na powyższe oraz wyrażając poszanowanie dla zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 PZP) oraz zakazu opisu przedmiotu w sposób ograniczający uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy PZP) – Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny w Pakiecie 22 poz.1,poz.2,poz.3,poz.4 paski do glukometru wraz z bezpłatnym przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów posiadających szerszy zakres parametrów w porównaniu do systemów Accu-chek Active, Ascensia Entrust, Eusure, Countur Ts.

Pozwoli to Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej, co będzie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

Prosimy o podanie ilości niezbędnych glukometrów, dla których zapewniamy bezpłatne przeszkolenie personelu i pełen serwis oraz cykliczną walidację glukometrów.

Charakterystyka systemu proponowanych glukometrów:


 • Funkcja automatycznego kodowania pasków wykluczająca klucze, chipy kodowe a tym samym redukująca możliwość błędnego kodowania przez personel

 • Czas pomiaru 7 sekund;

 • Zakres temperatury przechowywania pasków min 4 – min 40C° najszerszy na rynku

 • Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST),

 • Paski pakowane po 50 sztuk – Wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozy (GOD), nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

 • Automatyczny wyrzut paska – pozwala na bezdotykowe usunięcie zużytego paska pomiarowego unikając kontaktu z rękami personelu ograniczamy do minimum ewentualne ryzyko epidemiologiczne

 • 3 płyny kontrolne ( niski, średni i wysoki) zapewniające możliwość cyklicznej kontroli poprawności działania glukometru ( jedyny producent, który zapewnia walidację glukometru w oparciu o 3 poziomy stężeń )

 • Kapilara umiejscowiona na czubku paska- gwarantuje bezpieczne wykonanie badania ( poboru próbki krwi) poza glukometrem co nie wpływa na zanieczyszczenie glukometru. Badanie oraz kontakt z materiałem skażonym odbywa się poza glukometrem co eliminuje możliwość zabrudzenia glukometru i eliminuje możliwość wystąpienia błędu w trakcie pomiaru czy zafałszowania wyniku.

 • Odpowiedź do pytania nr 22 i 23.

Wyjaśniam, że przedmiot zamówienia opisany w pakiecie nr 22 poz. 1-4 obejmuję, swym zakresem dostawę jedynie pasków do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów. Dostawa nowych glukometrów wraz z paskami stanowiło by, złożenie oferty równoważnej, co zostało przez Zamawiającego wykluczone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie informuję, że Zamawiający obecnie nie przewiduje wymiany posiadanych glukometrów, jak również nie przewiduje się, aby przy każdorazowej potrzebie zamówienia pasków do takiej wymiany miało dochodzić.

Ponadto zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego wyposażenia nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji, gdyż Zamawiający nie wyklucza możliwości zaoferowania innych, kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami pasków testowych.




 1. Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 7, poz. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 33 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Decaven, 25 fiolek x 40ml?




 • Zamawiający wyraża zgodę na powyższe




 1. Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 7, poz. 40 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w poz. nr 40 oczekuje zaoferowania – 3 komorowego worka o objętości 1000 ml zawierającego aminokwasy, glukozę oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT – Olimel N9E 1000ml ? Objętość podana przez Zamawiającego w w/w pozycji, 1500ml,  odpowiada preparatowi występującemu już w pozycji nr 32.




 • Zamawiający wyraża zgodę na powyższe




 1. Ponieważ na rynku polskim znajdują się dwa produkty zawierające  sevofluranum ( Sevorane 250ml i Sevoflurane Baxter 250ml ) i  zapewne zamawiający zgodzi się, że  podstawą dobrze funkcjonujacej placówki medycznej jest najkorzystniejsze jej  finansowanie.  Przepisy o zamówieniach publicznych zawierają regulacje, które mają zapewniać uczciwą konkurencję. Przystąpienie do przetargu dwóch i więcej oferentów gwarantuje Państwu otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej, co w konsekwencji przekłada się na oszczędności finansowe Szpitala. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do Pakietu Nr. 31 produktu o takich samych wskazaniach terapeutycznych Sevoflurane Baxter , z bezpiecznym dla pacjentów i personelu medycznego system napełniania parowników „Draeger Fill” (tj adapter wielokrotnego użytku. Adapter  nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników ), wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania przetargu parowników kompatybilnych z przedmiotem zamówienia i aparatami będącymi na wyposażeniu szpitala (umowa użyczenia/dzierżawy, przeglądy i serwis na koszt producenta zaoferowanego preparatu) ?

 2. Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 31 Jaką ilość parowników kompatybilnych z przedmiotem zamówienia i z aparatami będącymi na wyposażeniu szpitala wymaga zamawiający do bezpłatnego użyczenia w Pakiecie Nr 31 (umowa użyczenia/dzierżawy, przeglądy i serwis na koszt producenta zaoferowanego preparatu)  ?




 • Dotyczy pytania nr 26 i 27. Wyjaśniam, że przedmiot zamówienia opisany w pakiecie nr 31 obejmuję, swym zakresem dostawę jedynie produktu zawierającego sevofluranum do posiadanych przez Zamawiającego aparatów. Dostawa nowych parowników stanowiło by, złożenie oferty równoważnej, co zostało przez Zamawiającego wykluczone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPonadto zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego wyposażenia nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji.




 1. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 17 Czy Zamawiający w pakiecie 12  pozycji nr  17  wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1cm² gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co odpowiada 105,6-137,28 mg gentamycyny)  o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej jako wyrób medyczny pod nazwą handlową GentaFleece?

           

Uzasadnienie:

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia  dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu” Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).



Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w  pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego.

 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 z Pakietu 12 i utworzenie oddzielnego pakietu?




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 30 pozycja 11 i 17 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte w opakowaniu worek Viaflo o pojemności odpowiednio 500ml i 1000ml? PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.




 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.




 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 23 pozycji nr 18 co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców?

 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 preparatu Adenosine w postaci fiolek gdyż tylko taka postać leku jest zarejestrowana i dostępna na rynku polskim?

 • Zamawiający wyraża zgodę na powyższe



 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 w pozycji 5 preparatu Amiodaroni Hydrochloridum w opakowaniu zawierającym 30 tabletek? Czy w przypadku, kiedy po przeliczeniu ilości opakowań wynik jest liczą ułamkową należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę czy do dwóch miejsc po przecinku?

 • Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.



 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 w pozycjach nr 25,26,27 Insumanów w postaci wstrzykiwaczy SoloStar?

 • Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 35 z powodu stałego zaprzestania wprowadzania do obrotu leku Biosotal 160 mg (pismo w załączeniu)?

 • Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – należy parafować skreślenia.

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 w przypadku przeliczania ilości opakowań związanego z inną zawartością opakowania, gdy wynik jest ułamkowy należy ilość opakowań zawsze zaokrąglić się w górę.


Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Gliwickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-100 Gliwice ul. Kościuszki 29 TEL: 032 46 13 200 FAX: 032 46 13 220

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000243849

NIP 631-24-67-679 REGON : 240 161 533

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 16 030 700,00 zł.

ING Bank Śląski O/Gliwice – 96 1050 1298 1000 0023 2683 5283





©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna