Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego, ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów telPobieranie 37,11 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar37,11 Kb.

Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego, ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów tel. (041) 3572884 fax (0 41) 3577671 http://www.gm2.pinczow.com . e-mail: dyr_gim2@poczta.onet.pl

Pińczów 10.10.10 rDyrektorzy Gimnazjów

Szanowni Państwo,

 

Zachęcamy do udziału w XII Ogólnopolskim Międzygimnazjalnym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, którego finał odbędzie się w Pińczowie 11 marca 2011 roku o godzinie 9.00


w Gimnazjum nr 2 przy ulicy 1 Maja 5a. Sponsorem nagród i współorganizatorem Turnieju jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, natomiast patronat medialny objął "Płomyczek". Od zeszłego roku do sponsorów dołączył również NBP. Dla zwycięzców przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Turniej z roku na rok powiększa swój zasięg: I i II obejmował województwa: świętokrzyskie i małopolskie, od III do XI to już konkurs ogólnopolski.

W załączeniu przesyłamy regulamin XII Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej - Pińczów 2011.Dyrekcja Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego
w Pińczowie

Regulamin
XI Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Pińczów 2010
organizowanego przez
Powszechna Kasę Oszczędności BANK POLSKI Spółka Akcyjna
i SKO przy Gimnazjum nr 2 im Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie
pod patronatem medialnym
Płomyczka

 • Cele konkursu:

1. Rozpowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów gimnazjum, zadania w konkursie spełniają wybrane standardy najnowszych wymagań egzaminacyjnych

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywanie wiedzy w życiu, w konkursie tym może startować każdy uczeń, bez względu na wynik nauki i osiągnięcia na lekcji matematyki.


3. Zapoznanie z blankietami bankowymi, rozwijanie umiejętności wypełniania ich.

Treści:

 • Oprocentowanie wkładów i kredytów

 • Przeliczanie walut

 • Wypełnianie formularzy

 • Podstawowe pojęcia ekonomiczne (np. kasa, bankomat, odsetki, kredyt, dyskonto, kapitał, karta kredytowa, czek, oprocentowanie, PKO BP SA, inne banki, SKO, ekonomia, waluta, lokata, blankiet bankowy, debet, bilans, moneta, bankomat, bankructwo, superata, konto, kapitalizacja, odsetki, dyskonto, obliczanie dyskonta itp.)

 • Tworzenie i korzystanie z wykresów, diagramów

 • Operacje giełdowe

 • Podatki: dochodowy, VAT, akcyza

Zasady ogólne:

1. Turniej składa się z II etapów:

- Etap I eliminacje szkolne termin do końca stycznia 2011 r

- Etap II eliminacje ogólnopolskie termin 11 marca 2011 r godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie

W przypadku dużej liczby zgłoszeń może zostać zorganizowany dodatkowy etap konkursu
(etap szkolny; etap regionalny; etap ogólnopolski). Jeśli taka sytuacja zaistnieje szkoły do połowy lutego zostaną poinformowane o terminie i miejscu tego etapu.

Dzieci organizatorów czyli pracowników PKO BP S.A. oraz nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Pińczowie nie mogą brać udziału w turnieju.

Lista szkół zakwalifikowanych do finału turnieju będzie zamieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Pińczowie do połowy lutego 2011 r. (W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą)

2. W turnieju biorą udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych- Etap I przygotowują komisje szkolne we własnym zakresie, układają pięć zadań (maksymalna liczba punktów za jedno zadanie - 5p).

- Do eliminacji ogólnopolskich należy zakwalifikować trzech uczestników, którzy uzyskali minimum 70% wszystkich możliwych do uzyskania punktów w eliminacjach szkolnych.


- W przypadku braku takich uczestników należy zakwalifikować jednego ucznia z maksymalna ilość punktów, jednak nie mniejsza niż 60% punktów możliwych do uzyskania.
- Jeżeli kilka osób uzyska taka sama liczbę punktów komisja szkolna typuje trzyosobowa reprezentację np. poprzez dogrywkę.

- Sprawozdanie, zadania z I etapu konkursu ekonomicznego i kartę zgłoszeniowa komisja szkolna przesyła do Gimnazjum nr 2 w Pińczowie do końca stycznia 2011 r.

Prosimy nie przesyłać prac uczniów.

Karta zgłoszenia

Nazwa i dokładny adres szkoły z telefonem lub faxemNazwisko i imię ucznia

klasa

liczba uzyskanych punktów

nazwisko i imię opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • (Proszę podawać pełne imiona opiekunów i uczniów, zaznaczyć opiekuna, który przyjeżdża wraz z uczniami, podać numer telefonu do szkoły lub fax. Proszę podać ewentualnie ilość osób korzystających z noclegu – najpóźniej dwa tygodnie przed konkursem, czyli do końca lutego) • Etap II czas trwania 90 minut

 • Forma

- zadania otwarte i zamknięte

- krzyżówki, rebusy, test pojęć ekonomicznych


Etap II składa się z zadań o różnym stopniu trudności.

- Na konkursie można korzystać z kalkulatorów. Nie można używać telefonów komórkowych


i kalkulatorów w telefonach

- Prace sprawdzane są tego samego dnia

- Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący konkursu.

Zadania z poprzednich konkursów ekonomicznych są dostępne na stronie internetowejhttp://www.gm2.pinczow.com

Adres do korespondencji

e-mail: dyr_gim2@poczta.onet.pl

Gimnazjum nr 2 im A. Dygasińskiego, 28-400 Pińczów, ul 1 Maja 5A

Telefon (041)3572884,fax (041)3577671

 • Skład Komisji Konkursowej stanowią pracownicy PKO BP S.A. w Pińczowie, nauczyciele matematyki Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, LO Pińczów oraz losowo wybrani nauczyciele - opiekunowie gimnazjalistów uczestniczących w turnieju. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Pan Dawid Glaudel analityk bankowy w Zespole Marketingu i Analiz Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA w Krakowie.

 • Obsługa techniczna konkursu; zamieszczenie wyników turnieju na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, lista szkół i laureatów konkursu, zbiór zadań ekonomicznych należy do zadań nauczycieli informatyki w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie. Powyższy regulamin turnieju zamieszczony jest na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, na stronach internetowych Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz innych zainteresowanych kuratoriów, w Oddziale Regionalnym PKO Banku Polskiego w Krakowie oraz drukowany jest na łamach Płomyczka, Matematyki w szkole, Poradnika Bankowego.

 
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna