Galeria Autorska Jan Kaja I Jacek SolińskiPobieranie 14,51 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar14,51 Kb.

Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliński


ul. Chocimska 5, 85-078 Bydgoszcz, tel 608 596 314
5.06.2014,godz.18.00 – otwarcie wystawy fotografii Waldemara Jamy pt. „Manekiny i strachy na wróble”. Czytanie wypowiedzi o autorze Mieczysław Franaszek.
Waldemar Jama ur. W 1942 r. w Praszce, fotograf, uczestnik krajowych i zagranicznych wystaw, twórca plakatów. Absolwent poznańskiej ASP w 1999rW 200 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Fotografią zajmuje się od początku lat 60. W twórczości wykorzystuje do eksperymentów i przetworzeń dawną fotografię, negatywy. Inspiracją jest dla niego także awangarda, z której doświadczeń stara się korzystać i którą komentuje, niekiedy ironicznie. Wypowiada się zarówno w stylu dokumentalnym (Fantomy – opowieść o strachach na ptaki), jak i inscenizacyjnym (cykle: Auschwitz, Wizerunki).W latach 60. był zrzeszony w Katowickim Towarzystwie Fotograficznym. Od 1973 należy do ZPAF. Mieszka i pracuje w Katowicach, tam też prowadzi zajęcia z zakresu fotografii na Akademii Sztuk Pięknych.

* * *


Waldemar Jama należy do najbardziej świadomych artystów polskich tworzących przede wszystkim w aspekcie różnorodnej fotografii. Interesujące jest, że nie jest związany ani z postawą poszerzania swej świadomości artystycznej, która od lat podważa lub rozszerza pole interpretacyjne najnowszej twórczości. Na temat działalności artystycznej Jamy, rozwijanej od lat 60. XX wieku, napisałem kilka opracowań, także w kontekście śląskiej sztuki niezależnej. W tekście W poszukiwaniu utraconej „aury” interpretowałem jego twórczość w następujący sposób:

Od lat 60. twórczość Waldemara Jamy ewaluowała w różnych kierunkach. Interesował się zarówno fotografią czystą (pure), jak również metaforyczną, a później medialną, badającą relację znaku pochodzącego z natury, a następnie stającego się systemem w twórczości neoawangardowej (np. cykl Zapis z 1981). […] nigdy nie posiadał swego mistrza czy wzorca artystycznego. Posługiwał się „pasożytniczym” (określenie artysty) nastawieniem do doświadczeń neoawangardy, która w latach 70. i 80. zdominowała życie fotograficzne w Polsce. Dla Jamy stwarzała ona bardzo wieloraki materiał do jego dalszych operacji plastycznych, ponieważ łączy on w sobie postawę fotografa i przede wszystkim plastyka, którego celem jest obraz o charakterze malarskim, czasem plakatowym(np. cykl Puszka Pandory)…. (…)

Najważniejsze są świadomość i wyobraźnia
Artysta od lat 90. tworzy w kilku konwencjach, nie dbając o jednolity styl, jaki był wymagany w czasach modernizmu. Ponowoczesna wolność pozwoliła na pluralistyczne wykorzystanie odmiennych konwencji i stylistyk. Ale w sensie patrzenia na świat, jego krytycznego analizowania zarówno w zakresie reklamy, jak i naszego stereotypu patrzenia, artysta postępuje zgodnie z postulatami pierwszej nowoczesności. Z tego powodu interesuje go poszerzanie wizualno-ideowych możliwości technik fotogramu. Także ukazywanie tego, czego nie chcemy widzieć na dole słupów ogłoszeniowych.(…) Jama reprezentuje pogląd, który jest bliski także mojej postawie, że warunkiem koniecznym do stworzenia ważnych dzieł artystycznych i wyobraźni, gdyż znaczenie intuicji – w związku z przyspieszeniem rozwoju znamiennych zjawisk artystycznych i ich intelektualizacją – już nie wystarcza, chyba że ktoś chce być tzw. twórcą naiwnym.
Krzysztof Jurecki

Spis prac:


Waldemar Jama, Stach na wróble I, fotografia

Waldemar Jama, Stach na wróble III, fotografia

Waldemar Jama, Stach na wróble V, fotografia

Waldemar Jama, Stach na wróble VIII, fotografia


Waldemar Jama, z cyklu Manekiny, fotografia

Waldemar Jama, z cyklu Manekiny, fotografia

Waldemar Jama, z cyklu Manekiny, fotografia

Waldemar Jama, z cyklu Manekiny, fotografiaWaldemar Jama, z cyklu Manekiny, fotografia©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna