Funkcjonowanie kont wynikowychPobieranie 12,86 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar12,86 Kb.

FUNKCJONOWANIE KONT WYNIKOWYCH
RÓŻNE KONTA KOSZTY RODZAJOWE WYNIK FINANSOWY PRZYCHODY RÓŻNE KONTA

/1/ /1/ II II I I /2/ /2/

STRATY NADZWYCZAJNE ZYSKI NADZWYCZAJNE

/3/ /3/ IV IV III III /4/ /4/

PODATEK DOCHODOWY

/5/ /5/ V VTreść operacji:

1 - poniesione koszty (np.. Zużycie środków trwałych, materiałów, wynagrodzenia, usługi obce itp.)

2 - osiągnięte przychody (na podstawie faktur wystawionych od odbiorców)

3 - straty nadzwyczajne

4 - zyski nadzwyczajne

5 - naliczony podatek dochodowyKsięgowanie na koniec okresu

I - przeksięgowanie przychodów

II - przeksięgowanie kosztów

III - przeksięgowanie zysków nadzwyczajnychIV - przeksięgowanie strat nadzwyczajnych

V - przeksięgowanie podatku dochodowego
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna