Fundusz mikroPobieranie 0,69 Mb.
Strona6/6
Data24.02.2019
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Cele podlegające kredytowaniu


Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem produkcji rolnej oraz wszelkiej działalności związanej z produkcją, handlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych.

Mikrokredyty mogą być udzielane tylko na działalność gospodarczą już prowadzoną lub przewidzianą do rozpoczęcia, w trybie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - "Prawo działalności gospodarczej".Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt


O mikrokredyty mogą ubiegać się:

  • rolnicy i członkowie ich rodzin,.

  • bezrobotni i inne osoby fizyczne rozpoczynające lub wykonujące działalność gospodarczą,

  • spółki osobowe, o których mowa w art. 4 par. 1 ust. 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.Warunki i zasady kredytowania


  • Mikrokredyty mogą być udzielane w wysokości do 20 tys. zł, na okres do 24 miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty mikrokredytu nie przekraczający 3 miesięcy.


Tryb udzielania kredytów


Podstawę udzielenia mikrokredytu stanowi pisemny wniosek o mikrokredyt złożony w banku kredytującym wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, potwierdzającymi możliwość spłaty mikrokredytu, niezbędnymi do podjęcia decyzji o udzieleniu mikrokredytu, według specyfikacji określonej w druku wniosku. Druki wniosków kredytowych oraz regulaminy mikrokredytowania dostępne są w bankach kredytujących. Regulamin mikrokredytowania można uzyskać również w siedzibie Funduszu.

Bank kredytujący po otrzymaniu wniosku o mikrokredyt wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej, tj. m.in. dokonuje sprawdzenia wniosku w zakresie jego kompletności, poprawności itp., zbiera ewent. dodatkowe informacje i dokumenty konieczne do oceny wniosku, dokonuje analizy i oceny planu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem aspektów marketingowych przedsięwzięcia, zwłaszcza w zakresie podaży surowców i materiałów oraz popytu na zbyt danych produktów lub usług; a także oceny proponowanego zabezpieczenia spłaty mikrokredytu, w tym także wypłacalności poręczycieli.


Wykaz banków kredytujących (wg. stanu na 01.10.2004r)

Mikrokredyty na finansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich udzielane są przez następujące banki spółdzielcze oraz ich lokalne oddziały:- woj. dolnośląskie

Bank Spółdzielczy w Oławie, tel. (71) 313 21 41- woj. kujawsko-pomorskie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, tel. (56) 493 00 11

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z/s we Włocławku, tel. (54) 231 35 61

- woj. lubelskie

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, tel. (83) 352 09 59

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, tel. (82) 576 27 65

- woj. lubuskie

Bank Spółdzielczy we Wschowie, tel. (65) 540 51 65- woj. łódzkie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, tel. (43) 871 40 23

Bank Spółdzielczy w Poddębicach, tel. (43) 678 37 00

- woj. mazowieckie

Bank Spółdzielczy w Przysusze, tel. (48) 675 23 71- woj. opolskie

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, tel. (77) 410 43 51- woj. podkarpackie

Bank Spółdzielczy w Sanoku, tel. (13) 463 00 60- woj. podlaskie

Bank Spółdzielczy w Suwałkach, tel. (87) 566 68 10

Bank Spółdzielczy w Szepietowie, tel. (86) 476 01 17

Bank Spółdzielczy w Brańsku, tel. (85) 737 53 06- woj. pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sztumie, tel. (55) 277 21 37- woj. śląskie

Bank Spółdzielczy w Niegowie, tel. (34) 313 19 43

Bank Spółdzielczy w Konopiskach, tel. (34) 328 20 05

- woj. wielkopolskie

Oddział Gospodarczego Banku Wielkopolski w Lesznie, tel. (65) 526 77 60- woj. zachodniopomorskie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, tel. (95) 746 25 15

Bank Spółdzielczy w Gryficach, tel. (91) 384 25 46
Powrót do spisu treści


C. Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji Rolniczej. 
Zadaniem Fundacji jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast, oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Fundacja wspiera również rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii.
Program mikropożyczek i dotacji (PAOW)
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich został w tym roku zakończony.

Ostatnie mikropożyczki zostały udzielone we wrześniu 2004 r. i tym samym rozdysponowano wszystkie środki zarezerwowane na ten program. Trwają uzgodnienia dotyczące kontynuacji programu, którego środki pochodziłyby ze spłat udzielonych mikropożyczek. Jeżeli ten program ruszy kolejne mikropożyczki pojawią się na rynku w połowie 2005 roku.


Adres:

ul. Bellottiego 1,

01-022 Warszawa

Tel: (22) 636 25 70-75, Fax: (22) 636 62 70

strona internetowa: www.fww.org.pl

e-mail: fww@fww.org.pl


Powrót do spisu treści

D. Agencja Nieruchomości Rolnych (dawniej Agencja Własności Skarbu Państwa)

ul. Dolańskiego 2


00 215 Warszawa

www.anr.gov.pl

Agencja oferuje za pośrednictwem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., linię kredytową na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości o charakterze pozarolniczym przy zatrudnianiu bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Funduszu Pracy.

Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy w zależności od miejsca tworzenia nowych miejsc pracy wynosi:  • 0,80 % - w gminach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

  • 4,50 % - w pozostałych gminach.

Okres kredytowania do 5 lat z roczną karencją w spłacie kapitału.

Szczegółowych informacji o ww. linii kredytowej udzielają: oddziały BGŻ S.A., i oddziały terenowe AWRSP.ADRESY I NUMERY TELEFONÓW ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


Lp.

Siedziba i teren
działania


Adres,
dyrektor


Numer
telefonu


Fax

1.

Warszawa

00-095 Warszawa

(0-22)mazowieckie

Plac Bankowy 2

635-10-00

635-40-00
łódzkie
531-16-55

635-25-71Mirosław Helta


FILIA

91-420 Łódź

(0-42)


ul. Północna 27/29

636 53 26


Aleksander Jakoniuk

636 12 39

632-91-33

2.

Bydgoszcz

85-039 Bydgoszcz

(0-52)kujawsko-pomorskie

ul. Hetmańska 38

349 37 73

349 37 98Piotr Werno

349 37 93
3.

Gdańsk

83-000 Pruszcz Gdański

(0-58)pomorskie

ul. Powstańców Warszawy 28

302 34 51

302 37 25Brunon Sarnowski

302 38 17
4.

Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

(0-95)lubuskie

ul. Jagiellończyka 8

722 59 01


Franciszek Kuncewicz

721-55-06

721 54 33
FILIA

65 001 Zielona Góra

(0-68)


ul. Lwowska 25

327 20 06

327-20-06Adam Wolański

325 46 41
5.

Lublin

20-027 Lublin

(0-81)lubelskie

ul. Karłowicza 4

532 21 12

532-05-11Józef Golec

532 05 11
6.

Olsztyn

10-448 Olsztyn

(0-89)warmińsko-mazurskie

ul. Głowackiego 6

523-50-29

523-56-85
podlaskie

Zygmunt Komar

523-51 93FILIA

16-400 Suwałki

(0-87)


ul. Sportowa 22

Ludgierd Rogowski

565-12-97

566-58-61
FILIA

82-300 Elbląg

(0-55)


ul. Nowodworska 10 b

232-45-97

232 55 93Edmund Brzozowski

232-55 93
7.

Opole

45-068Opole

(0-77)opolskie

ul. 1-ego Maja 6

453 02 61; 2,3śląskie

Jerzy Kołodziej

453 98 09

453-98-06
małopolskie
453 97 29
8.

Poznań

61-701 Poznań

(0-61)wielkopolskie

ul. Fredry 12

851-50-91

853-21-02

851-50-92Antoni Andrzej Mandziak

856-06-01FILIA

64-920 Piła

(0-67)


ul. Motylewska 7

212-30-01

212-35-27Jerzy Glugla9.

Rzeszów

35-959 Rzeszów

(0-17)podkarpackie

ul. 8-ego Marca 13

862-64-77świętokrzyskie
862-71-70

862-83-15Zygmunt Sosnowski

862-63-46
10

Szczecin

70-500 Szczecin

(0-91)zachodnio-pomorskie

ul. Wały Chrobrego 4

814-42-00

814-42-22Stanisław Zimnicki

814-42-00FILIA

75-411 Koszalin

(0-94)


ul. Partyzantów 15a

343-39-30

343-36-95Bogusław Pałka

347 31 00
11.

Wrocław

54-610 Wrocław

(0-71)dolnośląskie

ul. Mińska 60

357 50 68

357-90-97Stanisław Stefanko

357 91 55
357 25 09


Powrót do spisu treści
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna