Fundusz mikroPobieranie 0,69 Mb.
Strona3/6
Data24.02.2019
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6


Powrót do spisu treści

 Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. utworzyła Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Zasadniczym zadaniem POLFUNDU jest udzielanie poręczeń kredytowych umożliwiających małym i średnim firmom otrzymanie kredytu.

Charakterystyka.
POLFUND S.A. oferuje poręczenia firmom, które ubiegają się o kredyt i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.


 • Poręczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje kredytów oferowane przez Bank Zachodni WBK S.A.

 • Maksymalny poziom poręczenia wynosi 70% wnioskowanego kredytu. Poręczenie nie obejmuje odsetek oraz prowizji związanych z kredytem

 • Minimalna kwota poręczenia wynosi 20.000 PLN, a maksymalna - 700.000 PLN

 • Maksymalny okres poręczenia do 5 lat

 • Zasadniczym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco

 • POLFUND S.A. pobiera jednorazową opłatę przygotowawczą oraz roczną opłatę administracyjną

Kryteria.
Kto może skorzystać z poręczenia:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników

 • przedsiębiorstwa działające na rynku przynajmniej 3 miesiące, z preferencją dla firm działających powyżej jednego roku

 • przedsiębiorstwa posiadające dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku ze strategią działania ukierunkowaną na rozwój

 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową

 • działalność przedsiębiorstwa musi podlegać polskim przepisom prawa (firma jest rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego)

 • z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska

Korzyści.

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty kredytu

 • Niskie koszty w porównaniu z kosztem ustanowienia innych zabezpieczeń spłaty kredytu

Procedura składania wniosku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę prosimy o kontakt z najbliższym Oddziałem Banku Zachodniego WBK S.A. lub Funduszem Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.: pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, telefon +91 35 95 265. Dodatkowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej www.polfund.com.pl.

Na terenie kraju znajdują się :


 • ODDZIAŁY FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POLFUND S.A.

MAKROREGION POZNAŃ
(Oddziały BZ WBK)
Region 1: Zachodniopomorski
Region 2: Lubuski
Region 3: Wielkopolski - Północ
Region 4: Wielkopolski - Południe
Region 5: Poznań
Region 6: Kujawsko - Pomorski


 • ODDZIAŁY FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POLFUND S.A.

MAKROREGION WARSZAWA
(Oddziały BZ WBK)
Region 1: Pomorsko - Mazurski
Region 2: Wschodni
Region 3: Warszawa
Region 4: Łódzki


 • ODDZIAŁY FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POLFUND S.A.

MAKROREGION WROCŁAW
(Oddziały BZ WBK)
Region 1: Dolnośląski - Zachód
Region 2: Dolnośląski - Północ
Region 3: Dolnośląski - Południe
Region 4: Wrocław
Region 5: Opolski
Region 6: Śląski
Region 7: Małopolsko - Podkarpacki


G. Fundusze Venture Capital
Fundusze venture capital są to wyspecjalizowane firmy, zajmujące się inwestowaniem w przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokim ryzykiem, ale zarazem umożliwiające osiągniecie bardzo wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Venture capital interesuje się głównie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które dysponują przewagą konkurencyjną (innowacyjny produkt lub usługa, wiedza i inne) gwarantującą sukces rynkowy, a potrzebują wsparcia kapitałowego aby zrealizować swoje cele. Środki funduszy inwestowane są na okres od 3 do 10 lat. Po ustabilizowaniu się pozycji rynkowej venture capital odsprzedaje posiadane udziały. Dodatkowym elementem zwiększającym atrakcyjność tego typu źródła finansowania firmy jest fakt, że jest to tzw. kapitał aktywny, któremu zależy na sukcesie inwestycji. Obecność przedstawicieli funduszu w radzie nadzorczej lub zarządzie firmy daje jej dostęp do nowych technik zarządzania, źródeł innowacyjnych technologii itd.

Należy jednak pamiętać, że zaangażowanie venture capital wiąże się z pewną utratą kontroli nad firmą, do czego wielu przedsiębiorców podchodzi bardzo nieufnie.


Skala zaangażowania funduszy venture capital waha się od 0,2 mln $ do 25 mln $ i oznacza od kilku procent udziałów po pełne przejęcie firmy celem jej późniejszego odsprzedania.

Większość funduszy preferuje firmy już działające ale istnieją takie, które inwestują w nowozakładane firmy.


Lista teleadresowa funduszy venture capital:


Nazwa funduszu

Adres


AIB WBK FUND MANAGEMENT

Warszawa 00-895, Ul. Biała 3

Tel. (22) 620 41 83, Faks (22) 620 41 84www.magnapolonia.com.pl; e-mail: aibfund@aib.pl

Copernicus Capital Polska Sp. Z o.o.

00-103 Warszawa, ul. Królewska 16

tel. (22)330 63 33, faks (22) 330 63 00www.copernicus-capital.com

e-mail: warsaw@copernicus-capital.comDBG Eastern Europe (Polska) Sp. Z o.o.

00-124 Warszawa, Al. Jana Pawla II 12 (VIII piętro), tel.(22)850 99 60, faks(22)850 99 61 e-mail: warszawa@dbgee.com ; www.dbgee.com

Enterprise Investors

Warsaw Financial Center; Ul. E. Plater 53

Tel. (22) 458 85 00; Faks (22) 458 85 55www.ei.com.pl ; e-mail: info@ei.com.pl

Fundusz Północny S.A.

(North Fund)ul Linki 5/5 ; 10-534 Olsztyn

tel. (89) 535-19-99; faks (89) 523-61-90

e-mail: north_fund@fp.org.pl; www.fp.org.pl


Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA

Al. Roździeńskiego 91; 40-203 Katowice
tel. (32) 209 03 30 ; faks (32) 209 05 85
e-mail: biuro@gfr.com.pl
www.gfr.com.pl

Hals Fundusz Kapitałowy sp. z o.o.

ul. Długi Targ 1/7; 80-828 Gdańsk

tel. (58) 301-68-49 ; faks (58) 320-34-08

e-mail: gdansk@hals.pl ; www.hals.pl

ul. Nowogrodzka 31; 05-511 Warszawa

tel. (22) 629 51 55; faks (22)629 64 45

e-mail: warszawa@hals.plInnova Capital

ul. Waliców 11, budynek Aurum; 00-865 Warszawa

tel. (22) 583-94-00; faks: (22) 583-94-20

e-mail: mail@innovacap.com ; www.innovacap.com


JUPITER NFI SA

ul. Nowogrodzka 47A ; 00-950 Warszawa

tel. (22) 525-99-99; faks (22) 525-99-88www.jupiter-nfi.pl ; e-mail: jupiter@jupiter-nfi.pl

Lubelski Fundusz Kapitałowy

(regionalny)Lublin, ul. Rynek 7

tel. (81) 743 65 43 ; faks (81) 743 73 26

e-mail: lfr@lfr.lublin.pl ; www.lfr.lublin.pl


MCI Management S.A.

ul. Świętego Mikołaja 7 ; 50-125 Wrocław

tel. (71) 78-17-380 ; faks (71) 78-17-383office@mci.com.pl ; www.mci.com.pl

PBK Inwestycje S.A.

Ul. Marynarska 10; 00-976 Warszawa

tel. (22) 853 25 01,02; faks (22) 853 25 21

e-mail: poczta@inwestycje.pbk.pl ; www.inwestycje.pbk.pl


Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

00-695 Warszawa ; ul. Nowogrodzka 47A
tel. (22) 525 99 99 ; faks (22) 525 99 88
www.trinity.com.pl ; e-mail: trinity@trinity.com.pl

Podkarpackie Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Przemysłowa 1; 35-005 Rzeszów

tel. (17) 850 56 30; faks (17) 850 51 12info@pti.rzeszow.pl ; www.pti.rzeszow.pl

Podlaski Fundusz Kapitałowy

(regionalny)ul. Starobojarska 15 ; 15-073 Białystok

tel. (85) 740 86 83; faks (85) 740 86 85

e-mail: pfrr@pfrr.bialystok.pl ; www.pfrr.bialystok.pl


Regionalne Fundusze Inwestycyjne (Katowice) sp. z o.o.

ul. Damrota 23 ; 40-022 Katowice

tel. (32) 255-13-78 ; faks (32) 255- 22-74www.rfi.com.pl ; e-mail: rfikat@rfi.com.pl

Regionalne Fundusze Inwestycyjne (Łódź) sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 18; 93-578 Łódź

tel.: 0-42 681 25 16, 681 97 98; faks: 0-42 648-89-68

e-mail: biuro@rfi.pl ; www.rfi.com.pl


Regionalne Fundusze Inwestycyjne (Wałbrzych) Sp. z o.o.

ul. Piastów Śląskich 1; Zamek Książ; 58-306 Wałbrzych

tel. (74) 436-300 ; faks (74) 432-717www.rfi.com.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A.

Ul. Nalewki 8/27; 00-158 Warszawa

tel. (22) 636 07 40; faks (22) 636 29 02

e-mail: inwestycje@tise.com.pl ; www.tise.com.plPowrót do spisu treści

H. Fundusz Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracywww.mgip.gov.pl

www.praca.gov.pl

W ramach Funduszu Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy dysponują funduszami, aby realizować programy inicjujące aktywność zawodową osób bezrobotnych, jak również poprzez system refundacji dla pracodawców inicjują powstawanie nowych miejsc pracy.31 sierpnia 2004 r. Minister Gospodarki i Pracy podpisał kolejne rozporządzenie wykonawcze (Dz.U. Nr 196, poz. 2018) do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001).

Rozporządzenie określa warunki i tryb dokonania przez starostę: m.in. refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania mu kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.Refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

W myśl rozporządzenia pracodawca, który zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy dla bezrobotnego, może złożyć u starosty (właściwego ze względu na lokalizację stanowiska pracy) wniosek o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia tego stanowiska pracy.

We wniosku powinien określić m.in.:


 • liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

 • kalkulacje wydatków dla poszczególnych stanowisk oraz źródła ich sfinansowania,

 • kwotę wnioskowaną o refundację z Funduszu Pracy,

 • rodzaj pracy jaką będą wykonywać skierowani bezrobotni,

 • wymagane kwalifikacje i inne wymagania jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni,

 • przewidywane koszty zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, jakie zostaną poniesione w okresie 24 miesięcy – obejmujące wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłacone od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne,

 • liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku. Zainteresowany pracodawca powinien dołączyć do wniosku również oświadczenia m.in. o : nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych (podatków) oraz oświadczenie o nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.

Pomoc na zatrudnienie (refundacja kosztów) może być udzielona, jeżeli pracodawca spełnia łącznie następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie przez pracodawcę wniosku nie uległa zmniejszeniu liczba zatrudnionych pracowników, pracodawca nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzymał warunków umowy i spłacił pożyczkę,

 • utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników zarówno w zakładzie, jak i w całym przedsiębiorstwie w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 • udział własny pracodawcy w kosztach zatrudnienia skierowanego bezrobotnego będzie wynosić co najmniej 25 %, przy czym przez udział własny rozumie się środki, które nie zostały uzyskane przez pracodawcę w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów,
  czy gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,

 • utworzone stanowisko pracy będzie utrzymane przez okres co najmniej trzech lat, a w przypadku małych i średnich pracodawców – dwóch lat.

O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku starosta powiadamia pracodawcę w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

Jeżeli pracodawca otrzyma zgodę starosty na refundację, podpisuje umowę, która powinna zawierać m.in. zobowiązanie pracodawcy do zwrotu dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku naruszenia warunków umowy.Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej.

Również bezrobotni maja możliwość otrzymania jednorazowo środków z Funduszu Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej. W tym celu muszą złożyć wniosek do starosty (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) określając w nim m.in.: • kwotę o jaką się ubiegają,

 • rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej,

 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności,

 • źródła ich finansowania oraz przedstawienie działań podjętych na rzecz uruchomienia działalności dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,

 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków oraz

 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto powinni dołączyć oświadczenie o nie korzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz oświadczenie o spełnianiu innych warunków do otrzymania wnioskowanej kwoty.

Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej powinien załączyć do wniosku pismo tej spółdzielni, w którym poświadczy ona przyjęcie bezrobotnego jako jej członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w tym piśmie. Poza tym spółdzielnia musi potwierdzić, że nie zalega z opłacaniem składek, innych danin publicznych oraz, że nie ma nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.

Ważnym warunkiem, który musi spełnić bezrobotny jest także fakt, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku bezrobotnego, podobnie jak wniosku pracodawcy, starosta powiadamia wnioskodawców  w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a następnie – w przypadku uwzględnienia wniosku – zostaje zawarta umowa.

Powinna ona między innymi przewidywać obowiązek rozliczenia się przez bezrobotnego z otrzymanych środków oraz obowiązek zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami przyznanych środków w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem ich wykorzystania, obowiązek prowadzenia działalności przez okres nie krótszy niż rok lub naruszenia innych warunków umowy. Beneficjent ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przez starostę.

Umowa może przewidywać także refundację z Funduszu Pracy do 80 % udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej, poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do rozpoczęcia działalności gospodarczej – nie więcej jednak niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Projekt planu finansowego Funduszu Pracy na 2005 r. przewiduje 150 mln. zł na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. W ramach tej kwoty zostanie prawdopodobnie utworzonych ok. 20 tys. miejsc pracy.

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy zostało opublikowane w Dz. U. Nr 196 poz.2018 i weszło w życie z dniem  8 września 2004 r.Na podstawie artykułu „Środki z Funduszu Pracy” z serwisu www.mgpips.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać w powiatowych urzędach pracy lub ze strony internetowej www.praca.gov.pl
Powrót do spisu treści
I. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (dawna Kanadyjsko – Polska Fundacja Przedsiębiorczości)

pl. Rodła 9


70-419 Szczecin
tel. 0-91/459-52-77
faks 0-91/459-53-65
www.cpef.com.pl

Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej "START"

Kredyt "START" pomaga rozpocząć działalność gospodarczą i służy do wspierania rozwoju małych, innowacyjnych przedsiębiorstw, umożliwiając także zaspokojenie specyficznych wymagań, jak np. badania rynkowe i badania nad produktem.Charakterystyka.

 • Cel - współfinansowanie kosztów uruchomienia rozwoju nowej działalności, w tym środków obrotowych oraz środków trwałych

 • Kwota kredytu do 100.000 PLN lub jej równowartość w EUR, USD, CAD

 • Okres kredytowania - do 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 1 roku

 • Prowizje i opłaty - negocjowane

 • Oprocentowanie - zmienne, negocjowane jednak nie wyższe niż rynkowe stopy procentowe polskich banków

 • Zabezpieczenie - minimalnym możliwym do zaakceptowania jest poręczenie i/lub weksel in blanco

Kryteria.

Kto może skorzystać z kredytu "START":
 • Przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnym etapie rozwoju (okres działania przedsiębiorstwa nie krótszy niż 3-miesiące)

 • Przedsiębiorstwa, które mogą wykazać się realnym potencjałem rozwojowym

 • Przedsiębiorstwa, które zainwestowały lub zainwestują w firmę odpowiednio wysoki kapitał

 • Przedsiębiorcy, którzy posiadają doświadczenie lub specjalistyczną wiedzę w wybranej branży

Elastyczne podejście.

Kredyt "START" dopasowany jest do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość wynegocjowania stopniowych lub sezonowych spłat. CPEF uwzględnia fakt, że oferowane zabezpieczenia mogą nie wystarczać na pokrycie całości kwoty udzielonego kredytu.Czteroetapowy proces.

Fundacja przewiduje całościowe podejście do problemów związanych z finansowaniem, dając firmie możliwość odniesienia sukcesu. Podejście to dzielimy na cztery etapy: • etap I – ocena mocnych stron przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania

 • etap II – analiza potrzeb przedsiębiorstwa

 • etap III – szkolenie i opracowanie realistycznego biznes planu

 • etap IV – finansowanie zaspokajające potrzeby w zakresie rozwoju

Mając przygotowanie w zakresie zarządzania oraz biznes plan, przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc finansową i rozpocząć realizację przedsięwzięcia przy wykorzystaniu kredytu "START".


Procedura składania wniosku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem Banku Pekao SA współpracującym z Fundacją lub Polską Fundacją Przedsiębiorczości - pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, telefon +91 35-95-277, fax +91 35-95-365Pożyczka "Start" na rozpoczęcie działalności (dla małych i średnich przedsiębiorstw).
Charakterystyka.

 • finansowanie środków obrotowych i inwestycyjnych

 • maksymalna kwota pożyczki - 100 000 PLN

 • okres spłaty - 5 lat

 • okres karencji - do 1 roku

 • oprocentowanie - zmienne i negocjowane, nie wyższe niż rynkowe stopy procentowe w polskich bankach

Kryteria.

Kto może ubiegać się o pożyczkę: • małe i średnie firmy prowadzące działalność co najmniej 3 miesiące

 • firma o realnym potencjale rozwojowym i z doświadczeniem lub specjalistyczną wiedzą w danej branży

Procedura składania wniosku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę prosimy o bezpośredni kontakt z Polską Fundacją Przedsiębiorczości Pl. Rodła 9, 70-419, tel. + 91 3595277, fax +91 3595365


Średnioterminowy kredyt elastyczny

Kredyt ten jest kredytem obrotowym i/lub inwestycyjnym • Umożliwia większą elastyczność w finansowaniu rozwoju firmy poprzez dopasowanie warunków finansowania do potrzeb firmy

 • Umożliwia wzrost i rozwój prowadzonej działalności

 • Zapewnia finansowanie firmom o ustabilizowanej działalności, prowadzonej co najmniej od 1 roku

Charakterystyka.

 • Kredyt w kwocie do 1.000.000 PLN lub jej równowartość w EUR, USD, CAD

 • Okres kredytowania - do 5 lat, przy czym harmonogramy spłat są elastycznie dostosowywane do przepływów pieniężnych firmy

 • Prowizje i opłaty - negocjowane

 • Oprocentowanie zmienne - negocjowane, nie więcej jednak niż rynkowe stopy polskich banków

 • Zabezpieczenie - hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na sprzęcie lub zapasach

Korzyści.

Umożliwia kredytobiorcy: • finansowanie zakupów związanych z prowadzoną działalnością,

 • uzupełnienie kapitału obrotowego,

 • finansowanie zakupów środków trwałych,

 • dofinansowanie istniejącego zadłużenia terminowego, w celu właściwego dostosowania go do okresu użytkowania środków trwałych oraz możliwości firmy w zakresie spłat,

 • wejście na rynki międzynarodowe.Zapewniamy elastyczne finansowanie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi szkoleniowo-doradcze są integralną częścią wsparcia finansowego.

Procedura składania wniosku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę należy skontaktować się z najbliższym Oddziałem Banku Pekao SA współpracującym z Fundacją lub Polską Fundacją Przedsiębiorczości - pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, telefon +91 35-95-277, fax +91 35-95-365.


Pożyczka elastyczna (dla małych i średnich przedsiębiorstw).
Charakterystyka.

 • finansowanie środków obrotowych i inwestycyjnych

 • maksymalna kwota pożyczki - 700 000 PLN

 • okres spłaty - 5 lat

 • okres karencji - do 1 roku

 • oprocentowanie, prowizje, opłaty - negocjowane indywidualnie

Kryteria.

Kto może ubiegać się o pożyczkę: • małe i średnie firmy działające na rynku co najmniej 1 rok

 • harmonogram spłat - dostosowany do przepływów finansowych firmy

 • udział własny w finansowaniu inwestycji musi stanowić co najmniej 20% kosztów netto

Procedura składania wniosku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę prosimy o bezpośredni kontakt z Polską Fundacją Przedsiębiorczości Pl. Rodła 9, 70-419, tel. + 91 3595277, fax +91 3595365.Program Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus"

Dla mikro i małych przedsiębiorców Województwa Zachodniopomorskiego Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła Program Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS". Program ten realizowany jest we współpracy z samorządami lokalnymi - powiatami i gminami województwa zachodniopomorskiego.
Celem funduszu jest wspieranie regionalnej aktywności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Całościowa obsługa przedsiębiorców odbywa się poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF-y), usytuowane w stolicach powiatów - siedzibach Starostw, Urzędów Miast lub powołanych przez samorządy instytucjach okołobiznesowych.
Oferta Funduszu POMERANUS kierowana jest do lokalnych mikro i małych firm, które między innymi z uwagi na ograniczone możliwości podejmowania przez banki podwyższonego poziomu ryzyka nie mogą korzystać z oferty kredytowej banków komercyjnych.

Charakterystyka:

 • Cel - finansowanie kosztów uruchomienia i rozwoju działalności, w tym środków obrotowych oraz środków trwałych

 • Kwota pożyczki - pożyczka "Start" do 50 tys. zł, pożyczka "Elastyczna" do 120 tys. zł

 • Okres trwania pożyczki - do 3 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy

 • Minimalny wkład własny - od 20% do 50% wartości przedsięwzięcia w zależności od oceny ryzyka finansowania

 • Prowizje i opłaty - opłata manipulacyjna 3% kwoty przyznanej pożyczki

 • Oprocentowanie - w zależności od poziomu ryzyka WIBOR 3M plus min. 2,5 pkt. procentowego max. 5,5 pkt. procentowego, tzn. oprocentowanie zmienne, liczone według stawki procentowej równej wysokości stawki rynku międzybankowego WIBOR dla okresu 3 miesięcy plus od 2,5 do 5,5 pkt. procentowego

 • Zabezpieczenie - minimum 100% kwoty pożyczki wraz z odsetkami, minimalnym, możliwym do zaakceptowania jest poręczenie i/lub weksel in blanco

Kryteria:
Jakie mikro i małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z pożyczki?

 • Przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób

 • Przedsiębiorstwa, które działają co najmniej 3 miesiące na rynku i posiadają zdolność do spłaty pożyczki

 • Przedsiębiorstwa z co najmniej 51% udziałem polskim, mające swoją siedzibę i prowadzące podstawową działalność na terenie powiatu województwa zachodniopomorskiego - obszaru działania punktu obsługi funduszu

 • Przedsiębiorstwa, które mają dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju

 • Przedsiębiorstwa, które mają wyraźnie określony cel, na który zostanie użyta pożyczka oraz zaplanowały przepływ środków finansowych

 • Przedsiębiorstwa, które posiadają dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku

 • Przedsiębiorstwa wszystkich branż z wyłączeniem sektora rolniczego, zbrojeniowego, działalności szkodliwej dla środowiska oraz działalności uznawanej powszechnie za nieetyczną

Korzyści:

 • Ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych

 • Minimalny wkład własny

 • Elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki

 • Uproszczona procedura

Dodatkowe informacje nt. kryteriów udzielania pożyczek w ramach RFP "Pomeranus" zawiera "Regulamin udzielania pożyczek"
Dokumenty do wypełnienia niezbędne do ubiegania się o pożyczkę

1) Wniosek o pożyczkę

2) Informacja nt. realizowanego przedsięwzięcia

3) Oświadczenie majątkowe

4) Dane finansowe dla przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość

5) Dane finansowe dla przedsiębiorstw prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodówProcedura składania wniosku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Funduszu .
Szczegółowy wykaz wszystkich dokumentów wymaganych do wypełnienia przy ubieganiu się o pożyczkę uzależniony jest od formy prowadzonej działalności i jest dostępny w Punktach Obsługi Funduszu RFP "Pomeranus"
Lista* Punktów Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus"Lp

Miejscowość

Siedziba POF

Kontakt

1

Białogard

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

ul.Kr.Jadwigi 28
78-200 Białogard
tel. (94) 311 86 88

2

Kołobrzeg

Starostwo Powiatowe

ul.Plac Ratuszowy1
78-100 Kołobrzeg
tel. (94) 354 76 18 w. 76

3

Łobez

Starostwo Powiatowe

ul.Konopnickiej 41
73-150 Łobez
tel. (91) 397 60 99

4

Stargard Szczeciński

Starostwo Powiatowe

ul.Skarbowa 1
73-110 Stargard
tel. (91) 480 48 40

5

Szczecin

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina

ul.Bogusława 7/5
70-440 Szczecin
tel. (91) 488 28 01

6

Szczecinek

Starostwo Powiatowe

ul.28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
tel. (94) 372 92 98

7

Świdwin

Starostwo Powiatowe

ul.Kołobrzeska 43/12
78-300 Świdwin
tel. (94) 365 69 72

8

Świnoujście

Urząd Miasta

ul.Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 327 86 80

9

Wałcz

Starostwo Powiatowe

ul.Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
tel. (67) 258 24 01
Prosimy o kontakt ze specjalistą pożyczkowym POF.
* stan na dzień 27.09.2004r.1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna